pengurusan tingkah laku

  • View
    702

  • Download
    6

Embed Size (px)

Text of pengurusan tingkah laku

PENGURUSAN TINGKAH LAKUDISEDIAKAN OLEH: -NOORFAZIHA HASSAN (A 107727) -NURUL AZHANA MOHD YATIM (A 104916) -PEARLY CHIN SIEW FUI (A 107957)28/02/10 1

PENGENALANModifikasi tingkah laku - satu penyusunan peristiwa-peristiwa yang sistematik untuk menghasilkan sesuatu perubahan yang dikehendaki dalam tingkah laku yang boleh diperhatikan dan boleh diukur (Wallace et. al., 1986). Penaksiran fungsional - reka bentuk teknik penaksiran informal bagi mengumpul maklumat yang diperlukan untuk merancang program intervensi tingkah laku positif (McLoughlin & Lewis,1994).28/02/10 2

OBJEKTIF KAJIANmengenalpasti tingkah laku sasaran yang mendatangkan masalah kepada diri sendiri dan orang lain (tingkah laku overt) mengenalpasti tingkah laku alternatif atau tingkah laku yang diharapkan. merancang satu program modifikasi tingkah laku bagi menggantikan tingkah laku sasaran. menjalankan satu program intervensi pengubahsuaian tingkah laku sasaran.28/02/10 3

LATAR BELAKANG SUBJEK KAJIANNama samaran ialah Hafiq. Berumur 8 tahun. Mempunyai kerencatan akal teruk dan Cerebral Palsy kategori Ataxia. Mempunyai masalah pertuturan. Bapanya seorang tentera dan ibunya seorang guru. Anak sulung daripada 4 beradik.28/02/10 4

sambunganMendaftar di bawah salah satu PPDK Kantonmen di Kuala Lumpur-tidak bersekolah. Telah menjalani 2 pembedahan major: i. Pada bahagian otak dengan memasukkan bateri. ii. Pada bahagian kaki bagi memperbetulkan urat saraf pada kaki.28/02/10 5

PEMERHATIAN AWALMelalui 3 pendekatan iaitu : i. Pemerhatian naturalistik ii. Senarai semak iii. Temu bual dengan pekerja PPDK Hasil daripada pemerhatian awal, tingkah laku sasaran yang dipilih ialah tingkah laku suka memukul orang lain tanpa sebab.28/02/10 6

TINGKAH LAKU SASARAN

Tingkah laku sasaran yang ditunjukkan :

- suka memukul orang lain tanpa sebab - bersifat overt iaitu boleh dilihat dan diukur - boleh dilihat ketika bersama dengan pekerja PDK dan rakan-rakan di PDK - boleh diukur secara kualitatif menerusi intensiti pukulan dan kuantitatif menerusi kekerapan pukulan28/02/10 7

RASIONAL PEMILIHAN TINGKAH LAKU SASARANLebih dominan Boleh mendatangkan kecederaan kepada diri sendiri dan orang lain Boleh dilihat dan diukur Boleh menjadi tabiat sehingga dewasa Hafiq akan menghadapi masalah sosialisasi-akan dipulaukan

28/02/10

8

STRATEGI INTERVENSI

Rancangan intervensi yang dijalankan lebih bersifat menarik, mudah, seronok dan lebih berbentuk permainan-sesuai dengan ketidakupayaan Hafiq. Program intervensi yang telah dipilih untuk diimplimentasikan bagi mengurangkan tingkah laku sasaran Hafiq ialah terapi muzik dan permainan lego.9

28/02/10

RASIONAL PEMILIHAN PROGRAM INTERVENSIHafiq amat menyukai bunyi-bunyian seperti muzik atau lagu. Hafiq seorang kanak-kanak yang mempunyai CP dan terencat akal teruk: intervensi bersifat seronok. Alatan/bahan intervensi telah tersedia ada di PPDK. Perubahan tingkah laku sasaran memberikan hasil penerimaan sosial yang positif.28/02/10 10

REKA BENTUK KAJIAN DAN KAEDAH PENGUMPULAN DATAMenggunakan reka bentuk A-B-A iaitu baseline-intervensi-baseline Menjalankan pemerhatian awal Menjalankan 12 kali pencerapan-4 kali baseline, 4 kali intervensi diikuti 4 kali baseline Kaedah pengumpulan data partial interval recording: 10 minit bagi setiap pencerapan, interval 30 saat28/02/10 11

i. BASELINEBilangan pencerapan Tarikh pencerapan Bilangan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan 11 10 10 13 Peratusan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan (%)

1 2 3 428/02/10

12.02.07 12.02.07 14.02.07 14.02.07

55 50 50 6512

ii.INTERVENSIBilangan pencerapan Tarikh Bilangan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan 4 7 Peratusan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan (%) 20 35

5 6

22.02.07 22.02.07

7 828/02/10

26.02.07 26.02.07

4 5

20 2513

iii. BASELINEBilangan pencerapan Tarikh Bilangan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan 6 6 5 8 Peratusan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan (%) 30 30 25 4014

9 10 11 1228/02/10

28.02.07 28.02.07 05.03.07 05.03.07

KEBOLEHPERCAYAAN DAPATAN KAJIANi. Baseline ii. Intervensi iii. Baseline = = = 87.50 % 96.25% 93.75%

Purata keseluruhan peratusan kebolehpercayaan dapatan kajian ialah : = 87.5 + 96.25 + 93.75 x 100 % 300 = 92.5 %28/02/10 15

GRAF PEMERHATIAN

70

Ban (%) 6016

28/02/10

KEBERKESANAN PELAKSANAAN

Kelebihan: Intervensi yang dijalankan dapat mengurangkan tingkah laku sasaran Hafiq-bukti: melalui perbezaan peratusan pada graf yang diplotkan. Pemerhatian awal yang dijalankan membantu untuk mengenalpasti TL sasaran dan intervensi yang sesuai untuk diaplikasikan

28/02/10

17

sambungan

Dua orang pemerhati ditugaskan untuk mengelakkan observer drift (hanyutan pemerhatian)

Limitasi: Waktu pencerapan yang tidak konsisten

28/02/10

18

KESIMPULAN

Program intervensi yang dijalankan ke atas Hafiq dapat mengurangkan bilangan tingkah laku sasaran yang ditunjukkan. Walaupun begitu, program intervensi yang diimplimentasikan perlulah lebih konsisten dan bersifat menyeluruh.

28/02/10

19

HAFIQ

28/02/10

20