12
PENYIASATAN KEMALANGAN DAN LAPORAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN

Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pke

Citation preview

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  1/13

  PENYIASATANKEMALANGAN DAN

  LAPORAN PEMERIKSAAKESELAMATAN

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  2/13

  Penyiasatan kemalangan

  Pengenalan

  Format siasatan kes-kes kemalangan, penyakit pekerjaan dan keracunankerja ini direkabentuk bagi menyeragamkan penggunaan borang siasdigunakan dalam aktiviti siasatan terhadap kes-kes kemalangan, kekeracunan dan penyakit pekerjaan tempat kerja yang dilaporkan samada dnegeri atau daerah. Bagi kes-kes Penyakit Tibi Pekerjaan, siasatan menggunakan Format Penyiasatan Penyakit Tuberkulosis yang telah sedia ad

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  3/13

  Obkektif umum

  Memastikan semua kes-kes kemakeracunan/penyakit yang berlaku dapat disiasatlengkap dan langkah-langkah pencegahapengawalan dapat dilakukan dengan sempurmenghapuskan, meminimakan atau mengelakayang sama dari memudaratkan keselamat

  kesihatan

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  4/13

  Skop penggunaan format siasatan

  Borang siasatan (OHU/BS-01) hanya digunakan untuk siasatan kes-kes yangmembabitkan

  kakitangan KKM sahaja yang berlaku samada di dalam fasiliti KKM atau di lapsemasa menjalankan tugas termasuklah :

  Semua anggota KKM.

  Pekerja swasta dalam perkhidmatan sokongan di fasiliti KKM iaitu di bahagiapencucian dan pembersihan.

  Pelajar atau pelatih yang menjalani latihan praktikal di fasiliti KKM.

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  5/13

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  6/13

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  7/13

  Contoh-contoh mekanisme insid1. Tercucuk jarum suntikan (NSI)

  2. Tercucuk/tertusuk pisau bedah

  3. Terguris/terhiris/terpotong dengan pisaubedah

  4. MVA (Motor Vehicle Accidents)

  5. Kenderaan terbabas

  6. Terjatuh dari motosikal

  7. Dilanggar kenderaan

  8. Dilanggar objek bergerak

  9. Ditimpa objek berat

  10.Dihimpit objek

  11.Terlanggar dinding/pintu/cermin kaca

  13. Terjatuh ke lantai

  14. Terjatuh longkang

  15. Kontak dengan suhu panas

  16. Terkena air panas

  17. Terkena kejutan elektrik

  18. Terhidu asap fogging

  19. Terhidu gas/asap bahan kimia

  20. Tertelan bahan kimia

  21. Tertelan racun serangga

  22. Ditumbuk/ditendang/ditampar p

  23. Keganasan fizikal oleh orang luadikenali

  24. Dirompak/diugut

  25. Gangguan seksual oleh pesakit/

  26. Mengangkat/membawa tong g

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  8/13

  HAZADApa-apa yang berpotensi memudaratkan pekerja samada dkeselamatan atau kesihatan. Hazad boleh dibahagikan kepa

  1. Hazad Kimia Pelarut, asid, alkali, gas dan lain-lain.

  2. Hazad Fizikal Elektrik, haba, bunyi bising, radiasi, debu, habuk dan lain-lain.

  3. Hazad Biologikal Virus, bakteria, kulat, parasit, serangga pembawa penyakit, haiwan berbisa d

  4. Hazad Ergonomik Stesyen kerja yang tidak sesuai dengan pekerja, pengendalian manual, perg

  berulang-ulang, postur tubuh kekok (awkward posture) dan lain-lain.

  5. Hazad Psikososial Kerja syif, stress di tempat kerja, penyalahgunaan dadah dan alkohol, gangg

  keganasan rumahtangga dan lain-lain.

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  9/13

  Laporan pemeriksaan keselama

  Objektif Umum

  Mempelajari secara praktikal proses menjalankan pemersekolah dengan cara memerhati dan menilai sejauh manpematuhan kehendak perundangan di sesebuah sekolamemastikan kesihatan, keselamatan dan keselesaan wa

  beradapada tahap yang dikehendaki.

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  10/13

  Objektif khusus

  o Mendapatkan data-data pentadbiran di sekolah yang dilawati.

  o Menjalankan penilaian secara kuantitatif dalam memastikan aspek keselesaan warga

  dipatuhi berdasarkan format yang disediakandalam borang penilaian.

  o Menjalankan penilaian secara kualitatif dalam memastikan aspek keselamatan dan ke

  sekolah dipatuhi berdasarkan format yang disediakan dalam borang penilaian.

  o Mengemukakan nasihat dan syor penambahbaikan atau pembetulan yangperlu dilaku

  pihak sekolah.

  o Mempelajari prosedur-prosedur membuat laporan aktiviti pemeriksaansekolah untuk d

  kepada pihak atasan.

  o Memberi pendidikan kesihatan kepada semua warga sekolah termasuklahguru-guru, k

  kakitangan serta pelajar-pelajar amnya

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  11/13

  Keadaan struktur bangunan

  Bumbung

  Siling

  Dinding

  Lantai

  Binaan

  Tangga bangunan

  Bilik darjah Keluasan & bilangan murid per kelas

  Pencahayaan dan pengudaraan

  Kemudahan murid/pelajar

  Fasiliti kebersihan

  Bekalan air

  Tandas

  Pelupusan sisa pepejal

  Pelupusan sampah

  Perparitan dan saliran

  Kacau ganggu

  Kehadiran binatang

  Kemudahan rekreasi

  Keselamatan

  Peti pertolongan cemas

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  12/13

  Cadangan-cadangan

  Bagi meningkatkan pematuhan terhadap aspek keselamatan, kesihatan danwarga sekolah, maka perkara-perkara berikut perlu dititikberatkan:

  Pihak sekolah hendaklah mengadakan satu jadual pembersihan bagi memkebersihan sekolah sentiasa terjaga.

  Kebersihan bilik darjah hendaklah dijaga sepanjang masa terutama tingkapdan kipas supaya bebas dari habuk dan debu demi kesihatan para pelajar.

  Kebersihan tandas hendaklah dijaga kebersihannya dari kotoran dan bau. Pihak sekolah hendaklah memastikan kantin sekolah sentiasa berada dalam

  yang bersih sepanjang masa.

  Pihak sekolah bertanggungjawab memastikan alat pemadam api diperiksasentiasa dalam keadaan yang baik

 • 5/21/2018 Penyiasatan Kemalangan Dan Laporan Pemeriksaan Keselamatan

  13/13

  Peta Laluan Kecemasan hendaklah dipamerkan di kawasan sekolah dan disetia

  Sabun ( sanitizer ) hendaklah disediakan di setiap tandas murid bagi kemudahanmencuci tangan.

  Pihak sekolah perlu memastikan setiap tong sampah yang ada mempunyai plasdidalamnya dan sentiasa dalam keadaan yang bertutup.

  Pihak sekolah juga haruslah sentiasa memeriksa ubat didalam peti kecemasan tesupaya tidak melebihi tarikh luput dan memastikan bahawa ubat tersebut masihdigunakan lagi.

  Pihak sekolah haruslah mengadakan gotongroyong untuk membersihkankawas

  Risalah-risalah kesihatan haruslah ditampal di setiap bilik darjah sebagailangkah pendididkan kesihatan kepada pelajar-pelajar