PEPERIKSAAN PERCUBAAN PENGAJIAN AM STPM P3 2014

  • View
    92

  • Download
    10

Embed Size (px)

DESCRIPTION

SOALAN STPM

Transcript

SULIT*

Bahagian A [ 15 markah ]

Jawab semua soalan

1 Yang manakah antara berikut menjadi asas dalam penentuan dasar luar Malaysia?

IHubungan serantau yang erat

IIAnutan ideologi dan politik sesebuah Negara

IIIKepentingan daripada aspek ekonomi dan sosial

IVRuang mewujudkan pakatan tentera bagi keselamatan negara

AI dan II

BI dan III

CII dan III

DIII dan IV

2.

Pada 15 Oktober 2012, termeterai Perjanjian Antarabangsa Moro dengan kerajaan Filipina

Perjanjian di atas turut mempengaruhi imej Malaysia daripada segi

A kekuatan diplomasi negaraB keupayaan Malaysia dalam mengetuai ASEAN

C kebijaksanaan Malaysia dalam menyelesaikan isu serantau

D kejayaan dasar campur tangan dalam hal ehwal negara jiran

3 Kebangkitan negara China sebagai satu kuasa baharu ekonomi dunia turut dipengaruhi oleh

IRangkaian usahawan Cina yang ada di seluruh dunia

IIProduktiviti yang tinggi oleh tenaga buruh di negara China

IIIBekalan bahan mentah industri yang banyak di negara China

IVPerubahan dalam sistem ekonomi yang diamalkan oleh kerajaan China

AI dan II

BI dan IV

CII dan III

DIII dan IV

4.

Menghapuskan jurang perbezaan negara membangun dengan negara maju

Untuk menCapai matlamat tersebut, negara-negara Selatan telah mengusulkan pembentukan

A Order Baru Ekonomi Dunia

B Perundingan Ekonomi Asia Timur

C Suruhanjaya Kerjasama Utara-Selatan

D Perjanjian am mengenai tarif dan perdagangan

5 Yang manakah komitmen Malaysia dalam mempromosikan keamanan dunia?

IMembicarakan lanun Somalia di mahkamah Malaysia

IIMenganggotai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (PBB)

IIIMemperjuangkan penerimaan slogan Perang adalah Jenayah

IVMenolak pendekatan unipolar dalam penyelesaian isu antarabangsa

AI dan II

BI dan III

CII dan IV

DIII dan IV

Soalan 6 berdasarkan penyataan di bawah

memelihara kepentingan ekonomi negara anggota

mengelakkan tekanan dari negara maju

6. Penyataan di atas merujuk kepada

A Komanwel

B Kerjasama Selatan-selatan

C Kerjasama Ekonomi Asia Timur ( EAEC)

D Pertubuhan negara-negara Berkecuali (NAM) 7 Yang manakah menjadi cabaran kepada Forum Keselamatan Serantau ASEAN (ARF)

ITuntutan bertindih Kepulauan Spratly dan Paracel oleh China dan ASEAN

IIPerebutan Kuil Preal Vihear antara Thailand dengan Kemboja

IIIKekalnya pemerintahan juta tentera di Mynmar

IVPenglibatan Amerika dalam forum berkenaan

AI dan II

BI dan III

CII dan IV

DIII dan IV

8. Yang manakah antara berikut merujuk kepada kewajaran Malaysia mempromosi Sistem Kewangan Islam sebagai alternatif?

IDolar Amerika terlalu dominan menjejaskan kestabilan sistem kewangan antarabangsa

IISelaras dengan kedudukan Malaysia sebagai negara Islam sederhana

IIIMewujudkan imej yang positif kepada negara-negara Islam

IVWujud krisis yang kerap dalam sistem ekonomi dunia

AI dan II

BI dan IV

CII dan IV

DIII dan IV

Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

Pergerakan Negara-negara BerkeCuali

9. Antara berikut yang manakah menunjukkan kebaikan ZOPFAN ?

IMeningkatkan persefahaman ketenteraan

IIMemastikan ASEAN tidak akan dijajah

IIIMengeratkan hubungan perdagangan

IVMewujudkan Blok Pengukuran Kepercayaan

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

10 Antara berikut yang manakah benar tentang Pertubuhan Menteri Pendidikan Asia Tenggara (SEAMEO)?

IMenubuhkan INNOTECT

IIMeningkatkan pengurusan bencana alam

IIIMengadakan pusat kajian bahasa Inggeris

IVMengadakan hubungan persahabatan melalui Sukan SEA

A I dan II B I dan III

C. II dan IV

D III dan IV

Mesyuarat Asia-Eropah

ASEAN + 3

11 Kerjasama di atas membawa kepada

IPeningkatan dialog Kerjasama Selatan-Selatan

IIPeningkatan kerjasama ekonomi antara rantau

IIIPeningkatan pelaburan dari negara-negara maju

IVPeningkatan pembangunan wilayah di kawasan sempadan antarabangsa

A I dan II

B I dan IV

C II dan III

D III dan IV12 Yang manakah yang benar tentang peranan yang dimainkan oleh Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)?

IMeningkatkan hubungan perdagangan antara negara anggota

IIMemberikan bantuan kemanusiaan kepada negara-negara Islam

IIIMeningkatkan kedudukan negara-negara Islam dalam ekonomi dunia

IVMenganjurkan persidangan untuk membincangkan konflik di Timur Tengah dan isu Palestin

A I dan II

B I dan III

C II dan IV

D III dan IV

13 Yang manakah sektor yang dipertanggungjawabkan kepada Malaysia oleh Kumpulan Lapan Negara Membangun (D-8)?

APerbankan dan Kewangan

C PerdaganganBPembangunan Luar Bandar

D Pembangunan Sumber ManusiaPersetujuan oleh negara-negara perindustrian untuk mengurangkan pembebasan gas rumah kaca secara kolektif

14 Penyataan di atas merujuk kepada

AProtokol Kyoto

C Protokol CartagenaB Protokol Montreal

D Protokol Vienna

Isu demokrasi dan hak asasi manusia

Isu ekonomi sejagat dan alam sekitar

15 Penyataan di atas merupakan perjuangan

IPertubuhan Negara-negara Komanwel

IIPertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu

IIIPergerakan Negara-negara Berkecuali

IVPertubuhan Persidangan Islam

A I dan II

C II dan IV

B I dan III

D III dan IV

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BENTARA DALAM ,SEGAMAT

BORANG JAWAPAN ANEKA PILIHAN

NAMA CALON : ..KOD KERTAS : 900/PENGAJIAN AM HITAMKAN JAWAPAN ANDA

1.

A

B

CD

2.

A

B

CD

3.

A

B

CD

4.

A

B

CD

5.

A

B

CD

6.

A

B

CD

7.

A

B

CD

8.

A

B

CD

9.

A

B

CD

10.

A

B

CD

11.

A

B

CD

12.

A

B

CD

13.

A

B

CD

14.

A

B

CD

15A

B

CD

Bahagian B[15 markah]

Jawab satu soalan sahaja dalam bahagian ini.1. Berdasarkan jadual berikut, huraikan perubahan kes keganasan rumah tangga mengikut negeri-negeri terpilih di Malaysia bagi tahun 2003 hingga 2005 (anggaran). Jelaskan langkah-langkah yang wajar dilaksanakan untuk membendung gejala ini.

Keganasan Rumah Tangga Mengikut Negeri 2003 hingga 2005*Negara 2003 (kes)2004 (kes)2005* (kes)

Johor427466

Kedah282242

Kelantan222332

Melaka10110777

Negeri Sembilan303553

Perak312436

Pulau Pinang10883105

Selangor11415061

Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur594036

Jumlah535558508

* AnggaranDisesuaikan daripada Jabatan Kebajikan Melaka, Tahun 2006)

5

2. Berdasarkan Carta di bawah, berikan kesan rangkaian sosial dalam talian ke atas pengguna teknologi laman web di seluruh duniaKesan Rangkaian Sosial Dalam Talian

Dipetik dan diubahsuaikan daripada Dr Maslin Masrom,

Rangkaian Sosial Dalam Talian, Dewan Kosmik, Januari 2009

Bahagian C[50 markah]

Pilih dua daripada tajuk di bawah ini, dan tulis karangan yang panjangnya antara 300 hingga 350 patah perkataan.

1. Antara usaha yang dilakukan oleh Pertubuhan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) yang turut dianggotai oleh Malaysia untuk meningkatkan tahap keselamatan serantau adalah mewujudkan Zon Aman ,Bebas dan Berkecuali (ZOPFAN). Namun begitu terdapat usaha-usaha lain yang telah dibuat. Bincangkan.

2. Tindakan masyarakat antarabangsa untuk menangani isu pemanasan global amat dihargai kerana ia bukan sekadar isu cuaca, tetapi melibatkan isu ekonomi, politik dan sosial. Malaysia juga mengambil pendekatan tertentu bagi menangani isu ini seiring dengan tindakan masyarakat antarabangsa . Huraikan.

3 Malaysia yang memeterai Deklarasi Hak Asasi Manusia oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu sentiasa bersuara menentang pencabulan hak asasi manusia di dunia .Huraikan faktor yang menyebabkan negara tidak menghormati hak asasi rakyat mereka

Hubungan

Membuang Masa

Gangguan

Membina Kredibiliti

Laman Sesawang

KEBAIKAN

Kos Murah

Kurang Rahsia

KEBURUKAN

Internet

Disediakan oleh,

..

(SALBIANA HARUN)

Unit Pengajiaan Am

SMK Dato Bentara Dalam

Disemak oleh,

(TEE POH KIM)GPK Prauniversiti

SMK Dato Bentara Dalam

Disahkan oleh,

(PN HAJAH MURIATUN MOHD SAID)

Pengetua,

SMK Dato Bentara Dalam

1900/3

[Lihat sebelah

*Kertas soalan ini SULIT sehingga peperiksaan kertas ini tamat SULIT*