of 80 /80
UNDANG-UNDANG MALAYSIA CETAKAN SEMULA PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA (PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981 [P.U. (A) 386/1981] Mengandungi segala pindaan hingga 31 Oktober 2007 DITERBITKAN OLEH PESURUHJAYA PENYEMAK UNDANG-UNDANG, MALAYSIA DI BAWAH KUASA AKTA PENYEMAKAN UNDANG-UNDANG 1968 2007

Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan) 1981

Text of Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Page 1: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

1

UNDANG-UNDANGMALAYSIA

CETAKAN SEMULA

PERATURAN-PERATURAN PILIHAN RAYA(PENJALANAN PILIHAN RAYA) 1981

[P.U. (A) 386/1981]

Mengandungi segala pindaan hingga 31 Oktober 2007

diTErbiTKAN oLEhPESUrUhjAyA PENyEMAK UNdANg-UNdANg, MALAySiA

di bAwAh KUASA AKTA PENyEMAKAN UNdANg-UNdANg 19682007

Page 2: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia2 P.U. (A) 386/1981

Page 3: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

3

UNDANG-UNDANG MALAYSIA

AKTA PiLihAN rAyA 1958

Peraturan-Peraturan Pilihan raya(Penjalanan Pilihan raya) 1981

SUSUNAN PErATUrAN

Page 4: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia4 P.U. (A) 386/1981

Page 5: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

5

Page 6: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia6 P.U. (A) 386/1981

Page 7: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

7

Page 8: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia8 P.U. (A) 386/1981

Page 9: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

9

Page 10: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia10 P.U. (A) 386/1981

Page 11: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

11

Page 12: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia12 P.U. (A) 386/1981

Page 13: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

13

Page 14: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia14 P.U. (A) 386/1981

Page 15: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

15

Page 16: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia16 P.U. (A) 386/1981

Page 17: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

17

Page 18: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia18 P.U. (A) 386/1981

Page 19: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

19

Page 20: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia20 P.U. (A) 386/1981

Page 21: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

21

Page 22: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia22 P.U. (A) 386/1981

Page 23: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

23

Page 24: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia24 P.U. (A) 386/1981

Page 25: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

25

Page 26: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia26 P.U. (A) 386/1981

Page 27: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

27

Page 28: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia28 P.U. (A) 386/1981

Page 29: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

29

Page 30: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia30 P.U. (A) 386/1981

Page 31: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

31

Page 32: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia32 P.U. (A) 386/1981

Page 33: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

33

Page 34: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia34 P.U. (A) 386/1981

Page 35: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

35

Page 36: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia36 P.U. (A) 386/1981

Page 37: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

37

Page 38: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia38 P.U. (A) 386/1981

Page 39: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

39

Page 40: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia40 P.U. (A) 386/1981

Page 41: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

41

Page 42: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia42 P.U. (A) 386/1981

Page 43: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

43

Page 44: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia44 P.U. (A) 386/1981

Page 45: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

45

Page 46: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia46 P.U. (A) 386/1981

Page 47: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

47

Page 48: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia48 P.U. (A) 386/1981

Page 49: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

49

Page 50: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia50 P.U. (A) 386/1981

* hendaklah dimasukkan dalam hal suatu pilihan raya umum.† hendaklah dimasukkan dalam hal suatu kekosongan.

Page 51: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

51

* isikan mana-mana yang terpakai dan pulangkan writ ini kepada Setiausaha Suruhanjaya Pilihan raya

Page 52: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia52 P.U. (A) 386/1981

Page 53: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

53

Page 54: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia54 P.U. (A) 386/1981

Page 55: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

55

Nama dalam huruf besar No. K.P.**

Pencadang

Penyokong

Page 56: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia56 P.U. (A) 386/1981

Page 57: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

57

Page 58: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia58 P.U. (A) 386/1981

Page 59: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

59

Page 60: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia60 P.U. (A) 386/1981

Page 61: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

61

Page 62: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia62 P.U. (A) 386/1981

Page 63: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

63

Page 64: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia64 P.U. (A) 386/1981

Page 65: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

65

Page 66: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia66 P.U. (A) 386/1981

Page 67: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

67

Page 68: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia68 P.U. (A) 386/1981

Page 69: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

69

Page 70: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia70 P.U. (A) 386/1981

Page 71: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

71

Page 72: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia72 P.U. (A) 386/1981

Page 73: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

73

Page 74: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia74 P.U. (A) 386/1981

Page 75: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

75

Page 76: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia76 P.U. (A) 386/1981

Page 77: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

77

Page 78: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia78 P.U. (A) 386/1981

Page 79: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Peraturan-Peraturan Pilihan Raya(Penjalanan Pilihan Raya 1981)

79

Page 80: Peraturan Pilihan Raya (Penjalanan Pilihan Raya) 1981

Undang-Undang Malaysia80 P.U. (A) 386/1981