Perbezaan Model Modifikasi Tingkah Laku

  • View
    126

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

NOTA EDU PISMP

Text of Perbezaan Model Modifikasi Tingkah Laku

PERBEZAAN MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU

PERBEZAAN MODEL DISIPLIN TINGKAH LAKU( SKINNER, CANTER & DREIKURS)Disediakan oleh:JEYNNA ERVINA JONISHASNIZA JAMARANROPITAH AHUAR

PengenalanPengurusan bilik darjah yang berkesan menghasilkan persekitaran pembelajaran yg kondusif.Guru hendaklah membina hubungan yang baik dengan murid-murid dan mengawasi perjalanan rutin bilik darjah supaya berjalan dengan lancar.Beberapa model pengurusan disiplin oleh tokoh-tokoh terkemuka akan dibincangkan tentang bagaimana untuk menguruskan bilik darjah dengan baik dan efektif.

Perkataan disiplin sendiri berasal daripada perkataan Latin disiplina yang bermaksud mengajar. (Haliza & Joy, 2009)Konsep Disiplin Bilik DarjahKamus dewan mentafsirkan disiplin sebagai kawalan yang diperoleh daripada penguatkuasaan peraturan.Disiplin juga bermaksud kesanggupan seseorang bekerja atau membuat sesuatu dengan tertib, menghormati hak individu lain, mengamalkan tingkah laku yang baik, hormat-menghormati, tolong-menolong dan sentiasa berusaha membaiki keadaan sedia ada menerusi usaha yang membina ( Haliza & Joy, 2009)

Secara ringkasnya,di dalam konteks bilik darjah, disiplin merupakan satu set peraturan yang dikenakan kepada murid-murid untuk mengawal dan mendapatkan tingkah laku yang diingini.Terdapat lima jenis model pengurusan disiplin yang boleh membantu membentuk persekitaran pembelajaran yang kondusif. Dalam topik ini, kita akan melihat perbezaan 3 daripada 5 model disiplin yang terdapat dalam kelima-lima model pengurusan disiplin ini.

Jenis Model Pengurusan DisiplinModel Modifikasi Tingkah Laku oleh B.F SkinnerModel Disiplin Asertif oleh Lee CanterModel Akibat Logikal oleh Rudolf Dreikurs

MODEL MODIFIKASI TINGKAH LAKU B.F SKINNERtingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh apa-apa yang berlaku sebaik sahaja sesuatu tingkah laku ditunjukkan.

Menurut Skinner:Menggunakan prinsip peneguhan dan hukuman.Menggunakan elemen-elemen luaran untuk meningkatkan tingkah laku yang diingini.Dua jenis peneguhan:Peneguhan positifPeneguhan negatif

Hukuman ialah tindakan yang diambil untuk mengurangkan tingkah laku yang tidak diingini.Terdapat dua jenis hukuman iaitu:Hukuman beriHukuman sembah

Peneguhan +ve:Berlaku apabila rangsangan diberikan.Peneguhan ve:Berlaku apabila rangsangan diambilHukuman beri:Mengurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang diberikanHukuman tarik:Mengurangkan kemungkinan tingkah laku diulangi hasil daripada rangsangan yang selesa ditarik balik.

Jadual peneguhanBerterusan (semua tingkah laku diteguhkan)Berkala (bukan semua tingkah laku diteguhkan)Jeda/selang masa (berasaskan masa)Jeda tetapJeda berubahNisbah pencapaian isi kandungan (berasaskan isi kandungan pelajaranNisbah tetapNisbah berubah

Cara menangani:Berikan peneguhan berterusan semasa pembentukan tingkah laku (positif & negatif).Denda & Peneguhan.Token ekonomi.

Token Ekonomi

KelemahanKesan peneguhan mungkin tidak akan kekal lama.Murid-murid tidak akan menunjukkan tingkah laku yang diingini apabila tiada ganjaran yang ditawarkan.Dalam jangka masa panjang boleh mengakibatkan motif murid bertukar kepada mendapat ganjaran drpd. Memperoleh pembelajaran.Kurang berkesan kepada pelajar yang lebih dewasa.Kurang berkesan untuk mengurangkan masalah tingkah laku.

MODEL DISIPLIN ASERTIF CANTER

Menurut Canter:Model adalah berasaskan peneguhan terhadap tingkah laku yang diingini dan penerimaan murid terhadap akibat daripada tingkah laku yang ditunjukkan.Lebih menekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan serta memastikan murid-murid mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan

Pendekatan yang dilakukan ialah guru mengendalikan bilik darjah dengan berinteraksi secara tenang, serius dan konsisten dengan muridGuru menyediakan persekitaran pembelajaran yang dapat membantu murid memilih tingkah laku yang sesuai dan bermanfaat.Mengadakan peraturan tingkah laku yang jelas di dalam bilik darjah.

Terdapat 3 jenis guru iaitu:Guru yang agresif:GarangKasarTidak mesraTidak bertimbang rasa

Guru yang tidak asertif:Kelam kabutTidak konsistenTidak tegasMudah putus asaKadang-kadang boleh menjadi terlampau garang dengan murid.

Guru yang asertif:JelasYakinMenyatakan jangkaan dan arahan yang konsisten dengan tegas.

Canter mencadangkan, guru perlu membuat perancangan disiplin secara bertulis dan formal yang menyatakan dengan jelas peraturan dan rutin, pengiktifaran dan akibat daripada salah laku.Pengiktirafan diberikan kepada murid-murid yang menggalakkan tingkah laku yang diingini.Tindakan pembetulan dikenakan kepada murid-muri yang menganggu hak murid-murid lain untuk belajar dengan selesa.

MODEL AKIBAT LOGIKAL DREIKURS

Menekankan kepentingan guru memberikan kepercayaan dan tanggungjawab kepada murid-murid untuk bersama-sama menjaga disiplin di dalam bilik darjah.Murid membantu menguatkuasakan peraturan dalam bilik darjah.Disiplin kendiri boleh dicapai di dalam suasana bilik darjah yang demokratik.Pengurusan disiplin yang baik tidak boleh terbentuk di dalam suasana bilik darjah yang autokratik atau permisif.

Dreikurs mendapati punca berlaku tingkah laku bermasalah adalah berdasarkan kepada:

Mendapatkan perhatianMencabar kuasaMembalas dendamMempamerkan kekurangan

Mendapatkan perhatian- cara tingkah laku yang digunakan oleh murid untuk mendapatkan perhatian.- membuat lawak bodoh, mengetuk meja tanpa sebab, bercakap dengan murid lain tanpa sebab, mengusik murid lain dsb.Langkah mengatasi:- guru tidak memberikan perhatian kepada tingkah laku yang tidak diingini tetapi memberikan perhatian kepada tingkah laku yang diingini.

b) Mencabar kuasa (konflik)- murid enggan bekerjasama, bersikap degil dan melanggar peraturan yang telah ditetapkan.Langkah mengatasi:- guru harus tenang dan panggil murid untuk berjumpa dengan guru secara individu dan kenal pasti punca kelakuan mereka.

c) Membalas dendam- murid menyimpan dendam atas tindakan yang dikenakan oleh guru. Cth, mencuri, sengaja mencari gaduh dengan murid-murid lain dll.- murid pasif, mereka lebih kepada memencilkan diri, murung, moody, tidak ambil, kisah dan beremosi.Langkah Mengatasi:- bantu murid supaya mereka dapat melihat matlamat tingkah laku mereka adalah salah.- Bantu murid untuk menyalurkan emosi negatif kepada tingkah laku yang lebih bermanfaat.- dapatkan kerjasama daripada murid-murid lain.

d) Menunjukkan kekurangan- murid bertindak memencilkan diri atau meminggirkan diri.- murid ini suka dibiarkan berseorangan, mengelak daripada membuat sebarang gerak kerja kumpulan, tidak bercampur dengan rakan kelas yang lain, dan tidak mengambil bahagian dalam mana-mana aktiviti yang dijalankan.Langkah Mengatasi:- tarik perhatian mereka dalam aktiviti bilik darjah.- beri peluang kepada mereka menunjukkan keupayaan dan hargai usaha mereka.- kenal pasti minat mereka.

Dendaan tidak patut dijalankan di bilik darjah.Hal ini kerana:a) dendaan menunjukkan cara guru membalas dendam.b) menunjukkan kekuasaan mutlak guru.Elakkan pujian kerana ia mengakibatkan murid bergantung kepada tindakan guru bukannya kemahuan sendiri.Guru perlu memberikan galakan yang sesuai.

Perbezaan Model Disiplin Skinner, Canter & DreikursSKINNERCANTERSDREIKURSMenggunakan prinsip peneguhan dan hukumanMenekankan penetapan dan penguatkuasaan peraturan.Menggunakan pendekatan asertif.Disiplin bukan hukuman sebaliknya kawalan diri.Tidak percaya hukuman, paksaan dan dendaan dalam menangani masalah tingkah laku.Disipin kendiri dicapai dalam bilik darjah yang demokratik.Cuba elakkan pujian.

SKINNERCANTERSDREIKURSDua jenis peneguhan:PositifNegatif

Dua jenis hukumanBeriTarik

3 jenis guru:AgresifTidak asertifAsertifGuru menggunakan bahasa yang tegas.Teknik tidak menjerit marah/ ulang mesej dengan tenang bila berlaku pertikaianIndividu melanggar disiplin sebab merakasan peraturan berat sebelah / menghendaki sesuatu.4 punca salah laku:Mendapatkan perhatian.Membalas dendamMencabar kuasa.Mempamerkan kekurangan.

SKINNERCANTERSDREIKURSCara menangani:Berikan peneguhan berterusan.Pembentukan (shapping)Token ekonomi.Aplikasi hukum kesan/akibatCara menangani:Kenal murid yang menjadi halangan pelaksanaan disiplin asertif.Amalkan respon asertif.Guru membuat perancangan disiplin.Berikan pengiktirafan.Cara menangani:Contoh masalah 1:Murid datang lewat ke kelas.Hukuman: murid disuruh untuk mencuci tandas.Akibat logikal: tidak dapat masuk kelasContoh masalah 2:Murid menconteng dinding.Hukuman: murid ditahan dan didenda balik lambat.Akibat logikal: murid perlu membersihkan dinding yang diconteng.

SEKIAN TERIMA KASIH..