PERCUBAAN PMR 2012

Embed Size (px)

Text of PERCUBAAN PMR 2012

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN ANALISIS ITEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012 TINGKATAN 3 KEMAHIRAN HIDUP-EKONOMI RUMAH TANGGANO. ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 TOPIK / SUBTOPIK T1:TB1:Tugas Formen T3:TB1:Proses reka cipta T1:TB2:Maksud teknologi T2:TB1:Pengiraan kos T2:TB1:proses mencantum T1:TB2:Tanggam lekap T T2:TB1:Tolok penanda T1:TB2:Faktor reka bentuk T2:TB1:proses penghasilan projek T2:TB1:cantuman logam T1:TB3:Alatan tangan pendawaian plag T2:TB2:Simbol komponen T1:TB3:Fius katrij 13A T2:TB2:Analisis projek elektronik T2:TB2:Analisis litar skematik T2:TB2:Pengiraan kos projek litar T1:TB4:Sistem bekalan air T2:TB2:Susunan projek elektronik T1:TB4:Nama penyambung paip T1:TB4:Alatan tangan memotong paip BG T2:TB3:Sudut sesiku set T2:TB3:kenal pasti objek drp ortografik T1:TB5:bahagian mesin jahit T1:TB5:Susunan mengganti jarum mesin T2:TB4:Faktor merancang menu T2:TB4:Etika makan T3:TB4:Alat pencuci tempat kediaman T3:TB4:pencahayaan T2:TB5:Tujuan serpihan pasu T1:TB5:Langkah menyediakan medium T2:EB1:Tujuan merancang menu T2:EB1:Faktor pemilihan menu T1:EB1:Panduan menyedia makanan T1:EB1:Maksud prinsip memasak T2:EB1:Faktor perancangan menu T2:EB1:Peranggu meja T2:EB1:Hidangan sepinggan lengkap T1:EB3:Sumber kuih tempatan T1:EB3:Nutrien kuih tempatan T1:EB2:Penyediaan bater T1:EB2:Padanan bater yang betul T3:EB1:Penyediaan pastri rapuh T3:EB1:Kaedah membuat biskut JAWAPAN SALAH 3H 3M 3R 3T 0 0 0 0 7 9 8 9 1 5 3 4 1 0 0 1 2 1 0 2 6 6 2 5 1 2 2 5 11 10 8 4 0 1 0 2 3 7 2 1 3 2 2 1 3 3 2 3 1 2 1 1 2 5 6 5 14 133 9 9 2 1 2 1 8 5 6 7 1 2 1 0 4 6 1 3 4 5 4 6 6 8 2 3 0 0 0 1 1 1 1 1 5 5 2 0 0 3 3 3 0 0 0 1 3 0 1 0 5 5 4 3 4 2 3 6 0 2 3 1 0 1 2 4 3 7 6 5 1 1 0 0 0 3 5 5 1 3 5 4 1 2 2 1 17 16 12 12 5 14 9 8 5 5 2 3 1 2 0 1 3 4 8 5 2 3 2 2 7 9 8 8

3A 1 6 0 0 0 1 0 5 0 0 0 1 0 1 5 1 3 0 4 2 8 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 18 3 4 0 1 0 2

3F 0 11 7 0 0 3 0 14 0 3 2 3 0 4 9 0 6 0 2 5 7 0 0 0 1 0 0 0 3 1 1 2 0 0 3 3 20 6 5 0 1 2 7

3U 0 6 5 1 2 5 2 7 0 1 1 5 2 4 6 3 5 3 4 7 6 0 0 4 3 1 1 7 2 2 0 3 1 3 2 4 12 7 3 0 3 2 9

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60

T3:EB1:Pembungkusan biskut T1:EB5:Ciri lisu pemadan T1:EB5:Ciri proses jahitan T1:EB4:Faktor pemilihan pakaian T2:EB2:Fungsi belah T2:EB2:Cara gunting fabrik T1:EB5:Langkah jahit kelim betawi T2:EB2:Kancing T2:EB2:Pengubahsuaian pola T2:EB2:Susun atur pola T2:EB2:Lengan T3:EB2:Langkah jahit kuilting T3:EB2:Jahitan hiasan T3:EB2:Jenis jahitan hiasan T1:EB6:Maksud perniagaan T2:EB3:Bantuan agensi kerajan T3:EB3:Hak pengguna

3 10 2 4 0 0 2 2 0 2 0 2 0 7 0 0 0

4 5 11 0 3 0 3 1 1 4 0 1 1 13 2 7 3

3 8 9 3 6 2 7 0 1 5 2 1 0 7 0 10 2

1 9 5 4 3 5 1 0 0 5 3 3 0 10 2 8 4

3 5 5 0 4 2 7 2 1 9 3 6 0 7 1 7 0

0 10 6 1 2 2 2 1 3 6 1 6 1 9 4 12 2

3 6 7 1 3 6 4 1 1 5 0 7 1 7 6 10 4

AN

12

ANGGAJUM 1 56 25 3 7 28 12 59 3 17 11 20 7 27 185 10 40 7 24 33 40 1 4 16 13 2 5 24 21 9 8 26 3 16 19 13 107 52 27 4 25 13 50 % SALAH 0.9 50.0 22.3 2.7 6.3 25.0 10.7 52.7 2.7 15.2 9.8 17.9 6.3 24.1 165.2 8.9 35.7 6.3 21.4 29.5 35.7 0.9 3.6 14.3 11.6 1.8 4.5 21.4 18.8 8.0 7.1 23.2 2.7 14.3 17.0 11.6 95.5 46.4 24.1 3.6 22.3 11.6 44.6

17 53 45 13 21 17 26 7 7 36 9 26 3 60 15 54 15

15.2 47.3 40.2 11.6 18.8 15.2 23.2 6.3 6.3 32.1 8.0 23.2 2.7 53.6 13.4 48.2 13.4

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN ANALISIS ITEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012 TINGKATAN 3 KEMAHIRAN HIDUP-EKONOMI RUMAH TANGGA NO. ITEM TOPIK / SUBTOPIK JAWAPAN SALAH 3H 3M 3R 3T JUM %SALAH

3A

3F

3U

37 15 57 8 2 59 45 38 43 46 17 21 53 20 6 14 39 32 50 55 3 41 19 28 29 48 12 35 10 44 49 24 34 58 60 25 36 42 47 7 11 16 30 54

T2:EB1:Hidangan sepinggan lengkap 18 T2:TB2:Analisis litar skematik 5 T3:EB2:Jenis jahitan hiasan 7 T1:TB2:Faktor reka bentuk 5 T3:TB1:Proses reka cipta 6 T2:EB3:Bantuan agensi kerajan 0 T1:EB5:Ciri lisu pemadan 10 T1:EB3:Sumber kuih tempatan 3 T3:EB1:Kaedah membuat biskut 2 T1:EB5:Ciri proses jahitan 2 T1:TB4:Sistem bekalan air 3 T2:TB3:Sudut sesiku set 8 T2:EB2:Susun atur pola 2 T1:TB4:Alatan tangan memotong paip BG 2 T1:TB2:Tanggam lekap T 1 T2:TB2:Analisis projek elektronik 1 T1:EB3:Nutrien kuih tempatan 4 T2:EB1:Faktor pemilihan menu 0 T1:EB5:Langkah jahit kelim betawi 2 T3:EB2:Langkah jahit kuilting 2 T1:TB2:Maksud teknologi 0 T1:EB2:Padanan bater yang betul 1 T1:TB4:Nama penyambung paip 4 T3:TB4:pencahayaan 0 T2:TB5:Tujuan serpihan pasu 1 T2:EB2:Fungsi belah 0 T2:TB2:Simbol komponen 1 T2:EB1:Faktor perancangan menu 1 T2:TB1:cantuman logam 0 T3:EB1:Pembungkusan biskut 3 T2:EB2:Cara gunting fabrik 0 T1:TB5:Susunan mengganti jarum mesin 0 T1:EB1:Maksud prinsip memasak 0 T1:EB6:Maksud perniagaan 0 T3:EB3:Hak pengguna 0 T2:TB4:Faktor merancang menu 0 T2:EB1:Peranggu meja 0 T3:EB1:Penyediaan pastri rapuh 0 T1:EB4:Faktor pemilihan pakaian 4 T2:TB1:Tolok penanda 0 T1:TB3:Alatan tangan pendawaian plag 0 T2:TB2:Pengiraan kos projek litar 1 T1:TB5:Langkah menyediakan medium 0 T2:EB2:Lengan 0

20 9 13 14 11 7 5 6 7 11 6 7 4 5 3 4 5 2 3 1 7 1 2 0 3 3 3 3 3 4 0 0 0 2 3 1 3 2 0 0 2 0 1 0

17 14 7 11 7 10 8 5 7 9 8 6 5 4 6 2 5 3 7 1 1 3 4 5 4 6 3 1 3 3 2 5 0 0 2 0 1 2 3 1 3 2 0 2

16 13 10 10 9 8 9 14 9 5 5 8 5 5 6 5 5 7 1 3 5 4 6 5 2 3 3 3 7 1 5 5 3 2 4 3 2 3 4 2 2 1 2 3

12 9 7 8 8 7 5 9 8 5 6 2 9 4 2 6 2 6 7 6 3 8 1 4 3 4 2 5 2 3 2 2 5 1 0 3 2 2 0 2 2 2 3 3

12 9 9 4 9 12 10 8 8 6 7 3 6 6 5 5 3 5 2 6 4 5 3 3 6 2 3 4 1 0 2 0 5 4 2 3 1 2 1 5 1 1 1 1

12 6 7 7 6 10 6 7 9 7 5 6 5 7 5 4 3 3 4 7 5 3 4 7 2 3 5 2 1 3 6 4 3 6 4 3 4 2 1 2 1 3 2 0

107 65 60 59 56 54 53 52 50 45 40 40 36 33 28 27 27 26 26 26 25 25 24 24 21 21 20 19 17 17 17 16 16 15 15 13 13 13 13 12 11 10 9 9

95.5 58.0 53.6 52.7 50.0 48.2 47.3 46.4 44.6 40.2 35.7 35.7 32.1 29.5 25.0 24.1 24.1 23.2 23.2 23.2 22.3 22.3 21.4 21.4 18.8 18.8 17.9 17.0 15.2 15.2 15.2 14.3 14.3 13.4 13.4 11.6 11.6 11.6 11.6 10.7 9.8 8.9 8.0 8.0

31 5 13 18 51 52 27 23 40 4 9 33 56 26 1 22

T2:EB1:Tujuan merancang menu T2:TB1:proses mencantum T1:TB3:Fius katrij 13A T2:TB2:Susunan projek elektronik T2:EB2:Kancing T2:EB2:Pengubahsuaian pola T3:TB4:Alat pencuci tempat kediaman T1:TB5:bahagian mesin jahit T1:EB2:Penyediaan bater T2:TB1:Pengiraan kos T2:TB1:proses penghasilan projek T1:EB1:Panduan menyedia makanan T3:EB2:Jahitan hiasan T2:TB4:Etika makan T1:TB1:Tugas Formen T2:TB3:kenal pasti objek drp ortografik

0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0

1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

0 2 1 1 0 1 3 1 1 1 0 1 0 0 0 0

1 1 2 2 0 0 0 1 2 0 1 1 0 0 0 0

2 0 1 1 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0

4 2 1 0 1 3 0 1 1 1 2 0 1 1 0 1

0 2 2 3 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 0

8 7 7 7 7 7 5 4 4 3 3 3 3 2 1 1

7.1 6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 4.5 3.6 3.6 2.7 2.7 2.7 2.7 1.8 0.9 0.9

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN AGAMA YAN ANALISIS ITEM PEPERIKSAAN PERCUBAAN PMR 2012 TINGKATAN 3

BIL. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43

NAMA PELAJAR AIN NAJWA BINTI NAZARUDIN HUSNA HUMAIRAH BINTI ADAM NAJAH BINTI YEOP NUR AIN BAZILAH BINTI AZMI NUR AISHAH BINTI AHMAD SHUKRI NUR ALIAA BINTI YUSUF NUR AZZA BINTI ADANAN NUR HUSNA BINTI MOHAMAD SHUHAIMI NUR IFA EZANI BT RAMLE NUR IFRAH IZANI BINTI SABRI NUR IZAIDAH BINTI ABDUL HALIM NUR RAIHAN HANIS BINTI ABU BAKAR NUR SAKINAH HANANI BINTI MOHD AZMI NURUL HUSNA SYAFFA BT AMIN NURUL SYAZWANI BINTI AZHAR NURULAIN BINTI MOHD NOOR SITI NAJIHAH BINTI SAIDIN SITI NUR LIYANA BINTI HAMID UMMI UMAIRAH BINTI AZIZAN AFIQAH AIMI BT ISMAIL AIN FARISYAH BINTI HAMDAN ANIS SHAHIRAH BINTI SHARUDDIN ANIS SYAHIRAH BT MOHD ZAMRI FARAH EYLIA 'AWATIF BINTI ROSLI FATIHA MAISARA BINTI FUAD HANI WAHIDAH BINTI ADENAN HUSNA BINTI HALIM KHAIRIYAH BINTI AZMAN NORSYAHIRAH BINTI BISTAMAN NUR ATHIRAH BINTI MAHMAD SEHAK NUR DAMIA HAZIQAH BINTI ROSLI NUR FATIN SYAHIRAH BINTI CHE RADZI NURIN AWATIF AUNI BINTI MOHD NAZOR NURIN NA'IMAH BINTI AHMAD NUBLI NURUL ANIS SHAHIRAH BINTI MUHAMAD SALLEH QISTINA HAIDA BINTI HALIM SITI NUR A'LYA BINTI SUKOR UMAIRAH NAJWA BT CHE OMAR WAN ANIS ADIBAH BINTI WAN AZAHAR ANITH AFRINA BINTI ABDULLAH CHE SITI NUR AISYAH BT CHE SUHAIMI LATIFAH BINTI AHMAD MARDHIAH BINTI MAHMAD

TING. 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3A 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3F 3H 3H 3H 3H

KERTAS 1 (60%) ITEM % BETUL 56 56 53 53 52 52 54 54 53 53 57 57 56 56 50 50 55 55 56 56 56 56 55 55 56 56 58 58 57 57 52 52 53 53 55 55 54 54 52 52 52 52 53 53 46 46 49 49 52 52 54 54 50 50 47 47 53 53 52 52 51 51 55 55 48 48 52 52 44 44 50 50 52 52 43 43 49 49 49 49 45 45 55 55 50 50

KERJA KURSUS (4 MODUL 1 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10

44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93

NISA SYAFIQAH BINTI RAMLI NOOR SYAFIQAH BINTI MOHAMAD NOR NORA ASYIKIN BINTI SUAHNI NUR AINA SYARMINE BINTI ARIF NUR FARRAH NAJIHA BINTI MUSLIM NUR HUSNA BINTI ZAMRI NUR ILI AMALINA BINTI GHAZALI NUR ILYANA BINTI ILIAS NUR JANNATUL ADILLA BT ROSLI NUR SYAHIRAH BINTI ZULKIFLI NURUL ATIKA BINTI MAZLAN NURUL NAILAH BINTI GHAZALI RUBIATULADAWIYAH BT ABU BAKAR SHAHIDAH BINTI YUSOF SITI NUR SYAHIRAH BINTI ABDUL RAHIM AIMI NURSYASYA BINTI NASRAN AIMI SAQINAH BT SUHAIMI ASMA NABILA BINTI ISMAIL ILHAM BT MOHD RIDZUAN NUR BALKHIS BINTI ROSMAN NUR E'ZZATI BINTI MOHD YUSOFF NUR FATIN SYAFAWANI BT MOHAMAD SHUKRI NUR HUSNINA BT ABU BAKAR SIDEK NUR IDZLIANI BINTI ISHAK NUR SYAZANA FATINI BINTI BASHIRAN NUR ZAIDATUL AFIQAH BT ASRI @ MOHAMAD AS NURADEENA BINTI AHMAD NAZRI NURFAUWAZ HANANI BINT