Performans Denetimi Raporu trafik m£¼hendisli¤i, trafik e¤itimi, trafik mevzuat¤± ve denetimi ile

 • View
  3

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Performans Denetimi Raporu trafik m£¼hendisli¤i, trafik e¤itimi, trafik...

 • Performans Denetimi Raporu

  TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

  MAYIS - 2008

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 2

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 3

  Performans Denetimi Raporu

  TRAFİK KAZALARINI ÖNLEME FAALİYETLERİ

  Sayıştay Genel Kurulunun 8.5.2008 tarihli ve 5216/1 sayılı kararı ile

  bu Raporun 832 sayılı Sayıştay Kanununun ek 10’uncu maddesine

  istinaden Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulması uygun bulunmuştur.

  T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA

  Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

  http://www.sayistay.gov.tr

  MAYIS - 2008

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 4

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 5

  İÇİNDEKİLER

  KISALTMALAR ............................................................................................................................ 9

  ÖZET ........................................................................................................................................... 13

  BÖLÜM 1: GİRİŞ

  1.1 Konu Hakkında Bilgi .............................................................................................................. 31 Ülkelerin Ölümlü Kaza Karşılaştırması ............................................................................ 33

  Trafik Kazalarından Kaynaklanan Maddi Kayıp ............................................................... 34

  Ülkemizde ve Avrupa Birliği’nde Taşıma Türlerinin Dağılımı ........................................... 35

  Trafik Güvenliğinin Sağlanmasında Rolü Bulunan Kurum ve Kuruluşlar ......................... 36

  Ülkemizde Trafik Kazalarının Önlenmesine Yönelik Faaliyetler ...................................... 37

  Trafik Eğitimi .................................................................................................................... 38

  Trafik Denetimi ................................................................................................................. 39

  Trafik İşaretleri ................................................................................................................. 41

  1.2 Denetimin Konusu ve Kapsamı ............................................................................................ 41

  1.3 Denetimin Amacı ................................................................................................................... 42

  1.4 Denetim Metodolojisi ............................................................................................................. 43

  BÖLÜM 2: TRAFİK GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASINA YÖNELİK ULUSAL STRATEJİ

  2.1 Trafik Güvenliğini Sağlamaya Yönelik Amaç, Hedef ve Öncelikler Belirlenmiş midir? ......... 47 Trafik Güvenliğinin Sağlanmasına Yönelik Ulusal Strateji ...................................................... 47

  Karayolu İyileştirmesi ve Trafik Güvenliği Projesi ............................................................ 48

  Meclis Araştırması Komisyonu Raporu ............................................................................ 50

  Trafik Güvenliğinde Yeni Açılımlar, Hedefler ve Çözüm Projeleri .................................... 50

  BÖLÜM 3: TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİ

  3.1 Trafik Genel Eğitim Planı Ne Ölçüde Uygulanmaktadır? ...................................................... 55 Trafik Genel Eğitim Planı ........................................................................................................ 55

  3.2 Okullarda Çocuklara Verilen Trafik Eğitimi Yeterli midir? ..................................................... 59

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 6

  Okullarda Verilen Trafik Eğitimi ............................................................................................... 59

  KİTGİ Projesi Kapsamındaki Formatör Öğretmenler ........................................................ 61

  Çocuk Trafik Eğitim Parkları .................................................................................................... 62

  3.3 Trafik Eğitiminde Radyo ve TV Olanaklarından Yararlanılıyor mu? ..................................... 65 Radyo ve TV Kanallarında Trafik Eğitimi ................................................................................ 65

  3.4 Sürücülere Verilen Eğitim Yeterli midir? ................................................................................ 68 Motorlu Taşıt Sürücü Kursları ................................................................................................. 68

  Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarında Verilen Eğitim.............................................................. 69

  Motorlu Taşıt Sürücü Kurslarının Denetimleri ................................................................... 73

  BÖLÜM 4: TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK DENETİM FAALİYETLERİ

  4.1 Denetimler Ne Ölçüde Etkindir? ............................................................................................ 77 Trafik Denetimlerinin Planlanması .......................................................................................... 77

  Trafik Kontrol Programı ve Faaliyet Raporu ..................................................................... 80

  Personel ve Araç-Gereç Planlaması ....................................................................................... 82

  Personel Planlaması ve Eğitimi ........................................................................................ 82

  Araç Gereç Planlaması ..................................................................................................... 84

  Trafik Güvenliğine Yönelik Denetimler .................................................................................... 87

  Radarla Hız Kontrolleri ...................................................................................................... 88

  Alkol Kontrolü .................................................................................................................... 93

  Yaya Denetimi .................................................................................................................. 95

  Trafik Bilgi Sistemi ................................................................................................................... 99

  Fahri Trafik Müfettişliği .......................................................................................................... 101

  4.2 Trafik Para Cezaları Ne Ölçüde Caydırıcıdır? ..................................................................... 106 Trafik Para Cezalarının Tebliğ Edilmesi ................................................................................ 106

  Trafik Para Cezalarının Tahsil Edilebilirliği ........................................................................... 106

  Tahakkukun ve Tahsilatın Yapılabilmesinin Önündeki Engeller ..................................... 107

  Ceza Puanı Uygulaması ....................................................................................................... 109

  4.3 Sürücülerin Güvenli Araç Kullanmaları İçin Sahip Olmaları Gereken Zihinsel ve Psikomotor Yetenek Düzeyleri Ölçülüyor mu? ............................................................................................. 111

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 7

  BÖLÜM 5: TRAFİK KAZALARININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK İŞARETLEME FAALİYETLERİ

  5.1 Karayollarında İşaretleme Faaliyetleri Standartlara Uygun Şekilde Yürütülüyor mu? ........ 119

  EKLER

  EK:1 Görüşme Yapılan Akademisyen ve Uzman Kişiler .......................................................... 129

  EK:2 Çalışma Yapılan Kurum ve Kuruluşlar ............................................................................. 130

  EK:3 Yerinde Denetim Yapılan Kurum ve Kuruluşlar ............................................................... 131

  EK:4 Tablolar Listesi ................................................................................................................. 133

  EK:5 Grafikler Listesi ................................................................................................................ 134

  EK:6 Şekiller Listesi .................................................................................................................. 134

  SÖZLÜKÇE .............................................................................................................................. 135

 • T.C. Sayıştay Başkanlığı Performans Denetimi Raporu (2008) : “Trafik Kazalarını Önleme Faaliyetleri” 8

 • T.C. Sayıştay Baş