of 20 /20
Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 Guru-guru Darjah 2: Cikgu Nisfawati (2M1) Cikgu Nur Arina (2M2)

Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun Program Unit Bahasa Melayu Penilaian Formatif Penilaian Sumatif •Portfolio •Rubrik

Embed Size (px)

Text of Perkongsian Unit Bahasa Melayu Darjah 2 P2 Parents... · Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun...

Perkongsian Unit Bahasa Melayu

Darjah 2

Guru-guru Darjah 2: Cikgu Nisfawati (2M1)

Cikgu Nur Arina (2M2)

Kandungan

1. Program yang

dijalankan. Programmes conducted.

2. Item-item tatabahasa. Grammatical items.

3. Penilaian Holistik PERI PERI Holistic Assessment.

Program Bacaan Sepanjang Tahun

Murid dj 1 & dj 2

Bermula hujung Penggal 1

Perlu bimbingan membaca &

bertutur dalam Bahasa

Melayu

Sukarelawan yang mengetuai

para ibu-ibu: Puan Suraya

Program Unit Bahasa Melayu

Program Reading Mum

Program Bacaan Sepanjang Tahun

Murid dj 1 dj 4

Buku cerita yang disediakan

di dalam kelas

30-40 buku setiap kelas

Matlamat: 10 buku setahun

Program Unit Bahasa Melayu

Program Bacaan Luas (ERP)

Kegiatan Budaya

Membuat Topeng Haiwan

Menyanyi Lagu Rakyat

Kelas Lakonan - Speech & Drama

Membuat Penanda Buku

Program Unit Bahasa Melayu

Minggu Dwibahasa Aktiviti Kelas Penggal 3

Objektif: Melestarikan penggunaan

Bahasa Melayu di sekolah (murid & guru)

Kegiatan Budaya

Program Unit Bahasa Melayu

Minggu Dwibahasa Aktiviti Kelas

Menyanyi (Dj 1 & 2)

Bercerita (Dj 3 & 4)

Mereka Poster (Dj 5)

Mereka Logo (Dj 6)

Bahas (Dj 6)

Forum Dalam Talian (Dj 5 & 6)

Mengarang (Dj 3 6)

Peraduan Antara Kelas

Program Celik ICT Sepanjang Tahun

Program Unit Bahasa Melayu

Mekar http://tinta.edumall.sg (Dj 1 6)

Nadi http://nadi.edumall.sg (Dj 3 6)

iMTL Portal Lisan (Dj 4)

Peraduan Lensa Bahasa (Dj 4 & 5)

10M Aksara (Dj 4)

Penilaian Holistik PERI Sepanjang Tahun

Program Unit Bahasa Melayu

Penilaian Formatif Penilaian Sumatif

Portfolio Rubrik Senarai Semak Projek Mini

Bina Ayat / Karangan Kertas 2 Kefahaman Mendengar Lisan

Item-Item Tatabahasa

Kata Kerja (Verbs)

Penyusunan Ayat (Rearranging of Sentences)

Ejaan (Spelling)

Kata Berlawan (Antonyms)

Kata Adjektif (Adjectives)

Penjodoh Bilangan (Countable Nouns)

Tanda Baca (Punctuations)

Prosedur Kloz (Cloze Passage)

Susun Frasa (Rearranging Of Phrases)

Kefahaman (Comprehension)

Bina Ayat (Building Sentences)

Karangan (Composition)

Dj. 2

Semester 1

Dj. 2 Semester 2

Pelan Penilaian

Darjah 2 2014

Darjah 1 Term 1 Term 2

Listening

(15%)

Formative

Appropriate response to

listening stimulus

Words / phrases /

instructions

Picture matching

Summative

Appropriate response to

listening stimulus

words / phrases /

instructions

Picture matching

Speaking

(35%)

Formative

Pick & Tell (checklist)

Formative

Show & Tell (rubric)

Summative

Picture Description

Reading

(20%)

Formative

Recognize and

pronounce / Read aloud

Words / simple phrases

Summative

Recognize words

Reading (words and

sentences)

Writing &

Language Use

(30%)

Formative

Review Paper 1

35Q

Vocab/comprehension

Summative

Mini Test 1

vocabulary / sentences

structure / simple

phrases / compre 35Q

Formative

Written Expression

Total (100%) 0 % 10%

Holistic Reporting

System Portfolio

Progress Card &

Portfolio

No. of summative

assessments

0 2

Lisan: Penerangan Gambar

Bahagian 1: Kef Mendengar Dj 2

Bahagian 2: Kef Mendengar Dj 2

Rubrik: Bacaan

Rubrik: Perbualan

Surat Kepada Ibu Bapa: Unjuk & Ujar

Rubrik: Unjuk & Ujar

Nama Guru Ext E-mel

Cg Iffah 210 [email protected]

Cg Nisfa 363 [email protected]

Cg Arina 315 [email protected]

Cg Sharifah 304 [email protected]

Cg Zafira 307 [email protected]

Cg Aznani 321 [email protected]

Hubungi Kami