pewag snox suv 2014-2015 page 1

pewag snox suv 2014-2015

 • View
  213

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Łańcuchy śniegowe pewag snox suv - instrukcja montażu

Text of pewag snox suv 2014-2015

 • Oddajemy w Pastwa rce znakomity produkt - acuchy pewag snox suv! W przypadku uytkowania acuchw niegowych bardzo wan rol odgrywa czynnik ludzki - zastosowanie si przez uytkownika acuchw do instrukcji obsugi produktu. W przypadku nieprzestrzegania poniszych zalece nawet najlepszy produkt moe zosta stosukowo szybko zniszczony. Prosimy wic o uwane przeczytanie poniszych informacji i zastosowanie si do wskazwek producenta.

  WANE UWAGI ! (zanim zaoysz acuchy na koa)

  1. Naley bezwzgldnie sprawdzi, co na temat acuchw niegowych mwi Instrukcja Obsugi Pojazdu. Bywa, e konstrukcja pojazdu uniemoliwia uywanie acuchw niegowych, mimo e acuchy idealnie pasuj do wskazanego rozmiaru ogumienia. Naley bezwzgldnie przestrzega zalece producenta pojazdu!

  2. acuchy naley zakada w bezpiecznym miejscu, na paskim odcinku drogi. 3. acuchy musz by zakadane parami na o. 4. Zakadanie acuchw w sytuacji, gdy samochd zakopa si w niegu jest spnione.

  Kierowca powinien wykaza si umiejtnoci przewidywania warunkw drogowych. Zakadanie acuchw w momencie, gdy pojazd ju si zakopa moe doprowadzi do zniszczenia acuchw. Naley pamita, e nawet acuchy samonapinajce si wymagaj przejechania krtkiego dystansu, by mogy optymalnie dopasowa si do k i napi. Wtedy dopiero moemy stwierdzi, e acuchy zostay poprawnie zamontowane. Poruszanie si pojazdem z acuchami nienapitymi grozi uszkodzeniem acuchw i pojazdu.

  5. Po zamontowaniu acuchw upewnij si, e adna cz acuchw nie ociera o elementy pojazdu. 6. W acuchach niegowych mona jedzi tylko po niegu i lodzie. Po zjechaniu z onieonej czci drogi naley acuchy bezwzgldnie

  zdemontowa! Jakiekolwiek reklamacje wskazujce na jazd w acuchach po innych nawierzchniach ni nieg i ld nie bd uwzgldniane. 7. Jadc po drodze lekko zanieonej staraj si jecha nie w koleinach, lecz po niegu, by maksymalnie wyduy ywotno acuchw. 8. Buksowanie koami z zaoonymi acuchami grozi zniszczeniem acuchw, uszkodzeniem pojazdu - powoduje utrat gwarancji. 9. Jadc w acuchach nie wolno przekracza prdkoci 50km/godzin.

  MONTA

  Film instruktaowy pokazujcy poprawny monta/demonta acuchw pewag snox suv znajduje si na stronie www.pewag.pl.

  1. acuchy pewag snox suv zostay wyposaone w system szybkiego rozpinania po uyciu. Upewnij si, e niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy (uatwiajcy demonta po uyciu) jest w pozycji zamknitej! Chwy acuch oburcz za czerwony kabel tak, by czerwony, paski napinacz znalaz si po rodku, pomidzy Twoimi domi. Rozcignij czerwony elastyczny kabel i zarzu go za koo tak, by czerwony, paski napinacz znalaz si za koem na godzinie 12. Upewnij si, e napinacz znajduje si cakowicie za barkiem opony, na wewntrznej, bocznej ciance opony. To bardzo wane! Nienaleyte umiejscowienie napinacza moe nastpnie skutkowa najechaniem na napinacz w dalszych etapach montau acuchw. Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie napinacza, bdce konsekwencj najechania na niego koami nie bd uwzgldniane!

  2. Rysunki 2 i 3 pokazuj ide opasywania koa czerwonym, elastycznym kablem. Docelowo (na tym etapie montau) czerwony kabel powinien by widoczny od zewntrznej strony koa tylko w jednym miejscu - punkcie styku opony z nawierzchni. W tym celu pocignij elastyczny, czerwony kabel do dou jednoczenie opasujc nim doln cz opony z jednej strony koa. Nastpnie powtrz t sam czynno pocigajc elastyczny, czerwony kabel oburcz w przeciwnym kierunku, jednoczenie opasujc doln cz opony z drugiej strony koa.

  3. Upewnij si, e czerwony, elastyczny kabel zosta maksymalnie wepchnity za koo we wszystkich jego punktach (za wyjtkiem miejsca styku opony z nawierzchni - na godzinie 6). Sprawd czy paskie, niebieskie klipy nie podwiny si pod elastyczny kabel. Upewnij si, e wszystkie klipy z logiem pewag snox znajduj si na bocznej ciance opony (nie na barku opony, a zwaszcza nie na bieniku opony!). Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie klipw bdce konsekwencj najechania na nie koami - nie bd uwzgldniane!

  4. Nastpnie naley przetoczy pojazd o 1/4 obrotu koa do przodu lub do tyu tak, by niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy znalaz si na godzinie 10 (przy ruszeniu do przodu) lub na godzinie 04 (przy ruszeniu do tyu).

  5. Wepchnij czerwony elastyczny kabel za opon. Aby upewni si, e kabel zosta maksymalnie wepchnity za koo, naley chwyci za niebieski, zewntrzny acuch i pocign go do gry (w celu eliminacji jakichkolwiek luzw). Wwczas naley poprawi uoenie czerwonego, elastycznego kabla, i jeli to moliwe, wsun go jeszcze bardziej za opon. Naley upewni si, e acuch niegowy pewag snox suv uoy si symetrycznie i e wszystkie klipy z logiem pewag snox znajduj si na bocznej ciance opony (nie na barku opony, a zwaszcza nie na bieniku opony!). Upewnij si, e niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy (uatwiajcy demonta po uyciu) jest nadal w pozycji zamknitej!

  6. Poprawnie zamontowane acuchy pewag snox suv s symetrycznie uoone na kole.

  DEMONTA

  1. Zatrzymaj pojazd pokonujc ostanie 100 metrw na maej prdkoci. acuchy pewag snox suv mona zdemontowa w kadym pooeniu koa jednak najdogodniejsz pozycj do demontau jest ta, w ktrej niebieski, plastikowy element rozpinajcy znajdzie si na godzinie 01. Wwczas czerwony, paski napinacz znajdzie si na godzinie 12, za koem.

  2. Nacinij czerwony przycisk niebieskiego, plastikowego mechanizmu rozpinajcego - acuch zewntrzny ulegnie wydueniu, co uatwi cignicie acucha niegowego z koa.

  3. Chwy za niebieski acuch zewntrzny w grnej czci koa i pocignij go do siebie. Chwy nastpnie za siatk jezdn acucha i pocignij j do siebie. Na kocu chwy czerwony, elastyczny kabel i pocignij go w d (rys. 3).

  4. Po opadniciu acucha na ziemi naley zamkn niebieski, plastikowy mechanizm rozpinajcy. 5. Nastpnie naley przesun wszystkie plastikowe elementy acucha i pozostawi je z boku koa. Upewnij si, e elastyczny, czerwony kabel

  w adnym punkcie nie znajduje si ani pod, ani na siatce jezdnej acucha. To bardzo wane! W przeciwnym razie elastyczny kabel moe zosta przygnieciony przez siatk jezdn w trakcji zjedania z acuchw. Uwaga: jakiekolwiek ewentualne reklamacje wskazujce na zniszczenie elastycznego kabla bdce konsekwencj przygniecenia go siatk jezdn acuchw w trakcie demontau nie bd uwzgldniane!

  6. Nastpnie naley zjecha z acuchw w taki sposb, aby nie najecha na jakiekolwiek plastikowe elementy.