Phan tich chuoi_gia_tri_nganh_ca_phe_0306

  • View
    1.088

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Phan tich chuoi_gia_tri_nganh_ca_phe_0306

  • 1. Phn tch chui gi tr ngnh c phVitNam, nhng gii php v chin lc marketing pht trin th trng tiu th trong v ngoi nc. Gio vin hng dn: PGS.TS NguynDuy Thnh Sv: Nguyn Th Phng Anh Lp: CNSH_B_K52

2. M u Trong nhng nm qua, c ph lun givai tr l mt trong s t nhng mt hngtrng yu ca nn kinh t quc dn. C ph ng vai tr rt quan trng trongngnh nng nghip ni ring v kinh tquc dn ni chung ca nhiu quc giatrn th gii. Ti Vit Nam, c ph l mt hng xutkhu quan trng th hai sau go, to sinhk v cng n vic lm cho hng triungi tham gia vo cc khu khcnhau trong chui ngnh hng c ph. 3. Phn tch chui gi tr ngnh cph VitNam, nhng gii php vchin lc marketing pht trin thtrng tiu th trong v ngoi nc. 4. I. GII THIU VI NT V CY C PH1. Lch s cy c ph Khong 1000 nm trc,1 ngi thiopi ngu nhin pht hin ra hng v tuyt vi ca 1cy l mc lng Capfa gn th Ethiopi. T th k VI, do tc dng kch thch mnh mm thi c coi l hin tng thn k, cyc ph lan c sang Yemen, cc ncTrung Cnng v nhanh chng sang ARp (Arabica) do c loi c ph tn l Arabica. Th k XVI c ph vo Chu u, Chu , Chui Dng. Ging c ph Arabica do ngi HLan a vo Xrilanca, Clmbia v Java(Innxia) nm 1670. Cui th k XVII, cy cph ng vng chc trn th gii. 5. 2. Cc loi c ph C khong 25- 100 loi nhng quan trng nhtl:- C ph ch (Coffee Arrabica L) (65%)- C ph vi (Coffee canephora pirre) (35%)- C ph mt (Excelsa) : pht hin 1902 Ubangui Chari. 6. 3. ch li ca cy c ph Trong cng nghip thc phm Dng trong y hc. Mang li ngun thu nhp ln cho nn kinh t tnc. Gp phn bo v mi trng. 7. II. TNH HNH SN XUT1. Tim nng sn xut c ph ca Vit Nam.Kh hu thun liTh nhng thch hp cho s pht trin ca c ph.Ngun lao ng di do.Vit Nam c kinh nghim gn 100 nm nay v trng c ph.c s h tr tch cc ca nh nc. 8. 2. Cc ging c ph ch yu Vit Nam hin nay.Ging Arabica (c ph ch): thm, ngon, du, hm lng cafein c trong nhn khong 1-3%. Ging Robusta (c ph vi) :chim ti 95% din tch trng, lng cafein trong nhn khong 1,5-3%. 9. 3. Din tch, nng sut, sn lng . 3.1. Din tch Din tch c ph qua cc nin v Nin vDin tch (ha) S din tch tng so vi nin v trc (ha) 1992 /93 140.000 - 1993/94150.000 10.000 1994/95215.000 65.000 1995/96295.000 80.000 1996/97350.000 55.000 1997/98410.000 60.000 1998/99460.000 50.000 1999/00520.000 60.000 2000/01500.000 -20.000 2001/02540.000 40.000 Ngun: B Nng nghip v pht trin nng thn 10. 3.2. Nng sut Mtiu m ngnh c ph Vit Nam ng tho l nng sut c ph Vit Nam c nhgi l cao nht th gii, vt xa nng sut cacc nc sn xut c ph khc, k c nhngnc lun dn u v sn lng nh Brazil,Colombia, Indonesia.Nng sut bnh qun qua cc giai onNm1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002Nng1414,415 15,2 16 20 21 22sut(t/ha) Ngun: VINACAFE 11. 3.3. Sn lng Vit Nam ng v tr th hai th gii v snlng c ph v ng u th gii v snlng c ph vi chim khong 18% Nin v Sn lng (tn) S lng tng so vi nin v trc (tn) 1992/93140.400 _ 1993/94181.20040.800 1994/95211.92030.720 1995/96236.28024.360 1996/97242.300 6.020 1997/98413.580171.280 1998/99404.206 - 9374 1999/00700.000295.794 2000/01900.000200.000 2001/02 1.050.000 150.000 Ngun: Bo co VICOFA 12. III. CNG NGHIP CH BIN1.Cng ngh ch bin c ph.1.1. K thut ch bin c ph nhn Phng php ch bin t:l phng php ch bin vi cng nghphc tp, mang li nng sut v cht lngcao nhng chi ph u t ln. Phng php ch bin kh:l phng php ch bin n gin, trongphng php ny ch c mt cng on chnhl lm kh c ph ti bng cch phi nnghoc sy kh tch v 13. 1.2. Cng ngh ch bin . Nguyn liu qu tiPhng php tphng php khPhn loi trong bphi kh hoc syXt tic ph qu khPhn loi c phNgm ln menRa schLm ro ncPhi kh hoc syC ph thc kh Lm sch tp cht Xt kh nh bng c ph nhn Phn loi c ph 14. 2. Tnh hnh ch bin c ph Vit Nam xy dng cc xng ch bin kh honchnh vi cng ngh hin i. Sn lng c ph tng gp nhiu ln. Phn ln cc nh ch bin u thuc loi nh,va vi nng xut 3000 tn/ nm. 70% sn lng c ph c s ch phn tn ticc gia nh vi phng php th cng. Vic thu hi din ra lu, khu vn chuyn chmnn d lm hng c ph dn n nh hngn cht lng. Cht lng c ph t chun cn km. 15. III. TNH HNH THNG MI1. Tnh hnh tiu th trong ncMi nm nc ta sn xut c > 1 triu tn c ph, trong khi mc tiu dng c nc ch khong 56.000 tn, chim cha n 6% tng sn lng c ph.Tiu th bnh qun 0,64 kg/ ngi/ nm.Vit Nam ang y mnh tiu th ni a tng 7% n 10% sn lng mi nm. 16. 1. Tnh hnh tiu th trong nc Tchc nhng s kin kch cu tiu dng nia:L hi c ph c t chc (2 nm mt ln),tun l c ph v lng ghp hat ng kch cuc ph trong nhiu hat ng vn ha, du lchnhng tnh hnh khng c ci thin nhiu. Mi vng, min u c vn ha tiu dng c phring ca mnh nh ngi min Nam th thchthng thc c ph ngoi qun v ung c phvi hm lng va phi, ngi min Bc lithch nh,ung c ph c nng m c. 17. Tiu th c ph VN theo VLSS lng c ph bt trungbnh c nc 0,2 kg/ ngi/nm 2004 Thnh th Nng thn 0.40 0.35 0.30 0.25 0.20 0.15 0.10 0.05 0.00199820022004 18. Lng c ph bnh qun u ngi trong gia nh(ngi tiu th c ph) kg/ngi/nm1.8019981.6020021.4020041.201.000.800.600.400.200.00 Ngho Ngho Trung Kh Giu Chungnhtbnh 19. TIU TH C NHN TRONG GIA NH 2004 20. 2. Th trng xut khu c ph ca Vit Nam VitNam ng th 2 trn th gii v lng cph xut khu chim 95% sn lng xn xuttrong nc. Vit Nam tr thnh nc ng u Chu v xut khu c ph v ng th nht th giiv xut khu c ph Robusta. th trng xut khu :Ty u, ng u, Chu ,Nga, Php, M, Singapore, Nht Bn, Hnquc 21. TH TRNG XUT KHU C PH VIT NAM 9 THNG U NM 2003Nc9T/02 9T/03 Tng KN Tng KN(%) (USD)Lng Kim ngch Lng Kim ngch(tn) (USD) (tn) (USD)c 81.39933.014.53578.98354.243.273+64,3%+21.228.738M66.55925.752.90365.97645.215.560+75,6%+19.462.657Ty Ban Nha 32.89212.671.08841.12527.613.772+117,9% +14.942.684Italia33.98114.064.79534.35324.195.740+72,0%+10.130.945Php21.2608.681.738 28.45119.492.391+124,5% +10.810.653Anh 33.82012.503.31625.66917.311.128+38,5%+4.807.812Ba Lan19.7568.157.572 24.49816.627.686+103,8% +8.470.114Hn Quc17.8767.161.964 23.68216.210.982+126,3% +9.049.018Nht Bn31.44813.541.89818.37313.996.500+3,4% +454.602H Lan23.9649.202.421 20.25913.771.287+49,6%+4.568.866B32.85713.886.98817.39012.057.395-13,2%-1.829.593Philppin 19.0048.262.620 17.22211.434.963+38,4%+3.172.343Thy S 30.67211.048.12914.83710.142.167-8,2% -905.962Singapo 13.0915.082.728 9.729 6.577.232 +29,4%+1.494.504Cc th trng khc 35.22313.840.82877.72254.127.481+291,1% +40.286.653Tng cng 543.945 213.891.206 498.269 343.017.557 +60,4%+129.126.351 22. 3. Gii php cho cc doanh nghip3.1. Gii php v vn. Vay vn ca cn b cng nhn vin di hnhthc gp vn, vay vi li sut u i hoc c thvay t qu phc li. Tn dng vn ca ngi sn xut, khuyn khchh tham gia gp vn bng sn phm hoc chocng ty mua chu vi li sut thch hp. Huy ng vn ca x hi thng qua pht hnhtri phiu, c phiu Tranh th ngun vn h tr ca Nh nc. Tham gia lin doanh, lin kt vi cc n vtrong v ngoi nc. 23. 3.2. Tng cng hot ng marketing, m rng th trnga. T chc cng tc thm d, tm hiu th trng y l mt yu cu bt buc i vi bt k mt doanh nghip no. thm d th trng thnh cng, doanh nghip cn dnh mt khon tin nht nh mua thng tin, c cn b trc tip sang tm hiu th trng. Nm bt tt th trng v ngi tiu dng a ra cc chnh sch u t hp l. 24. b. y mnh cc hot ng xc tin, khuch trng sn phm Khuch trng sn phm: qung co,cc hotng ym tr, xc tin bn hngM rng hot ng qung co c ph VitNam vi th gii vi thng tin trung thc, hnhnh hp dn gy n tng.M thm cc ca hng gii thiu sn phm,vn phng i din nc ngoi.T chc hi ngh khch hng nh k theotng ma v, tham gia cc hi ch trin lm.y mnh hot ng trc v sau bn hng:hng dn s dng, kim tra cht lng saubn hng. 25. 3.3. a dng ha sn phm a dng ha chng loi mt hng, c bit lmt hng c cht lng cao. Ch trng ti vn ha, iu kin t nhin cacc vng min khc nhau. Xut khu c c ph nhn sng v ch bin. Sn xut c ph ho hng (Gourmet Coffee) vc ph hu c (Organic Coffee). 26. 3.4. Xy dng thng hiu cho mt hng c ph VitNam Chtlng c ph Vit Nam khng thua km gc ph Braxin, nhng v khng c thng hiunn khng th cnh tranh c. Vit Nam l nc xut khu c ph ln th haith gii nhng ti nay vn cha c thng hiuv c ph. Cn xy dng mt chng trnh mang tnh qucgia tn vinh cc thng hiu Vit Nam v xydng uy tn ca nhn hiu Vit Nam. Xy dng lng tin hn i vi sn phm c phca Vit Nam. 27. Kt lunC ph l mt hng xut khu ch lc ca Vit Nam.Vic y mnh sn xut v xutkhu c ph lun l mi quan tm, l mctiu lu di ca chng ta. Tuy nhin vic pht trin sn xut c phmt cch qu nhanh, ng thi vi s bin ngmnh ca gi c th trng c ph th gii, lmcho chng ta ang gp rt nhiu kh khn. Thc t i hi chng ta phi c nhng chnhsch, cng c marketing, k hoch ng nnhm hn ch nhng kh khn, a ngnh cph Vit Nam thc s tr thnh mt ngnh hng kinh t mi nhn trong thi k u ca snghip CNH-HH t nc. 28. TI LIU THAM KHO 1. K thut nghip v ngoi thng. 2. Marketing PGS_TS Trn Minh o NXBthng kHN1998. 3. Marketing quc t - Nguyn Cao Vn NXB gio dc1997. 4. Marketing quc t Vin kinh t bu in -NXB bu in nm 1999. 5. Marketing cng nghip H Thanh Lan 6. Marketing cn bn Philip-Kotler Nh xut bn thngk H Ni 1994 7. Qun tr Marketing Philip Kotler. 8. Pht trin xut khu thi k 2001- 2005 BThng Mi. 9. Qun tr doanh nghip thng mi NXB gio dc1998.