Phan Tinh Phan Khang-Thuc Hay Hu

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Soạn phẩm này sẽ gồm có 20 chương. Mỗi chương trong 18 chương đầu sẽ dành để nói về một tác giả. Chương 19 nói chung chung hết sức vắn tắt về khoảng 40 tác giả hay nhân vật khác mà chúng tôi không có đủ dữ kiện để dành cho mỗi người một chương riêng. Các chương được xếp theo thứ tự mẫu tự ABC tên gọi của các tác giả để tiện tìm đọc

Text of Phan Tinh Phan Khang-Thuc Hay Hu

PHN TNH PHN KHNG Thc hay HMinh V Posted on 10/10/2009 by L Thy

Mt bn c Santa Ana, sau khi c bi Tng Cng Sn hi hu Trn chng ng hay mun cu ng ng trn nguyt san Hip Nht s thng 3 nm 1999 (1), gi ti bo hy tm c bn nguyt san Vn Ngh Tin Phong s mi nht va ra 1-15 thng 4, 1999 trong cng c ngi vit v Trn y. Ti tng nghe ni VNTP l t bo c nhiu cy vit cng ca, vi lp trng chng cng r rt khng khoan nhng, ng vng gn mt phn t th k hi ngoi. Trong s bo u thng 4 ny tc gi Tm Nguyn ta bi vit ca ng: Vin Tng VC V Hu Trn vut ui ng. Trong bi bo ng gi Dng Thu Hng l nh vn ci, Bi Tn l con th l. Nguyn my nhm t vut ui ng, nh vn ci, con th l c dng cho thy tc gi coi ba ngi ny chng ra g, li ni ca h i vi ng ch l tr bp bm do ng mm cho m thi. Nhng ti cng c bit nhng ngi ny c cc bo Th K 21, Ngi Vit, Ngy Nay, Din n Ph N M, Thng Lun, Tin Nh Php v cc i BBC, VOA v Chu T Do nhc n mt cch trn trng hn. S t m khin ti tm c thm v h. ng thi ti cng mun bit thm v mt s ngi khc trong s nhng nh tr thc, vn ngh s v cn b cao cp ca Vit Cng trc kia m t nhng nm bt u ci tri hay i Mi di thi Nguyn Vn Linh, ln ting phn khng hoc t du phn tnh. Cng c ti cng thy c g mi m, ng quan tm. Khi c mt cun th ti ngh khc, c sang cun th hai ri th ba, ti thy mnh ngh khc v tc gi. c mt

1

ngun tin ti ngh khc, n khi c c nhiu ngun tin, i chiu nhiu tc phm ca nhiu tc gi vi nhau, ri t chng vo thi gian, bi cnh ca chng, ti ny ra nhng suy on, gi thuyt khc nhau. V vy ti tm c mt s sch bo gn y c y s nghin cu ring ca mnh ti mt im no . Mc du ch v t m c nhn, khng c tham vng lm mt cuc ph bnh vn hc hay nghin cu nghim tc v lch s, chnh tr, ti cng thy dng nh mnh khm ph ra mt ci g hay hay i vi ring mnh. Ti mnh dn vit ra nhng trang sau y chia s vi bn c, nht l nhng bn c tr, bn vic t c th gi c sch nhng li t m mun bit nhng g ang xy ra trong nc gia nh cm quyn vi nhng ngi vit vn v nhng cu cn b phn tnh hay bt mn, hay gi v bt mn Xin bn c ng coi y l mt cuc nghin cu nghim tc. Hy ch coi nh mt s chia s v t liu v suy t ca mt ngi t m dnh th gi tm hiu xem nhng ngi c nu tn ni cc u chng ca tp sch ny phn tnh thc hay gi, v qua nhng g h ni v vit b mt x hi x hi ch ngha Vit Nam hin ln nh th no. V, nu sau khi gp cun sch li, bn c thy c phn no s phc tp ca cuc chin quc cng trong ba thp nin v l do ti sao phe quc gia li thua v phe no thng, ang thng, s thng th l ngoi s mong mi ca son gi. Son phm ny s gm c 20 chng. Mi chng trong 18 chng u s dnh ni v mt tc gi. Chng 19 ni chung chung ht sc vn tt v khong 40 tc gi hay nhn vt khc m chng ti khng c d kin dnh cho mi ngi mt chng ring. Chng 20 l phn tng kt nhng nhn xt v bnh lun ca son gi, da theo nhng kin ca tt c cc tc gi hay nhn vt c ni n trong cc chng, v nhng kin ca mt s tc gi thuc phe quc gia, v th gii t do pht biu t lu trc. Trong s 18 tc gi c chng ring th c: 3 ngi dt khot t b v chng li chnh quyn Cng Sn khng do d: Hong Vn Ch ri b min Bc vo Nam t 1956. Xun V (Bi Quang Trit) ra hi chnh nm 1968 v Hong Hu Qunh tm t do nm 1979 . 1 ngi, tuy sng trong lng ch Cng Sn, nhng t u ti cui lun lun chng ng khng p m l nh th Nguyn Ch Thin. 3 ngi b chy ra sng ngoi quc cho n nay, tuy c chng ch Cng Sn, nhng tng i cn knh n Mc v H Ch Minh, l cc ng Trng Nh Tng (i t 1976), Bi Tn (t 1990) v V Th Hin (t 1995) 1 ngi tng cng nhm Nhn Vn Giai Phm chng ng li ca ng trong mt thi gian ngn ri sau b c lp, tr dp cho n thi k i mi. Cui cng nh la c ng ly c sang Php vn ng cho ch ri li ni ln phn quyt cui cng, mun mng ph phn: Chnh l Mc sai. l gio s thc s Trn c Tho. 10 ngi cn li l nhng cn b, ng vin hoc vn ngh s, nh bo ngoi ng, nhng hin nay vn sng trong nc. H mi ngi bng mt cch ring, hoc trc tip, hoc gin tip qua n ng, d ngn chng i ng mt cch n ha, bt bo ng. l cc ng Hong Minh Chnh, Trn , H S Phu, o Hiu, Nguyn H, Nguyn Ngc Lan, Nguyn Vn Trn (mt nm 1995), Nguyn Mnh Tng (mt 1998), Linh Mc Chn Tn v b Dng Thu Hng. Cc chng khng c xp theo th t va nu, m theo th t mu t ABC tn gi ca cc tc gi tin tm c. V thc ra s phn loi ni trn ca son phm cng khng c tnh cch cht ch nh trong mt tc phm nghin cu ch thc. Xin bn c hy coi nhng trang sau y nh nhng t liu c git thi gian. (2) Sau ht, nhn y chng ti xin cm n, ng thi xin li cc tc gi v lm dng trch dn hi nhiu, mc d vn thy cha lt ht c ca qu v. Nu c g sai st

2

mong qu v thng cm v ch gio cho. Cng mong c gi s khng trch chng ti rm r trong nhng trang trch dn l th. Chng ti ch nu ra lm ti liu hu bn c c th cn c vo phn on v nhng kt lun ca chng ti lin quan n cc vn cn bn cp trong phn tng kt. Bn c c th ch lt qua phn trch dn ni 19 chng trn nu thy khng hp dn. Ch Thch: (1) Xin xem chng 3 son phm ny. (2) Trong son phm ny chng ti hay dng my ch vit tt xhcn ch x hi ch ngha theo thuyt duy vt v thn ca Mc. Khi dng theo ngha x hi ch ngha ca cc th ch t do th khng bao gi vit tt ch nh nh vy. + Mt s nhm t nhc li nhiu ln trong mt chng, nh tn tc gi ng u chng v nhng nhn vt qu quen thuc cng hay c vit tt bng nhng ch ci u tn, nh HVC = Hong Vn Ch, HMC = Hong Minh Chnh, HCM = H Ch Minh. CCR = Ci Cch Rung t vn vn + Trong chng tng kt v vi chng khc, nh chng 9, chng 15, chng ti c dng nhng danh xng C c Gio, Ki-T hu, tn Cng Gio Chng ti xin gii thch v nhng s phn bit ny c gi hiu r chng ti. Tn Gio coi c Cha Gisu Kit (Jesus Christus) l c Cha Tri (Ngi Li, Ngi Hai Thin Cha, va c Thn Tnh, va c Nhn Tnh) c gi l Ki-T Gio, ting Php l Christianisme. Trc y cng c nhiu ngi gi l C Dc Gio, o C c. Ch C c l theo phin m ting Tu, Ki-T l theo phin m ting Vit, ca ch Christo. Cng c ngi gi l o Gia T. Ch Gia T l theo phin m ting Tu ca ch Jesus. Ngy nay khng cn ai ni o Gia T na. Ki-T Gio theo thi gian tch ra lm nhiu h phi c danh xng khc: Chnh Thng Gio mt s nc ng u v Hy Lp, Lin X; Anh Quc Gio nc Anh v mt s nh M. Hai tn gio ny khng khc Cng Gio La M bao nhiu. Cch phng v v t l cng ging nhau. o Tin Lnh gm rt nhiu chi phi do hai nh thn hc KiT Gio l Calvin v Luther sng lp; cui cng l Cng Gio c khi gi l Cng Gio La M, l o t cho l chnh thng hn tt c cc gio phi Ki-T Gio khc, v vn gi ng mi tn iu v nghi l nh ban u. Ki-T Gio trn th gii c s tn tng cng 2 t th cng gio chim 1 t (theo kim tra u nm nay l ng mt t). Nh vy khi chng ti dng Ki-T Gio th hiu l Cng Gio cng c m Tin Lnh, hay Chnh Thng, hay Anh Gio th cng c. Cn khi ni Cng Gio th xin hiu l tn gio ln nht trong Ki-T Gio, c tr s l Vatican, La M. Ti Vit Nam trc y nhiu ngi cng dng 3 ch Thin Cha Gio gi Cng Gio. Nhng trong son phm ny chng ti trnh dng my ting cho khi gy hiu lm, v Thin Cha theo chng ti hiu l chung cho mi tn gio. o no cng th Thin Cha, tc Cha Tri, tc Thng , tc ng Ti Cao, ng Ton Nng, ng Ton Ho, Ton Chn, Ton Thin, Ton M, hay n Trn, hay Gii Ring v hai ch Cng Gio ch c ngha l o m ngi Ty Phng t trc n gi vn gi l Catholicisme, Catholicism, ch khng h c ngha l o chung cho mi ngi nh c ngi hiu lm, ri dch ra Anh ng l Public Religion (!).

Chng 1

Hong Vn ChHong Vn Ch, bt hiu Mc-nh, sinh ngy 1-10-1913 ti Thanh Ha (Lng Ng). ng hc trung hc ti trng Albert Sarraut, H-ni, ri tt nghip c nhn khoa hc nm 1940. Khi cuc chin tranh gia Vit Minh v Php xy ra vo cui nm 1946 ng ra bng

3

theo Vit Minh khng chin chng Php (t 1946) cho n khi mt n i quc ca ng H Ch Minh v ng ng rt xung trong cc chin dch Gim T v Ci Cch Rung t (t 1953-1956). Chnh ng chng kin, v trong nhiu trng hp tham d cc cuc u t d man . Sau Hip nh Genve ng tm t do. Nm 1958 Mt trn Bo V T Do Vn Ha ca ch Ng nh Dim cho in tc phm Trm Hoa ua N Trn t Bc ca ng di bt hiu Mc nh. Cun Giai Cp Mi Bc Vit th do nh xut bn Cng Dn, Saigon. Nm 1959 ng c c lm ph tng lnh s Tn Li trong mt nm ri sang u Chu tm c hi cho th gii bit thc cht ca ch Cng Sn Vit Nam. Trong thi nh Cng Ha ng lm bin tp vin cho i Ting Ni Hoa K t 1965 n 1969. ng qua i ti Maryland, Hoa K ngy 6-7-1988. Khi ng mt ng ang vit d tc phm Duy Vn S Quan, sau ny c con ng b tc v giao cho t sch Cnh Nam xut bn nm 1990. y l mt tc phm ln c tham vng thay th duy vt s quan ca Mc, nhng khng thnh cng. u nm 1962 ng vit bi Collectivisation and rice pro-duction (Tp th ho sn xut v s sn xut go) ng trn t China Quarterly ni v s tht bi ca chnh sch hp tc ha nng nghip i vi vic sn xut la go Vit Nam cng nh Trung Quc v Bc Hn. N m ng cho tc phm c ca ng: From colonialism to communism (T Thc Dn n Cng Sn) m chng ti trch dn trong chng ny. Bi bo ni ln s tht bi ca hp tc ha nng nghip min Bc di s cai tr ca ng Cng Sn, v nht l s tn bo n d man cha tng thy ca cc chin dch mnh danh l Gim T v Ci Cch Rung t trong nhng nm 1953-1956. Tc phm T Thc Dn n Cng Sn, do Frederick A. Praeger xut bn ti Anh v M nm 1964, chia lm 5 phn gm 18 chng. Ngoi 2 chng phn I ni tm tt v lch s ca mt dn tc yu nh nhng li c mt d vng c lc huy hong, tt c 16 chng cn li dnh ni v s xut hin v vai tr ca ng Cng Sn Vit Nam, ng u l H Ch Minh. ng gi H Ch Minh l anh hng, v cho rng ng ta lm c iu m cc nh cch mng tin bi v cc ng phi quc gia trc khng lm c, l nh thng thc dn Php. V cng tng c lc tm phc ng H i theo ng khng chin chng Php trong mt thi gian di nn Hong Vn Ch cng ca tng ng H nhiu trang sch. No ng H ni c hng chc th ting, n ung thanh m, mc th bnh dn, chn i dp ru. No c nhit tnh cch mng khng ai bng, vo t ra khm khng bit bao nhiu ln v l tng cch mng. ng cng so snh ng H vi cu hong Bo i v Tng Thng Ng nh Dim m ng cho rng khng th no snh kp ng H. Tuy nhin trong chng 3 dnh cho nhn vt anh hng ny tc gi ni r s l thuc ca H Ch Minh vo Lin X v ci ti ng kch ca ng ta. Theo ng th ng H thnh cng v nhiu l. Nhng thng li cui cng phn ln l do bit mm do, uyn chuyn trong khi p dng cc chin thut khi th t ra Cng Sn, khi th t ra quc gia ty theo hon cnh mi lc i hi, trong khi vn c giu mc tiu chin lc cui cng m khng bao gi thay i.(3) Mc tiu cui cng ny l g? l nhum c nc. a c nc vo qu o Cng Sn. Cn chin thut c p dng uyn chuyn th nh th no? Ngha l khi th ng chung vi nhng ngi quc gia, ni v dn v t quc. Nh thi gian Php lm bo vi ng Nguyn Th Truyn. Nh thi gian tip xc vi cc ng Phan Bi Chu, Lm c Th Trung Quc. Nh thi gian lin lc vi cc ton OSS ca M. Nh thi gian gii tn ng Cng Sn, lp chnh ph Lin Hip vi cc ng Nguyn Hi Thn, V Hng Khanh, Nguyn Tng Tam khi mi nm c chnh quyn. Khi th m chn ng Cng Sn Php; lm gin ip cho Lin X; bn ng c Phan Bi Chu cho cnh st Php;