16
UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE Specializare Master: Finanţe corporative şi bănci; Anul II Piaţa opţiunilor şi piaţa futures Coordonator, Masterand, Lect.univ.dr.GHITA MITRESCU SILVIA Popa Florentina 1

Piata Optiunilor Si Piata Futures

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Piata Optiunilor Si Piata Futures

UNIVERSITATEA “OVIDIUS” CONSTANŢA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE

Specializare Master: Finanţe corporative şi bănci; Anul II

Piaţa opţiunilor şi piaţa futures

Coordonator, Masterand,

Lect.univ.dr.GHITA MITRESCU SILVIA Popa Florentina

CONSTANŢA

2013

1

Page 2: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Principala diferență între opțiuni și futures se află în obligațiile pe care le pune pentru

cumpărătorii și vânzătorii lor.

Opţiunile reprezintă un contract între două părţi, care dă cumpărătorului dreptul, dar nu şi

obligaţia, de a cumpăra sau a vinde o anumită cantitate standard din activul suport la un preţ

prestabilit, la sau înaintea unei anumite date numită scadenţă.

Un contract futures dă cumpărătorului obligația de a achiziționa respectiv de a vinde un

anumit activ, la un preț stabilit în momentul încheierii tranzacției și cu executarea contractului la

o dată viitoare, numită scadenţă.

Prima este singurul element negociabil, în cazul opțiunilor, restul elementelor fiind

standardizate, chiar și prețul la care se va realiza tranzactia, numit preț de exercitare.

Specific contractelor futures este faptul că toate elementele contractului, cu excepția prețului,

sunt standardizate.

Anul 2010

Participanții activi au încheiat 1.620.078 contracte cu o valoare de 5,82 miliarde lei. Dacă

volumul de contracte a fost mai mic decât în anul anterior, în schimb valoarea acestora a fost

mult mai mare. Mai exact, valoarea tranzacțiilor a crescut de 2,36 ori, fapt care s-a datorat în

primul rând valorii ridicate a contractului futures pe indicele Dow Jones, dar şi cotațiilor mai

mari ale prețurilor acțiunilor față de anul 2009.

Tabelul următor ilustrează evoluția contractelor futures pe luni în 2010 vs. 2009

2

Page 3: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Graficul următor indică evoluţia numărului de contracte futures pe luni 2010 vs. 2009

Ca și pe segmentul futures, și în piața options anul 2010 s-a încheiat cu un volum în scădere

față de anul anterior. Participanții au încheiate 17.716 contracte, dintre care 9359 de tip call si

8357 de tip put. Valoarea acestora s-a ridicat la 1,74 milioane de lei. Cel mai bun volum a fost

consemnat în mai când au fost încheiate 3274 contracte. Piața options poate fi utilizată ca mijloc

de protecție a portofoliilor deținute de investitori pe piața spot sau a plasamentelor futures, dar și

pentru speculați cu risc mai scăzut, limitat la valoarea primei plătite.

Tabelul următor ilustrează evoluția contractelor options pe luni în 2010 vs.2009

Graficul următor ilustrează evoluţia contractelor options pe luni în 2010 vs.2009

3

Page 4: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Din punct de vedere valoric, totalul din 2010 a fost de asemenea sub cel din 2009 situându-se la

1,74 milioane lei, aşa cum se poate observa şi din tabelul de mai jos.

Tabelul următor ilustrează evoluţia valorii tranzacţiilor pe 2010 vs. 2009

Graficul următor ilustrează evoluţia valorii tranzacţiilor pe luni în 2010 vs. 2009

4

Page 5: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Din punct de vedere valoric, cea mai bună lună din 2010 a fost mai, cu tranzacţii de 683.264.187

milioane de lei.

Raport de activitate pe anul 2010

Graficul următor ilustrează evoluţia valorii contractelor options, pe luni, în 2010 vs.2009

5

Page 6: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Anul 2011

În total au fost tranzacţionate un număr de 1.626.547 contracte distribuite pe tipurile de

instrumente din tabelul de mai jos:

Contracte futures

Numărul de contracte futures tranzacţionare în 2011 a fost de 22, în creştere faţă de 15 în

2010. Creşterea numărului se datorează lansării în 2011 a 11 noi contracte, simultan cu ieşirea de

la tranzacţionare a 4 instrumente.

Toate cele 11 noi contracte implementate în 2011, au beneficiat de serviciile de Market

Making, totalizând un volum de 366.245 contracte, adică nu mai puţin de 22,7% din totalul

anual.

6

Page 7: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Principala tendinţă înregistrată în 2011, a fost scăderea volumelor pe produsele ce au avut

drept activ suport acţiuni româneşti sau perechea EUR/RON.

Volumul cumulat al acestora şi-a redus ponderea de la 78% în 2010, până la 32% în

2011.

Ţinând cont de interesul crescut al investitorilor pentru instrumentele tranzacţionate pe pieţele

externe, 10 dintre cele 11 contracte lansate de SIBEX în 2011 au avut la baza produse

tranzacţionate pe pieţele internaţionale.

În ceea ce priveşte evoluţia lunară a rulajelor pe piaţa futures, aceasta este redată în tabelul de

mai jos.

Evoluţia lunară, volume futures

7

Page 8: Piata Optiunilor Si Piata Futures

După cum se poate uşor observa, în primele 7 luni din 2011 volumele înregistrate, au fost

inferioare anului precedent, urmând ca din august raportul să se inverseze, reuşindu-se practic

recuperarea decalajului şi atingerea unui volum apropiat de cel înregistrat în 2010, cu doar 6.451

mai puţine contracte.

Cea mai bună luna din 2011 a fost Noiembrie, cu nu mai puţin de 221.813 contracte, fiind

înregistrată o creştere de 147.6% faţă de luna similară a anului 2010 şi reprezentând 13,7% din

întregul rulaj al anului 2011.

Opţiuni standard

În 2011, pe piaţa opţiunilor au fost tranzacţionate 13.105 contracte, dintre care 9.582 au fost

opţiuni de tip CALL, iar 3.523 au fost PUT. Faţă de anul anterior, numărul de contracte s-a redus

cu 26%, iar valoarea cu 31%. Scăderea s-a datorat în principal, unei evoluţii mai modeste a

acestei categorii de instrumente din prima parte a anului. În tabelul şi graficul de mai jos se poate

vedea evoluţia lunară a numărului de contracte options tranzacţionate în 2011 faţă de 2010.

8

Page 9: Piata Optiunilor Si Piata Futures

O primă concluzie care se desprinde din situaţia prezentată în tabelul de mai sus este faptul că

activitatea de tranzacţionare pe piaţa SIBEX a fost mult mai intensă în a doua jumătate a anului

2011.

9

Page 10: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Anul 2012

În total au fost tranzacţionate un număr de 1.473.356 contracte distribuite pe tipurile de

instrumente din tabelul de mai jos:

Contracte futures

Volumul de 1.472.260 contracte futures tranzacţionate în 2012 s-a realizat conform distribuţiei

din tabelul de mai jos:

O concluzie care se desprinde din situaţia prezentată în tabelul de mai sus este faptul ca

activitatea de tranzacţionare pe piaţa SIBEX a fost mult mai intensa în prima jumătate a anului

2012.

10

Page 11: Piata Optiunilor Si Piata Futures

Opţiuni

Toate opţiunile standard listate pe piaţa SIBEX au ca active suport contracte futures. În 2012, pe

piaţa opţiunilor au fost tranzacţionate 1.096 contracte, numărul acestora reducându-se cu 92%.

Distribuţia rulajului de opţiuni standard este redată în tabelul de mai jos.

11

Page 12: Piata Optiunilor Si Piata Futures

BIBLIOGRAFIE

www.sibex.ro

www.primet.ro/info/piata-derivate

12