of 16 /16
PIC UYGULAMALARI Öğr.Gör.Bülent Çobanoğlu

PIC UYGULAMALARI

 • Author
  dima

 • View
  33

 • Download
  1

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PIC UYGULAMALARI. STEP MOTOR UYGULAMLARI. Step motor. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PIC UYGULAMALARI

 • PIC UYGULAMALARIr.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • STEP MOTOR UYGULAMLARI

 • Step motorAdm motorlar (Step Motors), girilerine uygulanan lojik sinyallere karlk analog dnme hareketi yapan frasz, sabit mknats kutuplu DC motorlardr. Sabit mknatsl kutuplar hareketli ksmda yer alr. DC gerilimin uyguland sarglarn bulunduu ksm stator, dnen ksm ise rotor olarak isimlendirilir.Step motor, bobinlere uygulanan darbenin her deiiminde bir adm atar. Zaten ismini de buradan alr. Her bir admda motorun dnecei a derecesi motorun zerinde yazar. rnein 7.5 derecelik (360/48) step motor, bir tam turda 48 adm atar.

 • ALIMA PRENSB /Kullanm YerleriStep motora giri palsi uyguland zaman belli bir miktar dner ve durur. Bu dnme miktar motorun yapsna gre belli bir a ile snrlandrlmtr. Step motorda rotorun dnmesi girie uygulanan pals adedine bal olarak deiir. Girie tek bir pals verildiinde rotor tek bir adm hareket eder ve durur. Daha fazla pals uygulannca pals adedi kadar adm hareket eder. Btn step motorlarnn alma prensibi bu ekildedir.Kullanm yerleri: Bant srcler, imalat tezgahlar, printer (yazc), disket srcleri, teyp srcleri, hafza ilemlerinde, tbbi cihazlarda, makine tezgahlarnda, diki makinelerinde, kameralarda, taksimetrelerde, kart okuyucularnda, ayar ve kontrol tekniinde, uzaktan kumanda gstergelerinde kullanlr.Sonu olarak step motorlar; her trl kontrol edilmi hareket veya pozisyon gerekli olan yerlerde, dijital bilgileri mekanik harekete eviren bir transduser olarak grev yapar.

 • Step motorlarn srlmesiBir step motor, tek fazl, 2 faz tam adml ve 2 faz yarm adml olmak zere farkl ekillerde srlebilir. Baz kaynaklarda unipolar step motorlar tek fazl, bipolar motorlar ise 2 fazl olarak adlandrlabilir. Bipolar iki ynl beslenen anlamna gelir ve Bipolar step motor, iki ynde de akm akabilen motor demektir. Bipolar step motor

 • 1 fazl srm2 fazl TAM adml srm2 fazl YARIM adml srm

  ABCD1000010000100001

  ABCD1100011000111001

  ABCD10001100010001100010001100011001

 • 2 tur sola 4 tur saa dnen step motorr.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • LCD UygulamalarLCD (Liquid Crystal Display) gstergeli mikro denetleyici uygulamalar ile hayatmzn her alannda (cep telefonlar, fotokopi makineleri, otomobiller, kameralar, oyuncaklar, gvenlik sistemleri gibi) karlalmaktadr. Karakter tabanl dot matrix LCD (paralel/seri) ve grafik LCD olmak zere iki eit LCD vardr.LED gsterge ile sadece saysal deerler ve snrl saydaki karakterler gsterilebilmektedir. Buna karlk LCD gstergeler ile her trl yaz ve saysal deeri gstermek mmkndr. LCDler eitli firmalar tarafndan retilmesine ramen kontrolleri standartlamtr [3]. Tm LCD gstergelerde yetki (Enable), oku yaz (R/W), ve kaydedici seim (RS) ular ile veri giri hatlar vardr. Balant ekillerine gre LCD gstergeler seri ve paralel olarak snflandrlmaktadrlar. Paralel LCDler ucuz olular nedeniyle ok yaygn olarak kullanlmaktadr. r.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • LCD Kontrol lemleriLCD gstergeye gnderilen veri ya bir komut kodu veya bir karakterdir. ekil 3. de LCD gstergeye yazma ilemine ait zamanlama diyagram grlmektedir. RS ucu dk seviyeye ekilirse yaplacak ilem bir kontrol ilemidir. Eer yksek seviyede tutulursa gnderilen bir karakterdir. LCDye her 8 bitlik veri, nce yksek deerlikli 4 - bit, sonra dk deerlikli 4 - bit olmak zere iki defada gnderilir. LCD ekrana veriler ASCII karakter kodlar gnderilerek gsterilirler. Mesela ekrana 0 gstermek iin, sfrn ASCII kodu olan 48i gndermek gerekir. LCD ekrana veri yazmak iin aadaki admlar izlenir; Veri, veri yoluna konulur, RS ucu lojik 1 yaplarak, yazma ileminin komut olmad belirtilir, RW ucu lojik 0 yaplr, E ucuna lojik 10 eklinde bir saat (clock) darbesi verilir. LCD ekrana komut yazmak iin ise aadaki admlar izlenir; Komut, veri yoluna konulur, RS ucu lojik 0 yaplarak, yazma ileminin komut olduu bildirilir, RW ucu lojik 0 yaplr, E ucuna lojik 10 eklinde bir saat (clock) darbesi verilir. r.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • LCD Bacak BalantlarLCD d dnyaya 14 pinlik bir konnektr ile balanr. Tabloda LCD nin pin (bacak) numaralar ve her pinin grevi verilmitir.r.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • Karakter gsterimir.Gr.Blent obanoluKarakter LCDlerin oluturabilecei her bir karakter ise karakter LCDnin zel CGROM hafzasna kaydedilmilerdir. ASCII karakter uyumu olan karakterlerin listesi ekil-de grlebilmektedir. ekil-40da da grlecei zere CGROMun ilk 8 karakterlik (0x00..0x0F) ksm botur ve yazlabilirdir. Bu kullancya tabloda olmayan karakterleri (CGRAM ile) kendisinin tanmlamasna imkan tanr.

  r.Gr.Blent obanolu

 • Ekran temizle /Kursoru baa getir: MOVLW 0x01Fonksiyon seti ayarlarn yapDL: Ka bitlik balant: 0 ise 4 bit 1 ise 8 bitN:Ekranda ka satr grlecek: 0 ise 1 satr 1 ise 2 satrF:Karakter fontu:0 ise 5*7 , 1 ise 5*10 karakter fontuRS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 === === === === === === === === === === 0 0 0 0 1 DL N F * * 3. Ekran a/kapa 0 0 0 0 1 D C B D: Ekran a/kapa: 1 ise ekran aar, 0 ise kapatrC: Krsoru a/kapa: 1 ise kursor grntlenir, 0 ise grntlenmezB: Krsoru yanp/sndrme: 1 ise yanp sner, 0 ise sabit kalr4. Giri Modu ayarlar 0 0 0 0 0 1 I/D S I/D: Kursorun hareket ynn belirle: 1 ise artan 0 ise azalan yndeS: 1 ise kayar (eer I/D=0 ise sola, I/D=1 ise saa), 0 ise kaymaz

  LCD nin kullanma hazr hale getirilmesi r.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • PIC- Program: 8 bitlik LCD ye yaz yazmakLIST P=16F84INCLUDE "P16F84.INC

  CBLOCK H'0C'SAY1,SAY2ENDCCLRF PORTBBSF STATUS,5CLRF TRISACLRF TRISBBCF STATUS,5BASLAMOVLW 0X01; DISPLAY TEMIZLECALLKOMUTYAZMOVLW 0X30 ;8 BITLIK BAGLANTI, 1 SATIRCALL KOMUTYAZMOVLW 0X0C;EKRANI A,KURSORU KAPAT, YANIP SONME YOKCALL KOMUTYAZCALL SATIRYAZDURGOTO DUR

  KOMUTYAZBCF PORTA,1;RS=0 LE KOMUT YAZMOVWF PORTBBSF PORTA,0;E=1CALL BEKLEBCF PORTA,0;E=0RETURNDATAYAZBSF PORTA,1;RS=1 LE VERI YAZMOVWF PORTBBSF PORTA,0;E=1CALL BEKLEBCF PORTA,0;E=0RETURN

  SATIRYAZMOVLW 'B'CALL DATAYAZMOVLW 'U'CALL DATAYAZMOVLW 'L'CALL DATAYAZMOVLW 'E'CALL DATAYAZMOVLW 'N'CALL DATAYAZMOVLW 'T'CALL DATAYAZRETURN

  BEKLEMOVLW H'FF'MOVWF SAY1DON1MOVLW H'FF'MOVWF SAY2DON2DECFSZ SAY2,FGOTO DON2DECFSZ SAY1,FGOTO DON1RETURNEND

  r.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • Devre emasr.Gr.Blent obanolu

  r.Gr.Blent obanolu

 • Kayan Yaz: Kursr ve Ekran Kaydrmar.Gr.Blent obanoluDDRAM ieriini deitirmeden imleci hareket ettirir ve displayi kaydrRS R/W DB7 DB6 DB5 DB4 DB3 DB2 DB1 DB0 === === === === === === === === === === 0 0 0 0 0 1 S/C R/L * * S/C R/L 0 0 0 0 1 0 1 1

  mleci sol kaydrrmleci saa kaydrrEkran sola kaydrrEkran saa kaydr

  rnein, 18h,19h,1Ah,1Bh ekran sola dndrrken1Ch,1Dh,1Eh,1Fh ise ekran saa dndrr.

  MOVLW 0X01 ; DISPLAY TEMIZLECALLKOMUTYAZMOVLW h'30' ;8 BITLIK BAGLANTI, 1 SATIRCALL KOMUTYAZMOVLW h'0C ;EKRANI A,KURSORU KAPAT, YANIP SONME YOKCALL KOMUTYAZBASLAMOVLW b'00011100';ekran saa kaydrCALL KOMUTYAZCALL SATIRYAZGOTO BASLA

  r.Gr.Blent obanolu

 • 8 bitlik LCD ye 2 satrlk yazr.Gr.Blent obanoluLIST P=16F84INCLUDE "P16F84.INCCBLOCK H'0C'SAY1,SAY2ENDCCLRF PORTBBSF STATUS,5CLRF TRISACLRF TRISBBCF STATUS,5BASLAMOVLW 0X01; DISPLAY TEMIZLECALLKOMUTYAZMOVLW 0X38 ;8 BITLIK BAGLANTI, 2 SATIRCALL KOMUTYAZMOVLW 0X0C;EKRANI A,KURSORU KAPAT, CALL KOMUTYAZMOVLW 0X83;1. SATIR , 4. SUTUNA YAZCALL KOMUTYAZCALL SATIRYAZ1CALL BEKLECALL SATIRYAZ2DURGOTO DUR

  KOMUTYAZBCF PORTA,1;RS=0 LE KOMUT YAZMOVWF PORTBBSF PORTA,0;E=1CALL BEKLEBCF PORTA,0;E=0RETURNDATAYAZBSF PORTA,1;RS=1 LE VERI YAZMOVWF PORTBBSF PORTA,0;E=1CALL BEKLEBCF PORTA,0;E=0RETURN

  SATIRYAZ1MOVLW 'B'CALL DATAYAZMOVLW 'U'CALL DATAYAZMOVLW 'L'CALL DATAYAZMOVLW 'E'CALL DATAYAZMOVLW 'N'CALL DATAYAZMOVLW 'T'CALL DATAYAZRETURNSATIRYAZ2MOVLW 0XC4;2. SATIR , 5. SUTUNA YAZCALL KOMUTYAZMOVLW C'CALL DATAYAZMOVLW O'CALL DATAYAZMOVLW B'CALL DATAYAZMOVLW A'CALL DATAYAZMOVLW 'N'CALL DATAYAZ

  BEKLEMOVLW H'FF'MOVWF SAY1DON1MOVLW H'FF'MOVWF SAY2DON2DECFSZ SAY2,FGOTO DON2DECFSZ SAY1,FGOTO DON1RETURNEND

  r.Gr.Blent obanolu