PIGMA EVO PIGMA EVO SYSTEM - .3 Część ogólna základní údaje PIGMA EVO / PIGMA EVO SYSTEM Normy

  • View
    213

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PIGMA EVO PIGMA EVO SYSTEM - .3 Część ogólna základní údaje PIGMA EVO / PIGMA EVO SYSTEM...

IT

PIGMA EVOPIGMA EVO SYSTEM

25 CF30 CF

PL

CZ

mode sra

escmenu/ok

comfort

on/off

reset

R

V00

Cz oglna ........................................................................................................ 3Normy bezpieczestwa ...................................................................................... 3

Ostrzeenia ........................................................................................................... 4Uwagi do instalatora .......................................................................................... 4Umiejscowienie kota .......................................................................................... 5Czyszczenie instalacji centralnego ogrzewania ........................................ 6 Oznakowanie CE .................................................................................................. 6Podczenie przewodw odprowadzajcych spaliny ............................. 7Poczenia elektryczne ...................................................................................... 7

Opis urzdzenia .................................................................................................. 8Oglny widok urzdzenia ................................................................................ 8Schemat obwodw hydraulicznych ............................................................. 9Wymiary ................................................................................................................10Minimalne odlegoci podczas instalowania ..........................................10Przymiar montaowy .......................................................................................11

Instalacyjne ........................................................................................................12Podczenie hydrauliczne/gazowe ..............................................................12Monta Zestawu drka hydraulicznego (opcja) ....................................12Grafi czne przedstawienie wykresu pompy cyrkulacyjnej ...................13Podczenie zasobnika - PIGMA EVO SYSTEM..........................................13Instalacja kota ....................................................................................................14Zawr nadcinienia............................................................................................14Poczenia elektryczne ....................................................................................15Podczenia urzdze peryferyjnych .........................................................15Podczenie termostatu pokojowego ........................................................15Schemat elektryczny ........................................................................................16

Uruchamianie ....................................................................................................17Przygotowanie urzdzenia do pracy ...........................................................17Panel sterowania ................................................................................................17Wywietlacz ..........................................................................................................18Procedura zapalania palnika .........................................................................18Pierwsze wczenie kota ................................................................................19Funkcja odpowietrzania .................................................................................19

Regulacja .............................................................................................................20Regulacja gazu ....................................................................................................20Regulacja maksymalnej mocy ogrzewania ..............................................21Zapon powolny ..................................................................................................21Regulacja opnienia zaponu kota ...........................................................21Kontrola absolutnej maksymalnej mocy ogrzewania ...........................22Tabela regulacji gazu ........................................................................................23Zmiana gaza ........................................................................................................23Dostp do menu ustawie - regulacji - diagnostyki .............................24Funkcja SRA ..........................................................................................................34

Systemy zabezpiecze kota ......................................................................35Zatrzymanie ze wzgldw bezpieczestwa ............................................35Blokada dziaania ...............................................................................................35Informacja o nieprawidowym dziaaniu ...................................................35Zbiorcza tabela kodw bdw .....................................................................36Zabezpieczenie przed zamarzaniem...........................................................37

Okresowa obsuga i konserwacja ............................................................38Instrukcje dotyczce demontau obudowy i kontroli urzdzenia ..38Uwagi oglne.......................................................................................................39Proba funkcjonowania ....................................................................................39Operacje oprniania .......................................................................................40Oprnienie instalacji ciepej wody uytkowej .......................................40Informacje dla Uytkownika .............................................. ............................41Tabliczka z danymi charakterystycznymi ..................................................41

Dane techniczne ............................................................... ...............................42

Zkladn daje .................................................................................................... 3Bezpenostn pokyny .............................................................................................. 3

Varovn .............................................................................................................. 4Upozornn pro instalatra ....................................................................................... 4Umstn kotle ....................................................................................................... 5itn topnho zazen .................................................................................... 6Znaen ES .............................................................................................................. 6Pipojen potrub pro odvdn koue .......................................................... 7Elektrick pipojen .............................................................................................. 7

Popis vrobku ...................................................................................................... 8Celkovy pohled ..................................................................................................... 8Hydraulick schma ............................................................................................ 9Rozmry kotle ......................................................................................................10Minimln vzdlenost........................................................................................10Instalan ablona ...............................................................................................11

Instalac ............................................................................................................12Zapojen hydraulika/plyn ...............................................................................12Mont Sady hydraulick lity (voliteln) ..................................................12Grafi ck znzornn zbytkov vtlan vky obhovho erpadla 13Pipojen zsobnku - PIGMA EVO SYSTEM ..............................................13Instalace kotle ......................................................................................................14Petlakov zazen .............................................................................................14Elektrick pipojen ............................................................................................15Pipojen perifernch zazen .........................................................................15Pipojen termostatu okolnho prosted. ..................................................15Elektrick schma ...............................................................................................16

Uveden do innosti17...................................................................................17Pprava pro innost ..........................................................................................17Ovldac panel .....................................................................................................17Displej ............................................................................................................18Postup pi zapnut ..............................................................................................18Prvn zapnut ........................................................................................................19Funkce odvzdunn .........................................................................................19

Nastaven ............................................................................................................20Regulace plynem ......................................................