PİLOT İSTİHDAMI VE PİLOT ALIMLARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PİLOT İSTİHDAMI VE PİLOT ALIMLARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ. KAPTAN ERSAN ÖZÜTÜRK BAŞPİLOT/UZM. PSİKOLOJİK DANIŞMAN ULS KARGO HAVAYOLLARI. LÜTFEN SORULARINIZI/ÖNERİLERİNİZİ NOT ALINIZ. İSTİHDAM: TANIM TÜRKİYE’DE PİLOT İSTİHDAMI PİLOT KAYNAKLARI İŞSİZ PİLOTLAR - PowerPoint PPT Presentation

Text of PİLOT İSTİHDAMI VE PİLOT ALIMLARINDA DEĞERLENDİRME YÖNTEMLERİ VE SEÇİM KRİTERLERİ

Slayt 1

2PLOT STHDAMI VE PLOT ALIMLARINDA DEERLENDRME YNTEMLER VE SEM KRTERLERKAPTAN ERSAN ZTRKBAPLOT/UZM. PSKOLOJK DANIMANULS KARGO HAVAYOLLARI

3LTFEN SORULARINIZI/NERLERNZ NOT ALINIZ

4STHDAM:TANIMTRKYEDE PLOT STHDAMIPLOT KAYNAKLARISZ PLOTLARYARDIMCI PLOT AII KAPTAN PLOT AIIYABANCI PLOT SAYISI NEDENLERTRK PLOTLARIN YABANCI LKELERDE BULABLMESGELECEK N YAPILABLECEK PLANLAMALAR

5STHDAM:stihdam kelime anlam olarak kullanma, altrma, hizmete alma gibi anlamlar ifade etmektedir. Dar anlamda istihdam ise, bir lkenin bir yllk dnem ierisinde gerekletirdii ekonomik faaliyetlere katlacak durumda olan insan gcnn kullanlma, alma ya da altrlma dzeyini gstermesi olarak tanmlanabilir (Ref.: Kkl, Aziz (1976:67). Makro ktisat. stanbul: S Yaynlar)

6TRKYEDE PLOT STHDAMI:lkemizdeki havayolu irketleri ve hava taksi iletmelerinde 650si yabanc, 4000 civarnda pilot istihdam edilmektedir.(Ref: TALPA Basn Bildirisi-25.01.2013)

7PLOT KAYNAKLARI:Trk Sivil Havacl pilot ihtiyacn Trk Silahl Kuvvetleri, Sivil Havaclk Yksek Okullar, Trk Hava Kurumu ve Uu Okullarndan karlamaktadr. 2013 itibar ile her yl sisteme 450 pilotun katlmas gerekmekte, 2023 ylnda ise bu rakamn 750ye kaca ve sektrde 10.000 pilotun grev yapaca ngrlmektedir.

8SZ PLOTLAR:192si kura kaytl 500 civarnda ATPL (Havayolu Nakliye Pilotu Lisans) sahibi pilotumuz alma olana bulamamaktadr.

9YARDIMCI PLOT KAPTAN PLOT AII:TP ETM MALYETTECRBEL F/O-KAPTAN TERCH9

10YABANCI PLOT STHDAMI:SEKTREL GEREKLLKLER650 YABANCI PLOTICAO LSANSLI EASA LSANSLISHGMNN Yabanc II. Pilot saysnn her havayolundaki pilot mevcudunun nce % 25i ile, 31.12.2013 tarihine kadar da % 10u ile snrlandrlmas KARARIBENZER KARARIN YABANCI KAPTAN PLOTLAR N DE DEERLENDRLMES

11TRK PLOTLARININ YABANCI LKELERDE BULABLMESKRESEL EKONOMK KRZDENKLKLKELERN KEND MEVZUATLARI

12GELECEK N YAPILABLECEK PLANLAMALAR:SEKTREL HTYACIN BELRLENMESHTYACA YNELK ETM STHDAM

13PLOT ALIMLARINDA DEERLENDRME YNTEMLER VE SEM KRTERLER:YASAL GEREKLLKLERSEM SSTEMLERGENEL KURAMSAL YAPIUYGULAMALARUYGULAMADAK SORUNLARNERLER

14YASAL GEREKLLKLERJAR-FCL GEREKLLKLERRKETLERN EK GEREKLLKLERLSE NVERSTE MEZUNYET

15GENEL KURAMSAL YAPI:PLOT SEMNDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN KRTERLERDEN BAZILARI:YETENEKKLK ZELLKLERMESLEK BLG SEVYESMOTVASYONYABANCI DL

161. BLSEL YETENEKLERPERCEPTION - ALGILAMAATTENTION - DKKATMEMORY - BELLEKMOTOR - PSKOMOTORSPATIAL PROCESSING - EKL UZAYLOGIC, REASONING MANTIK, MATEMATKAUDITORY PROCESSING - DNLEME-BLG LEMEPROCESSING SPEED - LEM HIZI

172. KLK TESTLER:YABANCI LKELERDE GELTRLM TEST KULLANIMIGRMEGRUP GRME

183. BLG:GENEL HAVACILIK BLGSTPE ZEL BLG

194. MOTVASYON:GRMELG ENVANTER MUTLULUUTEN AYRILMA

205. YABANCI DL:ICAO LEVEL 4 RKET GEREKLLKLER

21UYGULAMALAR

221. YETENEK LM:UAKTASMLATRDEBLGSAYARLI TEST SSTEMLERNDEKAIT KALEM TESTLERNDE YAPILMAKTADIR.

232. KLK TESTLER:HER BR FARKLI BR KURAMSAL ALTYAPIYA DAYANANKLK TEST/ENVANTERLERYABANCI LKELERDE GELTRLM TEST/ENVANTERLERGRMEGRUP GRMEELEME

243. BLG TESTLERVERENE GRE DZENLENM TESTLERLSANS SAHB OLMANIN YETERL SAYILMASI

254. MOTVASYONLG ENVANTERLERGRMEREFERANS

26UYGULAMADAK SORUNLAR

27YETENEK LM SORUNLARIUAKTA LMMALYET-YASAL ZEMNSMLATRDE LMMALYET-ZAMANBLGSAYARLI TEST SSTEMLERNDE LMYAYGINDEFRE OLMASIHAZIRLIK KURSU-KTAPLARI OLMASIHEDEFLENEN DAVRANILARI LTNN SPATI

28YETENEK LM SORUNLARIKAIT KALEM TESTLERNDE LMKLASK KALMASIBLGSAYARLI SSTEMLERN AYNI ZAMANDA KOKPT GEREKLLKLERN DE LYOR OLMASI

292. KLK ZELLKLERNN LLMESNDEK SORUNLAR:PATOLOJ LEN TESTLERN KULLANIMIKLK TESTLER LE N GEREKL OLDUU DNLEN YAPILARIN LLMESPLOTTA OLMASI GEREKEN ZELLKLER KONUSUNUN BULANIKLIIKLK ZELLKLER LE PLOTAJ BAARISI ARASINDAK LKNN ZAYIFLIIPLOTAJ BAARISI N GEREKEN NTELKLERN TEKNOLOJ VE ZAMANLA DEMES29

302. KLK ZELLKLERNN LLMESNDEK SORUNLAR:PLOTLARIN BU DEERLENDRME SONUCU ELENMELER/HAYAL KIRIKLIIDEERLENDRMEY YAPAN K/KURUMLARIN YETKNL

312. KLK ZELLKLERNN LLMESNDEK SORUNLAR:KULLANILAN TESTLERN YURTDII KAYNAKLI OLMASI UYARLAMAKLTREL-CNSEL FARKLILIKLARIN GZ ARDI EDLMESGRUP DANIMA-GRUP GRME KLTRNN PSKOLOJ DNYASI DIINDA BLNMEMES

32KLK ENVANTERLER RNEK 1:EYSENCK KLK ENVANTERDIADNKNEVROTKDENGELE DNK1324

33KLK ENVANTERLER RNEK 1:EYSENCK KLK ENVANTERDIADNKNEVROTKDENGELE DNK%32%60%14%37

34KLK ENVANTERLER RNEK 1:EYSENCK KLK ENVANTERDIADNKNEVROTKDENGELE DNKDK KAYGIYKSEK KAYGIYKSEK RENMEDK RENME

35KLK ENVANTERLER RNEK 2:MMPI MINNESOTA MUTIPHASIC PERSONALITY INVENTORYARTLARI KARILAYAN 437 DENEYML PLOTMMPI1-MMPI2SONU:DEFENSIVE MANNER ON TESTHIGH IMPULSIVENESS

36KLK ENVANTERLER RNEK 3:CATTELL PF 16UYARLAMA ALIMASI TUTARLILIK3

37PSKOLOJK LTLER LE PLOTAJ BAARISI LKS (META ANALZ):NKr (Corr.)COGNITIVE1790035,24INTELLIGENCE1540326,16PSYCHOMOTOR-INFORMATION PROCESSING852229,24AVIATION INFORMATION373616,24PERSONALITY630421,14ACADEMICS42679,15TRAINING EXPERIENCE580610,30N: Number of subjects, K: number of correlations, r: mean observed correlation

383. MOTVASYON LLMESNDEK SORUNLAR:GRME YAPAN K/KURUL/KURUM

39NERLER:YETENEK TESTLER:MMKN SE SMLATR KULLANILMASIBLGSAYARLI SSTEMLERN GEERLK-GVENRLK NCELEMESNN DEERLENDRLMESYETENEK FAKTRNE DAHA FAZLA NEM VERLMES

40NERLER:KLK TESTLER:SONULARA GRE ELEME YAPILMAMASIKARARIN KURULA BIRAKILMASIHAVACILIK PSKOLOJS KONUSUNDA PERSONEL YETTRLMESNN TEVK

41NERLER:BLG TESTLER:DAHA YAYGIN KULLANILMASI

42NERLER:MOTVASYON TESTLER:LG ENVANTERLERNN KULLANIMILETMELERN MUTLULUU KONUSUNDA ALIMALAR YAPMASIKURULLARDA KARAR AIRLIININ PLOTLARA VERLMES, GEREKTNDE SUBJEKTF YAKLAIMLARA ZN/DEER VERLMES

43