of 12 /12

Click here to load reader

Piramida żywieniowa

Embed Size (px)

Text of Piramida żywieniowa

  • 1. Magdalena Pako V d

2. Piramida ywieniowa toprzedstawienie w formiegraficznej waciwych zasadodywiania si. Przez latapiramida ulegaa licznymzmianom, ta ktr tuwidzimy jest jedn znowszych. 3. Aby by zdrowym naleyuprawia sporty. Gdy niebdziemy si rusza tomoemy zachorowa nachoroby zwizane zotyoci. Najlepszymsposobem aby si ruszajest spacer z rodzin 4. 1 grup piramidyywieniowej s produktyzboowe. Naley je je 4-5razy dziennie. Powinno sikupowa ciemny, zboowychleb, a nie biay z mki 5. Kolejn grup s warzywa.Naley je je 4-5 razydziennie. Zawieraj onebardzo duo witamin,ktre s nam potrzebne doprawidowegofunkcjonowania 6. 3 grupa piramidyywieniowej to owoce.Naley je je 3-6 razydziennie. Maj onepodobne znaczenie dlaorganizmu czowieka cowarzywa. 7. Mleko i przetwory mlecznewchodz w skad piramidyywieniowej. Potrzebujemyje je 3-4 razy dziennie. 8. Aby by zdrowymczowiekiempowinnimy je duoryb. Wzmacniaj onenasz odporno idobrze dziaaj naserce. 9. Kolejn grup s jajka.Zawieraj one bardzoduo biaka, ktre jestnam bardzo potrzebne doprawidowegofunkcjonowania 10. Miso jest wietnymrdem cennego biakai elaza. Warto je jeaby rozwija sipoprawnie zarwnofizycznie jak imentalnie 11. Cukry to zdrowe skadnikiodywcze, poniewa daj onenam duo siy. Jednak niepowinno si ich je zbyt duo.S one niezdrowe dla naszychzbw. 12. Nasz organizmpotrzebuje tuszczy.Jednak nie powinno sije ich w duej iloci.Grozi to zachorowaniemna choroby zwizane zotyoci