Pk ting 2 simpan kira

  • View
    4.932

  • Download
    2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Transcript

SIMPAN KIRA

PROSES MEREKODKAN URUS NIAGA YANG BERSISTEM.

JENIS-JENIS REKODPENERIMAAN & PENGELUARAN WANG TUNAI BELIAN & JUALANHASIL & BELANJAASET & LIABILITI PERNIAGANSIMPAN KIRABUKTI BAHAWA SESUATU URUS NIAGA ITU BERLAKU.MENGETAHUI MAKLUMAT TENTANG JENIS & JUMLAH PENDAPATAN SERTA PERBELANJAAN UTK SESUATU TEMPOH TERTENTU.JUMLAH ASET YG DIMILIKI & JUM LIABILITI YANG DITANGGUNG OLEH PERNIAGAAN.PRESTASI PERNIAGAAN SAMA ADA RUGI @ UNTUNG.KENAL PASTI KELEMAHAN PERNIAGAAN & PENIAGA BOLEH MEMBUAT PERANCANGAN UNTUK TINGKAT PERNIAGAAN.BANTU PENIAGA MEMBUAT KEPUTUSAN DGN LBH TEPAT.TUJUAN MENYIMPAN REKOD2 CARA: * MANUAL - DICATAT & DISIMPAN DLM BUKU-BUKU SIMPAN KIRA SPT: - JURNAL, LAJER & BUKU TUNAI.

* KOMPUTER - MAKLUMAT DIMASUKKAN DLM KOMPUTER YG ADA PERISIAN SIMPAN KIRA & DIPROSES SECARA AUTOMATIK.CARA SIMPAN REKOD U/NIAGASISTEM CATATAN BERGUURUS NIAGA AKT. YG BERLAKU SEMASA PROSES JUAL BELI BRG & PERKHIDMATAN.CONTOH BELI & JUAL BRG NIAGA - BELI ASET PERNIAGAAN - BAYAR SEWA KEDAI - BAWA MASUK WANG TUNAI SEBAGAI MODAL PERNIAGAAN. - AMBIL BRG NIAGA UTK KEGUNAAN SENDIRI.2 JENIS TUNAI -- PEMBAYARAN TUNAI. KREDIT - HUTANG.MEREKOD URUS NIAGAAKAUN SUATU REKOD RINGKAS BAGI URUS NIAGA YANG TELAH BERLAKU.URUS NIAGA MESTI MENGANDUNGI MAKLUMAT LENGKAP SEPERTI TARIKH, JENIS URUS NIAGA DAN NILAI WANG YANG TERLIBAT BAGI MEMUDAHKAN KERJA-KERJA MEREKOD KE DALAM AKAUN.CONTOH URUS NIAGA YANG MELIBATKAN PENERIMAAN & PEMBAYARAN TUNAI REKOD DLM AKAUN TUNAI.- URUS NIAGA MELIBATKAN JUALAN REKOD DALAM AKAUN JUALAN. SISTEM CATATAN BERGUURUS NIAGA DIREKODKAN MENGIKUT SISTEM CATATAN BERGU.MAKSUD SUATU SISTEM YANG MEREKODKAN SETIAP URUS NIAGA DALAM DUA AKAUN LAJER YANG BERASINGAN DGN AMAUN YG SAMA SATU AKAUN DIDEBITKAN SATU AKAUN DIKREDITKANSBB INI AKAN BERI 2 KESAN KPD KEWANGAN PERNIAGAAN TAMBAH & KURANG.

PRINSIP SISTEM CATATAN BERGUPada 1 Januari, Kedai Perabot Citra Nusa membeli lima buah almari bernilai RM800 secara tunai. Catatan bagi urus niaga ini ialah:

CONTOHDt Akaun TunaiKt

Dt Akaun BelianKt

Akaun Tunai kt tunai berkurangAkaun Belian Dt stok bertambah

TarikhButirFJumlah (RM)TarikhButirFJumlah (RM)Jan 1Belian800TarikhButirFJumlah (RM)TarikhButirFJumlah (RM)Jan 1Belian800Harta bernilai yang dimiliki oleh perniagaan dan digunakan untuk menjalankan akt. Perniagaan.Aset semasa boleh berubah btk @ mudah ditukar kpd wang tunai EG: wang tunai & stok (barang niaga)Aset bukan semasa digunakan utk menjana pendapatan kpd perniagaan. bersifat tahan lama & kekal utk beberapa tempoh perakaunan EG: premis perniagaan, kenderaan, perabot, mesin dll

ASETHutang perniagaan kpd pihak lain yang mungkin terdiri drp org perseorgan @ sesebuah organisasi.Hutang ini perlu dijelaskan dgn cara pembayaran tunai @ pertukaran baragan @ perkhidmatan.Liabiliti semasa hutang yg perlu dijelaskan dlm tempoh tidak melebihi setahun. eg: pemiutang. Overdraf bank, pinjaman jangka pendek.Liabiliti bukan semasa hutang yg perlu dijelaskan dlm tempoh melebihi setahun Eg: pinjaman brcagar & gadai janji.

LIABILITIAset peribadi @ modal yg dilaburkan oleh pemilik perniagaan ke dlm perniagaan.EG: wang tunai, kenderaan, perabot

HASILPendapatan yg diterima oleh sesebuah perniagaan dlm btk wang.EG: komisen, faedah, sewa diterima, jualan

EKUITI PEMILIKKos yg dikeluarkan oleh sesebuah perniagaan sama ada untuk membeli barang niaga atau belanja mengurus perniagaan.

EG: belanja iklan, bayaran insurans, sewa, gaji, kos pengangkutan.

BELANJAMenunjukkan bahawa aset yg dimiliki oleh perniagaan dibiayai oleh sumber-sumber daripada pelaburan pemilik (ekuiti pemilik) dan sumber luaran seperti pinjaman bank (liabiliti)

ASET = LIABILITI + (EKUITI PEMILIK + HASIL BELANJA)

PERSAMAAN PERAKAUNANJanuari 1 Karmila memulakan perniagaan dengan tunai RM10,000 dan pinjaman bank dai Bank Usahawan RM15,000. 2 Belian barang niaga RM3, 000 5 Jualan barang pada harga kos RM500 dengan harga RM800 7 Bayar sewa kedai RM250

CONTOHUrus NiagaAset=LiabilitiEkuiti pemilikTunai (RM)Stok (RM)Pinjaman (RM)Modal (RM)Hasil (RM)Belanja (RM)Jan 110,00010,00015,00015,000 2 (3,000) 3,000 5 800 (500) 800(500) 7 (250) (250)Jumlah22, 500 +2, 500=15,000 +10,000+800 - (750)25 050=25 050PENYELESAIANMENGENAL PASTI BUKU LEJARLejar merupakan buku akuan yg digunakan utk merokedkan urus niaga perniagaan.Format: utk catat u/n bagi melengkapkan catatan bergu

Dt bahagian debitbahagian kreditKt

Utk tulis tarikh utk catat no ruj. bagi utk catat urus niaga Buku Catatan Pertama nilai wangyg berlaku supaya catatan dlm bagi akaun dapat dikesan sesuatu u/n

URUS NIAGA TUNAITarikhButirFolioJumlahTarikhButirFolioJumlahDigunakan utk merekodkan semua urus niaga yang melibatkan penerimaan dan pembayaran tunai oleh peniaga.

Bahagian debit akaun tunai merekodkan semua penerimaan wang tunai.

Bahagian kredit merekodkan pembayaran wang tunai oleh perniagaan.AKAUN TUNAIPada 1 Januari, baki tunai perniagaan ialah RM10 000. Urus niaga yang berlaku pada bulan tersebut ialah:RMJanuari3belian barang niaga 3 0005Jualan barang niaga4 0007terima komisen 300 11byr hutang kpd pembekal Rajan 750 15bayar tambang 15020jualan tunai 1 000 25byr gaji pekerja 600

CONTOHRekodkan urus niaga tersebut dalam Akaun TunaiDt KtTarikhButirFolioJumlah (RM)TarikhButirFolioJumlah (RM)Jan 1 5 7 20

Feb 1BakiJualanKomisenJualanb/b

b/b10 000 4 000 300 1 000

15 000

10 800Jan 3 11

15 25 31 BelianPembekal RajanTambangGajiBakih/b 3 000 750 150 60010 800

15 000RMMei1 Baki tunai dalam tangan 1 000 6 Membeli barang secara tunai 22013 Menjual barang secara tunai 35015 Terima bayaran hutang drp Siew Bee 400 16 Bayar bil elektrik 100 18 Bayar kepada pembekal Eng Kiat 250LATIHAN 1Dt Akaun Tunai Kt

JAWAPANTarikhButiranFolioJumlahTarikhButiranFolioJumlahMei 1 13 15

Jun 1BakiJualanSiew Bee

Bakib/b

b/bRM 1000 350 400

1 750

1 180Mei 6 16 18 31BelianKadar bayaranPembekal Eng KiatBakih/bRM 220

100 250 1 180

1 750

Digunakan untuk merekod segala wang atau cek yang dimasukkan ke dalam bank segala bayaran yang dibuat dengan cek atau tunai di bank Baki debit peniaga masih mempunyai wang tunai di bank.* Baki kredit peniaga telah mengeluarkan wang melebihi simpanan. overdraf bank. AKAUN BANKDdDt. Akaun Bank Kt.

Penerimaan Cek Pembayaran cekModal dalam bank * Beli barang dengan cekJual barang dan terima cek * Beli aset dengan cekJual aset lama dan terima cek * Bayar cek kepada pemiutangTerima cek daripada penghutang * Belanja dengan bayaran cekPendapatan diterima dalam * Pindahan tunai dari bank ke bentuk cek. perniagaan.Pindahan tunai dari perniagaan ke bank.* Debit Akaun bank terima cek atau masukkan tunai di bank.* Kredit Akaun Bank keluar cek atau tunai di bank *Akaun bank merekodkan urus niaga yang melibatkan Akaun Semasa sahaja. Akaun Simpanan dan Akaun Simpanan Tetap tidak direkodkan dalam Akaun Bank.

CONTOH 1:Baki tunai di bank sebuah perniagaan pada 1Mac ialah RM30 000. Yang berikut ialah urus niaga sepanjang bulan Mac.

RMMac 2 Bayar sewa kedai dengan cek 750 5 Belian barang niaga dan bayar dengan cek 1 000 9 Jualan barang dan terima cek 500 11 Bayar Syarikat Mukhlis dengan cek 1 200 14 Terima cek daripada Busra 350

* Rekodkan urus niaga di atas dalam Akaun BankDt Akaun Bank Kt TarikhButirFolioJumlahTarikhButirFolioJumlahMac 1 9 14

Apr 1BakiJualanBusra

Bakib/b

b/b30 000 500 350

30 850

27 900Mac 2 5 11

31Sewa dibayarBelianSyarikat MukhlisBakih/b 750

1000

1200 27900

30 850CONTOH 2:Berdasarkan contoh 1, baki b/b Akaun Bank pd 1 April ialah 27 900. Pada 2 April, peniaga memindahkan RM20 000 ke Akaun Simpanan Tetap. Jika perniagaan ingin menyimpan sebahagian daripada wang tunainya ke dalam akaun simpanan tetap di bank, maka catatan lajernya ialah seperti berikut:Dt. Akaun Bank Kt.

Dt. Akaun Simpanan Tetap Kt.

Akaun Bank dikreditkan sbb wang kurang RM 20 000Akaun Simpanan Tetap didebitkan kerana akaun tersebut adalah akau