of 6 /6
Bahagian A Bahagian ini mengandungi 25 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B , C dan D. Pilih jawapan yang betul. 1. Berikut merupakan contoh organisasi di bengkel RBT. Apakah yang mewakili X ? A. Fomen B. Guru Besar C. Guru kelas D. Ketua Fomen 2. Apakah maksud organisasi bengkel ? A. Jawatankuasa kecil sekolah B. Ahli gabungan masyarakat setempat C. Persatuan Reka Bentuk dan Teknologi D. Sistem pengurusan bengkel yang teratur. 3. Manakah antara alatan berikut sangat diperlukan ketika berlaku kebakaran ? 4. Antara alatan berikut, manakah tidak perlu ada di dalam kotak pertolongan cemas? Guru X Penolong Fomen

pksr 1 rbt

Embed Size (px)

DESCRIPTION

pksr 1

Citation preview

Page 1: pksr 1 rbt

Bahagian ABahagian ini mengandungi 25 soalan. Jawab semua soalan. Tiap-tiap soalan diikuti dengan empat pilihan jawapan iaitu A, B , C dan D. Pilih jawapan yang betul.

1.

Berikut merupakan contoh organisasi di bengkel RBT. Apakah yang mewakili X ?

A. FomenB. Guru BesarC. Guru kelasD. Ketua Fomen

2. Apakah maksud organisasi bengkel ?

A. Jawatankuasa kecil sekolahB. Ahli gabungan masyarakat setempatC. Persatuan Reka Bentuk dan TeknologiD. Sistem pengurusan bengkel yang teratur.

3. Manakah antara alatan berikut sangat diperlukan ketika berlaku kebakaran ?

4. Antara alatan berikut, manakah tidak perlu ada di dalam kotak pertolongan cemas?

A. GuntingB. PlasterC. Kain Pembalut D. Ubat Panadol

5. Di manakah alat keselamatan di atas patut diletakkan?

A. Dalam stor

Guru

X

Penolong Fomen

Page 2: pksr 1 rbt

B. Almari berkunciC. Tempat yang mudah dilihat dan diambilD. Laci yang berkunci

6. Melalui struktur organisasi,murid-murid akan mengetahui

I Kedudukan di dalam organisasiII Tugas dan peranan di dalam organisasiIII Individu yang bertanggungjawab pada setiap aras organisasiIV Individu yang berkuasa pada setiap aras organisasi

A. I dan II B. II dan IIIC. I , II dan IV D. I , II , III dan IV

7. __________ memastikan aktiviti dapat dijalankan dengan lancar dalam kumpulan masing-masing.

A. FomenB. Ketua kumpulanC. GuruD. Penolong fomen

8. Berikut adalah senarai tugasan di dalam bengkel kecuali

A. membersihkan lantaiB. mengambil kehadiranC. menyimpan alatan dan bahanD. menghidup dan mematikan semua suis elektrik

9. Manakah antara tugas berikut, bertujuan untuk menjaga keselesaan murid belajar di bengkel RBT?

10. Apakah tujuan menutup suis kipas dan lampu apabila tidak digunakan?

A. Supaya tidak dimarahi guruB. Supaya disukai rakan-rakanC. Supaya tidak membazirkan elektrikD. Supaya menjadi murid yang bertanggungjawab

11. Jahitan kia ialah jahitan yang kukuh dan rapat. Ia kelihatan seperti jahitan

A. SembatB. MesinC. Jelujur

Page 3: pksr 1 rbt

D. Lilit kemas

12. Semasa hendak memulakan jahitan dan mematikan jahitan, jahitan yang digunakan ialah..

A. KiaB. SembatC. Jelujur kasarD. Jelujur halus

13. Apakah fungsi alat jahitan di bawah ini?

A. Untuk memotong atau menanggalkan jahitan.

B. Untuk menanda tanda pola dari kertas kepada kain jahitan.

C. Untuk memotong fabrik.

D. Untuk mengemas tepi kain yang berbulu.

14. Jika gunting kain digunakan untuk menggunting kertas, ia akan menjadi..

A. Lebih tajamB. Lebih berkilatC. Cepat berkaratD. Tumpul

15. Antara berikut, yang manakah adalah roda surih?

A. B. C. D

BAHAGIAN B

1. Susun semula dengan menulis nombor 1 hingga 4 langkah-langkah menggunakan alat pemadam api di bawah .( 4 markah )

Page 4: pksr 1 rbt

2. Padankan peraturan dan keselamatan dengan betul. ( 8 markah )

Padankan peraturan dan keselamatan dengan betul. ( 8 markah )

a. Beritahu guru jika berlaku kemalangan atau kecederaan.

___________________________

b. Dilarang membawa beg ke dalam bengkel.

___________________________

c. Pakai pakaian dan kasut yang sesuai.

___________________________

d. Matikan semua suis elektrik sebelum meninggalkan bengkel.

___________________________

e. Masukkan tudung ke dalam apron.

___________________________

f. Bersihkan dengan segera jika terdapat tumpahan minyak di lantai.

___________________________

Peraturan Diri

Peraturan AmKeselamatan Am

Page 5: pksr 1 rbt

g. Dilarang masuk ke dalam bengkel tanpa kebenaran guru.

___________________________

h. Lipat lengan baju yang panjang.

___________________________