Pla docent 2015-2016 - upf.edu ?· MANKIW: Capítol 29. El sistema monetario (Pàg. 621-640) Capítol…

Embed Size (px)

Text of Pla docent 2015-2016 - upf.edu ?· MANKIW: Capítol 29. El sistema monetario (Pàg. 621-640)...

 • Economia i instruments analtics per a lestudi del Dret Grau en Dret Universitat Pompeu Fabra Curs 2015-2016

  1

  Pla Docent 1. Dades descriptives de lassignatura

  Nom de l'assignatura: Economia i instruments analtics per lestudi del Dret

  Curs Acadmic: 2015-2016

  Curs: 1er

  Trimestre: 2n i 3r

  Titulaci / Estudis: Grau en Dret

  Codi assignatura: 20610

  Nombre de crdits ECTS: 10

  Hores dedicaci estudiant: 250 h

  Llengua o llenges de docncia: Catal

  Professorat i tutories1:

  2n Trimestre Grups 1 i 2 Grup 3

  Professor/a Luz Parrondo Tort Tino Mart Despatx 20.148 (Jaume I) 20.299 bis (Jaume I)

  Correu-e luz.parrondo@upf.edu tino.marti@upf.edu

  Telfon 93 542 26 92 93 542 17 53

  Hores de consulta Dilluns de 13:00 a 14:00 Divendres de 19:30 a 20:30

  3r Trimestre Grups 1 i 2 Grup 3

  Professor/a Natlia Pascual Argent Joan Faner Aguil Despatx 23.111 (Merc Rodoreda) 23.111 (Merc Rodoreda)

  Correu-e natalia.pascual@upf.edu joan.faner@upf.edu

  Telfon 93 542 26 50 93 542 26 50

  Hores de consulta Dilluns de 13:00 a 14:00 Dilluns de 19:30 a 20:30

  2. Presentaci de lassignatura

  Lassignatura Economia i Instruments Analtics per a lEstudi del Dret s una de les

  assignatures de formaci bsica dins del projecte curricular dels estudiants del grau en Dret.

  Lassignatura es desenvolupa al llarg del 2n i del 3r trimestre del primer curs del grau i est

  formada per quatre blocs de contingut.

  Lobjectiu de lassignatura s doble. Durant el 2n trimestre els estudiants es familiaritzaran

  amb les principals qestions que afecten a les economies en el seu conjunt, aix com el

  coneixement del comportament bsic dels agents econmics. Al llarg del 3r trimestre

  lalumnat coneixer, per una banda, les principals eines de lestadstica i, per laltra, les bases

  1 Si teniu alguna consulta urgent fora de lhorari de consulta, podeu enviar un e-mail al professor/a i

  demanar hora per consulta.

 • Economia i instruments analtics per a lestudi del Dret Grau en Dret Universitat Pompeu Fabra Curs 2015-2016

  2

  del raonament de la teoria de jocs. Aix doncs, aquest curs representa un complement

  indispensable en la formaci dun graduat en Dret pel que fa a la vessant introductria de la

  Teoria Econmica i Estadstica, ja que dota a lestudiant dels instruments econmics i analtics

  bsics per a la valoraci dels fenmens socials i econmics que regula el Dret.

  El primer bloc de lassignatura ajudar a lalumne a entendre com les famlies i les empreses

  prenen decisions i interactuen en el mercat (Introducci a la Microeconomia), mentre que el

  segon bloc permetr que sentengui com el resultat de les interaccions de tots els agents

  conformen els agregats econmics, com aquests agregats es configuren i es relacionen entre

  s, i com afecten simultniament al conjunt de les famlies, empreses i mercats dun pas o dun

  conjunt de pasos (Introducci a la Macroeconomia).

  El tercer bloc del curs es centra en lestudi dels problemes de decisi multipersonals i en com

  els agents econmics adopten estratgies diverses quan interactuen entre ells (Introducci a la

  Teoria de Jocs). Per ltim, el quart bloc pretn dotar a lestudiant dels principals mecanismes

  de descripci danlisis de dades (Introducci a lEstadstica).

  El contingut de lassignatura ajudar a analitzar i estudiar algunes de les situacions i problemes

  que sorgeixen en la nostra societat, i s per tant molt important que lestudiant segueixi

  lactualitat econmica tot llegint diaris o revistes en lmbit econmic, tal com el

  desenvolupament econmic, qestions relacionades amb la competncia, entre d'altres.

  Algunes fonts interessants podrien ser The Economist, Expansin, Cinco Das, entre daltres,

  aix com les seccions econmiques de diaris generals.

  3. Competncies a assolir en lassignatura

  Aquesta assignatura t per objectiu ladquisici de determinades capacitats i aptituds dutilitat

  per lalumne al llarg dels estudis del grau en Dret i de la seva futura carrera professional. En el

  quadre segent es detallen les competncies generals i especfiques que es treballaran al llarg

  del curs.

  Les competncies que es mencionen a continuaci savaluaran tan de forma continuada com

  en els exmens de lassignatura.

  Competncies generals Competncies especfiques

  Instrumentals

  1. Capacitat danlisi i sntesi de problemes

  2. Resoluci dels problemes

  3. Capacitat de negociaci i mediaci

  4. Capacitat per trobar informaci de forma

  independent (bases de dades, mitjans de

  comunicaci, etc.)

  5. Presa de decisions

  1. Identificaci i resoluci de problemes

  econmics

  2. Capacitat per a entendre i utilitzar models

  econmics

  3. Capacitat de relacionar lanlisi econmic amb

  les principals poltiques econmiques

  4. Coneixement i anlisi de les pautes de

  comportament dels principals agents econmics

  (famlies i empreses)

 • Economia i instruments analtics per a lestudi del Dret Grau en Dret Universitat Pompeu Fabra Curs 2015-2016

  3

  Interpersonals

  6. Capacitat i adaptabilitat a la participaci activa

  en el treball en equip en els seminaris (saber

  intervenir, saber escoltar i tenir capacitat de

  comunicaci oral i escrita)

  Sistmiques

  7. Comprensi i anlisi de la realitat econmica

  reflectida en els mitjans de comunicaci

  8. Capacitat de treball individual (lectura dels

  materials de lassignatura, resoluci dels exercicis,

  recerca als mitjans de comunicaci, etc.)

  9. Habilitats bsiques de treballar amb lordinador

  10. Capacitat daplicar els coneixements en la

  prctica (resoluci de casos prctics i anlisi de

  lactualitat)

  11.Habilitats dinvestigaci (cerca dinformaci

  per tal dampliar coneixements)

  5. Coneixement del comportament dels diferents

  models de mercat (des de la competncia

  perfecta fins al monopoli) tot analitzant la seva

  incidncia sobre el benestar econmic, i per tant

  sobre la societat

  6. Coneixement de les principals variables micro i

  macroeconmiques i dalgunes de les principals

  bases de dades on es poden consultar

  7. Capacitat danlisi i treball amb dades

  estadstiques

  4. Continguts2

  SEGON TRIMESTRE

  BLOC 1: INTRODUCCI A LA MICROECONOMIA

  TEMA 1. PRINCIPIS BSICS DE (MICRO)ECONOMIA

  1.1. Eleccions i assignaci de recursos

  1.2. Cost doportunitat

  1.3. Els incentius

  1.4. El mercat com a mecanisme dassignaci de recursos

  MANKIW:

  Captol 1. Los dies principios de la economa (Pg. 3-19)

  Captol 2. Pensar como un economista (Pg. 21-48)

  Captol 3. Interdependencia y ganancias derivadas del

  comercio (Pg. 49-64)

  TEMA 2. LES FORCES DEL MERCAT: DEMANDA I OFERTA

  2.1 Les corbes de demanda i oferta

  2.2 Lequilibri de mercat

  2.3 El concepte delasticitat i la seva aplicaci

  MANKIW:

  Captol 4. Las fuerzas del mercado de la oferta y la

  demanda (Pg. 65-88)

  Captol 5. La elasticidad y su aplicacin (Pg. 89-1112)

  TEMA 3. LEFICINCIA DELS MERCATS

  3.1 Lexcedent del consumidor

  3.2 Lexcedent del productor

  3.3 El significat del concepte deficincia

  MANKIW:

  Captol 7. Los consumidores, los productores y la

  eficiencia de los mercados (Pg. 137-156)

  TEMA 4. LEMPRESA: PRODUCCI I COSTOS

  4.1 Tipus de costos

  4.2 La funci de producci

  4.3 Costos fixes i variables

  4.4 Costos mitjos i marginals

  MANKIW:

  Captol 13. Los costes de produccin (Pg. 257-278)

  2 La referncia completa de la bibliografia que segueix a continuaci es troba a lapartat 6 del Pla Docent

 • Economia i instruments analtics per a lestudi del Dret Grau en Dret Universitat Pompeu Fabra Curs 2015-2016

  4

  TEMA 5. LEMPRESA ALS MERCATS COMPETITIUS

  5.1 Lobjectiu de lempresa: la maximitzaci dels beneficis

  5.2 Les decisions de producci a curt i a llarg termini

  5.3 Loferta a curt i a llarg termini

  MANKIW:

  Captol 14. Las empresas de los mercados competitivos

  (Pg. 279-302)

  TEMA 6. COMPETNCIA IMPERFECTA

  6.1 Monopoli

  6.2 Oligopoli. Nocions generals

  6.3 Competncia monopolstica

  MANKIW:

  Captol 15. El monopolio (Pg. 303-334)

  Captol 16. La competencia monopolstica (Pg. 335-

  254)

  Captol 17. Los oligopolios (Pg. 355 -380)

  BLOC 2: INTRODUCCI A LA MACROECONOMIA

  TEMA 7. INTRODUCCI A LA MACROECONOMIA. AGREGATS ECONMICS. CREIXEMENT

  7.1 Qestions macroeconmiques

  7.2 El PIB, concepte, mesura i components

  7.3 PIB real i nominal. El deflactor del PIB

  7.4 Lndex de preus de consum (IPC)

  Concepte, elaboraci i dificultats Comparaci entre el deflactor del PIB i lIPC

  7.5 La inflaci i les variables econmiques

  7.6 Activitat, ocupaci i atur

  7.7 La productivitat i els seus determinants

  MANKIW:

  Captol 23. La medicin de la renta de un pas (Pg.

  493-524)

  Captol 24. La medicin del coste de vida (Pg. 512-

  530)

  Captol 25. La produccin y el credimiento (Pg. 531-

  554)

  Captol 28. El desempleo (Pg. 595-620)

  TEMA 8. POLTICA MONETRIA

  8.1. El diner: tipus, funcions i procs de creaci

  8.2. La poltica monetria i la inflaci