of 16 /16
Pla estel* a Ciutat Vella Relat del procés d’implicació ciutadana al Barri de Ciutat Vella de Sagunt estratègies socials per al territori i els espais lliures, 2014

Pla estel* Ciutat Vella

  • Upload
    estel

  • View
    238

  • Download
    6

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

Text of Pla estel* Ciutat Vella

Page 1: Pla estel* Ciutat Vella

Pla estel* a Ciutat VellaRelat del procés d’implicació ciutadana al Barri de Ciutat Vella de Sagunt

estratègies socials per al territori i els espais lliures, 2014

Page 2: Pla estel* Ciutat Vella

Projecte:Pla estel* (estratègies socials per al territori i els espais lliures) per al Barri de Ciutat Vella a Sagunt (Camp de Morvedre).

Redacció:TESEU: Taller d’Estudis i Serveis Estratègics Urbans, SLP

Equip participant:Arnau Boix, disseny inclusiu Mireia Peris, estratègies urbanes Marta Ferrer, sociologia Esteve Boix, disseny gràfic Veïns i veïnes del Barri dels Vents, implicació activa

Promotors:Associació de Veïns de Ciutat Vella

Ajuntament de Sagunt

Desembre de 2014

Page 3: Pla estel* Ciutat Vella

3

Pla estel* a Ciutat Vella

Índex

Resum executiu ............................................5El procés .................................................................6Relat i objectiu .....................................................8

Accions i processos ....................................91a Sessió ..................................................................10Enquesta ................................................................112a Sessió .................................................................12

Conclusions .....................................................13

Page 4: Pla estel* Ciutat Vella
Page 5: Pla estel* Ciutat Vella

Resum executiu El procésRelat i els objectius

Page 6: Pla estel* Ciutat Vella

6

Ciutat Vella - Resum executiu

El procés

L'inici d'aquest procés va ser l'encàrrec realitzat per l’Associació de Veïns de Ciutat Vella a l'equip tècnic del Pla estel* amb l'objectiu d'engrescar i implicar els residents al barri del barri de Ciutat Vella a Sagunt en la millora del seus propis espais públics.

Les accions que engeguen el procés i determinen el seu desenvolupament són dues: un exercici de reconeixement i referències urbanes al barri; i una enquesta per qüestionari sobre com s’usa i es valora.

Del primer exercici es constata que la imatge externa del barri de Ciutat Vella és centra en excès en el carrer Castell, i en el comerç i els monuments centrats en el turisme.

Del segon exercici, el qüestionari, s’extreuen els defectes i virtuts més importants que té el barri segons els seus propis veïns i veïnes. Negativa és la manca d’espais verds, la baixa activitat a les plantes baixes, i la manca d’equipaments i transport públic. Positiva és la tranquil·litat, les relacions personals entre veïns i la història que transpira el barri de Ciutat Vella.

13

25

36

0

Proporció d’implicació veïnal al Pla estel* Ciutat Vella

(número de persones)

Alcanç qüestionari

Alcanç 1a Sessió

36

13

Page 7: Pla estel* Ciutat Vella

7

Pla estel* a Ciutat Vella

Qüestionari Defectes i virtuts

Localitzacions Trajectes

Page 8: Pla estel* Ciutat Vella

8

Ciutat Vella - Resum executiu

L'objectiu del Pla estel* Ciutat Vella a curt termini és despertar la capacitat veïnal de reconèixer i transmetre els seus anhels i desitjos sobre els espais públics del barri. A mig termini, contribuïrà a la implicació de l'administració pública en la ressolució d’aquestos anhels i desitjos per a la millora de la vitalitat urbana i social de la comunitat.

El 20 d’octubre de 2014, es té la primera presa de contacte amb els membres de l’AAVV per explicar la metodologia de treball de l’equip del Pla estel*.

El 14 de novembre té lloc la primera sessió de participació amb veïns, consistent en un mapeig col·lectiu valorat amb les vivències i descripcions personals dels assistents a la vida quotidiana de Ciutat Vella..

El 24 de novembre s’obri el període d’elaboració dels qüestionaris per tancar-los a meitat de desembre, una setmana abans de fer la sessió de retorn.

El 22 de desembre, a la segona sessió, s’exposen les conclusions derivades del treball fet fins el moment, i es planteja una acció urbana col·lectiva, tot convidant a properes sessions o trobades espontànies en els següents mesos.

Relat i objectiu

Administració Equip tècnic

Ciutadans

Page 9: Pla estel* Ciutat Vella

Accions i processos 1a SessióEnquesta2a Sessió

Page 10: Pla estel* Ciutat Vella

10

Ciutat Vella - Accions i processos

Va ser la presa de contacte inicial de l’equip de Pla estel* amb el veïnat del barri. En aquesta sessió informativa vàrem presentar l’equip i l’objectiu del procés, i es varen plantejar uns exercicis senzills de reconeixement del barri que propiciaren el debat entre els assistents.

El punt de partida va ser la mobilitat al barri, però el debat va fer aflorar altres assumptes rellevants: els paviments, la deficient il·luminació, la sobrecàrrega d’ús del Carrer Castell, la importància de la Plaça Major, el desig d’un canvi de model comercial, i els habitatges buits existents.

Des de Pla estel*, donem molta importància a les consideracions sorgides espontàniament al debat amb els veïns i veïnes, i fem virar les activitats en la direcció en la qual va prenent cos la implicació veïnal. És tant així, què una de les conclusions que vam traure de la primera sessió de treball és la necessitat de plantejar un qüestionari obert, on participe el major nombre de veïns i veïnes de Ciutat Vella possible, per acotar bé els neguits dels ciutadans amb més importància per a ells.

1a Sessió

Les aportacions dels ciutadans són la base del guió de treball13

Què és el Pla estel* del barri de Ciutat Vella Sagunt?El Pla estel (Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures) és un pla d’accions que dissenya processos d’intervenció en el teixit urbà i social de la ciutat, a partir de la col·laboració estreta entre tècnics, administració i ciutadans.

Busquem iniciar un procés per engegar el motor de la teua implicació i la dels teus veïns perquè es faça sentir la vostra veu en la presa de decisi-ons que afecten l’espai d’ús públic al barri: espais verds, carrers, places, gestió d’equipaments...

Qui som?L’equip de tècnics del Pla estel està format per un grup interdisciplinar d’arquitectes, sociòlegs i geògrafs experts en dinàmiques urbanes. Però recorda: el Pla estel del barri de Ciutat Vella també eres tu, participa!

Per què?L’Associació de Veïns de Ciutat Vella encarrega la posada en marxa d’aquest Pla amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre proble-mes que afecten diàriament la gent del barri, i poder canalitzar els seus neguits, anhels i desitjos cap a estratègies concretes de millora.

Quan?Les diferents accions Pla estel del barri de Ciutat Vella es duran a terme entre novembre d’aquest 2014 i el gener del 2015. Si vols estar assa-bentat en tot moment del que s’està fent segueix-nos en la pàgina de facebook: Pla estel o la de: Associació Veïns Ciutat Vella Sagunt

Explica’ns com et mous per Ciutat Vella!Aquesta acció s’inclou dins de la primera sessió del Pla estel* Ciutat Vella Sagunt, que consisteix en fer visibles els conflictes de mobilitat amb què, dia a dia, vos trobeu els veïns i veïnes del barri. En aquesta sessió, dibuixarem entre tots un mapa col·laboratiu on superposarem les vivències de cadascú, per tal d’identificar aquells aspectes de la mobili-tat urbana que cal que siguin millorats.

SESSIÓ 1: #CiutatVellaEsMouEn aquesta primera trobada amb els veïns i veïnes del barri de Ciutat Vella de Sagunt abordarem el tema de la mobilitat, l’aparcament i la convivència a l’espai públic entre els desplaçaments a peu, en cotxe, en bici, etc.

Amb l’ajuda dels professionals del Pla estel*, descobrireu noves maneres de conéixer millor com us moveu per les places i carrer, i detectar, visibi-litzar i abordar els problemes que es generen, buscant junt les possibles estratègies per millorar.

Necessitem de tu que:1.- Estigues al Centre Social del Camí Real, 692.- Dugues energia creativa i la ment ben oberta per fer

teràpia urbana3.- Ens expliques com et mous per Ciutat Vella4.- I participes al taller de mapeig col·lectiu sobre la

mobilitat quotidiana

Facebook: Pla estel / Associació Veïns Ciutat Vella Sagunt

Whatsapp: 691 37 32 37

Email: [email protected] / www.plaestel.org

Taller de mapeig col·lectiu sobre la mobilitat urbana

Pla estel Ciutat Vella Sagunt

divendres14 de Novembre

19:00 hCentre Social Camí Real, 69

Page 11: Pla estel* Ciutat Vella

11

Pla estel* a Ciutat Vella

36

La finalitat d’aquest qüestionari és conèixer quin és l’ús quotidià que es fa del barri i quines són les percepcions i valoracions què els ciutadans tenen d’aquest.

Les preguntes giren al voltant de tres blocs temàtics: Identitat i caràcter del barri; Condicions de l’espai públic; i Equipaments i comerç. Els blocs els proposem arran de la primera sessió de participació realitzada amb veïnes i veïns de Ciutat Vella el passat 14 de novembre. L’informació la usem per fer una diagnosi més acurada de les necessitats del barri i poder definir les futures accions del Pla estel* a Ciutat Vella .

Les dades que ens proporcionen amb el qüestionari són anònimes i confidencials i no seran emprades de forma individualitzada ni amb cap altra finalitat que no siga el projecte de Pla estel* Ciutat Vella.

Les característiques del barri més importants que concloem del resultat de l’enquesta es poden agrupar en elements positius i negatius. Negatiu és la manca d’espais verds, la baixa activitat a les plantes baixes, i la manca d’equipaments i transport públic. Positiu és la tranquil·litat, les relacions personals entre veïns i la història que transpira el barri de Ciutat Vella.

Enquesta

Page 12: Pla estel* Ciutat Vella

12

Ciutat Vella - Accions i processos

El Carrer Castell és la pedra de toc de les Tàctiques Urbanes

25

La segona sessió de treball ja s’enfoca amb les conclusions que s’extreuen de les activitats anteriors, i es considera que s’han recollit els neguits i les propostes més importants dels participants.

L’estudi de la realitat socio-cultural i urbana del barri és complexa. Donat que el temps d’anàlisi i propostes en el marc d’aquest treball és limitat, la dinàmica aposta per exposar les claus d’un estudi en profunditat, que es sap inabordable a curt termini, però també donar visibilitat als anhels de la ciutadania expressats durant el procés.

D’aquesta manera es planteja la Tàctica Urbana d’un mapeig col·laboratiu, però cartografiant directament a l’espai públic, a la realitat construïda del barri de Ciutat Vella. Aquest mapeig recull en format audiovisual les memòries del barri i les associa a un lloc físic del mateix: xicotets tresors distribuïts estratègicament per encuriosir als ciutadans i visitants del poble i animar-los a recòrrer, a peu, els carrers i les places de Ciutat Vella. Redescobrirla caminant, i entendre-la escoltant el relat dels propis habitants.

El què s’ha fet en aquesta sessió és tancar el disseny d’aquest projecte, no la realització del mateix. El testimoni passa a la ciutadania, associada o no, què ha participat en les sessions anteriors, i què ara disposa d’un pla per a l’activació social a partir de la Tàctica Urbana plantejada.

2a SessióCIUTAT VELLA EN ACCIÓEs tracta de posar en comú allò que els ciutadans heu treballat a la sessió anterior i als qüestionaris rebuts sobre l’Ús i valoració del barri.

La participació al taller és TOTALMENT OBERTA, és a dir que qualsevol ciutadà pot acudir, independentment de si ha participat a la sessió anterior.

Es debatran aspectes socials i urbans del barri, amb els integrants de l’equip del Pla estel. Una vegada extretes les conclusions de les sessions, es proposarà una Tàctica Urbana que puga transmetre al veïns de Sagunt el què s’ha treballat a Ciutat Vella.

Necessitem de tu:1.- Estigues al Centre Social del Camí Real, 692.- Dugues energia creativa i la ment ben oberta3.- Tingues coses a dir sobre Ciutat Vella4.- I participes a la preparació de la Tàctica Urbana

que proposarem

Pla estel / Associació Veïns Ciutat Vella Sagunt

Whatsapp: 691 37 32 37

[email protected] / www.plaestel.org

Segona sessió: Tàctiques Urbanes

dijous22 de desembre

18:00Centre Social Camí Real 69

Què és el Pla estel* del barri de Ciutat Vella Sagunt?El Pla estel (Estratègies Socials per al Territori i els Espais Lliures) és un pla d’accions que dissenya processos d’intervenció en el teixit urbà i social de la ciutat, a partir de la col·laboració estreta entre tècnics, administració i ciutadans.

Busquem iniciar un procés per engegar el motor de la teua implicació i la dels teus veïns perquè es faça sentir la vostra veu en la presa de decisi-ons que afecten l’espai d’ús públic al barri: espais verds, carrers, places, gestió d’equipaments...

Qui som?L’equip de tècnics del Pla estel està format per un grup interdisciplinar d’arquitectes, sociòlegs i geògrafs experts en dinàmiques urbanes. Però recorda: el Pla estel del barri de Ciutat Vella també eres tu, participa!

Per què?L’Associació de Veïns de Ciutat Vella encarrega la posada en marxa d’aquest Pla amb l’objectiu de reflexionar conjuntament sobre proble-mes que afecten diàriament la gent del barri, i poder canalitzar els seus neguits, anhels i desitjos cap a estratègies concretes de millora.

Quan?Les diferents accions Pla estel del barri de Ciutat Vella es duran a terme entre novembre d’aquest 2014 i el gener del 2015. Si vols estar assa-bentat en tot moment del que s’està fent segueix-nos en la pàgina de facebook: Pla estel o la de: Associació Veïns Ciutat Vella Sagunt

Ciutat Vella en AccióAquesta sessió consisteix a posar en comú la mirada que els ciutadans i ciutadanes heu llançat sobre el barri en l’exercici previ. En aquesta sessió també es proposen accions realitzables al barri oferint eines de comprensió de les dinàmiques urbanes.

Pla estel Ciutat Vella Sagunt

Page 13: Pla estel* Ciutat Vella

Conclusions

Page 14: Pla estel* Ciutat Vella

El treball per augmentar la qualitat urbana del nostres barris és una tasca que cal abordar conjuntament entre ciutadans, administració i tècnics per tal d’encertar amb les accions de millora de l’entorn i aconseguir que les transformacions revertisquen positivament en la comunitat de veïns i veïnes.

Habitualment la decisió sobre quines són les estratègies i prioritats que cal establir per transformar la ciutat és una iniciativa exclusiva de l’administració pública, que es basa estrictament en criterirs econòmics o electorals.

Paradoxalment però, la demanda de serveis i millores prové dels propis ciutadans, que compten amb la seua experiència diària per avaluar si els seus barris funcionen a nivell comercial, si són adequats per passejar, per divertir-se,... en definitiva, per viure-hi.

Sembla evident que els processos de canvi haurien d’anar precedits d’una diagnosi col·lectiva dels espais a tractar sorgida de la pròpia ciutadania. I aquest, precisament, ha estat el cas del barri de Ciutat Vella de Sagunt.

A partir de la iniciativa de l’Associació de Veïns de Ciutat Vella, es proposa a l’equip del Pla estel la posada en marxa d’un procés d’activació del teixit social del barri per tal d’aconseguir una valoració contrastada de les necessitats reals i de millora de l’entorn.

L’objectiu inicial va ser el d’implicar activament a la ciutadania en la descoberta del seu propi barri, per tal d’elaborar conjuntament una proposta de millores que el posaren en valor.

D’aquesta manera, es va iniciar un procés de canvi gràcies al qual s’empoderà als veïns i veïnes amb eines que els van permetre visibilitzar els seus neguits, imaginar solucions als problemes plantejats i concretar les estratègies per aconseguir-ho.

Perquè, per sobre de tot, l’objectiu final és el de fer arribar aquesta diagnosi col·lectiva a l’administració pública, i fer-la partícep del procés. Per tant, és important posar de manifest que, totes les passes dutes a terme fins al moment només han marcat el punt d’inici d’un procés de canvi i han desenvolupat un primer objectiu: l’implicació ciutadana.

Amb l’elaboració del present document s’ha volgut fer un relat d’aquesta primera etapa, deixar constància dels objectius, estratègies i accions realitzades, i apuntar quines es consideren les següents passes per tal de millorar, proactivament, el barri de Ciutat Vella de Sagunt.

Page 15: Pla estel* Ciutat Vella

concreció priorització actuació

implicació ciutadana

proposta de milllora

13

2

Ajun

tame

nt de Sagunt equip tècnic estel*

Veïns i veïnes de Ciutat Vella

Page 16: Pla estel* Ciutat Vella

Facebook: Pla estel

Twitter: @plaestel

Email: [email protected]

www.plaestel.org

937 450 653

Carrer Turull 59, 1r pis, 08202, Sabadell (Barcelona)