Plan i biznesit ne bazat e biznesit

  • View
    9.909

  • Download
    2

Embed Size (px)

Text of Plan i biznesit ne bazat e biznesit

  • 1. UNIVERSITETI PUBLIK HAXHI ZEKAFAKULLTETI I BIZNESITSHKENCAT E APLIKUARA TE BIZNESIT-PEJ PLAN I BIZNESITProf.Thellnza Latifaj Punuar nga;Ram Hajraj me daten;25.12.2012

2. N.T.SHEUROKLIMA NDRMARRJA TREGTARE SHERBYESE EUROKLIMASHT NJENDERMARRJE E RE E CILA KA PR QELLIM OFRIMIN E SISTEMEVE DHEPAISJEVE KLIMATIZUESE INDUSTRIALE PER KLIENTET ME CILSI,QMIMDHE KORREKTSI NE NIVEL SA M LART.NDRMARRJA JONE POSEDON LOKACION TE MIR DHE TE PAISUR MEPAISJE KLIMATIZUESE DHE MATERIAL PERCJELLES I CILI LOKACIONGJENDET NE ZONEN INDISTRUALE. 3. FILTERET (MIKRO)Ideja PerKerkesa Personeli Paisjet Mjetet Totali Konkurrenca Totali indermarrje Ekzistues Korigji e mitNdermarrja 5 5 5 520 218EUROKLIMANderrmarrja 45 5 418 414NdertimorePRISHTINANderrmarrja 35 5 417 512TREGTAREBliniNdermarrja fituese ne kete(Mikrofilter)ka dal Ndermarrja EURO KLIMA sepse kafituar m s shumti Pik pasi qe kemi bere nje korrigjim/filtrim te mirfillt. 4. Prezantimi i planit te biznesitEMRI I BIZNESIT-KLIMATIZIMI INDUSTRIALPREZANTIMI I EKIPIT;1.MENAXHERI KRYESOR-PRONARI2.FINANCERI3.KONTABILISTI4.INZHINJERI I MAKINERIS5.INZHINJERI I ELEKTRONIKES6.INZHINJERI I NDERITMTARIS7.MBIKQURES I PUNIMEVE8.UDHEHEQSIT E GRUPEVE9.STAFI TEKNIK 5. Stafi i ndermarrjespronari financierikontablilistiInzhinjeri ielektroteknikes Inzhinjeri i makinerisInzhinjeri i ndertimtaris 6. Mbikqures i punimeve Udhheqes i grupitUdhheqes i grupitStafi teknikStafi teknikStafi teknik 7. nr Stafi i Numri iPune ne Ore pune Ore pune Paga ndermarrjes personelit nderrimeditore gjatemujore muajit1 Menaxheri- 1Pa limitPa limit Pa limit 800,000pronari2 Financeri1I par8172700,0003 Kontabilisti 1I par8172600,0004 Inzhinjeri i 1I par8172600,000makineris5 Inzhinjeri i 1I par8172600,000elelktroteknikes6 Inzhinjeri i 1I par8172600,000ndertimtaris7 Mbikqures i1I par/i dyt 8172450,000punimeve8 Udhheqes i2I par/i dyt 8172400,000grupit9 Stafi teknik 10 I par/i dyt 8172350,000 8. ROLI I EKIPITMENAXHERI KRYESOR PRONARI-I NDRMARRJES,ESHTE PRGJEGJSI PRPRONARIN NE PERGJEGJES PER NDRMARRJES NE FJAL,MONITORONPUNIMET,E BEN FINANCIMIN E NDRRMARRJES,UDHHEQ PUNETKONTRAKTUESE.----FINANCIERI-BEN UDHHEQJEN E FINANCAVE TE FIRMES,KUJDESET PERSHPENZIMET NE NDERMARRJE.-----KONTABILISTI-KUJDESET PER TE HYRAT DHE TE DALAT E FIRMES,UDHHEQ BILANCIN E GJENDJES SE FIRMES.-----INZHINJERI I MAKINERIS-UDHHEQ PUNET GJAT PUNIMET NEDREJTIMIN E MAKINERIS.-----INZHINJERI I ELEKTRONIKES-UDHEHEQ PUNET ME PJESEN EELEKTRONIKES DHE ESHTE PRGJEGJES PER PAISJET ELEKTRONIKE.-----INZHINJERI I NDRIMTARIS-PROJEKTON PUNET NE INSTALIMIN EPAISJEVE KLIMATIZUESE DHE ESHTE PERGJEGJES PER PROJEKTET TE CILATKRKOHEN. 9. ----MBIKQURSI I PUNIMEVE-ESHTE PERGJEGJES PER MBIKQYRJEN ESTAFIT PUNUES NE NDERMARRJE.----UDHHEQESIT E GRUPEVE-E BEJN MONITORIMIN E STAFITTEKNIK NE TEREN DHE I KONTROLLOJN.----STAFI TEKNIK-I KRYEN PUNET TE CILAT KERKOHEN NGAUDHEHEQSI I GRUPIT,BEN PUNIMIN E PUNEVE TE NDRYSHME TEKERKUARA. 10. MISIONI----MISIONI I NDERRMARRJES TON SHT QE TE JU OFROJMKLIENTEVE KUSHTET KLIMATIZUESE TE CILAT ATA I KERKOJN,QE TAKEN NJE AMBIENT ME TE MIRE KU ATA JETOJN OSE PUNOJN.---- TE OFROJM SHERBIME CILESORE DHE ME SHPEJTSI TE LART NEPERFUNDIMIN E PROJEKTEVE.----MISIONI I NDRMARRJES TON SHT MAKSIMIZIMI I FITIMIT. 11. PRSHKRIMI I BIZNESIT---BIZNESI I NDRMARRJES TON ESHTE NDRMARRJE SHITSE DHESHRBYESE.---MUNDSIT PR KTE BIZNES JAN SHUMTA PASI QE NJE BIZNES ITILLE ESHTE I RI TE NE. ---BIZNESI JONE DO TE ZGJIDHTE NJE PROBLEM TE MADHENE KUSHTET E AMBIENTIT KU NE JETOJM OSE PUNOJM. ---BIZNESI JONE KETE PROBLEM DO TE ZGJIDHTE PER ATAKLIENT TE CILET KERKOJN TE JU OFROJM NJE AMBIENTE ME TE MIRME PAISJET TE CILAT NE JU OFROJM(PAISJET KLIMATIZUESE) 12. SWOT ANALIZA----PRPARSIT E BIZNESIT TON JANE TE SHUMTA PASI QE NEVENDIN TON KA SHUME PAK KOMPANI TE NGJAJSHME.PRPARSI E VEQANT ESHTE SE NDERMARRJA JON JU OFRONKLIENTEVE TE VET TEKNOLOGJIN ME T PRSOSUR NE KETE FUSHDHE NJE STAF TE ORGANIZUAR I CILI PRBEHET PREJ NJE EKIPI TEKOMPLETUAR PER DESTINACIONIN E KERKUAR.----DOBSIT- ME DOBSIT QE NE MUND TE PRBALLMI JANMUNGESA E PRVOJES JO TE MADHE NE KET DREJTIM PASI QESHT NJE PROVOJ E RE TEK NE,GJITHASHTU POSEDOJM NJETEKNOLOGJI MESATARE DHE MUNDET QE STAFIN TEKNIK TE JETE MEPAK I MOTIVUAR PASI QE KAN NJE PRGJEGJESI TE REDUKTUAR.---MUNDSIT-MUNDSI MA E MIR E KEMI NSE PUNOJM MIR DHEBEJM ME TE VRTET PUN SI DUHET KEMI MUNDSIT TE RRISIMNIVELIN E KONSMATOREVE.T NDRTOJM NJE INFRASTRUKTUR MESTANDARTE EVROPLANE DHE MA MIR TE NNSHKRUAJMMARRVESHJE PER KONTAKTIMIN E PUNEVE PERPOS VENDIT KU NEJETOJM EDHE ME VENDET FQINJE DHE ME GJERE.----REZIQET-REZIQET JAN TE SHUMTA,KEMI RREZIQE NGAKONKURRENCA NE TREG NE FIRMAT EKZISTUESE ME VEPRIMTARITE NGJAJSHME.RREZIKU TJETER MUND TE PARAQITET EDHE 13. HULUMTIMI I TREGUT---HULUMTIMI I TREGUT-NE KEMI BER HULUMTIMIN E TREGUT DHE KEMI ARDH NEPRFUNDIM SE NJE VEPRIMTARI TE CILEN NE DO TA USHTROJM DOTE KET PERFITIM PASI QE NE TREGUN EKZISTUES NUK KAKOMPANI SERIOZE TE CILAT JAN PREZENT NE TREGUNKUNKURRUES ME NE.----KONSUMATOREVE JU KEMI PYETJE SE NJE VEPRIMTARI TE CILENDO TA USHTROJM SI DO TE PRITET NGA JU, TE CILET NE DO TAUSHTROJM SI DO TE PRITET NGA JU, TE CILET JAN SHPREHUR SEESHTE E NEVOJSHME VEPRIMTARIA NE FJAL PASI QE KA MUNGESKONKURRENTE NE TREG DHE DO TE JTE E MIRSEARDHUR PERNE(KONSUMATORET) 14. HULUMTIMI IINDUSTRIS;----KONKURRENCA E JONE NE TREGUN EGZISTUES SHTE E MANGTPASI QE VEPRIMTARIA E JONE PER FAT SHT NJE BIZNES I RI TENE DHE KUSHTET TE CILAT NE DO T JU OFROJM KLIENTVE JAN TENIVELIT TE LART SI TE PAISJEVE TEKNOLOGJIKE ASHTU EDHE NGASTAFI PROFESIONAL I EKIPIT NE DISPOZICION.----PROCESI PR TA OFRUAR SHRBIMIN TON SHT NJE VARGPROCESESH PASI QE PRODHIMET SI PAISJET KLIMATIZUESE NUKPRODHOHEN NE VENDIN TON KESHTU QE DUHET TE IMPORTOHENNGA VENDET EVROPIANE TE SPECALIZUARA NE KETO PAISJE.-----NE DO T FURNIZOJMI ME MATERIALE SI PAISJE KLIMATIZUESEASHTU EDHE PAISJET PERCJELLESE NGA VENDET EVROPIANE TECILAT KAN NJE PRODUKT TE MIR.-----SA I PRKET FURNIZIMIT ME PAISJE DO TE JET ME NJ QMIM TEKUSHTUAR PASI QE NE POSEDOJM PAISJE TE MIRA DHE DUKETRANSPORTOHEN DERI NE DESTINACIONIN E KERKUAR.------FAKTORET TJER QE DUHET TI KONSIDEROJM JAN; -----AMBIENTI -----SIGURIMI -----LICENCA----AMBIENTI ESHTE I PERSHTATSHM PER VEPRIMTARIN TON, KA 15. ASHTU EDHE NGA NDONJE VJEDHJE E MUNDSHME----LICENCA-KOMPANIA JONE SHT E LICENCUAR PERVEPRIMTARIN TE CILEN E USHTRON NGA ORGANET KONPETENTEPER LICENCIM,POSEDON LEJEN E NDERTESES TE OBJEKTIT KUVEPRON KA EDHE LICENC NGA KONPANIA PRODHUESE PER SHITJENE PAISJEVE KLIMATIZUESE. 16. Kostoja e produktit---KOSTOJA E PRODUKTIT NE FILLIM DO TE JET E LART,PASI QE NEFILLIM KONPANIA E BENE INVESTIMIN E PRODUKTEVE DHE NBASITA IMPLEMENTOJ PROJEKTIN PER FINALIZIM ASAI I KTHEHETKOSTO E INVESTUAR SE BASHKU ME FITIMIN BRUTO.---NE DO TE NA KUSHTOJ PER NJESI TE OFRUAR TE SHERBIMEVEMVARSISHT NGA PROJEKTI I OFRUAR,NESE ESHTE PROJEKTI IMADHE ATHER EDHE KOSTOJA ESHT E MADHE,POR NE FUND TEPROJEKTIT DO T SHPRBLEHET. 17. MIMI DHEBRUTO PROFITI----PRODUKTI I DEFINUAR I SHRBIMIT TON KLIMATIZIM INDUSTRIAL ME KAPACITET 20,000 M2, ME ELEMENTEPERCJELLSE----MIMI I SHITJES S NJ NJSIE 120,000E-----MIMI I OFRIMIT T NJ NJESIE +30,000E----BRUTO PROFITI PER NJ NJESI =12,000E 18. STRATEGJIAKONKURRUESE----AVANTAZHET KONKURRUESE TE NDERMARRJES TONE JANE TEMEDHA PASI QE NE TREGUN KONKURRUES NUK KA KOMPANI TEMERFILLETA TE CILAT OFROJN TE NJEJTIN SHERBIM QE E OFROJMNE.----NE JU OFROJM BENEFITE KONSUMATOREVE ME QMIME ME TEMIRA.----PER KAULITETIN E PAISJES ME GARANCION PREJ 5 VITESH----KAN MUNDESIN TE BEJN ZGJEDHJEN E PAISJEVE TE CILAT NEI OFROJM.---SHRBIMIN TE CILIN NE E OFROJM ESHTE I NIVELIT TE LARTDHE KUALITATIV.---E KEMI PIKEN E OFRIMIT TE SHERBIMEVE UNIKE JO TENDRYSHUAR.---TAKTIKEN TE CILAT I PRDORIM PER TA IMPLEMENTUARSTRATEGJIN TON JAN TE NIVELIT TE LART PASI QE NE POSEDOJMNJE STAF PROFESIONAL NE OFRIMIN E SHRBIMEVE DHE PAISJE TEKUALITETIT TE MIR.MNYRA QE NE MUND TA ZVOGLOJM KOSTON GJATIMPLEMENTIMIT TE NJ KONTRATE SHTE SE N DO TEPRQENROHEMI MAKSIMALISHT NE IMPIMENTIMIN DERI NE 19. LOGO E KOMPANIS-N.T.SHEUROKLIMANE DO TE PRDORIM METODEN E MARKETINGUT PER TI NJOFTUARKONSUMATORET PR SHRBIMET TONA:---DO TA QELIM NJE WEBSITE KU KONSUMATORET DO TE KEN MUNDESI TISHFLETOJN PRODUKTET DHE SHERBIMET TONA.---PRMES BIZNES KARTAVE---REKLAMIMI NE MENDIA DHE RADIO---PRMES GAZETAVE ETJ.---PLANI I MARKETINGUT GJATE PREZANTIMIT TE PRODUKTIT DO TE JET;---PRODUKTIN DO TA PREZANTOJM PER KUALITETIN E TIJ---GJAT PREZANTIMIT TE PRODUKTIT DO TE PREZANTOJM DHE MIMIN EPAISJEVE TE OFRUARA---KONSUMATORET DO TE NJOFTOHEN EDHE SE KU MUND TA GJEJNPRODUKTIN E OFRUAR NGA KONPANIA JONNE DO TI INKUAROJM QE PRODUKTIN TON TA BLEJN PRMES PROMOVIMITTE PRODUKTIT DUKE PREZANTUAR SPECIFIKIMIN E PRODUKTIT DHEQMIMIN E PRODUKTIT. 20. QLLIMET- E ARDHMJA---QLLIMI I BIZNESOR- ---BIZNESIT JONE KA PER QELLIM QE KOMPANIA TE JETEFITIMPRURSE. ---TE KETE KUALITET NE OFRIMIN E SHERBIMEVE ---TE KETE NJE VEZION TE MIRFILLT PER BIZNESIN TE CILIN EUSHTRON. ---KONPANIA JONE E KA QLLIM QE PAS NJE VITI TE ARRIJE TEDOMINOJ NE TREGUN KONKURUES DHE TA ZGJEROJ VEPRIMTARIN ESAJ DUKE OFRUAR EDHE SHERBIMET E TJERA.---KEMI QELLIME DHE AMBICIE TJERA NE T ARDHMEN QE TE JUOFROJM KONSUMATORVE PRODUKTE DHE SHERBIME ME CILESOREDHE ME QMIME TE VOLITSHME. 21. PRODUKTET TE CILAT NE JU OFROJMKLIENETVE 22. LEGJENDA 23. RNSIA E PLANIT TEBIZNESIT---RNDSIA E PLANIT GJITHPRFSHIRS, T MENDUAR NUK DUHET TTHEKSOHET.SHUM NVART NGA AJO;FINANCIMI NGA JASHT,KREDITI NGAFURNITORT,MENAXHIMI I PUNVE DHE FINANCAVE,PROMOVIMI DHEMARKETINGU I BIZNESIT TE JUAJ ,DHE NGA ARRITJET E CARQEVE DHEOBJEKTIVAVE.----PLANI I BIZNESIT SHT NJ DOMOSDOSHMRI.NESE NJ PRSON DESHIRON TA STARTOJ NJE BIZNES TE VOGEL DHE NUKMUND TE PRPUNOJ NJE PLAN TE BIZNESIT ATHER AI APO AJO SHT NTELASHE, THOT ROBERT KRUMMER I RI,KRYETARI I FIRST BUSINESS BANKN LOS ANXHELOS.---PLANI I BIZNESIT MUND T PRPUNOHET TE PRDORET PR NJ VARGSYNIMESH DUKE PRFSHIR; ---PLANIFIKIM T BRENDSHM M T MIR,SYNIMET EPARASHIKIMEVE DHE KONTROLLIT.---T FITOHEN FONDET PR NISJEN E NJ NDRMARRJE T RE.---T NDIHMO