of 22 /22
ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU RAVNATELJ: Dražen Jagić, dipl. oec ______________________________________________________________________________________________________________ Prosinac, 2012. godine

PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU · 2013. 2. 25. · ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . VARAŽDINSKE ŽUPANIJE . PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU . RAVNATELJ: Dražen Jagić, dipl. oec _____ Prosinac,

 • Author
  others

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU · 2013. 2. 25. · ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO . VARAŽDINSKE ŽUPANIJE ....

 • ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO VARAŽDINSKE ŽUPANIJE

  PLAN NABAVE ZA 2013. GODINU

  RAVNATELJ: Dražen Jagić, dipl. oec

  ______________________________________________________________________________________________________________

  Prosinac, 2012. godine

 • Tablica 1.

  UREDSKI MATERIJAL I LITERATURA (FP: 322)

  REDNI BROJ PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. PAPIR ZA PISAČE 30.000,00 - - -

  -

  -

  2. TONERI ZA UREDSKU OPREMU 68.000,00 - -

  -

  -

  -

  3. TINTE ZA PISAČE 20.000,00 - - - -

  -

  4. TISKANICE RAZNE 35.000,00 - - - -

  -

  5. OSTALI UREDSKI MATERIJAL 45.000,00 - -

  - -

  -

  6. LITERATURA (knjige, časopisi, glasila) 35.000,00 - -

  - -

  -

  UKUPNO: 233.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 2.

  SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE, OSOBNU HIGIJENU I PRANJE LABORATORIJSKOG SUĐA

  (FP: 322)

  REDNI BROJ PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. SREDSTVA ZA ČIŠĆENJE 10.000,00 - -

  - -

  -

  2. SREDSTVA ZA OSOBNU HIGIJENU 30.000,00 - -

  - -

  -

  3. SREDSTVA ZA PRANJE LABOR. SUĐA

  5.500,00 - -

  -

  -

  -

  UKUPNO: 45.500,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 3.

  SREDSTVA ZA PROVOĐENJE DEZINFEKCIJE, DEZINSEKCIJE I DERATIZACIJE

  (FP: 322)

  REDNI BROJ PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. RODENTICIDI 60.000,00 - - - -

  -

  2. INSEKTICIDI 35.000,00 - - -

  -

  -

  3. KUTIJE ZA DERATIZACIJU 26.000,00 - - -

  -

  -

  4. OSTALA SREDSTVA ZA DDD 50.000,00 - -

  - -

  -

  UKUPNO: 171.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 4.

  CJEPIVA (FP: 322)

  REDNI BROJ PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. CJEPIVO PROTIV KRPELJNOG MENINGOENCEFAL.

  55.000,00 - -

  - -

  -

  2. CJEPIVO STAMARIL 5.000,00 - - - - -

  3. CJEPIVO PROTIV TIFUSA 8.000,00 - - - - -

  4. CJEPIVO GARDASIL 10.000,00 - - - - -

  5. OSTALA CJEPIVA 6.000,00 - - - - -

  UKUPNO: 84.000,00 - - - - -

 • Tablica 5.

  MIKROBIOLOŠKA DIJAGNOSTIČKA SREDSTVA (FP: 322)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKIBROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. OSNOVNE DEHIDRIRANE MIKROBI- OLOŠKE PODLOGE 52.000,00 - -

  -

  -

  -

  2. DODACI MIKROBIOLOŠKIM PODLOGAMA 10.000,00 - - - - -

  3. SPECIJALNA KROMOGENA DEHI- DRIRANA PODLOGA ZA URINE 60.000,00 - -

  - -

  -

  4. GOTOVE MIKROBIOLOŠKE PODLOGE (KRUTE I TEKUĆE) 46.000,00 - -

  - - -

  5. BACT/ALERT BOČICE ZA HEMOKULTURE 190.000,00 1/2013 OTVORENI

  UGOVOR

  03. mjesec 2013.

  12 mjeseci

  6. GOTOVI TESTOVI ZA BIOKEMIJSKU IDENTIFIKACIJU 52.000,00 - - -

  -

  -

  7. DISKOVI ZA TESTIRANJE ANIMIKROBNE OSJETLJIVOSTI 67.000,00 - - -

  -

  -

  8. TESTOVI ZA ODREĐIVANJE MINIMALNE INHIBITORNE KONCENTRACIJE

  58.000,00 - - -

  - -

  9. KARTICE I STRIPOVI ZA TESTIRA- NJE ANIMIKROBNE OSJETLJIVOSTI U AUTOMATIZIRANOM SUSTAVU

  16.000,00 - - -

  -

  -

  10. IDENTIFIKACIJSKI DISKOVI, ORIJENTACIJSKI TESTOVI I SL. 23.000,00 - - -

  -

  -

  11. BRZI TESTOVI ZA IZRAVNU DIJA- GNOSTIKU BAKTERIJSKIH I PARA- ZITARNIH ANTIGENA

  47.000,00 - - -

  -

  -

 • 12. BRZI TESTOVI ZA DIJAGNOSTIKU VIRUSNIH ANTIGENA 42.000,00 - - -

  -

  -

  13. TESTOVI ZA DIJAGNOSTIKU BAKTERIJSKIH TOKSINA 40.000,00 - - -

  -

  -

  14. TESTOVI ZA IDENTIFIKACIJU (TITRACIJU) I TESTOVI OSJETLJIVOSTI UROGENITALNIH MIKOPLAZMI

  115.000,00 2/2013. OTVORENI

  UGOVOR

  03. mjesec 2013.

  12. mjeseci

  15. TESTOVI ZA DOKAZIVANJE ANTI- GENA CHLAMYDIA TRACHOMATIS 110.000,00 6/2013. OTVORENI

  UGOVOR

  06. mjesec 2013.

  12 mjeseci

  16. IMUNOENZIMSKI TEST ZA DOKAZ KLAMIDIJSKOG ANTIGENA (ručno) 13.000,00 - - -

  -

  -

  17. IDENTIFIKACIJSKI LATEX AGLUTI- NACIJSKI TESTOVI 20.000,00 - - -

  -

  -

  18. ANTISERUMI ZA AGLUTINACIJU 24.000,00 - - -

  -

  -

  19. VIDAS TESTOVI ZA DIJAGNOSTIKU EBV - INFEKCIJE 55.000,00 - - -

  -

  -

  20. REAGENSI ZA DIJAGNOSTIKU REUMATOIDNIH STANJA 65.000,00 - - -

  -

  -

  21. SEROLOŠKI TESTOVI 45.000,00 - - -

  -

  -

  22. VREČICE ZA ANAEROBNU I MIKRO- AEROFILNU ATMOSFERU 13.000,00 - - -

  -

  -

  23. DEFIBRINIRANA KRV 30.000,00 - - -

  -

  -

  24. TEST SPORE ZA BIOLOŠKU KON- TROLU STERILIZACIJE 20.000,00 - - -

  -

  -

  25. MIKKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE ZA ISPITIVANJE PREDMETA OPĆE UPORABE

  60.000,00 - - - - -

  26. MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE ZA MIKROBIOLOŠKU KONTROLU HRANE

  7.000,00 - - - - -

  27. MIKROBIOLOŠKE HRANJIVE PODLOGE ZA MIKROBIOLOŠKU KONTROLU PITKE VODE

  4.000,00 - - - - -

 • 28. OSTALE KROMOGENE PODLOGE 24.000,00 - - - - -

  29. OSTALA MIKROBIOLOŠKA DIJAG- NOSTIČKA SREDSTVA 5.000,00 - - - - -

  UKUPNO: 1.313.000,00

 • Tablica 6.

  KEMIJSKA SREDSTVA (FP: 322)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. ALKOHOLI 5.000,00 - - - - -

  2. KISELINE 6.000,00 - - - - -

  3. OSTALA KEMIJSKA SREDSTVA 34.000,00 - - - - -

  UKUPNO: 45.000,00 - - - - -

 • Tablica 7.

  OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL (FP: 322)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. TESTERI ZA DROGE 63.000,00 - - - -

  -

  2. BRISEVI RAZNI 14.000,00 - - - - -

  3. EZE 31.000,00 - - - - -

  4. FILTERI RAZNI 30.000,00 - - - - -

  5. DEZINFICIJENSI 15.000,00 - - - - -

  6. PLOČE PETRI RAZNE 80.000,00 3/2013 OTVORENI UGOVOR

  04. mjesec 2013.

  12 mjeseci

  7. REAGENSI RAZNI 5.000,00 - - - - -

  8. STANDARDNE SMJESE 10.000,00 - - - - -

  9. IGLE RAZNE 5.000,00 - - - -

  -

  10. LOPATICA ZA JEZIK 2.000,00 - - - -

  -

  11. ŠPRICE RAZNE 4.000,00 - - - -

  -

  12. KOMPRESE 3.000,00 - - - -

  -

  13. BIRETE RAZNE 6.000,00 - - - -

  -

 • 14. KUTIJICE ZA STOLICU 8.000,00 - - - -

  -

  15. RUKAVICE RAZNE 8.000,00 - - - -

  -

  16. VREĆE ZA STERILIZACIJU 6.000,00 - - - -

  -

  17. OSTALI MEDICINSKI POTROŠNI MATERIJAL I PRIBOR 68.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 358.000,00 - - -

  - -

 • Tablica 8.

  OSTALI MATERIJAL ZA POTREBE REDOVNOG POSLOVANJA (FP: 322)

  REDNI BROJ PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE –bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJNABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. RADNO ZAŠTITNA ODJEĆA I OBUĆA 10.000,00 - -

  - -

  -

  2. SITNI INVENTAR I AUTO GUME 20.000,00 - -

  - -

  -

  3.

  MATERIJAL I DIJE- LOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽA- VANJE GRAĐ. OBJ.

  3.000,00 - -

  -

  -

  -

  4.

  MATERIJAL I DIJE- LOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽA- VANJE OPREME

  5.000,00 - -

  -

  -

  -

  5.

  MATERIJAL I DIJE- LOVI ZA TEKUĆE I INVEST. ODRŽA- VANJE PRIJEVOZ. SREDSTAVA

  3.000,00 - -

  -

  -

  -

  6. OSTALI RAZNI MATERIJAL 15.000,00 - -

  - -

  -

  UKUPNO: 56.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 9.

  ENERGIJA (FP: 322)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. ELEKTRIČNA ENERGIJA – OPĆA BOLNICA VARAŽDIN (NAJAM) 150.000,00 - -

  -

  -

  -

  2. ELEKTRIČNA ENERGIJA – DOM ZDRAVLJA VŽD ŽUP. (NAJAM) 15.000,00 - - -

  -

  -

  3.

  ELEKTRIČNA ENERGIJA – HRVATSKI CRVENI KRIŽ (NAJAM) 3.500,00 - -

  -

  -

  -

  4. ELEKTRIČNA ENERGIJA – HEP 1.000,00 - -

  -

  -

  -

  5. PLIN – OPĆA BOLNICA VARAŽDIN (NAJAM) 220.000,00 - -

  - -

  -

  6. PLIN – DOM ZDRAVLJA VARAŽ. ŽUPAN. (NAJAM) 46.000,00 - -

  -

  -

  -

  7. PLIN – TERMOPLIN 21.000,00 - - - -

  -

  8. MOTORNI BENZIN 86.000,00 7/2013 OTVORENI UGOVOR

  07. mjesec 2013

  12 mjeseci

  UKUPNO: 542.500,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 10.

  TELEKOMUNIKACIJSKE I USLUGE POŠTE (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE UG. ILI OK. S.

  1. FIKSNA TELEFONIJA 45.000,00 11/10 - UGOVOR -

  25. svibnja 2013

  2. MOBILNA TELEFONIJA 30.000,00 - - -

  -

  -

  3. USLUGE INTERNETA 12.000,00 11/10 - UGOVOR -

  25. svibnja 2013

  4. OSTALE TELEKOMUNIKACIJSKE USLUGE 10.000,00 - - -

  -

  -

  5. USLUGE POŠTE 52.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 149.000,00 - - - -

  -

 • Tablica 11.

  USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA GRAĐEVINSKIH OBJEKATA

  65.000,00 - - -

  -

  -

  2. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA MEDICINSKE I LABORA- TORIJSKE OPREME

  68.000,00 - -

  -

  -

  -

  3. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA INFORMATIČKE OPREME 10.000,00 - - -

  -

  -

  4. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 60.000,00 - -

  -

  -

  -

  5. USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA OPREME ZA OSTALE NAMJENE

  60.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 263.000,00

 • Tablica 12.

  KOMUNALNE USLUGE (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENAVRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJ4E

  UG. ILI OK. S.

  1. OPSKRBA VODOM 50.000,00 - - -

  -

  -

  2. ZBRINJAVANJE KOMUNALNOG OTPADA 30.000,00 - - - -

  -

  3. ZBRINJAVANJE INFEKTIVNOG OTPADA 60.000,00 - - - -

  -

  4. ZBRINJAVANJE OSTALOG OPASNOG OTPADA 3.000,00 - -

  - -

  -

  5. DIMNJAČARSKE I EKOLOŠKE USLUGE 2.000,00 - - -

  -

  -

  6. OSTALE KOMUNALNE USLUGE 13.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 158.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 13.

  ZDRAVSTVENE I LABORATORIJSKE USLUGE (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE OTPADNIH VODA 30.000,00 - - -

  -

  -

  2. FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE HRANE 30.000,00 - - -

  -

  -

  3. FIZIKALNO-KEMIJSKE ANALIZE PITKIH VODA 30.000,00 - -

  -

  -

  -

  4. OSTALE ZDRAVSTVENE I LABORATORIJSKE USLUGE 10.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 100.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 14.

  INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST

  NABAVE-bez PDV

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE-KADROVSKA EVIDEN- CIJA I RAČUN. FINANC. POSLOVI

  16.500,00 - - -

  -

  -

  2. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE – MEDICINSKA MIK- ROBIOLOGIJA

  29.000,00 - - -

  -

  -

  3. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE – ZDRAVSTVENA EKOLOGIJA

  66.000,00 - -

  -

  -

  -

  4. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE – PREVENCIJA OVISNOSTI

  15.000,00 - - -

  -

  -

  5. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE – HIGIJENSKO-EPIDE- MIOLOŠKA DJELATNOST

  50.500,00 - - -

  -

  -

  6. ODRŽAVANJE INFORMATIČKE APLIKACIJE – ŠKOLSKA MEDICINA 18.000,00 - - -

  -

  -

  7. POSLOVI ODRŽAVANJA I IZRADE WEB STRANICE 11.000,00 - - -

  -

  -

  8. PROVOĐENJE EDUKACIJE O HIGI- JENI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGI- JENI – USLUGE PREDAVANJA

  35.000,00 - - -

  -

  -

  9. PROVOĐENJE EDUKACIJE O HIGI- JENI NAMIRNICA I OSOBNOJ HIGI- JENI – ISPITNE KOMISIJE

  65.000,00 - -

  -

  -

  -

  10. PREVENCIJA OVISNOSTI – POSLOVI PSIHIJATRA 68.000,00

 • 11. PREVENCIJA OVISNOSTI – POSLOVI SOCIJALNOG RADNIKA 44.000,00 - - -

  -

  -

  12. POSLOVI DOSTAVE I OTPREME POŠTE I OSTALE DOKUMENTACIJE 24.000,00 - - - - -

  13. POSLOVI ZAŠTITE NA RADU 14.000,00 - - - -

  -

  14. USLUGE INTERNOG AUDITA 15.000,00 - - - - -

  15. JAVNOBILJEŽNIČKE USLUGE 9.000,00 - - -

  -

  -

  16. OSTALE INTELEKTUALNE I OSOBNE USLUGE 65.000,00 - - -

  -

  -

  UKUPNO: 545.000,00 -

 • Tablica 15.

  OSTALE USLUGE (FP: 323)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. NAJAMNINE I ZAKUPNINE 40.000,00 - - - -

  -

  2. RAČUNSKE USLUGE 10.000,00 - - -

  -

  -

  3. GRAFIČKE I TISKARSKE USLUGE 25.000,00 - - - -

  -

  4. UREĐENJE PROSTORA 12.000,00 - - -

  -

  -

  5. USLUGE PRI REGISTRACIJI PRIJEVOZNIH SREDSTAVA 15.000,00 - - -

  -

  -

  6. USLUGE ČIŠĆENJA 63.000,00 - - - -

  -

  7. USLUGE PRANJA RUBLJA 12.000,00 - - - -

  -

  7. OSTALE NESPOMENUTE USLUGE 25.000,00 - - - -

  -

  UKUPNO: 202.000,00 - - -

  -

  -

 • Tablica 16.

  PREMIJE OSIGURANJA I REPREZENTACIJA (FP. 329)

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI. OK. S.

  1. OSIGURANJE SLUŽBENIH VOZILA 67.000,00 - - - -

  -

  2. OSIGURANJE OSTALE IMOVINE 22.000,00 - - - -

  -

  3. OSIGURANJE ZAPOSLENIH 7.000,00 5/11 OTVORENI UGOVOR -

  01. 10. 2013.

  4.

  OSIGURANJE OD ODGOVORNOSTI (PROFESIONALNA ODGOVORNOST I ODGOVORNOST PREMA TREĆIM OSOBAMA)

  17.500.00 5/11 OTVORENI

  UGOVOR

  01. 10. 2013.

  5. REPREZENTACIJA 10.000,00 - - - -

  -

  UKUPNO: 123.500,00 - - - -

  -

 • Tablica 17.

  NEFINANCIJSKA IMOVINA (FP: 422, 423, )

  RED. BR. PREDMET NABAVE

  PROCIJENJENA VRIJEDNOST NABAVE-bez

  PDV-a

  EVIDENCIJSKI BROJ NABAVE

  POSTUPAK JAVNE

  NABAVE

  UGOVOR/ OKVIRNI

  SPORAZUM

  PLANIRANI POČETAK

  POSTUPKA JN

  PLANIRANO TRAJANJE

  UG. ILI OK. S.

  1. OPREMA ZA HLAĐENJE (KLIMA UREĐAJI) 20.200,00 - - -

  -

  -

  2. LABORATORIJSKA OPREMA 389.400,00 5/2013 OTVORENI

  UGOVOR

  06. mjesec 2013.

  -

  3. MEDICINSKA OPREMA 54.200,00 - - - -

  -

  4. RAČUNALNA OPREMA 31.600,00 - - - -

  -

  5. SLUŽBENA VOZILA ZA TEREN 144.000,00 4/2013 OTVORENI UGOVOR 05. mjesec 2013. -

  6. OSTALA OPREMA 40.800,00 - - - -

  -

  UKUPNO: 680.200,00