Click here to load reader

Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na ... ... 2016/04/04  · rezultati obnove tradicije voćarstva i savremeni način povrtlarstva. Ali, opet, tu je nepovolјan

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na ... ... 2016/04/04  ·...

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 1

  Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo

  Zahtjev za prethodnu procjenu uticaja na životnu sredinu

  Projekta Izrade sistema za navodnjavanje na lokalitetu Ljubinsko polje

  opština Ljubinje

  Banja Luka, mart 2016. godine

  Institut za građevinarstvo “IG” Banja Luka

  SFG2026 V1 P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed P

  ub lic

  D is

  cl os

  ur e

  A ut

  ho riz

  ed

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 2

  PREDMET

  Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo projekta izrade sistema za navodnjavanje na lokalitetu Ljubinsko polje, Opština Ljubinje

  NARUČILAC

  Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske / Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata

  NOSILAC IZRADE

  INSTITUT ZA GRAĐEVINARSTVO „IG“ d.o.o.

  Banja Luka www.institutig.com

  [email protected] [email protected]

  BROJ PROTOKOLA IZ-IGBL-IN-EK – 1057/16

  RADNI TIM

  Dr Nebojša Knežević dipl.inž.tehnol.

  Mr Saša Dunović, dipl.inž.tehnol.

  Msc Siniša Cukut, dipl.inž.tehnol.

  Velibor Komlenić, dipl.inž.zžs.

  Nevenko Samouković, dipl.inž.građ.

  Nenad Gaćeša, dipl.inž.geol.

  Željka Stojanović, dipl.inž.polj.

  Ranka Pušić, dipl.biolog

  Dragana Dubravac, dipl.pravnik

  Bojana Ivić Župić, dipl.inž.šum.

  Danijel Ivić, dipl.ecc.

  Dušan Lajšić, dipl.pravnik

  Direktor _____________________________ Mr Slobodan Stanarević, dipl.inž.građ.

  http://www.institutig.com/ mailto:[email protected] mailto:[email protected]

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 3

  SADRŽAJ:

  1. UVOD ......................................................................................................................................... 5

  1.1. CILJ PROCJENE SOCIJALNIH I EKOLOŠKIH UTICAJA ................................................................... 6

  2. OPIS PROJEKTA, LOKACIJE, NAMJENE I VELIČINE........................................................... 7

  2.1. OPIS LOKACIJE PROJEKTA ..................................................................................................... 7 2.2. ISTORIJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE NA LOKACIJI ........................................................... 9 2.3. OPIS PRETHODNO KORIŠTENIH SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE .................................................. 9 2.4. POTREBE ZA VODOM ........................................................................................................... 10 2.5. OPIS PRIJEDLOGA NOVOG SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE........................................................ 11

  2.5.1. Varijantna rješenja .................................................................................................... 12 2.6. NAČIN KORIŠTENJA I ODRŽAVANJA SISTEMA ZA NAVODNJAVANJE ........................................... 16

  3. OPIS MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ......................................... 17

  3.1. OPIS ŽIVOTNE SREDINE NA KOJU PROJEKAT MOŽE IMATI UTICAJ ............................................. 17 3.1.1. Fizički faktori ............................................................................................................. 17 3.1.2. Biološke karakteristike .............................................................................................. 24 3.1.3. Socio-kulturološke karakteristike .............................................................................. 26

  3.2. OPIS MOGUĆIH UTICAJA PROJEKTA NA ŽIVOTNU SREDINU ...................................................... 27 3.2.1. Uticaji na riječni podsliv ............................................................................................ 27 3.2.2. Uticaji u fazi izgradnje............................................................................................... 28 3.2.3. Uticaji u fazi korištenja .............................................................................................. 32 3.2.4. Pozitivni uticaji projekta na upravljanje okolinom ..................................................... 34 3.2.5. Opis mogućih (pozitivnih i negativnih) uticaja projekta na društvo .......................... 35

  4. OPIS PREDVIĐENIH MJERA ZA SPREČAVANJE, SMANJIVANE I OTKLANJANJE ŠTETNIH UTICAJA.................................................................................................................. 41

  4.1. PLAN MJERA ZA PREVENCIJU/UBLAŽAVANJE EKOLOŠKIH UTICAJA ........................................... 41 4.2. PLAN PRAĆENJA STANJA ŽIVOTNE SREDINE .......................................................................... 51

  5. KRATAK PREGLED ALTERNATIVA KOJE JE NOSILAC PROJEKTA RAZMATRAO I NAVOĐENJE RAZLOGA ZA IZABRANO RJEŠENJE, S OBZIROM NA UTICAJE NA ŽIVOTNU SREDINU................................................................................................................. 56

  6. IZVOD IZ PLANSKOG AKTA .................................................................................................. 59

  7. INFORMACIJE O MOGUĆIM TEŠKOĆAMA NA KOJE JE NAIŠAO NOSILAC PROJEKTA PRI PRIKUPLJANJU PODATAKA ......................................................................................... 59

  8. NETEHNIČKI REZIME ............................................................................................................. 59

  9. ANALIZA POTREBA ZA JAČANJEM KAPACITETA I OBUKOM ........................................ 63

  10. PREGLED POTREBA ZA DOZVOLAMA ........................................................................... 64

  11. ANALIZA O OPCIJAMA ZA SPREMNOST U SLUČAJU INCIDENTNIH SITUACIJA ...... 65

  12. JAVNA RASPRAVA ............................................................................................................ 66

  13. PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM ..................................................................................... 74

  14. PRILOZI ............................................................................................................................... 74

  PRILOG BR. 1: PLAN UPRAVLJANJA OTPADOM PRILOG BR. 2: DOBRE GRAĐEVINSKE PRAKSE PRILOG BR. 3: DETALJNA ANALIZA DRUŠTVENE PROCJENE

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 4

  Korišteni akronimi i skraćenice

  ESMF Okvirni plan upravljanja životnom sredinom i socijalnim pitanjima BiH Bosna i Hercegovina EA Procjena životne sredine EIA Procjena uticaja na životnu sredinu EK Evropska komisija EMF Okvirni plan upravljanja životnom sredinom EP Ekološka dozvola ESIA Procjena uticaja na životnu sredinu i društvo ESMP Plan upravljanja životnom sredinom i društvom EU Evropska unija FBiH Federacija Bosne i Hercegovini IDP – Projekt razvoja sistema za navodnjavanje IPA Pretpristupni instrument LDPE polietilen male gustine NVO Nevladina organizacija PUO Plan upravljanja životnom sredinom RS Republika Srpska SN – sistem navodnjavanja UKV – Udruženje korisnika voda USAID – Agencija Sjedinjenih Američkih Država za međunarodni razvoj USD – Američki dolar WB – Svjetska banka

 • Plan upravljanja životnom sredinom i procjena uticaja na društvo | 5

  1. UVOD U junu 2008. godine, nadležne institucije Bosne i Hercegovine (BiH) su formalno zatražile od Svjetske banke da razmotri mogućnost finansiranja projekta Razvoj sistema navodnjavanja (engl. IDP). Opšti cilj projekta je da se poboljša profitabilnost i produktivnost poljoprivredne proizvodnje unaprjeđenjem načina upravljanja vodama i modernizacijom sistema navodnjavanja. Cilj projekta će biti dostignut putem: (i) investicija u rehabilitaciju i modernizaciju struktura za navodnjavanje i odvodnjavanje, (ii) jačanja institucionalnih kapaciteta u javnom i privatnom sektoru putem organizacije i obučavanja korisnika voda te proširenja usluga sistema i (iii) izrade studija izvodivosti i idejnih rješenja za drugi krug prioritetnih investicija. Projekat se provodi u oba entiteta, Federaciji BiH (FBiH) i Republici Srpskoj (RS), te Brčko Distriktu (BD). Projekat se sastoji iz 3 komponente:

   Komponenta 1: Investicije u infrastrukturu za navodnjavanje i odvodnju,  Komponenta 2: Institucionalno jačanje i savjetodavne usluge za navodnjavanje,  Komponenta 3: Potpora implementaciji Projekta, Monitoring i Evaluacija.

  Narodna skupština Republike Srpske je na Dvadeset prvoj sjednici, održanoj 1. novembra 2012. godine, donijela odluku o prihvatanju zaduženja prema Svjetskoj banci- Međunarodnoj asocijaciji za razvoj ( International Development Association-IDA) za realizaciju Projekta izgradnje sistema za navodnjavanje (Irrigation Development Project- IDP). Projekat provodi Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, preko svoje Jedinice za koordinaciju poljoprivrednih projekata (APCU), u saradnji sa Ministarstvom finasija Republike Srpske. Cilj IDP projekta je rehabilitac