of 22/22
Klinički centar Crne Gore PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA INVO PROJEKAT “HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori” (HLA - MNE) Vođa projekta: prof. dr Marina Ratković ________________________________ U Podgorici, jul 2017.

PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA INVO · PDF filegrađevinski radovi) NE 2.2. WP 3. NE NE Edukacija medicinskog osoblja / KC Zagreb, KCCG, ROSE

 • View
  225

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of PLAN UPRAVLJANJA ŽIVOTNOM SREDINOM ZA INVO · PDF filegrađevinski radovi) NE 2.2. WP 3. NE...

 • Kliniki centar Crne Gore

  PLAN UPRAVLJANJA IVOTNOM SREDINOM ZA INVO PROJEKAT

  HLA tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori (HLA - MNE)

  Voa projekta: prof. dr Marina Ratkovi ________________________________

  U Podgorici, jul 2017.

 • 2

  Sadraj 1. UVOD ....................................................................................................................................... 3

  1. 1. Opis projekta ...................................................................................................................... 3

  2. AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA HLA-MNE PO RADNIM PAKETIMA (WP-s) I NJIHOV

  MOGUI NEGATIVAN UTICAJ NA IVOTNU SREDINU ..................................................................... 4

  3. OPIS AKTIVNOSTI SA MOGUIM I UTVRENIM UTICAJEM NA IVOTNU SREDINU ................ 5

  3.1 Adaptacija laboratorije .......................................................................................................... 5

  3.2 Rad u laboratoriji ................................................................................................................... 6

  4. ZAKONSKI OKVIR ...................................................................................................................... 7

  5. PREDVIENE MJERE PREVENCIJE I UBLAAVANJA UTICAJA ..................................................... 8

  5.1. Mjere tokom izvoenja radova na adaptaciji laboratorije ................................................... 8

  5.2. Mjere tokom redovnog rada laboratorije ............................................................................ 8

  5.3. Unapreenje kapaciteta HLA laboratorije ................................................................... 10

  PLAN UPRAVLJANJA IVOTNOM SREDINOM................................................................................. 11

  Anex 1 ek lista sa PUS za manje graevinske radove ................................................................ 13

  Annex 2 Izvjetaj o javnim konsultacijama .................................................................................... 19

 • 3

  1. UVOD Ministarstvo nauke objavilo je drugi poziv za Grantove istraivanja i razvoja

  (CRDS) 20. maja 2014. koji je bio otvoren do 19. septembra 2014. godine. Nakon

  sprovedene eksterne evaluacije, projekat Klinikog centra Crne Gore HLA

  tipizacija i HLA laboratorija u Crnoj Gori (HLA - MNE) je visoko ocijenjen i

  preporuen za finansiranje u naredne dvije godine.

  Aktivnosti projekta pripadaju kategoriji II (B) shodno pravilima Svjetske banke i

  zahtijeva se izrada Plana upravljanja ivotnom sredinom (PUS).

  1. 1. Opis projekta

  KONZORCIJUM

  Projekat obuhvata:

  Kliniki centar Crne Gore (KCCG), RSRI1

  Medicinski fakultet Univerziteta Crne Gore(MedF), RSRI

  Kliniki centar Zagreb (KC Zagreb), ISRI2

  R.O.S.E. GenTec Ltd. (ROSE ), IL3

  Ukupno tri naune odnosno institucije visokog obrazovanja i jedna kompanija su

  ukljuene u projekat HLA-MNE. SAETAK PROJEKTA Projekat ima za cilj obezbjeenje resursa i kapaciteta u okviru zdravstvenog sistema

  Crne Gore za sprovoenje HLA tipizacije i ostalih imunolokih testova neophodnih

  za program transpaltacije kao i za HLA tipizaciju u optoj populaciji. Uspostavljanje

  HLA laboratorije je znaajno zbog HLA tipizacije u populaciji i dijagnostike drugih

  bolesti, ne samo vezano za pripremu i odabir pacijenata za transplantaciju. Uz

  primjenu ove metode mogle bi se pratiti i istraivati mnoge endemske bolesti u

  Crnoj Gori. Bilo je planirano da projekat traje dvije godine. Zapoet je u septembru

  2015. i trebalo je da traje do avgusta 2017, meutim oekuje se da e biti produen

  za godinu. Projekat obuhvata adaptaciju postojeeg prostora laboratorije za

  imunoloka istraivanja, nabavku i instaliranje opreme i materijala za HLA

  tipizaciju, obuku osoblja i sprovoenje HLA tipizacije za pacijente. LOKACIJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI U CRNOJ GORI

  Sve aktivnosti koje su planirane da budu implementirane u Crnoj Gori u okviru

  1 RSRI = Licencirana nauno istraivaka institucija (domaa)

  2 ISRI = Strana licencirana nauno istraivaka institucija

  3 IL = Strana kompanija;

 • 4

  projekta bie izvoene u Klinikom centru Crne Gore u Podgorici.

  2. AKTIVNOSTI U OKVIRU PROJEKTA HLA-MNE PO RADNIM PAKETIMA

  (WP-s) I NJIHOV MOGUI NEGATIVAN UTICAJ NA IVOTNU SREDINU

  Aktivnosti po radnim paketima/Institucija za implementaciju

  Mogui uticaj

  Tokom implemetacije projekta

  Nakon zavretka projekta

  WP 1. Nabavka HLA opreme/ KCCG, MedF, KC Zagreb

  1.1. Specifikacija opreme

  NE NE

  1.2. Izbor dobavljaa

  NE NE

  1.3. Isporuka opreme NE NE

  1.4. Javni oglas za angaovanje molekularnog biologa i dva

  laboratorijska tehniara

  NE NE

  1.5. Izbor kandidata

  uns

  NE NE

  1.6. Isporuka opreme

  NE NE

  WP 2. Instaliranje i stavljenje opreme u funkciju/ KCCG, MedF,

  KC Zagreb 2.1. Adaptacije prostora postojece Laboratorije za

  imunoloka istraivanja

  DA (manji graevinski radovi)

  NE

  2.2. Instaliranje nove opreme

  NE NE

  WP 3. Edukacija medicinskog osoblja/ KC Zagreb, KCCG, ROSE

  3.1. Organizacija obuke u Kliniko-bolnikom centru u

  Zagrebu-za ljekare

  NE NE

  3.2. Organizacija obuke u Kliniko-bolnikom centru u

  Zagrebu za laboratorijske tehniare

  NE NE

  3.3. Povremene obuke u laboratoriji u Podgorici NE NE

  3.4. Priprema Koda za standardnu praksu kod HLA tipizacije za HLA laboratoriju u Crnoj Gori

  NE NE

  WP 4. HLA tipizacija za pacijente KCCG, MedF, KC Zagreb, ROSE

  4.1. Odabir pacijenata za transplantaciju sa ivog donora i

  za kadaverinu transplantaciju

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

 • 5

  3. OPIS AKTIVNOSTI SA MOGUIM I UTVRENIM UTICAJEM NA IVOTNU

  SREDINU

  Aktivnosti sa moguim i utvrenim uticajem na ivotnu sredinu u okviru radnih

  paketa WP2 i WP4 izvoie se u novoj HLA laboratoriji Klinikog centra u Podgorici.

  3.1 Adaptacija laboratorije

  4.2. HLA tipizacija i ostala imunoloka ispitivanja tokom

  pripreme za transplantaciju bubrega

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  4.3. Imunoloka ispitivanja kod transplantiranih pacijenata

  koja su neophodna za dijagnostiku

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  4.4. Imunoloka ispitivanja kod posebnih grupa pacijenata

  (reumatoloke, hematoloke i nasledne bolesti)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  4.5. Testiranje i iroka upotreba nove tehnologije za

  Mediteranski genetski korpus Balkanski tip pacijenata

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  DA (Bezbijednost u laboratoriji)

  4.6. Izrada protokola za posebne grupe pacijenata

  NE NE

  WP 5. Upravljanje/ KCCG, KC Zagreb, ROSE

  5.1. Strateko upravljanje

  NE NE

  5.2. Nauni nadzor

  NE NE

  5.3. Upravljanje ljudskim resursima i finansijsko upravljanje

  NE NE

  WP6. Diseminacija/ KCCG, ROSE

  6.1. Priprema vizuelnog identiteta projekta i tampanje materijala (po ugovoru)

  NE NE

  6.2. Priprema plana komunikacije sa medijima

  NE NE

  6.3. Izrada web stranice projekta (po ugovoru)

  NE NE

  6.4. Priprema obavjestenja za medije

  NE

  NE

  6.5. Gostovanje lanova tima na radiju i TV NE NE

 • 6

  WP.2.1- Adaptacija postojeeg prostora Laboratorije za imunoloka istraivanja;

  Glavni oekivani uticaji na ivotnu sredinu su u vezi izvoenja graevinskih radova na

  adaptaciji laboratorije.

  Prostorije nove laboratorije smjetene su na prvom spratu Klinikog centra (ranije je

  tu bilo Odeljenje za transfuziju krvi). Povrina prostora iznosi 135.85 m. Vodovodne i

  kanalizacione instalacije ve postoje, takoe sistem za ventilaciju i elektrine

  instalacije. Nova oprema e biti instalirana i povezana na postojee instalacije.

  Sistem za grijanje takoe postoji i nema potrebe za njegovom promjenom.

  Planirana je ugradnja multi-split klimatizacije i adekvatna dodatna ventilacija.

  Izvodie se samo unutranji radovi (malterisanje, keramiarski i molerski radovi i

  sl.).

  3.2 Rad u laboratoriji

  WP 4.1, 4.2., 4.3., 4.4 i 4.5 imunoloka ispitivanja u HLA laboratoriji; Ovo su aktivnosti koje se odnose na redovni rad laboratorije nakon adaptacije i opremanja. Glavni oekivani uticaji na ivotnu sredinu odnose se na laboratorijsku bezbijednost i odlaganje otpada.

  Sledee vrste uzoraka e se koristiti tokom laboratorijskog ispitivanja:

  Uzorci krvi (serum, krv sa heparinom, krv sa EDTA)

  Uzorci tkiva (limfni vor, isjeak slezine)

  Laboratorijske procedure koje e se izvoditi:

  Izolacija limfocita centrifugiranjem na gradijentu gustoe

  Test mikrolimfocitotoksinosti u mikrotitarskoj Terasakijevoj ploici,

  ukljuuje oitavanje rezultata koritenjem svjetlosnog mikroskopa

  Izolacija DNA

  Umnoavanje DNA PCR-om u aparatu za umnoavanje (thermocycler)

  Elektroforeza umnoenih fragmenata DNA i oitavanje rezultata na UV

  stoliu

  Luminex testiranja PCR-SSO tipizacija i testovi odreivanja antitijela

  Hemikalije i testovi koje e se koristiti: Lymp