Click here to load reader

Platforma internetowa Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców

 • View
  57

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Aby wstawić logo twojej firmy na tym slajdzie Z menu Wstaw Wybierz „Rysunek” Umieść plik twojego logo Kliknij przycisk OK Aby zmienić wymiary logo Kliknij wewnątrz logo. Kwadraciki, które pojawią się obok logo, są nazywane „uchwytami rozciągania”. Użyj tego do zmiany rozmiarów obiektu. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Platforma internetowa Zielonogórskiego Forum Rodziców i Rad Rodziców

 • Platforma internetowa Zielonogrskiego Forum Rodzicw i Rad Rodzicwidea powstaniaceleperspektywy

  Aby wstawi logo twojej firmy na tym slajdzie

  Z menu WstawWybierz RysunekUmie plik twojego logoKliknij przycisk OK

  Aby zmieni wymiary logo

  Kliknij wewntrz logo. Kwadraciki, ktre pojawi si obok logo, s nazywane uchwytami rozcigania.Uyj tego do zmiany rozmiarw obiektu.Jeli przytrzymasz klawisz Shift przed uyciem uchwytw rozmiaru, zostan zachowane proporcje obiektu o zmienianych wymiarach.

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Czym jest nasze Forum ? Krtka historia powstania ZFRiRR

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • FRiRRnie zarejestrowana organizacja pozarzdowa o charakterze oddolnego ruchu spoecznego

  podstaw funkcjonowania jest zapis o systemie owiaty, art. 48, punkt 1 ustawy z dn. 7.03.91. (Dz. U. Z 1996 r., nr 67, roz. 329 ze zm.) oraz uchwaa nr 1 II FORUM RODZICW SZK PODSTAWOWYCH MIASTA ZIELONA GRA z dn. 18.11.2000.

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Skad Prezydium FRiRREdward Sobaski (G nr 8) - przewodniczcy,Piotr Mroczek (SP nr 21)- z-ca przewodniczcego,Krystyna Waliska (G nr 8) - sekretarz

  czonkowie:Romana Dunajewska (Zesp Szk Sportowych) Roman Grad (G nr 8) Anna Gwara (SP nr 1) Arkadiusz Soczewko (SP nr 11) Jerzy Szopian (G nr 3)Renata Rau (SP nr 6) Adam Zegzua (SP nr 14)

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • KalendariumOglnomiejskie spotkanie Rad Rodzicw szk podstawowych w SP nr 21 w Zielonej Grze nazwane I Forum Rodzicw, czerwiec 2000 r.

  Opracowanie postulatw skierowanych do wadz samorzdowych i owiatowych naszego miasta

  Powoanie Prezydium Forum Rodzicw na II Forum uchwaa nr 1/2000

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Kalendarium2001 2003 r. Odbyo si dalszych sze spotka w ramach kolejnych Forum Rodzicw i Rad Rodzicw

  poszerzono zakres dziaa o przedszkola, gimnazja i szkoy rednie

  6.12.2003 r. planowane jest IX Forum w Zespole Szk Sportowych w Zielonej Grze

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Zaoenia ZFRIRRPowoanie Miejskiej Rady Owiatowej (zgodnie z zapisem ustawy z dnia 7 wrzenia 1991 roku o systemie owiaty)

  Do czasu powoania MRO penienie funkcji koordynacyjnych, opiniodawczych i stanowicych Rad Rodzicw placwek owiatowych Zielonej Gry, w sprawach okrelonych w przepisach owiatowych

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Edukacja i uspoecznianie rodzicw poprzez spotkania w placwkach owiatowych, cykliczne spotkania oglnomiejskie, wydawanie gazetki i prowadzenie strony internetowejSpotkanie integracyjne czonkw FRiRR z Rad Rodzicw, uczniami i nauczycielami SP nr 21 w Zielonej Grze (czerwiec 2001 r.).Od lewej: Maria Miko RR SP 21, Edward Sobaski przewodniczcy FRiRR, Krystyna Waliska sekretarz FRiRR i Piotr Mroczek- z-ca przewodniczcego FRiRR

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Tematyka kolejnych spotka w ramach FORUMI Forum (czerwiec 2000 r.) Trjkt wychowawczy: Nauczyciel Rodzic Ucze

  II Forum (listopad 2000 r.) Moliwoci, potrzeby i perspektywy udziau rodzicw w spoecznoci szkolnej

  III Forum (czerwiec 2001 r.) Miejsce rodzicw w zreformowanej szkole

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • III Forum Rodzicw i Rad Rodzicw w SP nr 6 w Zielonej Grze (czerwiec 2001 r.)Zdjcie grne, od lewej: Teresa Busz wicedyrektor SP 21, Edward Sobaski przewodniczcy FRiRR, Piotr Mroczek- z-ca przewodniczacego, Krystyna Waliska sekretarz.Zdjcie dolne, od lewej: Piotr Mroczek, Nadia Twardowska RR SP nr 21 i Krystyna Waliska.

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • IV Forum (listopad 2001 r.) Omwienie raportu o stanie owiaty w Zielonej Grze

  V Forum (kwiecie 2002 r.) Czy szkoa moe by miejscem wzajemnoci brania i dawania

  VI Forum (maj 2002 r.) Udzia rodzicw dzieci starszych w yciu szkoy

  VII Forum (grudzie 2002 r.) Model funkcjonowania rodzicw w placwkach owiatowych

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • VIII Forum (maj 2003 r.) RODZICE SZKOA RODOWISKO. Udzia rodzicw i Rad Rodzicw w integracji maych rodowisk lokalnych

  Spotkanie w ramach integracji rodowiska lokalnego w SP nr 21w Zielonej Grze.Wigilia szkolna (grudzie 2000 r.)Od lewej: Jerzy Biczyk prezes Kisieliskiej SM, Edward Sobaski przewodniczcy FRiRR, Danuta Bogucka dyrektor SP nr 21, ks. Tadeusz Kulczyk proboszcz parafii p.w. Miosierdzia Boego

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Dziaania medialne ZFRiRR Gazetka Szkoa, Rodzice, Dzieci Strona internetowana stronie informacyjnej UM Zielonej Gry (nauka i owiata)

  www.zielona-gora.plhttp://willow.iie.uz.zgora.pl/~dudee/forum/Administrator i projektant: Maciej Dunajewski, student UZ

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Zalety strony internetowejwikszy zasig informacji w porwnaniu do gazetkiatwo dostpumoliwo szybkiej aktualizacjiinteraktywno lista dyskusyjnaniewielkie koszty

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Cele strony internetowejinformacja o dziaaniach FRiRR w skali oglnopolskiejpodnoszenie wiadomoci rodzicw, co w efekcie prowadzi do ich wikszej aktywnoci w placwkach owiatowychbezporedni kontakt z rodzicami i moliwo zapoznania si z ich opiniami (internetowe forum dyskusyjne)

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Strona Gwna

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Strona gwna

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Strona gwna Oglna informacja o stronie

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • News

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • News

  Aktualne informacje o spotkaniach oraz stanie realizowanych zada

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Skad

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Skad Forum Osobowy skad Prezydium FRiRR , funkcje i placwka owiatowa przez nich reprezentowana

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Kalendarium

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Kalendarium spotka

  Historia dziaalnoci Forum od 2000 roku do dnia dzisiejszego

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Gazetka

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Gazetka Kolejne numery gazetki Szkoa, Rodzice, Dzieci wydawane przez FRiRR (do chwili obecnej wydanych zostao 5 numerw)

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Lista Dyskusyjna

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Lista dyskusyjna

  Internetowa lista dyskusyjna; kady odwiedzajcy stron moe doda swj komentarz

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Lista Dyskusyjna - Widok

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Lista Dyskusyjna dodawanie komentarza

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Kontakt Nasz adres:Zielonogrskie Forum Rodzicw i Rad RodzicwUl. Fabryczna 1465-410 Zielona Gra

  Uczestnik Krajowego Porozumienia Rodzicw i Rad Rodzicw z siedzib w Katowicach

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Platforma internetowa Zielonogrskiego Forum Rodzicw i Rad Rodzicw Perspektywy

  Aby wstawi logo twojej firmy na tym slajdzie

  Z menu WstawWybierz RysunekUmie plik twojego logoKliknij przycisk OK

  Aby zmieni wymiary logo

  Kliknij wewntrz logo. Kwadraciki, ktre pojawi si obok logo, s nazywane uchwytami rozcigania.Uyj tego do zmiany rozmiarw obiektu.Jeli przytrzymasz klawisz Shift przed uyciem uchwytw rozmiaru, zostan zachowane proporcje obiektu o zmienianych wymiarach.

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • dalsze propagowanie idei naszego ruchu (prezentacja na IX Forum) rozpoczcie oglnopolskiej akcji LEKKI TORNISTER poprzez internetowe forum dyskusyjne wzbogacanie wartoci merytorycznych i wizualnych strony ( interesujce linki, galeria zdj)

  II Konferencja "Nowe Technologie w Owiacie", Pozna 7 listopad 2003

 • Perspektywy

  Aby wstawi logo twojej firmy na tym slajdzie

  Z menu WstawWybierz RysunekUmie plik twojego logoKliknij przycisk OK

  Aby zmieni wymiary logo

  Kliknij wewntrz logo. Kwadraciki, ktre pojawi si obok logo, s nazywane uchwytami rozcigania.Uyj tego do zmiany rozmiarw obiektu.Jeli przytrzymasz klawisz Shift przed uyciem uchwytw rozmiaru, zostan zachowane proporcje obiektu o zmienianych wymiarach. Powoanie Zielonogrskiej Rady Owiatowej z udziaem przedstawicieli rodzicw

  Dalsze dziaania edukujce rodzicw