Plemenski riječnik Ličko Krbavske županije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

popis prezimena Like i Krbave

Text of Plemenski riječnik Ličko Krbavske županije

PLEMENSKI RIJENIK LIKO KRBAVSKE UPANIJE IZ 1915

1

Sadraj: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. A B C D E F G H I J K L LJ M N NJ O P R S T U V Z IZUMRLA PLEMENA U GOSPIKOM KOTARU NADIMCI POJEDINIH PLEMENA U LICI I KRBAVI

2

1.

A

Abrami-1kua -Senj Abramovi-23k,1)Bruani-13k, 2)Kaluerovac-1k, 3)D.Kosinj-7k, 4)D.Pazarite-2, Acketa-2k,Medak, Ai-1k,Kupirovo(srb) Adamek-1k,-Otoac, Adamovi-20k,1)Budak-4k, 2)Gospi-1k, 3)Lee-2k, 4)Mekinjar-1k, 5)Otoac-1k, 6)Liko Petrovo Selo-8k, 7)Vaganac-3k, Adi-7k, 1)Frkai-2k, 2)Klasnjica-3, 3)Sv.Juraj-1, 4)Vedai-1k. Adija-11k, 1)Lipe(Gospi)-9k, 2)Vrhovine-1, 3)Vrpile(Korenica)-1, Agbaba-38k, 1)Brlog-2k, 2)Doljane(kare)-15k, 3)Duboki Do(Graac)-1k, 4)Graac-15k, 5)Turjanski-4k, 6)Zalunica-1, Ajdukovi-33k, 1)Mutili-5k, 2)Ondi-1, 3)Oraovac(Donji Lapac)-23k, 4)Ploa-1, 5)Radu3, Alagi-7k,Stikada, Alar-11k, 1)Gospi-2k, 2)Podlapac-9, Aleksi-59k, 1)Gorici(Otoac)-33k, 2)Kijani(Graac)-6, 3)Melinovac(Zavalje)-2k, 4)Ponori(Otoac)-4k, 5)Ribnik-5k, 6)Orovac(Otoac)-2k, 7)Otoac-1, 8)Staro Selo-6, Alekovi-5k, RavnoSelo(Perui) Ali-7k,Gospi, Alivojvodi-9k, 1)Karaula(Perui)5k, 2)Konjsko Brdo(Perui)-3, 3)Korenica-1, Amani-3k,-Jablanac, Ami-12k, 1)Bjelo polje-1k, 2)Buni-1k, 3)Dabar-1, 4)D.Kosinj-1, 5)Lovinac-1k, 6)Peani-1, 7)Stikada-1k, 8)G.uica-5, Androi-1k,Graac Ani-82k, 1)Brlog-5, 2)Kompolje(Brlog)-1, 3)Krasno(Sv.Juraj)-61k, 4)Kriviput(Sv.Juraj)-2k, 5)Poljice(Otoac)-1, 6)Senj-1k, 7)Volarice(Sv.Juraj)-11k, Anti-5k, 1)Poljice(Otoac)-4, 2)Senj-1, Antoli-1k Vaganac(Liko Petrovo Selo) Antoni-1k, Lokmerelo(Brinje) Antonovi-14k, 1)Doljani(Donji Lapac)2, 2)Medak-1k, 3)Mualuk-5, 4)D.Pazarite-3k, 5)Liko Petrovo Selo-1k, 6)PrvanSelo(Perui)-2k, Aralica-22k, 1)Liko Petrovo Selo-5k, 2)kare-11k, 3)Turjanski-5k, 4)eljava(Korenica)1k, Arambai-9k, 1)Joani-4k, 2)Vrhovine-5, Arbanas- 18k, Kaluerovac, Armada-1k, Velika Popina Asanai-14k, 1)Gospi-1k, 2)Kvarte(Perui)-8k, 3)Perui-4k, 4)Liko Petrovo Selo-1k, Asi-30k, Liki Novi Atali-12k, -1)Otoac-1k, 2)umica(Otoac)-11k, Atanasi-1k-Senj, Azi-34k, 1)Krasno-2k, 2)Lukovo(Sv.Juraj)-31k, 3)Senj-1, 2. B

Babi-263k, 1)Bjelopolje-1, 2)Borievac-4k, 3)Brinje-1k, 4)Brlog-2, 5)Bruani-5k, 6)Cesarica-3, 7)Dabar-3, 8)Jablanac-2, 9)Karlobag-1k, 10)D.Klada-21k, 11)G.Klada-17k, 12)D.Kosinj-2, 13)Krasno-5k, 14)Donji Lapac-1k, 15)G.Lapac-2, 16)Lee-5, 17)Lukovo(Sv.Juraj)-29, 18)Mazin-35k, 19)Otoac-3, 20)Liko Petrovo Selo-9, 21)Poljice-4,3

22)Reetar-12k, 23)Senj-6k, 24)Srb-1, 25)Starigrad-3, 26)Sitnica-Dolac_3k, 27)Stolac-2, 28)Sv.Juraj-11k, 29)Sv.Rok-14k. 30)Tiskovac-5, 31)Vlako polje-1k, 32)Volarice-47k, 33)Zaklopac(Srb)-2, 34)Zavalje-1, Baburi-5k, 1)Ledenik(Karlobag)-1, 2)Stupaina(Otarije)-2, 3)Smiljan-1, 4)Stanite(Karlobag)-1 Bai-50k, 1)Cesarica-14k, 2)Crni Dabar(ostarije)1, 3)Gospi-2, 4)Karlobag-8, 5)Kuita11k, 6)Ledenik-1k, 7)Lukovo-1, 8)Smiljan-3 ,9)Stanite-9k, Badovinac-1k Gospi Badek-17k, 1)Cerje-1k, 2)Riica-16k, Bai-28k 1)Donji Lapac-5k, 2)G.Lapac-8. 3)Mazin-11. 4)Vrhovine-4. Bakari-1k Karlobag Bakari-9k 1)Borievac-1, 2)Mutili-4, 3)Prozor-2, 4)Sinac-2, Baki-3k,Ostrvica, Baklai-5k Brlog, Bakovi-3k,Vaganac, Bakra-2,Mutili. Bala-46k, 1)Kruge-32, 2)Donji Lapac-4, 3)Nebljusi-1k, 4)Liko Petrovo Selo-8, 5)eljava1, Balen-72, 1)Cerje-3k, 2)Jablanac-1, 3)Skoaj-20, 4)Balen Draga(sitnica)-21k 5)Sv.Rok-27, Balenovi-61k, 1)Gospi-2k, 2)Klanac-41k, 3)Klasnica-14, 4)G.Pazarite-4. Ban-8k, 1)Gospi-2, 2)Zabice-6, Bandi-18k Rudopolje(Bruvno) Bani-39, 1)Brlog-1, 2)ovii'-14', 3)Kompolje (Brlog)-7, 4)Donji Lapac-1, 5)Mekinjar-8, 6)Otoac-2, 7)Poljice(Otoac)-1, 8)Prozor-5. Banovi-3, 1)Brlog-2, 2)Dubrava(brlog)-1, Banjac-10k, 1)Brezik(Medak)-1, 2)DobroSelo-3k, 3)Vaganac-6, Banjanin-56k, 1)Gorici(Otoac)-2, 2)Gospi-1, 3)Graac-2, 4)Joani-14k, 5)Mazin-3, 6)Nebljusi-3, 7)Ponori(Otoac)--19, 8)kare-8, 9)Tomingaj(Graac)-4 Banjeglav-38, 1)Buni-15, 2)Kik-1, 3)Mogori-8, 4)Ploa-9, 5)Prokike-5, Barac-4, 1)Podlapac-3 2)Senj-1, Bara-28k, 1)Kozjan(Buni)-6, 2)Mekinjar-6, 3)Salamuni-2, 4)vrakovo Selo(Udbina)14k, Barbari=3k,D.Kosinj Barbiani-2k,Senj, Barievi-55k, 1)anak-2, 2)Gospi-1, 3)Barievski Pod(Jablanac)-6, 4)Jablanac-2, 5)Jezero(Jablanac)-3, 6)Klanac-15k, 7)Kompolje(Brlog)-1, 8)Lovinac-2. 9)Bavica(Prizna)-7, 10)Skoaj-12k, 11)Smokri(Lovinac)-4, Bari-19k, 1)Lukovo ugarje-10k, 2)Liko Petrovo Selo-9k, Barkovi-21k, 1)Otoac-3k, 2)D.uica-15k, 3)G.uica-3k, Bartulac-1k,D.uica Basara-2k.Cojluk(Udbina) Basari-78k, 1)Barlete-38k, 2)itluk-1,3)Divo Selo-10k, 4)Dnopolje-3, 5)Gospi-1, 6)Grab(Graac)-1, 7)Mogori-16k, 8)Pavlovac-2, 9)Smiljan-6k, Bai-10k, Poitelj, Basleti-1k,Karlobag, Basta-108k, 1)Bruvno-5, 2)Divo Selo-1, 3)Kurjak-19, 4)Lipovo Polje(Kosinj)-21k, 5)Ribnik6, 6)Liko Petrovo Selo-2, 7)Srednja Gora-54k, Bastaja-2k, Brlog, Basan-2k, iroka Kula, Bai-59k, 1)Bukovac(Perui)-4, 2)Konjsko Brdo(Perui)-41k, 3)Perui-7k, 4)Senj-7k,4

Baskot-8k, 1)Brotnja(srb)-5, 2)Zaklopac(srb)-3, Batinica-14k, 1)Kupirovo(srb)-8, 2)Neteke-1k, 3)Srb-5k, Batini-36k, 1)Debelo brdo(Buni)-5, 2)Dobrica(Brinje)-2, 3)Komic-3, 4)Ploa-10k, 5)Pothum-11k, 6)Obrovac(Otoac)-5, Bedekovi-1k, Gospi, Begi-12k, 1)Gospi-1k, 2)Podlapac-10k, 3)Udbina-1k, Begovi-10k, 1)Buni-1, 2)Lee-3, 3)Otoac-2, 4)Poljica(Otoac)-4k Bekta-4k,Buni, Bela-1k, Jezerane, Belavi-3k, Rapain Klanac(Brinje) Beli-12k, 1)Bjelopolje-2, 2)Frkai-2, 3)Klasnjica-4, 4)Omoljac(korenica)-2k, 5)Oravac-2, Belobarbi-2k,Senj Belobrk-3k, 1)Gospi-1, 2)Graac-1k, 3)Perui-1k, 4)vidi Bjelobrk Beni-13k, 1)D.Kosinj-6, 2)G.Kosinj-7, Beni-7k, 1)Brinje-4, 2)Kripolje(Jezerane)-2, 3)Senj-1, Benkovi-2k, 1)Senj-1, 2)Sv.Juraj-1, Benzia-3k, 1)Senj-1, 2)Starigrad-2, Beokovi-6k,Mekinjar, Berger-1k, Sinac, Beroni-4k, 1)G.Lapac-2k, 2)Lovinac-1, 3)Sv.Rok-1k, Besla-9k, DobroSelo, Bei-3k, Mualuk, Beir-12k, 1)Jasikovac(korenica)-1, 2)Kruge-9, 3)Vrpile(Korenica)-2, Beirevi-2k, 1)ovii-1, 2)Gospi-1, Bezjak-3k, Senj, Bevanda-6k, Joani, Bevandi-18k, 1)Debelo Brdo(Trnovac)-2, 2)Duikrava(Jablanac)-14, 3)Jablanac-2k, Bibi-11k,Oraovac(Donji Lapac) Bian-9k, 1)Bukovac(Perui)-8, 2)Liki Novi-1, Biani-62k, 1)Dabar-45, 2)Gospi-1, 3)Letinac-3, 4)Lipice(Jezerane)-3, 5)Vueti Selo (Brinje)-10, Biga-42, 1)Babin Potok (Vrhovine)-41, 2)Senj-1, Bilen-33k, 1)Bilenski Pod(Jablanac)-4, 2)Jezero(Jablanac)-4, 3)D.Pazarite-2, 4)Skoaj-7, 5)Bileni (Sitnica)-2, 6)Potkui(Sitnica)-10, 7)D.Svica-1, 8)Vaganac-3, Bilovi-9k, 1)Kompolje(Brlog)-4, 2)Poljice(Otoac)-4, 3)Senj-1, Biljan-36, 1)Gospi-1, 2)Kania(Gospi)-1, 3)G.Kosinj-4, 4)Mualuk-27, 5)Senj-2, 6)uta Lokva-1, Biljani-4 Buim, Biljetina-4, Kruge, Biljman-4,D.Kosinj, Binicki-12k, Mualuk, Biondi-113k, 1)Brinje-9, 2)Kompolje(Brlog)-3, 3)Melnice(Brlog)-49, 4)Senj-4, 5)Sinac-1, 6)Stolac(Sv.Juraj)-42, 7)Sv.Juraj-5, Biskupi-5, Letinac(Brinje) Biskupovi-8, D.Pazarite, Bizjak-1, Kripolje(Jezerane) Bianovi-2,ovii, Bii-2,Krbavica, Bjegovi-24, 1)Divo Selo-23, 2)Poitelj-1, Bjelajac-2,kare,5

Bjelobaba-24k, 1)Brlog-7, 2)Drenovac(Medak)-6, 3)Mutili-8, 4)Ondic(udbina)-2, 5)Vlasko polje-1, Bjelobrk-5, 1)Joani-4, 2)Podlapac-1, 3)vidi pod Belobrk, Blagovi-4, Zavalje, Blanua-52k, 1)Dno Polje-1, 2)Kijani-4, 3)Kruge-30, 4)Oraovac(Donji Lapac)-1, 5)Tomingaj(bruvno)-12k, 6)Tomingaj (Graac)-4, Blaanin-20k, 1)Blaanin Selo (Brinje)-16, 2)Stajnice(Brinje)-2, 3)Udbina-2, Blaeti-7, 1)Budak-5, 2)Mualuk-2, Blaevi-40k, 1)Boricevac-6, 2)Buim-3, 3)Gospi-1, 4)Lovinac-11, 5)Mrzli dol(senj)-8, 6)Senj-2, 7)Smiljan-3, 8)Smokri(lovinac)-2, 9)Vranik(Lovinac)-4, Blei-5, Letinac, Blitva-7, Medak, Bobi-93, 1)Dabar-33, 2)Mlakva(kosinj)-14, 3)Orovac(Otoac)-1, 4)Liko Petrovo Selo-16, 5)Poitelj-16, 6)Staro Selo(Otoac)-5, 7)Turjanski-5, 8)eljava-3, Bobinac-49, 1)ovii-6, 2)Lee-11, 3)Otoac-3, 4)Prozor-8, 5)Sinac-15, 6)Vaganac-6, Bodlovi-7, Lee, Bogavac-1, Lipovo polje (Kosinj) Bogdan-2, Ostrvica, Bogdani-24, 1)ovii-2, 2)Dudrava(Otoac)-4, 3)Lee-1, 4)Otoac-1, 5)Prozor-7, 6)Sinac6, Bogdanovi-61, 1)Babin Potok(Vrhovine)-1, 2)Brotnja(Srb)-2, 3)Gospi-2, 4)Otoac-1, 5)Srb-2, 6)Vrebac-19, 7)Vrhovine-34, Bogi-13, Smiljan, Bogunovi-79, 1)Dnopolje-7, 2)Donji Lapac-2, 3)Kvarte(Perui)-1, 4)Nebljusi-6, 5)Prljevo(Zrmanja)-24k, 6)Reetar-2, 7)Suvaja -7, 8)Vrelo(Zrmanja)-30k, Bokan-30, 1)Dugopolje(Srb)-2, 2)Osreci(Srb)-28, Bolta-15k, Kijani (Graac) Boljei-13, 1)Brinje-2, 2)Kripolje(Jezerane)-11, Boljfeta-7, Kompolje (Brlog), Boljkovac-6k, Ribnik, Bonti-1k, Senj, Bori-47, 1)Budak-2, 2)Buni-4, 3)Gospi-1, 4)Karaula(Perui)-1, 5)Konjsko brdo-12, 6)Krbavica-4, 7)Kvarte-3, 8)Ljubovo (Buni)-1, 9)Novo Selo(Bilaj)-2, 10)Liki Osik-6, 11)Liko Petrovo Selo-2, 12)Zalunica-1, 13)eljava(korenica)-8, Bori-116, 1)Babin Potok(Vrhovine)-36, 2)Brinje-4, 3)Gospi-1, 4)Kamenica(Korenica)-7, 5)Kri Polje(Jezerane)-4, 6)Kamenica (Jezerane)-48, 7)Mogori-6, 8)Radoti Selo(Brinje)6, 9)Rizvanua-3, 10)eljava-1, Borjan-10k, 1)Bjelo polje-1, 2)Frkai-9, Borkovic-3, Mogori, Borovac-86, 1)Doljane(kare)-1, 2)D.Pazarite-30, 3)Ponori-1, 4)Trnova(prizna)-9, 5)Skalic(Brinje)-22, 6)Vodotec-3 7)Zalunica -20, Boruvka-1k,-Senj Bosic-13, 1)Gospi-1, 2)Komic-12k, Bosnic-21, 1)brinje-6, 2)Kupirovo(Srb)-2, 3)Mekinjar-5, 4)Oraovac(Donji Lapac)-6, 5)Senj1, 6)Vaganac-1, Bosnjak-6, 1)Joani-1, 2)Komic-3, 3)Letinac-2, Bozanic-35k, 1)Debelo brdo (Buni)-3, 2)Kompolje (korenica)5, 3)Korenica-1, 4)Liko Petrovo Selo-1, 5)Tuzevic(Brinje)-22, 6)Vodotec-2, 7)Vranovaca(korenica)-1, Bozanovic-3, Dubrava(Otoac) Bozicevic-16, 1)Kripolje(Jezerane)-12, 2)prozor-3, 3)Stajnice-1,6

Bozickovic-37, 1)Staro Selo (Otoac)-3, 2)kare-23, 3)Turjanski-10, 4)Vrhovine-1, Bozic-36, 1)Budak-9, 2)Buni-1, 3)Gospi-1, 4)Orovac(Otoac)-1, 5)Poljice(Otoac)-1, 6)Stajnioce-2, 7)kare-13, 8)Turjanski-1, 9)Udbina-2, 10)Vaganac-2, 11)Vrabac-3, Bradicic-4, Otoac Bradil-1, Senj, Brajdic-1k,Senj, Brajkovic-56, 1)ovii-4, 2)Dabar-1, 3)Gospi-1, 4)Kompolje (brlog)-1, 5)Lee-5, 6)Perui-9, 7)Prozor-20, 8)Senj-1, 9)Sinac-14, Brakus-52, 1)Turjanski-6, 2)Zalunica-46, Bralic-13, 1)Bralici(Stari grad)-9, 2)Stari grad-4, Brankovic-9k, Brlog, Bravar-1k,