of 6 /6
PNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije, pod nazivom „Weather Forecast“. Ovaj zadatak pokriva oblasti: Layout, Activity i Intent. Postavka Zadatak se sastoji iz dva Activity-ja – MainActivity i DetailsActivity. MainActivity Izgled layout-a koji odgovara MainActivity je ilustrovan na slici - Slika 1. Activity treba da se sastoji iz sledećih elemenata: TextView - koji prikazuje naziv aplikacije – WeatherForecast EditText - koji predstavlja polje u kome se upisuje naziv grada za koji se potražuje vremenska prognoza Button - na čiji klik se prelazi na DetailsActivity DetailsActivity Izgled layout-a koji odgovara DetailsActivity dat je na slikama - Slika 2, Slika 3, Slika 4, Slika 5. Activity treba da se sastoji iz sledećih elemenata: TextView koji prikazuje lokaciju za koju se potražuje vremenska prognoza TextView koji prikazuje trenutni dan – pribaviti iz klase Calendar, korišćenjem instance Date klase Tri dugmeta koja imaju sledeću funkcionalnost: o Klikom na dugme „Temperatura“ u donjem delu prozora prikazuju su sledeće stavke: ImageView – slika koja reprezentuje trenutnu temperaturu Drop-down lista koja sadrži jedinice u kojima temperatura može da bude prikazana (F – Farenhajt, C - Celzijus) Tri TextView-a koja prikazuju informacije o trenutnoj temperaturi, pritisku i vlažnosti vazduha o Klikom na dugme „Izlazak i zalazak sunca“ prikazuje se TextView koji daje vremena izlaska i zalaska sunca za trenutni dan o Klikom na dugme „Vetar“ prikazuju se informacije o jačini i smeru duvanja vetra

PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

  • Upload
    others

  • View
    9

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno...

Page 1: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

PNRS1 – Zadatak 1

Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni

zadatak u vidu Android aplikacije, pod nazivom „Weather Forecast“.

Ovaj zadatak pokriva oblasti: Layout, Activity i Intent.

Postavka

Zadatak se sastoji iz dva Activity-ja – MainActivity i DetailsActivity.

MainActivity

Izgled layout-a koji odgovara MainActivity je ilustrovan na slici - Slika 1. Activity treba da se

sastoji iz sledećih elemenata:

TextView - koji prikazuje naziv aplikacije – WeatherForecast

EditText - koji predstavlja polje u kome se upisuje naziv grada za koji se potražuje

vremenska prognoza

Button - na čiji klik se prelazi na DetailsActivity

DetailsActivity

Izgled layout-a koji odgovara DetailsActivity dat je na slikama - Slika 2, Slika 3, Slika 4, Slika 5.

Activity treba da se sastoji iz sledećih elemenata:

TextView koji prikazuje lokaciju za koju se potražuje vremenska prognoza

TextView koji prikazuje trenutni dan – pribaviti iz klase Calendar, korišćenjem instance Date

klase

Tri dugmeta koja imaju sledeću funkcionalnost:

o Klikom na dugme „Temperatura“ u donjem delu prozora prikazuju su sledeće stavke:

ImageView – slika koja reprezentuje trenutnu temperaturu

Drop-down lista koja sadrži jedinice u kojima temperatura može da bude

prikazana (F – Farenhajt, C - Celzijus)

Tri TextView-a koja prikazuju informacije o trenutnoj temperaturi, pritisku i

vlažnosti vazduha

o Klikom na dugme „Izlazak i zalazak sunca“ prikazuje se TextView koji daje vremena

izlaska i zalaska sunca za trenutni dan

o Klikom na dugme „Vetar“ prikazuju se informacije o jačini i smeru duvanja vetra

Page 2: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

NAPOMENE:

1. Naziv grada treba da predstavlja ime grada uneto u EditText u MainActivity-ju (ukoliko u EditText

MainActivity-ja unesete vrednost „Novi Sad“, u TextView DetailsActivity-ja za naziv lokacije treba

da bude postavljena vrednost „Novi Sad“. Hint: Ovo se takođe radi upotrebom Intenta, potražiti

upotrebu “Bundle”-a)

2. Sve ostale vrednosti, poput temperature, vlažnosti vazduha i slično treba da predstavljaju

„dummy“ vrednosti. Njih ćemo dobavljati kada naučimo kako se komunicira sa web servisima

poput openweathermap.org i sličnih.

Slika 1 – MainActivity

Page 3: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

Slika 2 - DetailsActivity

TemperaturaIzlazak i zalazak

suncaVetar

Lokacija: Novi Sad

Dan: Subota

TextView

TextView

Button

Page 4: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

Slika 3 - Pritisnuto dugme "Temperatura"

TemperaturaIzlazak i zalazak

suncaVetar

Lokacija: Novi Sad

Dan: Subota

Jedinica: F

C

Drop-down lista

ImageView

Temperatura: 11 Pritisak: 1000Vlažnost vazduha: 44

Page 5: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

Slika 4 - Pritisnuto dugme "Izlazak i zalazak sunca"

TemperaturaIzlazak i zalazak

suncaVetar

Lokacija: Novi Sad

Dan: Subota

TextViewIzlazak sunca: 06:47Zalazak sunca: 17:45

Page 6: PNRS1 Zadatak 1 - University of Novi SadPNRS1 – Zadatak 1 Ovaj zadatak predstavlja prvi od ukupno šest domaćih zadataka koji zajedno čine projektni zadatak u vidu Android aplikacije,

Slika 5 - Pritisnuto dugme "Vetar"

TemperaturaIzlazak i zalazak

suncaVetar

Lokacija: Novi Sad

Dan: Subota

TextViewBrzina vetra: 4.1Pravac: N