Podjela korupcije

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podjela korupcije

Text of Podjela korupcije

 • Dr. sci. Darko Datzer

 • Uvod Sagledavanje razliitih aspekata i tipova korupcije pomae nam u razjanjavanju ta ovaj fenomen u potpunosti sadrava

  Kao to je to sluaj i sa drugim oblicima kriminaliteta, odnosno drutvenim pojavama openito, kriterija za podjelu korupcije ima jako mnogo

 • Podjela (1) Noack (1985) (ali i Dereninovi, 2001) dijeli korupciju na

  crnu, sivu i bijelu. Crna se odnosi na korupciju koja je zakonski proskribirana: u ovom sluaju ona predstavlja kazneno djelo, najee kao podmiivanje ili iznuda. Siva je prijelazna zona iz crne (nezakonite) u bijelu (toleriranu), i obuhvata sva ona ponaanja koja su na margini zakonitog, poput sponzoriranja politikih partija, i sl. Najzad, bijela je tolerirana korupcija, najee manja podmiivanja radi ostvarivanja kakvih prava, baki, itd.

 • Podjela (2) esto citirana podjela, posebice u laikoj javnosti, jest podjela

  Svjetske Banke (World Bank) na administrativnu i korupciju na visokoj razini. Administrativna se odnosi na svjesne devijacije javnih slubenika u provoenju zakona, pravila i drugih propisa s ciljem stjecanja nezakonite privatne dobiti. Korupcija na visokoj razini (korupcijom zarobljena drava) jest forma koruptivnih praksi gdje su postupanja pojedinaca, grupa ili poduzea, kako u javnom tako i privatnom sektoru, usmjerena na donoenje zakona, pravila ili openito vladine politike u nekoj drugoj formi koji bi bili u interesu pomenutih kategorija i njihovih partikularistikih interesa, a ne univerzalistikih interesa zajednice u cjelini.

 • Podjela (3) Ako se uzmu subjektivna obiljeja korupcije kao

  kriterij podjele, istu dijelimo na namjernu (umiljajnu) korupciju i propuste u upravljanju

  Namjerna (umiljajna) korupcija referira na aktivno i postupanje sa svrhom stjecanja kakve osobne koristi (npr. zahtijevanje novca u veoj visini od one koja je propisana za obavljanje kakve javne usluge)

  Propusti u upravljanju se odnose na ekscesno postupanje, esto pasivno, iz kojeg poinitelj nema osobne koristi (npr. proputanje dunosti nadzora)

 • Podjela (4) (Kazneno)pravna: aktivna i pasivna Institucionalna (sistemska) i idiosinkrazijska

  (individualna) Konvencionalna i posredna Konvencionalna (ili tradicionalna) referira na klasine korupcijske delikte podmiivanja Posredna se odnosi na disfunkcionalnost koja teti razvoju demokracije

 • Podjela (5) Koristei kao kriterij drutvenu oblast manifestiranja

  koruptivnih praksi i stabilnost korupcijskih veza, postoji i podjela na ulinu (pod kojom se podrazumijeva situacijska korupcija uglavnom administrativnih radnika, poput policajaca, carinika, upravnih referenata, itd ), ugovaraku (koja se odnosi na sklapanje tetnih ugovora i ima karakter deala ili dijela ekonomske politike poduzea ili pojedinca), politiku (svjesno donoenje nekvalitetnih pravnih propisa, nezakonito sponzoriranje politikih stranaka, pogodovanje interesnim skupinama, itd.)

  Sa stanovita dobrovoljnosti razlikuje se transakcijska i iznuivaka (defanzivna) korupcija

  Ostali oblici (investicijska, nepotistika, autogena) U njemakoj literaturi esta i podjela na situacijsku,

  strukturalnu i koruptivne mree

  Podjela korupcije UvodPodjela (1)Podjela (2)Podjela (3)Podjela (4)Podjela (5)