22
Podnikatelský záměr Metodické pokyny pro jeho zpracování

Podnikatelský záměr

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podnikatelský záměr. Metodické pokyny pro jeho zpracování. Důvody zpracování:. hlavním důvodem jsou peníze chuť riskovat - podnikat snaha něco v životě dokázat sobě i okolí a realizovat se. Která vlastnost vašeho výrobku bude lepší než u konkurence?. něco úplně nového? - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Podnikatelský záměr

Podnikatelský záměr

Metodické pokyny pro jeho zpracování

Page 2: Podnikatelský záměr

Důvody zpracování:

• hlavním důvodem jsou peníze

• chuť riskovat - podnikat

• snaha něco v životě dokázat sobě i okolí a realizovat se

Page 3: Podnikatelský záměr

Která vlastnost vašeho výrobku bude lepší než u konkurence?

• něco úplně nového?

• zdokonalená verze něčeho, co již existuje?

• levnější než ostatní?

• spolehlivější?

• mám pozáruční servis?

• mám kratší dodací lhůty?

Page 4: Podnikatelský záměr

Sestavení podnikatelského plánu.

1. Srozumitelnost

2. Stručnost

3. Logičnost

4. Pravdivost

5. Tvrzení nutno doložit vždy čísly

Page 5: Podnikatelský záměr

1. Srozumitelnost

O půjčce rozhoduje bankéř a posuzuje vás podle vyjadřování.

• vyjadřujte se jednoduše

• nesnažte se vyjádřit příliš mnoho myšlenek v jedné větě

• věty musí logicky na sebe navazovat

• snažte se seřadit informace pomocí tabulek

Page 6: Podnikatelský záměr

3. Logičnost

• Skutečnosti a nápady musí mít logickou návaznost

• vyhnout se řadě na sebe nenavazujících odstavců

• snaha neopakovat se v jednotlivých odstavcích

Page 7: Podnikatelský záměr

4. Pravdivost

• Jednotlivé tvrzení musí být doloženy fakty

• není možné si vymýšlet

• zejména z hlediska potencionálních zákazníků je nutné mít tvrzení podložena průzkumem trhu

Page 8: Podnikatelský záměr

4. Pravdivost

• Nezveličujte důležitost svého projektu!

Page 9: Podnikatelský záměr

5. Čísla

• Podnikatelský záměr čte bankéř, který uvažuje a myslí numericky

• proto se snažte uvádět číselné údaje všude tam, kde je to možné

Page 10: Podnikatelský záměr

Rozsah podnikatelského plánu

• Záleží na velikosti a rozsahu projektu

• čím vyšší částka, tím podrobnější podklady

Page 11: Podnikatelský záměr

Obsah podnikatelského plánu

1. Stručné prohlášení

2. Trh

3. Odbornost, zkušenosti a vklady osob

4. Výhody výrobku, nebo služby

5. Metoda založení

6. Dlouhodobý výhled

7. Použití fondů

8. Finanční cíle

9. Minulost podniku

10. Přílohy

Page 12: Podnikatelský záměr

1. Stručné prohlášení

• jméno a adresa

• předmět, ve kterém chcete podnikat

• výše částky, kterou si chcete půjčit

Page 13: Podnikatelský záměr

2. Trh

• Průzkum trhu (metody)

• potencionální zákazníci

• konkurence (konkrétně)

Page 14: Podnikatelský záměr

3. Odbornost, zkušenosti a zdroje zainteresovaných osob

• odborná způsobilost a praxe

• výše vkladu do podnikání

Page 15: Podnikatelský záměr

4. Výhody výrobku, nebo služby

A: Uvádět fakta, výrobek nepřeceňovvat

B: Informace o výrobku:

• stručný popis výrobku, nebo služby

• jak funguje

• jaké jsou přednosti oproti konkurenci

• jakékoliv nezávislé ocenění (podrobnosti v příloze)

Page 16: Podnikatelský záměr

5. Metoda založení firmy

• způsob nabízení výrobku na trhu

• struktura řízení - graficky

• výrobní metoda, popis budov, strojní vybavení, kapacita výroby, počet zaměs.

• vedení administrativní agendy, zastupování a podobně

Page 17: Podnikatelský záměr

6. Dlouhodobý výhled

• Vývoj výrobku

• zda může dojít ke změně nabídky a poptávky na trhu

• rozvoj na nové trhy

Page 18: Podnikatelský záměr

7. Použití fondů

• Kalkulací potřeby finančních prostředků vlastně zpracování podnikatelského záměru začíná

• kalkulovat nutno maximálně podrobně

• výpočty budou podkladem pro zpracování toku peněz

Page 19: Podnikatelský záměr

8. Finanční cíle.

• Předpokládaný obchodní obrat za první rok

• předpokládaný čistý zisk za první rok

• jak velká část poskytnuté půjčky bude splacena za jeden rok

• jaké jsou plány pro další rok

Page 20: Podnikatelský záměr

9. Minulost podniku

• Uvádí se v případě, že podnikatelský záměr je zpracován pro rozšíření aktivit, nebo sloučení dvou a více právnických subjektů

Page 21: Podnikatelský záměr

10. Přílohy

• Tok peněz

• souhrn průzkumů trhu (vlastní, prof. organ.)

• fotokopie článků z novin, posilující potřeby služby

• fotografie výrobku

• prospekty, výsledky testů

• smlouvy

Page 22: Podnikatelský záměr