Click here to load reader

Podrobné technické informace ozvučení

  • View
    0

  • Download
    0

Embed Size (px)

Text of Podrobné technické informace ozvučení

Podrobné technické informace - ozvuení ROKA SOUNDPodrobné technické informace - ozvuení Hotline: 774 116 807
Znáte pocit píjemného mrazení, kdy to kapele opravdu hraje? Abychom mohli stav hudební
euforie zprostedkovat maximálnímu potu návštvník, chceme z kapely penést co nejvíce a
nejvrnji k uchu i srdci posluchae. Na výbru komponent si dáváme záleet.
Dopejte svým akcím nekompromisní kvalitu a spolehlivost. Znaky Lab Gruppen, XTA, EAW,
L Acoustic's, RANE, DBX, Allen&Heath, T.C. Electronic, Tascam, QSC pouívají pední
svtový umlci jako nap: Linkin Park, Steve of Age, Offspring a mnozí další.
Snímání vašich zpv a nástroj svujeme výhradn osvdeným výrobcm mikrofon Shure,
AKG, Audix, Rode, Sennheiser.
Koncepce PA systému
Zvukový systém lze konfigurovat do rzných sestav dle reálného prostedí od 1000 W do 30
000W sin. výkonu.
Pouíváme aktivn dlené dvou a ty pásmové systémy, ízené špikovým audio
managementem XTA DP 448. Tato koncepce umouje "ušít" ideální konfiguraci systému pro
prostedí, v nm se vaše akce práv odehrává.
Veškeré komponenty je moné rovn pronajmout.
Seznam komponent:
Pro snímání zpv pouíváme:
Shure BETA 87 – 2 ks, kondenzátorový superkardioidní mikrofon s vyrovnanou fr.
charakteristikou pro pirozený a srozumitelný vocal.
Shure SM 58 – 6 ks, elektrodynamický osvdený zpvový mikrofon
Shure BETA 58 – 2ks, elektrodynamický superkardioidní mikrofon
Sennheiser E 825S – zpvový elektrodynamický mikrofon
Sennheiser EW 100G – bezdrátová sada runího mikrofonu a diverzitního pijímae
Pro snímání nástroj pouíváme:
Shure BETA 57 – 2 ks elektrodynamický superkardioidní nástrojový mikrofon
Audix D6 – velkomembránový nástrojový elektrodynamický mikrofon
Rode M3 – kondenzátorový nástrojový mikrofon
Sennheiser E 906 – 2 ks, elektrodynamický superkardioidní mikrofon urený speciáln pro
snímání kytarových aparát
Shure BETA 91 – kick, kondenzátorový mikrofon vetn in-line pedzesilovae pro "vrný plný
zvuk kicku"
Superlux – tom – 4 ks
Sennheiser E 614 - OH – 2ks, kondenzátorový superkardioidní mikrofon
Superlux DRK F5H3 – OH – 2 ks
Przvuné molitanové vloky a ochranné míky mikrofon urených pro zpv, jsou ped
kadou akcí zbaveny neistot v desinfekním istícím roztoku.
Signálové kabely, multipárový kabel, mikrofonní stojany
Pokud se dá ušetit na nákladech, pak je to práv na komponentech, které se pímo nepodílí na
kvalit zvuku. Pouíváme levné mikrofonní stojany Adam Hall. U signálových kabel je tomu
naopak. Signál penášíme výhradn kvalitními kabely Tasker C 301 osazenými konektory
Neutrik, je jsou letovány run.
Mixání pulty
Allen&Heath GL 24 - 32 - 32 in mono, 2 in sereo, 4 x group, 4 x matrix, 6 x aux, individuální
phantomové napájení, funkce PFL aj. Díky slušné výbav, dobrému zvuku a intuitivnímu
ovládání lze dopát kapelám solidní komfort.
Cena pronájmu: 900 K
Hughes & Kettner, Target 244 - 24 in, 5 x aux, 4x group
(záloha).
Cena pronájmu: 600 K
Soundcraft MH2 – na vyádání, mixání konzole pro nároné aplikace. 40 in mono, 4 in stereo,
10 aux, 8 group.
Signálové procesory
1) Efektové
T.C. Electronic D – TWO Špikový riderový stereo delay s funkcí TAP, pímého zadávání
tempa aj. funkcemi. (pouíváme v inzertech zpv, dech, virblu, akustických nástroj apod.)
Cena pronájmu: 400 K
T.C. Electronic M 300 digitální duální stereo efektový procesor s funkcí TAP. Jednotka A
obsahuje efekty typu delay, flanger, chorus. Jednotka B efekty reverbové. (záloha)
Cena pronájmu: 200 K
pro reverbové efekty)
kvalitou a širokými monostmi ovládání. (pouíváme v inzertech zpv, basové kytary atp.)
Cena pronájmu: 600 K
RANE G4 jednotka 4 kanál gat. Digitální pístroj s analogovým ovládáním. Široké monosti
nastavení a výborný zvuk. (pouíváme v inzertech bicí soupravy)
Cena pronájmu: 600 K
BSS DPR 504 riderový tykanálový noise gate s výborným zvukem.
(pouíváme zejména v inzertech bicí soupravy).
Cena pronájmu: 600 K
Crossovery
XTA DP 448 + Audiocore, loudspeaker audio management vysoké tídy s výbornými
pevodníky. 4 in, 8 out, delaye, fázové korekce, parametrické eq, grafické eq, crossover s
libovolným esignem, volitelnými typy a strmostmi filtr, limitery. Zaízení umouje optimáln
ošetit signál pro rzné konfigurace systému, vetn zajištní jeho kompletní ochrany.
Cena pronájmu: 900 K
RANE AC 23 B - 2 kusy, analogový crossover s výbornou zvukovou kvalitou, peladitelnými
filtry typu linkwitz relay 24dB/oct, delay kompenzací, 2 in, 6 out
(pouíváme pro front fill, drum fill i side fill)
Cena pronájmu: 300 K
Ekvalizéry
RANE SEQ 30l stereo ekvalizér s výbornou zvukovou kvalitou a spolehlivými fadery, jen /je/
umoují ovládat oba kanály souasn.
(pouíváme pro 1. a 3. mon. cestu)
Cena pronájmu: 500 K
XTA GQ 600 duální 30 pásmový pesný ekvalizér nejvyšší tídy se špikovou zvukovou kvalitou
a pesnými filtry.
Cena pronájmu: 700 K
(záloha – monitorové cesty)
Zesilovae
LAB GRUPPEN 4000 – precizn navrený dvoukanálový zesilova pracující ve tíd D o
celkovém výkonu 5000 W do 2 ohm. Výborný zvuk a spolehlivost je atributem této znaky.
(pouíváme pro SLF pásmo)
Cena pronájmu: 1000 K
L Acoustic's LA 48a – špikový dvoukanálový zesilova pracující ve tíd TD o celkovém
výkonu 5800 W do 2 ohm.
(pouíváme pro SLF pásmo)
Cena pronájmu: 1100 K
L Acoustic's LA 24a – špikový dvoukanálový zesilova pracující ve tíd TD o celkovém
výkonu 4600 W do 2 ohm.
(pouíváme pro LF pásmo)
Cena pronájmu: 900 K
L Acousitc's LA 15 a – špikový tykanálový zesilova pracující ve tíd A o celkovém výkonu
2400 W do 2 ohm.
(pouíváme pro MF a HF pásmo).
Cena pronájmu: 900 K
LAB GRUPPEN FP 2400 – špikový tykanálový zesilova pracující ve tíd A o celkovém
výkonu 2 400 W do 2 ohm.
(pouíváme pro monitorové cesty)
Cena pronájmu: 900 K
QSC PLX 1602 – dvoukanálový zesilova stední tídy o celkovém výkonu 1600 W do 4 ohm.
(pouíváme pro monitorové cesty nebo drum fill)
c
cena pronájmu: 400 K
BV-audio CF 400 MOS – dvoukanálový zesilova o výkonu 400 W do 4 ohm (záloha)
cena pronájmu: 200 K
Reproboxy
EAW JFL 210 – Line array – 12 ks, Reproboxy od špikového amerického výrobce EAW s
konstantním vyzaováním 110° horizontal x 15° vertical pro jeden box. Koncepce 2x10“ LF/MF,
1,4“ MF/HF. Výkon jednoho boxu v bi-amp reimu 950 W. Homogenní pokrytí celého
nazvuovaného prostoru a excelentní kvalita zvuku jsou atributy tchto box. Za vyzdvihnutí
stojí kultivovaný projev bez “ujeeného” charakteru. Fázová charakteristika soustavy je dotaena
tém k dokonalosti. Pouíváme jako hlavní PA v konfiguraci od 2 do 6 ks na stranu spolu s SW
118, 218. ízeno procesorem XTA DP 448 s továrními presety od EAW).
Cena pronájmu: 900 K / ks
ROKA SOUND PA 1581 K – 2 kusy, kvalitní full range tri –amp box s vrným pednesem a
dalekým dosahem, osazeno RCF, B&C speakers, koncepce 15“ LF, 8“ MF, 1,4“ HF – 1200 W.
(pouíváme jako hlavní PA pro akce stedního rozsahu s SW218 a SW 118S, základní preset
pro tento box je lazen v MLLSA, crossover XTA DP 448)
Cena pronájmu: 600 K / ks
Megaton NDM 152 – 2 kusy, dvoupásmový reprobox stední tídy osazený reproduktory RCF.
Koncepce 15“ MF,LF, 2“ MF,HF. Píkon 700W
(pouíváme jako monitory pro 1.a 3. mon. cestu nebo jako full range v reimu bi-amp pro malé
prostory spolu s SW118 a SW 218).
Cena pronájmu: 400 K / ks
Tapco 6915 , dvoupásmový "ekonomický" reprobox, píkon 400W, koncepce 15“ LF, 1“ MF,HF
(záloha)
Cena pronájmu: 250 K / ks
ROKA SOUND M 2101 – 2 kusy, dvoupásmový reprobox osazený reproduktory B&C o píkonu
400 W, koncepce 2x10“ LF, 1“ MF,HF. Díky této koncepci má soustava "rychlou" odezvu a
"široké pokrytí", které je výhodou pedevším pro monitoring zpv.
(Dva tyto boxy pouíváme pro 2. monitorovou cestu)
Cena pronájmu: 300 K / ks
ROKA SOUND M 1201 – 2 kusy, dvoupásmový reprobox osazený reproduktory B&C speakers
o píkonu 500 W, koncepce 12"LF, 1"HF na asymetrické horn. Asymetrické vyzaování najde
své uplatnní v akusticky komplikovaných prostorách i na malých pódiích, kde lze sníit riziko
vzniku akustické zptné vazby. (pouíváme jako monitorové boxy, front fill, side fill nebo jako full
range pro mluvené slovo s výbornou srozumitelností).
Cena pronájmu: 350 K /ks
ROKA SOUND SW 218E – 2 kusy, subbasový box, osazení RCF, píkon 2000W, koncepce
2X18“ bassreflex. Výhodou zvolené koncepce je nízké zkreslení, pirozený zvuk a snadné
navázání na další pásmo.
(pouíváme v kombinaci s PA 1581 a SW 118S jako hlavní PA)
Cena pronájmu: 650 K / ks
ROKA SOUND SW 118S – 4 kusy, subbasový box, osazení B&C, píkon 1000 W, koncepce
1x18“ bassreflex. Výhodou zvolené koncepce je nízké zkreslení, pirozený zvuk a snadné
navázání na další pásmo.
(pouíváme v kombinaci s EAW nebo RKS PA 1581 a SW 218S jako hlavní PA nebo jako sub
pro drum fill v kombinaci s Megaton NDM 152)
Cena pronájmu: 500 K / ks
Ostatní:
DI boxy, rozvade s proudovým chrániem, silové rozvody, pódiové rozvody, akustické
paravány.
Komponenty systému jsou pravideln udrovány v dobré kondici a istot pro zachování
spolehlivosti.