of 9 /9
Podstawa prawna Uchwałą Nr 370/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013r. został wprowadzony na terenie gminy Śrem Program „Rodzina 3+”.

Podstawa prawna

  • Upload
    taniel

  • View
    33

  • Download
    0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Podstawa prawna Uchwałą Nr 370/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013r. został wprowadzony na terenie gminy Śrem Program „Rodzina 3+”. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: Podstawa prawna

Podstawa prawna

Uchwałą Nr 370/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Śremie z dnia 19 września 2013r. został wprowadzony na terenie gminy Śrem Program „Rodzina 3+”.

Page 2: Podstawa prawna

Program „Rodzina 3+” jest adresowany do rodzin wielodzietnych (z minimum trojgiem dzieci, do ukończenia 18 roku życia, a w przypadku dziecka kontynuującego naukę do ukończenia 24 roku życia)

Page 3: Podstawa prawna

Program Rodzina 3+ to:•Ulgowe bilety miesięczne dla wszystkich członków rodziny wielodzietnej;•Ulgi w opłacie za pobyt dziecka w przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest gmina Śrem;•Zniżki na towary i usługi oferowane przez Partnerów przystępujących do Programu.

Lista Partnerów na stronie www.srem.pl

Page 4: Podstawa prawna

Aby skorzystać z ulg oferowanych w ramach Programu wystarczy:

1. Złożyć wniosek o wydanie karty rabatowej w Urzędzie Miejskim w Śremie – wzór wniosku na stronie www.srem.pl.

2. Odebrać kartę rabatową (karta wydawana w terminie do 30 dni od złożenia wniosku).

3. Korzystać z rabatów

Lista miejsc przyjaznych Rodzinom 3+ (Partnerów) na www.srem.pl.

Więcej informacji:Urząd Miejski w Śremie

Pion Edukacji i Usług Społecznych, pok. nr 1, tel. 61 28 47 142

Page 5: Podstawa prawna
Page 6: Podstawa prawna

1. W programie mogą uczestniczyć na zasadzie partnerstwa podmioty oferujące na lokalnym rynku towary i usługi z zastosowaniem obniżki cen dla członków rodzin wielodzietnych

2. Przystąpienie Partnera do Programu „Rodzina 3+” nastąpi na podstawie deklaracji złożonej w Urzędzie Miejskim w Śremie – wzór do pobrania na stronie www.srem.pl

3. Każdy Partner otrzyma identyfikator przystąpienia do Programu

4. Lista Partnerów oferujących zniżki na towary i usługi na stronie www.srem.pl

Więcej informacji:Urząd Miejski w Śremie

Pion Edukacji i Usług Społecznych, pok. nr 1, tel. 61 28 47 142

Page 7: Podstawa prawna
Page 8: Podstawa prawna
Page 9: Podstawa prawna

Więcej informacji:Urząd Miejski w Śremie

Pion Edukacji i Usług Społecznych, pok. nr 1, tel. 61 28 47 142