PODUZETNIČKI CENTAR I INKUBATOR PAKRAC D.O.O

 • View
  48

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PODUZETNIČKI CENTAR I INKUBATOR PAKRAC D.O.O. Tim s kojim nemoguće postaje mogućim. Zona male privrede 5 , Pakrac www.pc - pakrac.hr e-mail: pcp @pc- pakrrac.hr Tel : +385 34 290 650 Fax : +385 34 290 659. Osnovani 2000. godine kao trgovačko društvo (d.o.o.) - PowerPoint PPT Presentation

Text of PODUZETNIČKI CENTAR I INKUBATOR PAKRAC D.O.O

 • PODUZETNIKI CENTAR I INKUBATOR PAKRAC D.O.O.Tim s kojim nemogue postaje moguim

 • Zona male privrede 5, Pakrac

  www.pc-pakrac.hr e-mail: pcp@pc-pakrrac.hr

  Tel: +385 34 290 650Fax: +385 34 290 659

 • O nama

  Osnovani 2000. godine kao trgovako drutvo (d.o.o.)Jedini osniva Grad Pakrac (1 ured, 2 zaposlena)Institucionalna podrka razvoju malog i srednjeg poduzetnitva na podruju Grada Pakraca i Poeko-slavonske upanijeNositelji gospodarskog razvoja ovog krajaJedna od najstarijih potpornih institucija za razvoj poduzetnitva na podruju RH

 • Organizacijska struktura5 odjela:Razvojni odjelKnjigovodstveni servisPoduzetniki inkubatorGradska portska dvoranaGradska trnica22 zaposlena

 • Usluge Poduzetnikog centra PakracIzrada poslovnih planova i investicijskih studijaPriprema i provoenje projekata za nacionalne programe i mjere, te EU fondoveInformacije o mogunostima kreditiranja i priprema kreditne dokumentacijeIdentifikacija i razvoj projektnih idejaPorezno, financijsko savjetovanje i analiza poslovanjaEdukacije za poduzetnike poetnike i one u fazi rasta Knjigovodstvene uslugePoslovno povezivanjeOrganizacija sajmova i gospodarskih manifestacija

 • NAI USPJESIBroj stalnih korisnika knjigovodstvenih i usluga poreznog savjetovanja narastao na preko 5053 EU projekta84 poslovne ideje realizirane kroz kreditne linije HBOR-a i bespovratna sredstva MINGORP-aOsigurana znaajna financijska sredstva za daljnji razvoj poduzetnike infrastruktureEdukacije za poduzetnike (10 seminara godinje sa oko 100 poduzetnika)Inicirali osnivanje zadruga i turistikog klastera (zadruga Voko i Klaster kuna)2008. Najbolji Poduzetniki centar u Hrvatskoj2010. Najbolji Poduzetniki Inkubator u Hrvatskoj

 • Takoer20 izraenih poslovnih planova i investicijskih studija godinjeStudijska putovanja( Austrija, Hrvatska, Latvija, Maarska)Organizacija i sudjelovanje na lokalnim, regionalnim, nacionalnim i meunarodnim sajmovimaSudjelovanje na izradi: Regionalni operativni Program PS, Strategija razvoja ljudskih potencijala, Strategija razvoja poduzetnike infrastrukture Grada Pakrac, Strategija razvoja ruralnog turizma Grada PakracaNositelji i partneri na nacionalnim i EU projektima Implementacija EU projekata

 • IZVORI FINACIRANJA

  Izvori iz vlastitih djelatnosti 56%Projekti nacionalni i EU 40%Osniva Grad Pakrac 4%

 • Suraujemo/kontaktiramo s:PODUZETNICIMAGradovima Pakracom i LipikomHrvatskim ministarstvima(MINGORP, MP, MMPT, MOBMS, i dr.)Poeko-slavonskom upanijom, Regionalnom razvojnom agencijom PSHrvatskom obrtnikom komorom, Udruenjem obrtnika Pakraca i LipikaHrvatskom gospodarskom komoromHrvatska udruga poslodavacaMeunarodne organizacije (USAD, Poduzetna Hrvatska)Gospodarska i poljoprivedna komora tajerskeEkonomski fakulteti u Osijeku i ZagrebuVisoko gospodarsko uilite u KrievcimaOstale potporne institucije, poduzetniki centri i razvojne agencije

 • BUDUE AKTIVNOSTI.

  Napraviti novi poduzetniki web portal sa bazom poduzetnika Pakraca i LipikaNastaviti i proiriti suradnju s komorama iz AustrijeNastaviti implementaciju pretpristupnih EU fondovaAktivno nastaviti rad na pripremi Centra kao potporne institucije ali i poduzetnika za strukturne fondove EURazviti nove edukacijske i obrazovne programe za poduzetnike

 • Poslovna infrastruktura i pretpristupni fondovi u PakracuCARDS 2003 prvi poduzetniki inkubator Phare 2005 Razvoj uz znanje pristupna cesta Zoni male privrede PakracIPA IIIC: Poduzetniki inkubator Pakrac druga generacija drugi objekt poduzetnikog inkubatora

 • Poduzetniki inkubator Pakrac - druga generacija Nositelj: Grad Pakrac Partner: Poduzetniki centar Pakrac d.o.o. Ugovarateljno tijelo: Sredinja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije Ukupna vrijednost projekta: 1.031.340 Financiranje: EU 75,00% MINPO 12,50 % Grad Pakrac: 12,50 %Implementacija: 21 mjesec (04.01.2012. - 03.10.2013.)

 • CILJEVIOpi: Jaanje gospodarskog razvoja grada Pakraca i regionalne konkurentnosti kroz poveanje stope zaposlenosti i razvoj dinamine poduzetnike klime.

  Specifini:Dovretak poslovne infrastrukture unutar poslovne zone grada Pakraca kroz izgradnju drugog objekta poduzetnikog inkubatora, modernizaciju interne prometnice u zoni te trening i rad sa soft poslovnom infrastrukturom.

 • Aktivnosti projektaIzgradnja drugog objekta poduzetnikog inkubatora i sanacija interne prometnice unutar poslovne zoneEdukativne aktivnosti za osnaivanje poduzetnike aktivnosti i jaanje regionalne konkurentnosti:za poduzetnike poetnikeza poduzetnike u fazi rasta i razvojaza menadment poslovne infrastruktureJaanje poduzetnike svijesti u Pakracu i Poeko slavonskoj upaniji

 • REZULTATI

 • Drugi objekt poduzetnikog inkubatora4 proizvodna prostora ukupne povrine 813,25 m2Proizvodni prostor i pomoni dioNamjena: proizvodne i servisne djelatnostiPoetna zakupnina: 15 kn/m2 + PDVPravo na povlatenu zakupninuJavni natjeaj za zakup poslovnog prostora objavljen 27. rujna 2013. godine

 • Edukativne aktivnostiAbeceda poduzetnitva - 5 poduzetnika poetnika i onih koji planiraju pokrenuti vlastito poslovanje 108 sati edukacija 4 modulaPoduzetnici u fazi rasta i razvoja 20 poduzetnika 72 sata edukacija 4 modulaMenadment poslovne infrastrukture in-house trening i savjetovanje, izrada Strategije razvoja grada Pakraca za razdoblje 2013. 2020. godine

 • Strategija razvoja grada Pakraca2013. 2020.Vizija grada Pakraca: Pakrac je poduzetan grad u kojem privatni, javni i civilni sektor zajednikim radom i interakcijom doprinose stvaranju sigurnog i poeljnog okruenja za ivot, uenje i rad.5 stratekih ciljeva: Stvaranje konkurentnog gospodarstva Unaprjeenje infrastrukture i prostorno planiranje Unaprjeenje kvalitete ivota Zatita okolia Razvoj partnerstva i meusektorska suradnja

 • Jaanje poduzetnike svijesti u Pakracu i Poeko slavonskoj upanijiPromotivne aktivnosti:lanci i oglasi u lokalnim novinama i specijaliziranim asopisimaRadio emisije na lokalnim postajamaBroura i letci o poslovnoj infrastrukturi u gradu PakracuPromotivni film o poduzetnikoj klimi u gradu PakracuPoduzetniki tjedan otvorenih vrata

 • Dodatne informacije Grad PakracIvana Orban, voditeljica projekta Trg bana Josipa Jelaia 18, Pakractel: 034 411 080 @: ivana.orban@pakrac.hr

  Poduzetniki centar Pakrac d.o.o.Vida Ilii, direktoricaZona male privrede 5, Pakractel: 034 290 650@: pcp@pc-pakrac.biz

  **Gradonaelnik Grada Pakraca potpisao je 3. sijenja 2012. godine sa Sredinjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt Poduzetniki inkubator druga generacija.

  Projekt Grada Pakraca jedan je od ukupno 18 projekata koji e se provoditi u 10 hrvatskih upanija koje zaostaju u razvoju, a bit e financirani iz pretpristupnog fonda IPA 3C: Poduzetnika infrastruktura.

  Projekt su zajedniki razvili i kandidirali Grad Pakrac i Poduzetniki centar Pakrac uz Tehniku pomo za pripremu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja, umarstva i vodnog gospodarstva.

  **