Pojmovnik bilans Stanja i Bilans Uspjeha

Embed Size (px)

DESCRIPTION

X

Text of Pojmovnik bilans Stanja i Bilans Uspjeha

BILANS STANJA I BILANS USPJEHA-POJAM

Bilans stanja - dio finansijskog izvetaja u kome se prikazuje stanje imovine i obaveza jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, na dan bilansiranja u poslovnoj godini. Aktivu bilansa stanja ine podaci o sredstvima, a pasivu - podaci o sopstvenim i pozajmljenim izvorima sredstava (kapital i obaveze).Bilans uspjeha - dio finansijskog izvetaja u kome se prikazuju podaci jednog pravnog lica, odnosno preduzetnika, o prihodima, rashodima i rezultatu u periodu od poetka godine do dana bilansiranja u poslovnoj godini.