Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

Embed Size (px)

Citation preview

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  1/16

  Tilläggsprotokolltill 0150-K1999-14

  Arkiv/Åkl. ex

  Åklnr

  AM-60492-14

  Signerat av

  Ing-Marie Hägglund

  Signerat datum

  2015-10-05 08:51

  Polismyndighet

  Enhet

  Särskilda utr 1 Stockholm SU

  Handläggare (Protokollförare)Kommissarie Ing-Marie Hägglund

  Datum2015-09-17

  Undersökningsledare

  Chefsåklagare Anders JakobssonPolisens diarienummer

  0150-K1999-14

  Förtursmål

  NejBeslag Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

  Nej

  Ersättningsyrkanden Tolk krävs

  Misstänkt (Efternamn och förnamn)

  Knudtzon, Johan DanielPersonnummer

  19801113-4858

  Brott

  Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

  Underrättelse om utredning enligt RB 23:18 Underrättelse Yttrande Underrättelseutsänd senast slutförd

  2015-09-17 2015-09-28 2015-10-02Underrättelsesätt, misstänkt

  Tilläggsprotokoll mailat enl ök.

  Försvarare

  Johan Eriksson, förordnad 2014-10-16 2015-09-17 2015-09-28 2015-10-02

  Underrättelsesätt, försvarare

  Tilläggsprotokoll mailat till kontoretResultat av underrättelse mt

  Erinran,

  2015-10-01

  Resultat av underrättelse försv

  Erinran,

  2015-10-01Utredningsuppgifter/RedovisningshandlingarDiarienr Uppgiftstyp Sid

  aInkommen begäran om komplettering av förundersökning

  0150-K1999-14 Inkommen begäran om komplettering.................................................................. 1

  Förhör enligt begäran

  Förhör med annan, Hugosson, Jan Niclas ........................................................... 2

  Förhör med annan, Wikström, Lars Kenneth ...................................................... 6

  LISA anmälan upprättad av skyddsombud

  LISA (tillbud) anmälan, City polisen................................................................... 9

  Inkommet mail från advokat Johan Eriksson

  Inkommet mail från försvararen...........................................................................11

  Personalia

  Bilaga skäligen misstänkt, Knudtzon, Johan Daniel............................................ 13

  Personalia, Knudtzon, Johan Daniel.....................................................................14

  STOCKHOLMS TINGSRÄTTAvdelning 2

  INKOM: 2015-10-29

  MÅLNR: B 12230-14AKTBIL: 17

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  2/16

  Inkommen begäran om komplettering , 2015-08-31 16:28 diarienr: 0150-K1999-14

    1

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  3/16

  2

  Förhör Signerat av

  Signerat datum

  Polismyndighet

  Enhet

  Särskilda utr 1 Stockholm SUDiarienr

  0150-K1999-14

  Hörd personHugosson, Niclas

  Personnummer

  Den hörde är

  AnnanID Styrkt

  JaSätt

  PolislegitimationStällning till misstänkt - målsägande - vittne

  Tolk Språk

  Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

  Förhörd i egenskap av insatsledare angående händelsen då polisman Daniel Knudtzon avlossat skott på

  Hantverkargatan i Stockholm i april 2014 mot en flyende bil.

  Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

  Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

  Förhörsledare

  Ing-Marie HägglundFörhörsdatum

  2015-09-16Förhör påbörjat

  09:19Förhör avslutat

  09:29

  Förhörsplats

  Kungsbron 21, StockholmTyp av förhör

  RB 23:6

  Utskrivet av

  I-M H

  Förhörssätt

  Ljudbandsförhör

  Förhörsvittne

  Berättelse

  Fhl: Förhörsledare Ing-Marie HägglundNH: Hörd person, polisinspektör Niclas Hugosson

  Fhl: Välkommen hit

  NH: Tack

  Fhl: Då tänkte jag höra, du vet vad det är för händelse vi ska prata om?

  NH: Ja, det vet jag

  Fhl: Då i april 2014 vad hade du för tjänst då, var jobbade du?

  NH: Min tjänst var då, jag hade ett vikariat som gruppchef på span, grova brott sektionen icity. Jag kom till jobbet aktuell dag då min sektionschef, kriminalkommissarie MorganNeijnes hade ett ärende som kommit upp, vi hade fått in ett anonymt tips. Om vi bara går påvilken tjänst jag hade senare under dagen så var det så att Morgan han kunde inte ta det härnär vi gick upp i stab utan då fick jag ta över hans roll och gick upp som insatsledare förspaningsverksamheten, senare i den här händelsen då. Så att det var titeln för dagen så attsäga.

  Fhl: Och vad fanns det för grundinformation angående den här insatsen?

  NH: Vi hade fått ett obearbetat anonymt tips som gjorde gällande att den här dagen som vi

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  4/16

  pratar om, så skulle en guldbutik på Kungsholmen rånas, okänt vilken, men Kungsholmen vardet som var nämnt. Rånarna som skulle vara från Västerort skulle använda sig av en stulenVolvo V70 som var märkt Eon, det här elföretaget Eon. Det var det vi hade, det var inte såmycket där och då. Jag fick i order av Morgan Eijnes då att bedriva den yttre verksamheten

  och började plana då och så satte jag våran beredningsgrupp i arbete för att få lite mer kött påbenen så att säga, innan vi tar det på större allvar än var det var just där. Det kommer framganska snabbt att det finns en bil som är stulen, som är en Volvo V70, som är märkt Eon somtillhör det företaget, stulen under ganska brutala former om inte jag missminner mig helt fel.Det gör att det här blir lite mer stuns i, det ligger mer tyngd i det här. Nästa steg det blir att viska försöka titta på om vi kan hitta några intressanta guldaffärer, guldbutiker påKungsholmen då och det gjorde vi ganska omgående, jag hade själv en i huvudet och det var

   ju Dolks guld som ligger på Hantverkargatan, som vi vet har varit intressant förut. Så gjordevi en topp tre lista, jag kommer faktiskt inte ihåg vilka dom andra två var.

  Sagt och gjort. Morgan drog det här för sina chefer, alltså sektionschefen, och man beslutadeatt man skulle gå upp i stab. Jag fick då rollen utav Morgan att ta hans träd för han kunde inte

  ta jobbet utan då fick jag gå upp på LKC och sätta mig i stab. Det gjorde vi tillsammans medden vanliga stabspersonalen där uppe på radion, på LKC, och sen så var insatsledaren förpiketen med redan där och yttre kommissarien och sen jag. Det var vi tre som hade dom härsom vi kallar för operativa funktionerna ute på fältet just då. Sen så ska jag blotta minokunskap lite, så kommer, jag tror det var Torbjörn Nilsson in, och jag vet inte vad han hadeför roll men han är ju polisintendent om jag inte missminner mig helt fel och var vältjänstgörande polischef. Jag drog för honom dom förutsättningar som jag hade fått och vi saatt vi har inte så mycket mer tips än det här men det har en viss bärighet i att vi har faktiskt enstulen bil i det här ärendet och den uppgiften stämmer.

  Och just det, vi hade gett i uppgift till hanterarna också att gräva om det fanns någon mer

  information att få, vilket vi inte fick. Det kom fram senare sen i ärendet. Med domuppgifterna som Torbjörn Nilsson fick utav oss så fattar han beslut om att piketen skulleengageras så till den grad att vi skulle få ett par grupper underställda mig, jag kommer inteihåg hur många grupper vi fick, men dom fick beslut om förstärkningsvapen ochdistraktionsgranater så dom var fullt riggade, dom tog det på största allvar, precis som allaandra gjorde.

  Jag tillsammans med insatsledaren för piketen och yttre kommissarien vi hade gjort eninsatsplan och den bestod i kort och gott av att vi skulle bevaka tre stycken guldbutiker somvi hade fått utav beredningen att dom här var intressanta och det var Dolk guldbutik, det varden som vi hade mest fokus på. Och där hade vi en väldigt bra beredskap, och insatsplanenvar som så att vi skulle hålla dom här från det att vi var på plats på förmiddagen tills det att

  dom stängde klockan arton. Det var det planen var så att säga. Det hände inte så mycket merän att vi jobbade aktivt på insidan för att försöka få fram mer information i tipset, om detfanns någon källa vi kunde använda oss av men vi fick inget mer än så utan det där va.

  Sen så bytte man under gången…ja just det, vi fick ju…mina order till spanarna som jag hadepå min talgrupp, det var att, och instruktionerna vi hade fått då också från polischefen, det varatt inget rån skulle ske, eller fick ske, utan man skulle ingripa i förberedelse stadiet på detredan. Alla spanarna visste om vilka uppgifter dom hade, alla visste om varandra att vi togdet här på största allvar.

  Och sen gick dagen och sen byter man polischef, då kommer Rickard Johansson in och tar

  över och han gör inte samma bedömning som insatsledaren på piketen, yttre kommissarienoch jag gjorde då. Han frågar, han är mest intresserad av att veta den ekonomiska biten på dethela. Och jag sa att jag hade några spanare som skulle gå några timmar övertid bara och

  Förhör med Hugosson, Niclas; 2015-09-16 09:19 diarienr: 0150-K1999-14

    3

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  5/16

  piketen hade mer övertid att plocka ut i såna fall. Då gjorde Rickard Johansson bedömningenatt man skulle köra det på en brottsförebyggande insats istället, man skulle plocka en Alfapatrull ur en kommendering som var inne i stan, att låta den gå, att cirkulera mellan dom härtre platserna, man plockade bort piket personalen och lät dem göra andra uppgifter, man

  behöll spanarna på plats. Det tyckte jag var väldigt olyckligt, det är nästan grunden till varfördet blev som det blev sen, för vi hade inte samma beredskap längre, man tog det på detekonomiska beslutet.

  Sen är det faktiskt som så att jag lämnar stabsarbetet och lämnar över till Niclas Bång som taröver, för att jag var tvungen till att åka hem och ta hand om barn faktiskt, så illa är det mittuppe i det här då. Men man är ju nyfiken av sig så att när jag är nästan på väg till dagis ochska hämta min dotter så ringer jag till Niclas Bång, han svarar inte och envis som man är såringer jag till någon utav spanarna som är ute på fältet och han svarar och säger att nu är bilenhär, jag ligger bakom bilen. Och då är det den här aktuella Volvon. Sen har jag bara hörsägenoch det är inte intressant för det är inte det jag är här för, så det är det jag vet om alltså.

  Fhl: Vad är klockan ungefär när du lämnar det här, vet du det?

  NH: Jag skulle säga att det är en tre kvart innan dom upptäcker bilen sen har jag intehändelseförloppet efter det så att…..sen är jag ju med sen, när jag får det mig till livs att manhar skjutit och allt det här har hänt och man har gripit folk och så där, då kommer jag in efterdet att min fru kommer så jag kan lämna över, då åker jag in sen och kör efterarbetet då medpersonalvård och lite den biten som behövs då för det var många kollegor som mådde dåligt.Dom tyckte att det här var jobbigt och det tycker alla kollegor att det var jobbigt, det är ingensom vill skjuta någon utan vi försökte ju lösa det här och hade vi haft den bemanningen somvi hade haft som var tänkt från början, då hade det här aldrig inträffat, då hade vi kunnat gripadom här utan att skada den misstänkte i det här fallet, och att poliser hade inte behövt må

  dåligt för att man hade skjutit, det är min bestämda uppfattning.Fhl: Fanns det några som helst uppgifter om vilka gärningsmännen kunde vara?

  NH: Inte mer än att dom var från Västerort och då gick ju våra tankar till alla olika falanger,vi hade inga uppgifter mer än så alltså.

  Fhl: Nej. Träffade du Daniel Knudtzon när du kom in igen sen, efter det här hade hänt?

  NH: Ja, som hastigast. Jag gick bara fram och prata med honom och frågade hur det var, sågatt han var väl omhändertagen av sin närmsta chef och då backade jag bara ut, jag ville baratitta på honom, hälsa på honom, och säga att jag var här om han behövde mig.

  Fhl: Kan du säga någonting om hur du uppfattade hur han mådde då?

  NH: Han var tagen, han var tagen.

  Fhl: Är det någonting annat du har tänkt på som borde komma fram, du har svarat på allamina frågor jag hade skrivit ner, i din berättelse.

  NH: Nej, jag vill bara återigen trycka på att det är olyckligt att man låter ekonomin styra överen så här viktig insats, då om man inte tycker att det fanns någon stuns i det, men jag tycktedet fanns mycket bärighet i tipset, det anonyma tipset som vi hade fått, jag tycker det ärolyckligt.

  Fhl: Då tar jag och avslutar förhöret och stänger av bandspelaren när klockan är 09.29

  Förhör med Hugosson, Niclas; 2015-09-16 09:19 diarienr: 0150-K1999-14

    4

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  6/16

  Förhör med Hugosson, Niclas; 2015-09-16 09:19 diarienr: 0150-K1999-14

    5

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  7/16

  6

  Förhör Signerat av

  Signerat datum

  Polismyndighet

  Enhet

  Särskilda utr 1 Stockholm SUDiarienr

  0150-K1999-14

  Hörd personWikström, Kenneth

  Personnummer

  Den hörde är

  AnnanID Styrkt

  JaSätt

  Polisens tjänstekortStällning till misstänkt - målsägande - vittne

  Tolk Språk

  Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

  Förhörs i egenskap av skjutinstruktör på span City polisen, Stockholm

  Underrättad om misstanke Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

  Försvarare/ombud önskas Försvarare/ombud närvarande Godtar den försvarare som rätten förordnar

  Förhörsledare

  Ing-Marie HägglundFörhörsdatum

  2015-09-17Förhör påbörjat

  10:29Förhör avslutat

  10:41

  Förhörsplats

  Kungsbron 21, StockholmTyp av förhör

  RB 23:6

  Utskrivet av

  I-M H

  Förhörssätt

  Ljudbandsförhör

  Förhörsvittne

  Berättelse

  Fhl: Förhörsledare Ing-Marie HägglundKW: Hörd person, polisinspektör Kenneth Wikström

  Fhl: Välkommen hit

  KW: Tack

  Fhl: Då har vi pratat lite grand så du vet vad jag ska höra dig om, ärendet rör när kolleganDaniel Knudtzon sköt mot en flyende bil på Hantverkargatan i Stockholm i april 2014. Ochdu förhörs då i egenskap av skjutinstruktör på begäran från honom och hans försvar. Dåtänkte fråga först och främst hur länge har du varit skjutinstruktör?

  KW: 31 år

  Fhl: 31 år. Det dom begär då det är att du ska berätta för oss vad du har lärt ut till DanielKnudtzon om att skjuta under förflyttning

  KW: Ja. Skjuta under förflyttning det är kanske lite fel uttryckt, utan det som händer det äralltså på grund av forskning och så vidare så har man kommit underfund med att i enduellsituation och när man utsätts för hot, så är det både den som hotar och den som hotashamnar i vad vi kallar tunnelseende. Så därför den, som ett exempel, om du hamnar i enduellsituation med vapen, en skjutsituation, när din motståndare tar beslutet att skjuta dig ochlyfter sitt vapen, det som händer med honom då det är alltså att han hamnar i tunnelseende,

  och kommer att skjuta, teorin är att han kommer att skjuta där du var när han tog beslutet. Sådärför har många skjutinstruktörer infört någonting som vi kallar för sidosteg.

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  8/16

  Det här sidosteget det tar man alltså när du gör en motreaktion, alltså du ska antingen lyftaditt vapen ifrån höjd färdigställning eller dra ditt vapen från hölster. Den tiden det tar att lyftavapnet eller dra vapnet upp till skjutställning utnyttjar du och tar ett sidosteg, du förflyttar din

  kropp minst en kroppsbredd åt något håll. Det gör det att din överlevnads chans blir mycketstörre. Det har jag infört för alla i yttre tjänst och som är tillräckligt avancerade i sitt skytte föratt klara av det här. Det är egentligen inget konstigt utan det gör vi alltså under allaskjutövningar, även när man tränar basic, det vill säga nödvärnsdrag, drag från hölster upp tillskjutställning eller höjd beredskap, från att man har vapnet i händerna och lyfter upp tillskjutställning. I samband med det så utnyttjar man tiden där man flyttar vapnet med attförflytta sig. Du skapar dig själv en fördel, det är det det går ut på. Och det är inget hokuspokus som jag själv har hittat på, utan så är det.

  Fhl: Du sa någonting om…vad anser du om Daniels kunskaper här, är det någonting han harövat?

  KW: Daniel är en mycket duktig skytt och har en mycket god vapenhantering, så han harredan från början när han kom till krogsektionen, då han fick mig som instruktör, så har hanvarit med under dom här övningarna och övat det här. Ja det ingår alltså i standardövningarför honom.

  Fhl: Hur ofta har dom tjänsteskjutning?

  KW: Tre gånger om året, ibland fyra om man inberäknar då kompetensprovet. Vi övar juäven under dom tillfällena. Men även kompetensprovet kör jag med sidoförflyttning för domhär människorna, så det är alltså ett standard beteende.

  Fhl: Och han har klarat det varje gång?

  KW: Han har alltid klarat det, han sköt senast igår, hade jag honom.

  Fhl: Jag tänker på det här med att skjuta mot fordon, är det någonting man tar upp undertjänsteskjutningen och diskuterar?

  KW: Ja precis som man gör det under grundutbildningen så har ju debatten varit under alla år jag har varit polis, jag har varit polis i 37 år snart, att det är i princip meningslöst att skjutamot ett fordon för att få stopp på det. Men sen är diskussionen, det blir ju helt annorlunda omvi pratar om en nödvärnssituation där enda sättet är att få stopp på ett fordon det är att skjutaföraren.

  Fhl: Någonting annat där du tycker jag ska få veta om dom här skjutövningarna?

  KW: Nej, dom är ganska avancerade och när man har kommit till…och det är ju så att manökar ju alltså svårighetsgraden och i och med att….det går ju liksom inte i ett steg utan denstegras ju hela tiden och Daniel han är ju så pass så han kör ju alltså det värsta jag kan köramed min personal och så långt vi kan komma med dom resurser vi har och den tid jag har attöva med dem.

  Fhl: Innan vi började förhöret här så visade du upp, du vill bifoga en så kallad Lisa anmälansom du har upprättat i anledning av den här händelsen, den är avslutad och du vill att den skabifogas till utredningen. Ska vi bara lite kort, vad är en Lisa anmälan?

  KW: En Lisa anmälan, det är alltså att man som skyddsombud i det här fallet då, jag är

  Förhör med Wikström, Kenneth; 2015-09-17 10:29 diarienr: 0150-K1999-14

    7

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  9/16

  skyddsombud på det som tidigare kallades span i Stockholm city, och efter den här händelsenså upprättade jag en Lisa anmälan och det är på grund av om någon kollega har blivit skadadeller utsatt för en risk för att bli skadad, så gör man det här för att…både en försäkringsfrågaplus att det ska komma upp problem och felaktigheter som sker i verksamheten så att man ska

  få möjlighet att belysa och i bästa fall rätta till dom här felen så dom slipper och komma igen.I det här fallet så upprättade jag en Lisa anmälan på grund av dom uppgifter jag fickangående stabsarbetet under den här dagen. Och jag ifrågasatte varför man drog inpolispersonal som är ämnade för just den här typen av brott. Och det gör man alltså i entidpunkt på eftermiddagen där fortfarande den här guldsmedsaffären är öppen ytterligare ettpar timmar och det jag ifrågasätter det är med vad man fattade det här beslutet på, på vilkagrunder, om det var på ekonomiska på grund av att vissa människor hade krävt övertid för attfå fortsätta jobba eller om det var taktiska. Och dessutom ifrågasätter jag om man gjorde enriskbedömning innan man tog det här beslutet. Anledningen till att jag skrev den här Lisaanmälan det är att det blev ju en människa skadad, en kollega höll på att bli skadad samt att

   jag vill att man ska ta hänsyn till andra premisser än de ekonomiska när man fattar beslut.Och det beslutades att det skulle göras en genomlysning av ärendet.

  Fhl: Och den ledde inte till något?

  KW: Nej utan ansvarig chef då, krimchef i city, hon beordrade sin sekreterare att avslutaärendet och i åtgärderna nämns det ju att genomlysning skulle ske och det underliga då som

   jag anser det är att genomlysningen skulle genomföras av Rickard Johansson och som jaguppfattar det så satt Rickard Johansson som stabschef och för mig kan det verka ganskaunderligt om man ska genomlysa sina egna beslut, så därför tycker jag att……Och dessutomhar det betydelse för hela händelseförloppet, att man har dragit in personal och hade denpersonal som fick gå hem fått vara kvar, så kanske händelseförloppet blivit något helt annat.Och jag tycker att det är värt att ta upp i den här utredningen.

  Fhl: Jag tänkte bara fråga sen avslutningsvis, du träffar ju Daniel nu och träffade du honom isamband med att det här hade hänt?

  KW: Ja det är ju så att i och med att jag har varit polis länge och jag har varit med om en heldel och speciellt när det gäller vapen och våldsanvändning så frågar man mig alltid om jagkan bistå, så jag hade långa samtal med både Daniel och hans fru direkt efter händelsen ochsen har jag haft fortsatt kontakt med Daniel och diskuterat och dessutom själv tagit ner han såfort som möjligt efter den här skjutningen, och sköt med honom igen. Enligt det gamla, upppå hästen så fort som möjligt.

  Fhl: Kan du bara kort berätta om hur han mådde i samband med det här, hur uppfattade du

  det?

  KW: Ja är det någon som ska råka ut för en sån här händelse så är det ju inte han, för han ären mycket känslig människa, så han mådde fruktansvärt dåligt.

  Fhl: Om du inte har något mer så avslutar jag här

  KW: Ja

  Fhl: Då är klockan 10.41

  Förhör med Wikström, Kenneth; 2015-09-17 10:29 diarienr: 0150-K1999-14

    8

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  10/16

  LISA (tillbud) anmälan, City polisen , 2015-09-17 10:30 diarienr: 0150-K1999-14

    9

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  11/16

  LISA (tillbud) anmälan, City polisen , 2015-09-17 10:30 diarienr: 0150-K1999-14

    10

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  12/16

  Inkommet mail från försvararen , 2015-10-01 15:00 diarienr: 0150-K1999-14

    11

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  13/16

  Inkommet mail från försvararen , 2015-10-01 15:00 diarienr: 0150-K1999-14

    12

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  14/16

  13

  Bilaga - Skäligen misstänkt

  Polismyndighet

  Enhet

  Särskilda utr 1 Stockholm SUDiarienr

  0150-K1999-14

  Skäligen misstänkt personKnudtzon, Johan Daniel

  Personnr19801113-4858

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  15/16

  14

  Personalia och dagsbotsuppgift

  Utskriftsdatum

  2015-10-05

  Namn

  Knudtzon, Johan DanielPersonnummer

  19801113-4858

  Tilltalsnamn

  DanielKallas för Öknamn Kön

  Man

  Födelseförsamling Födelselän Födelseort utland

  Medborgarskap

  SverigeHemvistland Telefonnr

  0734256243: Mobiltelefon

  Adress

  Sankt Eriksgatan 116 Lgh 1204

  113 31 Stockholm

  FolkbokföringsortStockholm

  Senast kontrollerad mot folkbokföring  - -

  Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

  Utbildning

  Yrke / Titel

  Arbetsgivare Telefonnr

   Anställning (nuvarande och tidigare)

  Arbetsförhet och hälsotillstånd

  Kompletterande uppgifter

  Uppgiven inkomst

  Maka/make/sambos inkomst

  Försörjningsplikt

  Förmögenhet

  0

  Bidrag Civilstånd

  Ogift

  Hemmavarande barn under 18 år

  Skulder

  Kontroll utförd

  Taxerad inkomst

  203Taxeringsår

  2010

  Maka/make/sambos taxerade inkomst

  Taxeringskontroll utförd av Datum

    - -

 • 8/19/2019 Polis Daniel Knudtzon 19801113 FUP Tillägg Stockholm B 12230-14

  16/16

  Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18

  Polismyndighet

  Enhet

  Särskilda utr 1 Stockholm SU

  Ärende

  Diarienr

  0150-K1999-14Handläggare

  Hägglund, Ing-Marie

  Gärning

  Vållande till kroppsskada alt tjänstefel

  Berörd person

  Personnr

  19801113-4858Efternamn

  KnudtzonFörnamn

  Johan Daniel

  Underrättelse utsänd

  2015-09-17Yttrande senast

  2015-09-28Underrättelse slutförd

  2015-10-02Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

   

  Underrättelsesätt

  Tilläggsprotokoll mailat enl ök.

  Notering

  Datum

  2015-10-01

  Erinran

  Se inkommet mail, sid 11 i tilläggsprotokollet

  Försvarare

  NamnJohan Eriksson

  Underrättelse utsänd

  2015-09-17Yttrande senast

  2015-09-28Underrättselse slutförd

  2015-10-02

  Underrättelsesätt

  Tilläggsprotokoll mailat till kontoret

  Notering

  Datum

  2015-10-01

  Erinran

  Se inkommet mail, sid 11 i tilläggsprotokollet.