polisen lån av vapen formulär

Embed Size (px)

Text of polisen lån av vapen formulär

INTYG OM LN AV SKJUTVAPENfrn enskild person, skyttesammanslutning eller vapenhandlare

Sida 1 (1)

Uppgifter om vapnet och uppltaren (lngivaren) Betr. ln frn enskild person skall avskrift gras frn dennes licensVapentyp Fabrikat ndaml Tillstndshavare (Uppltare) efternamn, frnamn Utdelningsadress Srskilda villkor fr tillstndet Postnummer Postort Kaliber Diarienummer Personnummer Telefon dagtid Vapenklass

1

2

3

4

Tillverkningsnummer

Myndighet som meddelat tillstndet

Uppgifter om lntagarenLNTAGARE (efternamn och alla frnamn) Utdelningsadress NDAML med utlningen Postnummer Postort Personnummer Telefon dagtid Tid fr utlningen Fr.o.m. T.o.m.

Riktigheten av ovanstende uppgifter intygasUppltarens underskrift

(Datum) (Ort)2010-08-16 14:46:17

(Underskrift) (Namnfrtydligande)

RPS 551.4 2010-05-27/2