Polisområde Södra Skåne

 • View
  37

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Polisområde Södra Skåne. ”SES-projektet” / Hasse Persson. Viltolyckor……. Regelverk efter inträffad viltolycka. Polisområde Södra Skåne. ”SES-projektet” / Hasse Persson. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Polisområde Södra Skåne

 • ViltolyckorRegelverk efter intrffad viltolycka

 • Du r skyldig att mrka ut olycksplatsen och kontakta polis nr Du krt p bland annat lg, hjort, rdjur eller vildsvin enligt jaktfrordningen 40. Straffansvar finns.

  Notering: Det rcker sledes inte med att meddela markgaren eller jaktrttsinnehavaren

 • JaktlagenJaktfrordningenNaturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd (har ersatt Jaktkungrelsen)(Ordningslagen)

  Regelverk vid intrffad viltolycka

 • Statens vilt enligt Jaktfrordningen 33 r:

  lgHjortBjrnVargMed flera (lodjur, jrv, mm)

  OBS: Vildsvin och rdjur r inte statens vilt

 • Naturvrdsverkets freskrifter och allmnna rd 33:Har statens vilt skadats av annan orsak n pskjutning och inte omedelbart kunnat antrffas och avlivas, skall eftersk och avlivning av djuret ske p uppdrag av berrd polismyndighet, som meddelar freskrifter fr uppdragets genomfrande.Eftersket skall genomfras:Av berrd jaktrttsinnehavare eller annan utsedd av denne, ellerAv lmplig person som utsetts av polis, ellerAv srskild eftersksorganisation om jaktrttsinnehavaren inte kan ns eller denne i frvg verlmnat uppdraget till eftersksorganisationen.Med hjlp av sprhund som skall vara srskilt trnad fr ndamlet.???

 • Forts p Naturvrdsverkets freskrift 33

  Kan eller br uppdrag av polismyndigheten inte invntas av djurskyddsskl och kan det motiveras att skyndsamma tgrder varit befogade, fr eftersk och avlivning ske utan sdant tillstnd. Sdan tgrd skall snarast anmlas till polismyndigheten.

  Notering: Gller fortfarande endast statens vilt d v s lg och hjort men inte rdjur och vildsvin / HP

 • Naturvrdsverkets freskrift 38

  Har fredat djur enligt 33 t ex lg eller hjort (statens vilt), avlivats p g a sjukdom eller skada och utan fregende anmlan till polismyndigheten, skall den som svarade fr tgrden kunna motivera att avlivningen varit befogad. Hndelsen skall snarast anmlas till polismyndigheten.

 • Enligt naturvrdsverkets allmnna rd:Har polismyndigheten mottagit anmlan om trafikskadat eller ddat rdjur, vildsvin och mufflonfr, som ju inte r statens vilt, br polismyndigheten likafullt snarast underrtta berrd jaktrttsinnehavare eller av denne utsedd person och i frekommande fall ge uppmaning om att genomfra erforderligt eftersk och avlivning.

 • Jaktfrordningen 40 a

  Antrffas frilevande vilt s skadat eller i sdan belgenhet att det av djurskyddsskl snarast br avlivas, fr djuret avlivas ven om det r fredat eller om avlivningen sker p annans mark.

  Notering: Gller allt vilt

 • VIKTIGT Skilj mellan:Eftersk som sker p uppdrag/fullmakt av jaktrttsinnehavare ochEftersk som beordrats av polismyndigheten Kan endast ske om statens vilt r inblandat och jaktrttsinnehavaren inte kunnat ns eller att denne frklarat sig inte kunna eller vilja ta hand om eftersket. OBS! Polismyndigheten kan inte beordra eftersk p rdjur och vildsvin. Fr eftersk av dessa viltslag krvs tillstnd av jaktrttsinnehavaren.

 • Vem tillfaller viltet?Naturvrdverkets freskrift 2002:1836: lg eller hjort som antrffats dd eller avlivats vid eftersk som genomfrts enligt 33 skall frdelas enligt fljande:(Sammanfattningsvis kan man sga pkrningshalva och fallhalva).Se vidare i freskriften.Egen notering: Rdjur och vildsvin tillfaller alltid jaktrttsinnehavaren p den plats dr djuret antrffats/avlivats.

 • Enligt ordningslagen 3 kap 6 fr skjutning med eldvapen inte ske utan tillstnd av polismyndigheten inom omrde som omfattas av detaljplan.

  Notering: Detta gller ocks vid uppdrag i samband med viltolycka. / HP