42
Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 Toš, Niko ADP - IDNo: PBSI0408 Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2008 URL: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0408 E-pošta za kontakt: [email protected]

Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

  • Upload
    others

  • View
    1

  • Download
    0

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust2004

Toš, Niko

ADP - IDNo: PBSI0408

Izdajatelj: Arhiv družboslovnih podatkov, 2008

URL: https://www.adp.fdv.uni-lj.si/opisi/pbsi0408E-pošta za kontakt: [email protected]

Page 2: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

2

Opis raziskave

Osnovne informacije o raziskavi

ADP - IDNo:PBSI0408

DOI:https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1

Glavni avtor(ji):Toš, Niko, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij

Ostali (strokovni) sodelavci:Kurdija, Slavko, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede.;Raziskovalna skupinaKovačič, Matej, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede.;Raziskovalna skupinaVovk, Tina, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede.;Raziskovalna skupinaBešter Falle, Rebeka, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede.;Raziskovalna skupinaKecman, Ivi, Univerza v Ljubljani. Fakulteta za družbene vede.;Raziskovalna skupina

Izdelava:CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani (Ljubljana, Slovenija;avgust 2004)

Datum izdelave:avgust 2004

Kraj izdelave:Ljubljana, Slovenija

Uporaba računalniškega programa za izdelavo podatkov:Blaise CATI

Finančna podpora:UVI - Urad vlade za informiranje Republike SlovenijeMŠZŠ - Ministrstvo za šolstvo, znanost in šport

Številka projekta:ARRS CRP V5-0540-00 (Javnomnenjske raziskave o odnosu javnosti do aktualnih razmer in dogajanj v Sloveniji.)

Izdajatelj:ADP - Arhiv družboslovnih podatkov - Univerza v LjubljaniOd: 2008-11

Izročil:UVI - Urad vlade za informiranje Republike SlovenijeDatum: 1999-12-16

Raziskava je del serije:

PB - Politbarometer Telefonska anketa Politbarometer poteka mesečno in je namenjena merjenju stališč o razmerah v družbi in ocenjevanju delovanja vlade skozi perspektivo javnega mnenja. Blok vprašanj slovenskega Politbarometra je povzet po nemški raziskavi z istim imenom, ki jo izvaja Die Forschungsgruppe Wahlen iz Mannheima. Del vprašanj v anketi

Page 3: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

3

je stalnih, del pa se nanaša na ocenjevanje trenutno aktualnih dogajanj. Vsako leto del vprašanj iz te serije ponovijotudi v osebni anketi na terenu SJM.

Oblika citiranja:Toš, Niko in skupina. Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 [datoteka podatkov]. Slovenija, Ljubljana:Univerza v Ljubljani, Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij [izdelava], avgust 2004.Slovenija, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Arhiv družboslovnih podatkov [distribucija], 2008. ADP - IDNo:PBSI0408.https://doi.org/10.17898/ADP_PBSI0408_V1

Vsebina raziskave

Ključne besede:zadovoljstvo z razvojem demokracije v Sloveniji, zadovoljstvo z materialnimi razmerami, podpora vladi Antona Ropa,levo-desna politična orientacija, strankarske preference, ocena delovanja ministrstev, zaupanje v državne organe,izbor stranke za volitve v parlament, primernost Antona Ropa v primerjavi z Janezom Janšo za reševanje problemov,podpora Foruma 21, stališče o t. im. izbrisanih, zahteva za interpelacijo vladi

Ključne besede ELSST:POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST, DEMOKRACIJA,VOLILNI SISTEM, POLITIKA, VOLITVE , POLITIČNI KAZALCI, ZADOVOLJSTVO, STRANKARSKA PRIPADNOST,DEMOKRACIJA, VOLILNI SISTEM

Vsebinska področja CESSDA:POLITIKA - množične politične navade, stališča in mnenje

Vsebinsko področja CERIF:Politične in upravne vedeNOTRANJA POLITIKAAKTUALNE POLITIČNE RAZMERE

Povzetek:Raziskava sodi v sklop rednih mesečnih telefonskih anket, namenjenih spremljanju zadovoljstva z delom vlade inocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO terstrankarske preference. Tokratni aktualni blok sprašuje po pogledih ljudi na interpelacijo ter o urejanju položajaizbrisanih.

Abstract:ni podatka

Metodologija

Časovno pokritje:avgust 2004

Čas zbiranja podatkov:30. avgust 2004 - 1. september

Čas izdelave:2004-08

Država:Slovenija

Page 4: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

4

Geografsko pokritje:ozemlje Republike Slovenije

Najmanjša geografska enota:regija

Enota za analizo:posameznik

Populacija:Osebe starejše od 18 let, s stalnim prebivališčem v R Sloveniji.

Vrsta podatkov:Anketni podatki

Izključeni:Ljudje, ki živijo v gospodinjstvih brez telefona ali v institucijah.

Zbiranje podatkov je opravil:CJMMK - Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij, Univerza v Ljubljani

Časovna opredelitev podatkov:Raziskava v časovnem preseku

Pogostost zbiranja podatkov:Anketa se je - z izjemo poletnih mesecev - od leta 1995 do konca leta 2005 izvajala mesečno. Od leta 2006 se anketaizvaja 4 oziroma 5-krat letno.

Tip vzorca:Vzorec raziskave naredijo po postopku najključnega izbora telefonskih številk iz seznama telefonskih naročnikov v RS,ki niso pravne osebe. Vzorec naredijo na Telekomu Slovenije. Osebe znotraj gospodinjstva izberejo po metodizadnjega rojstnega dneva.

Način zbiranja podatkov:Računalniško podprta telefonska anketa (CATI).

Uporabljeni inštrument:CATI Standardiziran vprašalnik z večino vprašanj zaprtega tipa.

Opis zbiranja podatkov:Telefonske intervjuje Politbarometra 9/04 je izvajalo 28 izšolanih anketarjev pod stalnim nadzorom, v telefonskianketirnici CJMMK. Povprečen čas trajanja intervjuja (računalniška meritev) je 12 minut, medtem ko je skupni brutočas trajanja ankete 420 ur.

Ukrep za zmanjševanje manjkajočih podatkov:Če respondenta ni doma, anketarji v različnih urah in dneh opravijo vsaj 5 klicev.

Uteževanje:Oblikovane so uteži za starost, spol, regijo in izobrazbo, ki zmanjšujejo pristranost zaradi vzorčenja in zaradinesodelovanja v gospodinjstvih telefonskih naročnikov.

Očiščenje podatkov:Podatkovna datoteka je šla skozi ustaljeni postopek urejanja v ADP. Podatki so pregledani, vrednosti odgovorov izvenobsega predvidenih oznak so poenoteno označene kot izločilne (ne vem, brez odgovora).

Page 5: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

5

Stopnja sodelovanja:Vzorčenje je potekalo iz vzorčne baze (BN=2179). Stopnja izpolnjenosti ankete je 43 %.

Uvrstitev raziskave po pomembnosti:9: najvišji rang, primerjalne ali kontinuirane raziskave, pomembne populacije, metodološko ustrezne

Dostop do podatkov

Mesto:Arhiv družboslovnih podatkov

Velikost zbirke:1 SPSS datoteka podatkov.

Skupaj datotek:1

Omejitve pri uporabi

Podatki se izročajo izključno za izobraževalne in raziskovalne namene. Za navedene namene se lahko uporabljapodatke s šetstmesečnim zamikom od izvedbe raziskave.

Pri objavah, ki bi sledile na podlagi podatkov, je potrebno polno citirati avtorja in Arhiv.

Vsak uporabnik je dolžan opozoriti na morebitne pomanjkljivosti gradiva in poslati Arhivu 2 kopiji nastalih besedil.

Uporabnik naj pred uporabo pozorno prebere spremljajočo dokumentacijo in se v primeru nejasnosti obrne naavtorje raziskave ali Arhiv.

Page 6: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

6

Spremna gradiva

Gradiva o izvedbi raziskave

1. Toš, Niko (2004). PBSI0408 - politbarometer PB8/04 [vprašalnik].

Rezultati raziskave

1. Kurdija, Slavko in Štebe, Janez (1997). Oblikovanje vzorčnih uteži za telefonsko anketo Politbarometer [ostalidokumenti].

Povezane objave

1. Toš, Niko (2004). Politbarometer 08/2004: avgust 2004.2. (december 2009). Javnomnenjske raziskave.3. (junij 2009). Pregled rezultatov raziskav Politbarometra.4. (junij 2009). Dinamično prikazovanje podatkov Politbarometer.5. (oktober 2009). Center za raziskovanje javnega mnenja in množičnih komunikacij.

Page 7: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

7

Opis podatkov

Osnovne informacije o datoteki podatkov

Naslov podatkovne datoteke: PBSI0408 - Politbarometer PB8/04 [datoteka podatkov], 2004

Format: *.por - prenosljiva SPSS datoteka

število spremenljivk: 82število enot: 928

Spremenljivke

ID: ANKETA Oznaka: Oznaka Politbarometra

Vrednosti Kategorije Frekvenca2004-08-14 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Minimum: 2004-08-14

Maksimum: 2004-08-14

 

ID: Q1 Oznaka: ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI,

Dobesedno vprašanje: ČE OCENJUJETE NA SPLOŠNO, ALI BI REKLI, DA STE ZADOVOLJNI Z RAZVOJEMDEMOKRACIJE V SLOVENIJI, ALI NE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zadovoljen 3742 ni zadovoljen 4883 ne vem, b.o. 66

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 862

Neveljavni odgovori: 66

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q2 Oznaka: IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V

Dobesedno vprašanje: IN KAKO OCENJUJETE MATERIALNE RAZMERE, V KATERIH ŽIVITE VI IN VAŠADRUŽINA. ALI STE Z NJIMI ZADOVOLJNI, ALI NEZADOVOLJNI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zadovoljen 5412 ni zadovoljen 370

Page 8: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

8

3 ne vem, b.o. 17

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 911

Neveljavni odgovori: 17

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q481B Oznaka: ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Dobesedno vprašanje: ALI PODPIRATE VLADO ANTONA ROPA, ALI NE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 da, podpiram 4622 ne, ne podpiram 3703 ne vem, b.o. 96

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 832

Neveljavni odgovori: 96

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: W Oznaka: DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOL

Dobesedno vprašanje: DENIMO, DA BI BILE NASLEDNJO NEDELJO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. ALI BI VI ŠLI,ALI NE BI ŠLI NA VOLITVE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 da 6412 ne 2433 ne vem, b.o. 44

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 884

Neveljavni odgovori: 44

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: W2 Oznaka: IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VO

Dobesedno vprašanje: IN ZA KATERO STRANKO BI NAJVERJETNEJE VOLILI? Anketar: ne beri strank!!!

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 6

Page 9: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

9

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 1473 NSI - krscanska ljudska stranka 454 SLS - slovenska ljudska stranka 215 SMS - stranka mladih Slovenije 66 SNS - slovenska nacionalna stranka 177 SDS - slovenska demokratska stranka 100

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 51

9 drugo 60 ne vem, b.o. 242Sysmiss 287

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 399

Neveljavni odgovori: 529

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: W2_DR Oznaka: anketar - vpiši ime druge stranke, male

Dobesedno vprašanje: anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednosti Kategorije Frekvencajunijska lista 1nobenega 1slovenija je naša 1stranka za podjetno slovenijo 1zeleni 1zeleno 1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 6

 

ID: W3 Oznaka: PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ

Dobesedno vprašanje: PA VENDARLE, KATERA STRANKA VAM JE VSAJ NEKOLIKO BLIŽJA KOT OSTALE?(anketar: ne beri strank!!!)

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 6

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 483 NSI - krscanska ljudska stranka 84 SLS - slovenska ljudska stranka 6

Page 10: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

10

5 SMS - stranka mladih Slovenije 186 SNS - slovenska nacionalna stranka 157 SDS - slovenska demokratska stranka 29

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 15

9 drugo 90 ne vem, b.o 374Sysmiss 400

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 154

Neveljavni odgovori: 774

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: W3_DR Oznaka: anketar - vpiši ime druge stranke, male

Dobesedno vprašanje: anketar - vpiši ime druge stranke, male črke!!!

Vrednosti Kategorije Frekvencaaktivna slovenija 1zeleni 4zeleni slovenije 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 8

 

ID: Q510 Oznaka: ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZA

Dobesedno vprašanje: ALI LAHKO POVESTE KAKO STE RAVNALI OB ZADNJIH VOLITVAH V DRŽAVNI ZBOROKTOBRA LETA 2000? ZA KATERO STRANKO OZ. KANDIDATA KATERE STRANKE STE TAKRAT VOLILI?(anketar: ne beri strank!!!)

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 DESUS-demokratsko strankoupokojencev Slovenije 10

2 LDS-liberalno demokracijo Slovenije 2473 NSI-krščansko ljudsko stranko 314 SLS+SKD-slovensko ljudsko stranko 335 SMS-stranko mladih Slovenije 56 SNS-slovensko nacionalno stranko 147 SDS-socialno demokracijo Slovenije 89

8 ZLSD-združeno listo socialnihdemokratov 64

Page 11: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

11

9 nisem šel na volitve 1940 ne vem, b.o., drugo 241

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 687

Neveljavni odgovori: 241

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: LD Oznaka: MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH ST

Dobesedno vprašanje: MNOGI LJUDJE RAZMIŠLJAJO O POLITIČNIH STALIŠČIH KOT O 'LEVIH' ALI O 'DESNIH'.RADI BI ZVEDELI, ALI BI SE VI SAMI UVRSTILI PREJ LEVO ALI PREJ DESNO?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 prej levo 2342 v sredino 1473 prej desno 1944 b.o. 352Sysmiss 1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 575

Neveljavni odgovori: 353

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: V1 Oznaka: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV,

Dobesedno vprašanje: NAVEDLI VAM BOMO NEKAJ DRŽAVNIH USTANOV, VI PA OCENITE NJIHOVOUSPEŠNOST TAKO KOT V ŠOLI, Z OCENAMI OD 1 DO 5. PRI ČEMER 1 - POMENI ZELO NEUSPEŠNO, 5 -ZELO USPEŠNO, 3 - PA JE NEKJE VMES. NAJPREJ, KAKO OCENJUJETE DELO SLOVENSKE VLADE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1082 . 1733 nekje vmes 4354 . 1585 zelo uspešno 216 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 33

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 895

Page 12: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

12

Neveljavni odgovori: 33

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: V2 Oznaka: IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT

Dobesedno vprašanje: IN KAKO OCENJUJETE DELO ANTONA ROPA KOT PREDSEDNIKA SLOVENSKEVLADE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1072 . 1603 nekje vmes 2834 . 2455 zelo uspešno 766 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 57

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 871

Neveljavni odgovori: 57

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: V3 Oznaka: S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAV

Dobesedno vprašanje: S POMOČJO ISTEGA MERILA OCENITE ŠE DRŽAVNI ZBOR

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 912 . 2113 nekje vmes 3854 . 1455 zelo uspešno 226 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 74

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 854

Neveljavni odgovori: 74

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: V10_1 Oznaka: HORVAT

Page 13: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

13

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 472 . 823 nekje vmes 2154 . 1155 zelo uspešno 396 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 430

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 498

Neveljavni odgovori: 430

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: V9 Oznaka: KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZI

Dobesedno vprašanje: KAKO OCENJUJETE DELO PARLAMENTARNE OPOZICIJE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 962 . 1763 nekje vmes 3074 . 1795 zelo uspešno 356 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 135

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 793

Neveljavni odgovori: 135

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: V6A Oznaka: KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA S

Dobesedno vprašanje: KAKO OCENJUJETE DELO USTAVNEGA SODIŠČA SLOVENIJE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1512 . 2373 nekje vmes 2664 . 1185 zelo uspešno 33

Page 14: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

14

6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 123

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 805

Neveljavni odgovori: 123

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: V5 Oznaka: KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLI

Dobesedno vprašanje: KAKO OCENJUJETE DELO PREDSEDNIKA REPUBLIKE JANEZA DRNOVŠKA?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 672 . 1063 nekje vmes 2634 . 2965 zelo uspešno 1256 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 71

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 857

Neveljavni odgovori: 71

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M1 Oznaka: Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST D

Dobesedno vprašanje: Z OCENAMI OD 1 DO 5, OCENITE USPEŠNOST DELOVANJA POSAMEZNIHMINISTRSTEV IN NJIHOVIH SEDANJIH MINISTROV, IN SICER NAJPREJ M. ZA DELO, DRUŽINO IN SOCIALNEZADEVE, MINISTER VLADO DIMOVSKI

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 522 . 1093 nekje vmes 3394 . 2255 zelo uspešno 406 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 163

Opisne statistike

Page 15: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

15

Veljavni odgovori: 765

Neveljavni odgovori: 163

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M3 Oznaka: M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Dobesedno vprašanje: M. ZA FINANCE, MINISTER DUŠAN MRAMOR

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 562 . 1203 nekje vmes 2604 . 2545 zelo uspešno 976 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 141

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 787

Neveljavni odgovori: 141

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M4_1 Oznaka: GOSPODARSTVO

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 622 . 1103 nekje vmes 2574 . 1755 zelo uspešno 636 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 261

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 667

Neveljavni odgovori: 261

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M5_1 Oznaka: KMETIJSTVO,GOZDARSTVO

Vrednosti Kategorije Frekvenca

Page 16: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

16

1 zelo neuspešno 522 . 1153 nekje vmes 3114 . 1425 zelo uspešno 176 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 291

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 637

Neveljavni odgovori: 291

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M6 Oznaka: NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M

Dobesedno vprašanje: NA ISTI NAČIN OD 1 DO 5 OCENITE TUDI M. ZA KULTURO, MINISTRICA ANDREJARIHTER

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 412 . 913 nekje vmes 2914 . 2775 zelo uspešno 536 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 175

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 753

Neveljavni odgovori: 175

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M7 Oznaka: M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOH

Dobesedno vprašanje: M. ZA NOTRANJE ZADEVE, MINISTER RADO BOHINC

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 902 . 1903 nekje vmes 3004 . 1725 zelo uspešno 50

Page 17: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

17

6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 126

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 802

Neveljavni odgovori: 126

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M8 Oznaka: M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Dobesedno vprašanje: M. ZA OBRAMBO, MINISTER ANTON GRIZOLD

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 352 . 1023 nekje vmes 3014 . 2455 zelo uspešno 666 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 179

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 749

Neveljavni odgovori: 179

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M9 Oznaka: M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ

Dobesedno vprašanje: M. ZA OKOLJE IN PROSTOR, MINISTER JANEZ KOPAČ

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 912 . 1543 nekje vmes 3204 . 1875 zelo uspešno 376 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 139

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 789

Neveljavni odgovori: 139

Page 18: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

18

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M10_2 Oznaka: PRAVOSODJE

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1212 . 1743 nekje vmes 2414 . 1775 zelo uspešno 756 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 140

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 788

Neveljavni odgovori: 140

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M11_1 Oznaka: PROMET

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 302 . 923 nekje vmes 2634 . 2125 zelo uspešno 516 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 280

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 648

Neveljavni odgovori: 280

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M18 Oznaka: M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTE

Dobesedno vprašanje: M. ZA ŠOLSTVO, ZNANOST IN ŠPORT, MINISTER SLAVKO GABER

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1172 . 133

Page 19: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

19

3 nekje vmes 2494 . 2345 zelo uspešno 1006 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 95

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 833

Neveljavni odgovori: 95

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M13 Oznaka: M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Dobesedno vprašanje: M. ZA ZDRAVSTVO, MINISTER DUŠAN KEBER

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 1122 . 1863 nekje vmes 2694 . 1865 zelo uspešno 816 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 94

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 834

Neveljavni odgovori: 94

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M15_1 Oznaka: ZUNANJE ZADEVE

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 392 . 743 nekje vmes 2544 . 1615 zelo uspešno 516 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 349

Opisne statistike

Page 20: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

20

Veljavni odgovori: 579

Neveljavni odgovori: 349

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M19 Oznaka: M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAV

Dobesedno vprašanje: M. ZA INFORMACIJSKO DRUŽBO, MINISTER PAVLE GANTAR

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 402 . 1513 nekje vmes 2904 . 1595 zelo uspešno 286 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 260

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 668

Neveljavni odgovori: 260

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: M17_1 Oznaka: EVROPSKE ZADEVE

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 142 . 463 nekje vmes 2364 . 1815 zelo uspešno 316 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 420

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 508

Neveljavni odgovori: 420

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 5

 

ID: M20 Oznaka: URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTR

Dobesedno vprašanje: URAD VLADE ZA REGIONALNI RAZVOJ, MINISTRICA ZDENKA KOVAČ

Page 21: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

21

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 zelo neuspešno 402 . 1353 nekje vmes 2694 . 1135 zelo uspešno 156 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 356

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 572

Neveljavni odgovori: 356

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I1 Oznaka: SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI

Dobesedno vprašanje: SEDAJ VAM BOMO NAVEDLI NEKAJ USTANOV, VI PA POVEJTE, KOLIKO JIMZAUPATE. OCENITE ZOPET Z LESTVICO OD 1 DO 5, PRI ČEMER 1 POMENI DA TEJ USTANOVI NIČ NEZAUPATE, 5 PA DA JI ZAUPATE POPOLNOMA. KAKO TOREJ ZAUPATE...: VLADI V CELOTI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 1102 . 1783 nekaj vmes 3654 . 1795 najbolj zaupa 616 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 35

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 893

Neveljavni odgovori: 35

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I2 Oznaka: PREDSEDNIKU VLADE?

Dobesedno vprašanje: PREDSEDNIKU VLADE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 1152 . 1443 nekaj vmes 277

Page 22: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

22

4 . 2375 najbolj zaupa 1136 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 42

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 886

Neveljavni odgovori: 42

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I3 Oznaka: DRŽAVNEMU ZBORU?

Dobesedno vprašanje: DRŽAVNEMU ZBORU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 782 . 1963 nekaj vmes 3994 . 1605 najbolj zaupa 386 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 57

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 871

Neveljavni odgovori: 57

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I4 Oznaka: PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Dobesedno vprašanje: PREDSEDNIKU REPUBLIKE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 602 . 1083 nekaj vmes 2514 . 3175 najbolj zaupa 1516 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 41

Opisne statistike

Page 23: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

23

Veljavni odgovori: 887

Neveljavni odgovori: 41

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I5 Oznaka: POLITIČNIM STRANKAM?

Dobesedno vprašanje: POLITIČNIM STRANKAM?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 1312 . 2573 nekaj vmes 3844 . 535 najbolj zaupa 126 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 91

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 837

Neveljavni odgovori: 91

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I6 Oznaka: SODIŠČEM?

Dobesedno vprašanje: SODIŠČEM?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 1642 . 2733 nekaj vmes 2934 . 1245 najbolj zaupa 216 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 53

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 875

Neveljavni odgovori: 53

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I7 Oznaka: POLICIJI?

Page 24: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

24

Dobesedno vprašanje: POLICIJI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 902 . 1843 nekaj vmes 3374 . 2185 najbolj zaupa 656 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 34

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 894

Neveljavni odgovori: 34

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I8 Oznaka: VOJSKI?

Dobesedno vprašanje: VOJSKI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 332 . 963 nekaj vmes 2804 . 3055 najbolj zaupa 1076 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 107

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 821

Neveljavni odgovori: 107

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I9 Oznaka: CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Dobesedno vprašanje: CERKVI IN DUHOVŠČINI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 2352 . 1693 nekaj vmes 2644 . 124

Page 25: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

25

5 najbolj zaupa 746 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 62

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 866

Neveljavni odgovori: 62

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I10 Oznaka: BANKI SLOVENIJE?

Dobesedno vprašanje: BANKI SLOVENIJE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 422 . 1093 nekaj vmes 3054 . 3175 najbolj zaupa 1076 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 48

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 880

Neveljavni odgovori: 48

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I11 Oznaka: SLOVENSKEMU TOLARJU?

Dobesedno vprašanje: SLOVENSKEMU TOLARJU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 312 . 613 nekaj vmes 2734 . 3695 najbolj zaupa 1536 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 41

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 887

Page 26: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

26

Neveljavni odgovori: 41

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I13 Oznaka: SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Dobesedno vprašanje: SLOVENSKEMU ŠOLSTVU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 642 . 1303 nekaj vmes 3064 . 2935 najbolj zaupa 726 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 63

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 865

Neveljavni odgovori: 63

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I14 Oznaka: SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Dobesedno vprašanje: SLOVENSKEMU ZDRAVSTVU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 622 . 1513 nekaj vmes 3704 . 2475 najbolj zaupa 706 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 28

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 900

Neveljavni odgovori: 28

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I22 Oznaka: ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Dobesedno vprašanje: ORGANIZACIJI ZDRUŽENIH NARODOV - OZN?

Page 27: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

27

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 02 . 03 nekaj vmes 04 . 05 najbolj zaupa 06 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I23 Oznaka: EVROPSKI UNIJI?

Dobesedno vprašanje: EVROPSKI UNIJI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 412 . 933 nekaj vmes 3484 . 2765 najbolj zaupa 616 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 109

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 819

Neveljavni odgovori: 109

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I21 Oznaka: NATU?

Dobesedno vprašanje: NATU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 982 . 1823 nekaj vmes 2754 . 2005 najbolj zaupa 51

Page 28: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

28

6 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 122

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 806

Neveljavni odgovori: 122

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I12 Oznaka: USTAVNEMU SODIŠČU?

Dobesedno vprašanje: USTAVNEMU SODIŠČU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 1052 . 2023 nekaj vmes 3154 . 1565 najbolj zaupa 436 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 107

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 821

Neveljavni odgovori: 107

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I15 Oznaka: ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Dobesedno vprašanje: ČASOPISOM, TELEVIZIJI IN RADIU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 572 . 1523 nekaj vmes 3224 . 2805 najbolj zaupa 746 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 43

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 885

Neveljavni odgovori: 43

Page 29: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

29

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I24 Oznaka: DRŽAVNI UPRAVI?

Dobesedno vprašanje: DRŽAVNI UPRAVI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 592 . 1813 nekaj vmes 4074 . 1435 najbolj zaupa 306 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 108

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 820

Neveljavni odgovori: 108

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: I25 Oznaka: ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Dobesedno vprašanje: ZAUPANJE EVROPSKEMU EURU?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 najmanj zaupa 272 . 393 nekaj vmes 1684 . 4015 najbolj zaupa 1876 ne vem/ ne pozna/b.o. 0Sysmiss 106

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 822

Neveljavni odgovori: 106

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

ID: Q720A Oznaka: JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA

Dobesedno vprašanje: JUNIJA SMO IMELI EVROPSKE, SEPTEMBRA PA BODO VOLITVE V DRŽAVNI ZBOR. POSTAVLJA SE VPRAŠANJE, KATERE STRANKE SO, GLEDE NA SVOJ PROGRAM IN KONKRETNO ZAVZEMANJE, NAJBOLJ USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE NASLEDNJIH PROBLEMOV. NAJPREJ:

Page 30: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

30

ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI (anketar, ne beri strank!!!!)

Vrednosti Kategorije Frekvenca0 ne vem, b.o. 0

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 03 NSI - krscanska ljudska stranka 04 SLS - slovenska ljudska stranka 05 SMS - stranka mladih Slovenije 06 SNS - slovenska nacionalna stranka 07 SDS - slovenska demokratska stranka 0

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

9 drugo 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: Q720B Oznaka: RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Dobesedno vprašanje: RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednosti Kategorije Frekvenca0 ne vem, b.o. 0

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 03 NSI - krscanska ljudska stranka 04 SLS - slovenska ljudska stranka 05 SMS - stranka mladih Slovenije 06 SNS - slovenska nacionalna stranka 07 SDS - slovenska demokratska stranka 0

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

9 drugo 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Page 31: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

31

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: Q720C Oznaka: USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPS

Dobesedno vprašanje: USPEŠNO UVELJAVLJANJE SLOVENIJE V EVROPSKI UNIJI

Vrednosti Kategorije Frekvenca0 ne vem, b.o. 0

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 03 NSI - krscanska ljudska stranka 04 SLS - slovenska ljudska stranka 05 SMS - stranka mladih Slovenije 06 SNS - slovenska nacionalna stranka 07 SDS - slovenska demokratska stranka 0

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

9 drugo 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: Q720D Oznaka: ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VA

Dobesedno vprašanje: ZAGOTAVLJANJE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednosti Kategorije Frekvenca0 ne vem, b.o. 0

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 03 NSI - krscanska ljudska stranka 04 SLS - slovenska ljudska stranka 05 SMS - stranka mladih Slovenije 06 SNS - slovenska nacionalna stranka 07 SDS - slovenska demokratska stranka 0

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

Page 32: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

32

9 drugo 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: Q720E Oznaka: STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Dobesedno vprašanje: STABILEN POKOJNINSKI SISTEM

Vrednosti Kategorije Frekvenca0 ne vem, b.o. 0

1 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

2 LDS - liberalna demokracija Slovenije 03 NSI - krscanska ljudska stranka 04 SLS - slovenska ljudska stranka 05 SMS - stranka mladih Slovenije 06 SNS - slovenska nacionalna stranka 07 SDS - slovenska demokratska stranka 0

8 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

9 drugo 0Sysmiss 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 0

Neveljavni odgovori: 928

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 9

 

ID: Q722 Oznaka: ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČAN

Dobesedno vprašanje: ČE BOSTA PRED JESENSKIMI VOLITVAMI KUČANOV FORUM 21 IN ZBOR ZAREPUBLIKO OKROG JANŠE IN BAJUKA, JAVNO IZREKLA SVOJA POLITIČNA STALIŠA, KOMU BOSTE PREJPRISLUHNILI? (anketar ne beri možnosti!!!!!)

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 forum 21 3342 zbor za republiko 286

3 DESUS - demokratska strankaupokojencev Slovenije 0

Page 33: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

33

4 LDS - liberalna demokracija Slovenije 55 NSI - krscanska ljudska stranka 46 SLS - slovenska ljudska stranka 07 SMS - stranka mladih Slovenije 18 SNS - slovenska nacionalna stranka 09 SDS - slovenska demokratska stranka 5

10 ZLSD - združeno listo socialnihdemokratov 0

99 drugo 230 ne vem, b.o. 268Sysmiss 2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 658

Neveljavni odgovori: 270

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 99

 

ID: Q695A Oznaka: V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISAN

Dobesedno vprašanje: V ZADNJEM ČASU SE SPET GOVORI O IZBRISANIH. KAJ MENITE, JE PRAV, DADRŽAVA UREDI POLOŽAJ IZBRISANIH, KOT TO DOLOČA ODLOČBA USTAVNEGA SODIŠČA, ALI NE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 je prav 4282 ni prav 2663 ne vem, b.o. 231Sysmiss 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 694

Neveljavni odgovori: 234

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q715A Oznaka: PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA

Dobesedno vprašanje: PREDSTAVLJAJTE SI ANTONA ROPA IN JANEZA JANŠO KOT POLITIKA, KI SI STOJITANASPROTI. NAVEDLI VAM BOMO ŠTIRI POMEMBNA PROBLEMSKA PODROČJA, VI PA OCENITE KDO ODNJIJU JE PO VAŠEM MNENJU BOLJ PRIMEREN ZA REŠEVANJE PROBLEMOV NA TEH PODROČJIH?NAJPREJ ZMANJŠEVANJE NEZAPOSLENOSTI

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 anton rop 4482 janez jansa 292

Page 34: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

34

3 ne vem, b.o. 186Sysmiss 2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 740

Neveljavni odgovori: 188

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q715B Oznaka: ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARST

Dobesedno vprašanje: ...USPEŠEN RAZVOJ SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 anton rop 5112 janez jansa 2273 ne vem, b.o. 181Sysmiss 9

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 738

Neveljavni odgovori: 190

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q715C Oznaka: ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Dobesedno vprašanje: ...USPEŠNO VKLJUČEVANJE V EVROPSKO UNIJO

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 anton rop 4942 janez jansa 2213 ne vem, b.o. 210Sysmiss 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 715

Neveljavni odgovori: 213

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q715D Oznaka: ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN

Dobesedno vprašanje: ...ZAGOTAVLJANJE USTREZNE ZDRAVSTVENE IN SOCIALNE VARNOSTI

Vrednosti Kategorije Frekvenca

Page 35: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

35

1 anton rop 4192 janez jansa 2943 ne vem, b.o. 212Sysmiss 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 713

Neveljavni odgovori: 215

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q725 Oznaka: VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA S

Dobesedno vprašanje: VČERAJ JE BILO NA TELEVIZIJI SLOVENIJA SOOČENJE MED PREDSEDNIKOM VLADEANTONOM ROPOM IN JANEZOM JANŠO. KDO OD NJIJU JE BIL PO VAŠEM MNENJU BOLJ PREPRIČLJIV?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 Anton Rop 1192 Janez Janša 933 nisem spremljal, ne vem, b.o. 366Sysmiss 350

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 212

Neveljavni odgovori: 716

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: Q726 Oznaka: SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VL

Dobesedno vprašanje: SE VAM ZDI, DA JE INTERPELACIJA ZOPER VLADO TIK PRED VOLITVAMI SMISELNAALI NE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 da, smiselna 1732 ne, ni smiselna 6283 ne vem, b.o. 123Sysmiss 4

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 801

Neveljavni odgovori: 127

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

Page 36: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

36

ID: Q727 Oznaka: V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI

Dobesedno vprašanje: V ZADNJIH TEDNIH SE JE ZAOSTRIL MEDIJSKI SPOPAD MED KOALICIJO INOPOZICIJO. KATERI STRANI BOLJ VERJAMETE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 koaliciji 2582 opoziciji 2133 ne vem, b.o. 454Sysmiss 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 471

Neveljavni odgovori: 457

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 3

 

ID: LROJ Oznaka: POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Dobesedno vprašanje: POVEJTE MI ŠE: KATEREGA LETA STE ROJENI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca13 214 116 217 218 119 220 121 422 323 524 525 1326 827 828 729 1330 1231 1832 1033 11

Prikazanih je 20 od 74 kategorij. Za vse podatke si poglejte opis raziskave na spletni strani.

Page 37: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

37

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 925

Neveljavni odgovori: 3

Minimum: 13

Maksimum: 86

Aritmetična sredina: 55.278

Standardni odklon: 17.98

Vrednosti spremenljivk: od 0 do 86

 

ID: IZOB Oznaka: KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Dobesedno vprašanje: KAKŠNO IZOBRAZBO IMATE?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 OSNOVNA 1412 KONČANA POKLICNA 1303 KONČANA SREDNJA 4124 KONČANA VIŠJA ALI VISOKA 243Sysmiss 2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 926

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: TIPK Oznaka: ALI PREBIVATE:

Dobesedno vprašanje: ALI PREBIVATE:

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 NA PODEŽELJU 3132 V MANJŠEM KRAJU ALI MESTU 3143 V VEČJEM MESTU 1164 V LJUBLJANI ALI MARIBORU? 182Sysmiss 3

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 925

Neveljavni odgovori: 3

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

Page 38: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

38

 

ID: ZAP Oznaka: ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Dobesedno vprašanje: ŠE VPRAŠANJE O ZAPOSLENOSTI, ALI STE

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 ZAPOSLEN V GOSPODARSTVU 2282 ZAPOSLEN V NEGOSPODARSTVU 1473 SAMOZAPOSLEN 384 KMET 105 GOSPODINJA 166 UPOKOJENEC 3457 ŠTUDENT, DIJAK 888 BREZPOSELN 509 DRUGO... 4Sysmiss 2

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 926

Neveljavni odgovori: 2

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

 

ID: ZAP2 Oznaka: ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJ

Dobesedno vprašanje: ALI VAS SKRBI, DA BI LAHKO IZGUBILI SVOJE DELOVNO MESTO?

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 DA, ZELO ME SKRBI 432 DA, DO NEKE MERE ME SKRBI 1313 NE, TO ME NE SKRBI 1994 ne vem, b.o. 2Sysmiss 553

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 373

Neveljavni odgovori: 555

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: REG1 Oznaka: ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI

Dobesedno vprašanje: ALI NAM LAHKO ZAUPATE, ČE STE VERNI, ALI NISTE VERNI?

Vrednosti Kategorije Frekvenca

Page 39: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

39

1 sem veren 4332 nisem veren 3143 nekaj vmes... 1564 zavrnil odg.,b.o. 24Sysmiss 1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 903

Neveljavni odgovori: 25

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 4

 

ID: SPOL Oznaka: SPOL

Dobesedno vprašanje: SPOL

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 moški 3672 ženska 561

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 2

 

ID: KRAJ0 Oznaka: Kraj

Vrednosti Kategorije FrekvencaZakrita vrednost 928

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Neveljavni odgovori: 0

 

ID: RSTAR Oznaka: STAROST

Vrednosti Kategorije Frekvenca30 ->30 18045 30 - 45 23260 46 - 60 24299 61 -> 271Sysmiss 3

Page 40: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

40

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 925

Neveljavni odgovori: 3

Vrednosti spremenljivk: od 30 do 99

 

ID: WSKUP Oznaka: Str. preference

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 DESUS 122 LDS 1953 NSI 534 SLS 275 SMS 246 SNS 327 SDS 1298 ZLSD 669 drugo 150 ne vem 374Sysmiss 1

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 553

Neveljavni odgovori: 375

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 9

 

ID: OMR Oznaka: Omrezna skupina

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 01 - Ljubljana 264

2 02 - Maribor, Murska Sobota, Ravnena Koroskem 238

3 03 - Celje, Trbovlje 1464 04 - Kranj 905 05 - Koper, Nova Gorica, Postojna 1197 07 - Novo Mesto, Krsko 71

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 7

Page 41: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

41

 

ID: REGIJA Oznaka: Regija

Vrednosti Kategorije Frekvenca1 POMURSKA 482 PODRAVSKA 1553 KOROSKA 334 SAVINJSKA 1215 GORENJSKA 876 ZASAVSKA 237 OSREDNJA 2548 SPOD. POSAVSKA 259 DOLENJSKA 4710 GORISKA 4511 OBALNO-KRASKA 5512 KRASKA 29Sysmiss 6

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 922

Neveljavni odgovori: 6

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 12

 

ID: VELNAS Oznaka: Velikost naselja

Vrednosti Kategorije Frekvenca

1 hiša na samem, zaselek ali manjšavas z do 500 prebivalci 277

2 vas, kraj, trg z nad 500 do 2000prebivalci 167

3 kraj z nad 2000 do 4000 prebivalci 564 kraj z nad 4000 do 10.000 prebivalci 905 kraj z nad 10.000 do 50.000 prebivalci 130

6 kraj z nad 50.000 prebivalci(Ljubljana, Maribor) 208

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Neveljavni odgovori: 0

Vrednosti spremenljivk: od 1 do 6

 

Page 42: Politbarometer PB9/04, Slovenija: Avgust 2004 · ocenjevanja razmer v državi. Raziskava meri tudi odnos slovenske javnosti do vključitve Slovenije v zvezo NATO ter strankarske preference

42

ID: WUTEZ Oznaka: Poststratifikacijska utez

Opisne statistike

Veljavni odgovori: 928

Neveljavni odgovori: 0

Minimum: 0.307

Maksimum: 3.416

Aritmetična sredina: 1

Standardni odklon: 0.75

Vrednosti spremenljivk: od 0.306803479144993 do 3.41640916306083