of 26/26
Prof.dr.sc. Ivan Grdešić, Fakultet političkih znanosti u Zagrebu Supetar, 24. – 26. rujna 2010. Političko vodstvo

Političko vodstvo

 • View
  77

 • Download
  2

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Prof.dr.sc . Ivan Grdešić , Fakultet političkih znanosti u Zagrebu Supetar, 24. – 26. rujna 2010. Političko vodstvo. Političko vodstvo: što čini dobra predsjednika?. POLITIČKO VODSTVO ŠTO ČINI DOBRA PREDSJEDNIKA PREZIDENCIJALIZAM --PERSONALIZACIJA POLITIKE. Političko vodstvo. - PowerPoint PPT Presentation

Text of Političko vodstvo

 • Prof.dr.sc. Ivan Grdei, Fakultet politikih znanosti u Zagrebu

  Supetar, 24. 26. rujna 2010.Politiko vodstvo

 • Politiko vodstvo: to ini dobra predsjednika?POLITIKO VODSTVO

  TO INI DOBRA PREDSJEDNIKA

  PREZIDENCIJALIZAM --PERSONALIZACIJA POLITIKE

 • Politiko vodstvoto je vodstvo?Kulturna i politika inovacija? Inspiracija? Mobilizacija sljedbe? Ostvarenje cilja?

  Razlikovanje vodstva od tiranstva, manipulacije, popularnosti.

  Vodstvo kao pozicija i/ili ponaanje.

  Pogreno razdvajanje analize na vodstvo i voene. Elite i publike.

 • Politiko vodstvoProces politikog vodstva promatra se kao dinamika sukoba i moi. Nema vodstva bez kolektivne svrhe.

  Djelotvornost vodstva mjeri se stvarnom, namjeravanom drutvenom promjenom, zadovoljstvom i ispunjenjem oekivanja.

  Vidjeti: James MacGregor Burns, Leadership, Perennial, 1978.

 • Politiko vodstvoVrste vodstva:

  1. Transakcijsko vodstvoOdnos lidera i sljedbenika je razmjenski, glasovi za zaposlenje, novac za podrku, itd.

 • Politiko vodstvo2. Transformacijsko vodstvovoa prepoznaje i koristi postojei zahtjev za promjenom od strane sljedbenika,trai njihove motive i motivira ih na sudjelovanje u promjeni,meusobni poticaji,pretvaranje voe u moralnog agenta promjene.

 • Politiko vodstvo3. Moralno vodstvo

  odnos voe i sljedbenika temeljen ne samo u odnosu moi, ve zajednikih potreba, aspiracija, vrijednosti,sljedbenici imaju spoznaju o alternativi,voe preuzimaju odgovornost.

 • to ini dobra predsjednika?est osobina/sposobnosti dobrog politikog vodstva:VizijaPolitika vjetinaOrganizacijska sposobnostJavna komunikacijaKognitivan stilEmocionalna inteligencija

  Vidjeti: Fred Greenstein, The Presidential Difference: Leadership Style from FDR to George W: Bush, Princeton Univ. Press 2004.

 • to ini dobra predsjednika?Vizija:jasna policy agenda, bez vizije lider se povodi dogaajima, savjetnicima ili ga vode drugi politiari.koncentracija na izabrane prioritete, pretvoriti raznolike policy interes u odlunu poliy agendu,360 pogled a ne zna gdje je sjever?

  Vizija = inspiracija + jasni ciljevi + policy sadraj.

 • to ini dobra predsjednika?Politika vjetina:pretvaranje politike vizije u policy,sposobnost suradnje s ostalim politikim akterima,pregovori i kompromis.

 • to ini dobra predsjednika?Organizacijske sposobnosti:savjetniki tim, staffinfrastruktura, komunikacijske tehnologije, novac,mree i kontakti s okolinom.

  Javna komunikacija:sposobnost prenoenja poruka u javnost,going public,inauguralni govori.

 • to ini dobra predsjednika?Kognitivan stil:nain miljenja,prikupljanje i procesuiranje informacije,nain definiranja informacijskih potreba za odluivanje,povezanost s organizacijskim sposobnostima.

 • to ini dobra predsjednika?Emocionalna inteligencija:sposobnost upravljanja emocijama i njihovo usmjeravanje u konstruktivna rjeenja,emocionalna ogranienost,

 • Uzroci prezidencijalizma / personalizacijeKarakteristike politikog sistema (polity). Predsjedniki, polupredsjedniki, parlamentarni.

  Karakteristike lidera.

  Strukturni imbenici.

 • Strukturni imbenici prezidencijalizmaInternacionalizacija politike:Globalizacija, Kontrola regionalnih sukoba,Zagaenje okolia, klimatske promjene i sl.Politika azila i imigracije,Europska integracija,

 • Strukturni imbenici prezidencijalizmaRast drave, organizacijska kompleksnost:institucionalizacija deferencijacije (rast organizacijskih oblika kojima drava djeluje),institucijska pluralizacija (poveanje broja istovrsnih dravnih institucija)

  Centralizacija koordinacijskih kapaciteta politikog vodstva.

  Smanjenje kolektivnog djelovanja vlade, bilateralni kontakti ministara i premijera.

 • Strukturni imbenici prezidencijalizmaMasovne komunikacije:

  Poveana uloga elektronskih medija, tv, nakon 1960tih.Koncentracija tv na osobe.Eksploatacija vizualnih medija od samih politiara.Simplifikacija i simboli.Trai se osobna odgovornost.

 • Strukturni imbenici prezidencijalizmaErozija tradicionalnih socijalnih linija rasjeda:

  Slabljenje tradicionalnih veza masovnih stranaka sa socijalnom bazom.Slabljenje socijalne ukotvljenosti , pluralizacija baze, gubitak ideoloke povezanosti.Izborna volatilnost.

  U postkomunizmu autoritarna politika kultura, gazde.

 • PrezidencijalizamPersonalizacija politike u svim vrstama politikih poredaka:

  izvori moi elnika izvrne vlasti,autonomnost unutar stranke i unutar izvrne grane,personalizacija izbornog procesa.

  Vidjeti:Thomas Poguntke, Paul Webb, The Presidentialization of Politics, Oxford University Press, 2007.

 • Tri lica prezidencijalizmaTri aspekta demokratskog procesa pod utjecajem su personalizacije:

  izvrno licestranako liceizborno lice

 • 1. Izvrno liceDodjeljivanje novih formalnih ovlasti: imenovanja i odluivanja o policy.

  Izvori moi: formalne ovlasti, osoblje, novac, utjecaj na dnevni red, definiranje rjeenja, kontrola komunikacije.

  Personalizacija mandata, neovisnost od stranke.

 • 2. Stranako licePomak u unutarstranakoj distribuciji moi prema lideru.Oslobaanje od stranakih saveza i klanova.Neposredan izbor kojim se slabe ostali stranaki dunosnici.Personalizacija vodstva vrijedi samo ako postoji izborni uspjeh.Slabljenje stranaka.

 • 3. Izborno liceJaanje privlane snage lidera u izbornim kampanjama.Kampanje koncentrirane na kandidate.Medijsko praenje kampanje koncentrirano na lidere.Lideri postaju vani ne samo u konverziji nego i mobilizaciji biraa.