20
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade POPIS IZDANIH RJEŠENJA KOJIMA SE ODOBRAVA PROVOĐENJE HUMANITARNIH AKCIJA U RAZDOBLJU OD 01. LIPNJA DO 17. LISTOPADA 2016. GODINE, A KOJA SU NADLEŽNI UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA IZDALI ORGANIZATORIMA HUMANITARNIH AKCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, TEMELJEM ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI („NARODNE NOVINE“, BROJ: 102/15) Redni broj Podaci o humanitarnoj akciji Podaci o organizatoru humanitarne akcije Naziv humanitarne akcije Evidencijska oznaka humanitarne akcije Oznaka vrste humanitarne akcije Trajanje humanitarne akcije Rješenje kojim je odobreno organiziranje humanitarne akcije Naziv i adresa pravne osobe ili ime, prezime i adresa fizičke osobe OIB KLASA, URBROJ, mjesto i datum izdavanja Nadležni ured državne uprave u županiji 1. Pomozimo Eni Škoda prohoda ZŽ-HA/LD-16-11 LD 01.06. - 01.09.2016. KLASA: UP-I/308- 01/16-01/23, URBROJ: 2198-03-01- 16-6, Zadar, 16. veljače 2016. Ured državne uprave u Zadarskoj županiji HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAG, PAG, ZADARSKA 2 87132580269 2. Zajedno protiv raka pjesmom, plesom i modnom revijom 2016. MŽ-HA/USI-16-7 USI 10.06. - 30.06.2016. KLASA: UP/I-550- 01/16-01/07, URBROJ: 2109-01-04- 03-16-13, Čakovec, 17. svibnja 2016. Ured državne uprave u Međimurskoj županiji ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA - ČAKOVEC, ČAKOVEC, A. SCHULTEISSA 19 18815476987

Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

  • Upload
    ngomien

  • View
    234

  • Download
    3

Embed Size (px)

Citation preview

Page 1: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH Uprava za socijalnu politiku, strategiju i mlade

POPIS IZDANIH RJEŠENJA KOJIMA SE ODOBRAVA PROVOĐENJE HUMANITARNIH AKCIJA U RAZDOBLJU OD 01. LIPNJA DO 17. LISTOPADA 2016. GODINE,

A KOJA SU NADLEŽNI UREDI DRŽAVNE UPRAVE U ŽUPANIJAMA IZDALI ORGANIZATORIMA HUMANITARNIH AKCIJA U REPUBLICI HRVATSKOJ, TEMELJEM ZAKONA O HUMANITARNOJ POMOĆI („NARODNE NOVINE“, BROJ: 102/15)

Redni broj

Podaci o humanitarnoj akciji

Podaci o organizatoru humanitarne akcije

Naziv humanitarne akcije Evidencijska

oznaka humanitarne akcije

Oznaka vrste

humanitarne akcije

Trajanje

humanitarne akcije

Rješenje kojim je odobreno organiziranje

humanitarne akcije

Naziv i adresa pravne

osobe ili ime, prezime i adresa fizičke osobe

OIB

KLASA, URBROJ,

mjesto i datum izdavanja

Nadležni ured

državne uprave u županiji

1. Pomozimo Eni Škoda

prohoda

ZŽ-HA/LD-16-11 LD 01.06. -

01.09.2016.

KLASA: UP-I/308-

01/16-01/23, URBROJ: 2198-03-01-

16-6, Zadar,

16. veljače 2016.

Ured državne

uprave u Zadarskoj županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

- GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA PAG,

PAG, ZADARSKA 2

87132580269

2. Zajedno protiv raka pjesmom, plesom i modnom

revijom 2016.

MŽ-HA/USI-16-7 USI 10.06. - 30.06.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/07,

URBROJ: 2109-01-04-03-16-13,

Čakovec, 17. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Međimurskoj županiji

ŽUPANIJSKA LIGA PROTIV RAKA -

ČAKOVEC, ČAKOVEC,

A. SCHULTEISSA 19

18815476987

Page 2: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

2

3. Kupimo knjigu - Darujmo ljubav 2016.

SDŽ-HA/REH-16-17 REH 06.06. - 06.09.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/03,

URBROJ: 2181-04-07-16-10, Solin,

20. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

GRADSKA KNJIŽNICA SOLIN,

SOLIN, ZVONIMIROVA 117D

45530353856

4. Nema više pikanja za

Sisačke slatke mališane - FreeStyle (kontinuirani mjerač glukoze u krvi)

SMŽ-HA/NMU-16-5 NMU 04.06. -

05.06.2016.

KLASA: UP/I-550-

02/16-02/05, URBROJ: 2176-04-

03/02-16-12,

Sisak, 24. svibnja 2016.

Ured državne

uprave u Sisačko-

moslavačkoj

županiji

DIJABETIČKO DRUŠTVO

GRADA SISKA, SISAK,

TRG GRADA

HEIDENHEIMA 1

71293336870

5. Smješak za djecu GZG-HA/PHO-16-20 PHO 01.06. - 29.08.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/22,

URBROJ: 251-17-

11/31-16-13, Zagreb,

25. svibnja 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i

osobe s invaliditetom

UDRUŽENJE ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ DJECI

''SMJEŠAK'', ZAGREB,

FUŽINSKA 9

33082305747

6. Pomoć za mladog Iliju – bolesnog oca dvoje djece

GZG-HA/REH-16-19 REH 15.06. - 15.09.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/24,

URBROJ: 251-17-11/31-16-10,

Zagreb, 25. svibnja 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i osobe s

invaliditetom

DRUŠTVO S OGRANIČENOM

ODGOVORNOŠĆU AKUMED ZA

UNUTARNJU I VANJSKU TRGOVINU,

ZAGREB, ANTUNA BAUERA 21

96679374350

7. Festival solidarnosti i prijateljstva

SDŽ-HA/PHO-16-18 PHO 18.06. -01.09.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/16,

URBROJ: 2181-04-01-16-7, Split,

27. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

DJEČJI ZBOR SRDELICE - SPLIT,

SPLIT, PETROVA 48

91280360815

Page 3: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

3

8. Festival vina VŽ-HA/NMU-16-4 NMU

03.06. - 01.09.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-02/5,

URBROJ: 2186-01-04-01-16-13, Varaždin,

27. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Varaždinskoj županiji

UDRUGA ROTARY KLUB VARAŽDIN JUG,

VARAŽDIN, OGNJENA PRICE 34

06550039297

9. Hoćemo - možemo IŽ-HA/NMU-16-9 NMU 01.06. -

29.08.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-01/27, URBROJ: 2163-05-03-

16-12,

Pula, 31. svibnja 2016.

Ured državne

uprave u Istarskoj županiji

INNER WHEEL CLUB

PULA, PULA,

STOJA 4

18951480473

10. Pomoć obitelji Zović II IŽ-HA/KAT-16-8 KAT 01.06. - 29.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/26,

URBROJ: 2163-05-03-

16-12, Pula,

31. svibnja 2016.

Ured državne uprave u Istarskoj

županiji

NOGOMETNI KLUB ''FUNTANA'',

FUNTANA,

OGRADE BB

40374361365

11. Humanitarni turnir DPH Vukovar

VSŽ-HA/USI-16-2 USI 01.06. - 10.06.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-03/02,

URBROJ: 2196-01-03-01/1-16-12,

Vukovar, 31. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Vukovarsko-srijemskoj

županiji

UDRUGA DRUŠTVO PRIJATELJA HAJDUKA

VUKOVAR, VUKOVAR,

HRVATSKOG ZRAKOPLOVSTVA 41/3

81335904127

12. Memorijalni malonogometni

turnir Hrvoje Kovačević

ZGŽ-HA/OST-16-5 OST 05.06.2016. KLASA: UP/I-550-

04/16-01/12, URBROJ: 238-03/1-16-

5,

Zagreb, 31. svibnja 2016.

Ured državne

uprave u Zagrebačkoj

županiji

SAMOSTALNI

STRUKOVNI SINDIKAT AVIOMEHANIČARA

HRVATSKE,

VELIKA GORICA, PLESO 0

12942671371

Page 4: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

4

13. Humanitarna akcija za obitelj Šefer

OBŽ-HA/PHO-16-5 PHO 05.06. -06.06.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-01/8,

URBROJ: 2158-13-02/1-16-4,

Osijek,

31. svibnja 2016.

Ured državne uprave u

Osječko- Baranjskoj

županiji

KRŠĆANSKA HUMANITARNA

UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO

UGROŽENIM

OBITELJIMA I SVIMA KOJI SU U POTREBI „PUTEVI MILOSTI“

OSIJEK,

OSIJEK, P. PEJAČEVIĆA 3

11136937434

14. Zajedno za Vukovar PGŽ-HA/OJO-16-21 OJO 03.06. -30.06.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-02/21,

URBROJ: 2170-05-

04/5-16-16, Rijeka,

1. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-

goranskoj županiji

ROTARY KLUB – OPATIJA, OPATIJA,

FELIKSA PERŠIĆA 5

12214540790

15. Dan dobrote, prijateljstva i pjesme

OBŽ-HA/REH-16-6 REH 02.09.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-01/9,

URBROJ: 2158-02-01/1-16-4,

Osijek,

2. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Osječko- Baranjskoj

županiji

UDRUGA ''VETERANI NK VITEZ 92'',

ANTUNOVAC, BRAĆE RADIĆ 4

18184526860

16. Za obitelj PSŽ-HA/PHO-16-2 PHO 05.06. -

06.06.2016.

KLASA: UP/I-550-

06/16-03/02, URBROJ: 2177-07-

03/1-16-14,

Pakrac, 3. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Požeško-slavonskoj

županiji

DRUŠTVO PRIJATELJA

HAJDUKA PAKRAC-LIPIK,

VELIKI BANOVAC,

VELIKI BANOVAC 26

79748933095

17. Baby as art SDŽ-HA/SPSOS-16-20 SPSOS 10.06. - 15.06.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/17,

URBROJ: 2181-04-01-

16-7, Split,

6. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

BRUNA ANTIČIĆ, SPLIT,

PUT RADOŠEVCA 36

20626816163

Page 5: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

5

18. H-epicentar Connect: Skockaj se!

GZG-HA/LD-16-23 LD 16.06. -22.06.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/26,

URBROJ: 251-17-11/32-16-10,

Zagreb,

6. l ipnja 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i osobe s

invaliditetom

UDRUGA H-EPICENTAR,

ZAGREB, RABAROVA 39

67096241256

19. Pokerom za djecu - Senzori GZG-HA/USI-16-22 USI 12.06.2016. KLASA: UP/I-551-

08/16-011/25, URBROJ: 251-17-

11/32-16-11,

Zagreb, 6. l ipnja 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

HRVATSKA LUTRIJA

D.O.O., ZAGREB,

ULICA GRADA

VUKOVARA 72

27905228158

20. Humanitarna utakmica ''Hura!'' –

hokejom na travi do tenisa za

djecu s poteškoćama iz spektra autizma

GZG-HA/USI-16-21 USI 10.06. -22.06.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/27,

URBROJ: 251-17-

11/32-16-10, Zagreb,

6. l ipnja 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i

osobe s invaliditetom

TENISKI KLUB ''TRAVNJAK'',

ZAGREB,

PAŠKA 10

31613786856

21. Likebook 4 Vodotoranj VSŽ-HA/OJO-16-3 OJO 11.06.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-03/03,

URBROJ: 2196-01-03-01/1-16-12,

Vukovar, 7. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Vukovarsko-srijemskoj

županiji

GRADSKA KNJIŽNICA VUKOVAR,

VUKOVAR, TRG REPUBLIKE

HRVATSKE 1

42623151665

22. Trogir za vukovarski toranj SDŽ-HA/OJO-16-21 OJO 11.06.2016. KLASA: UP/I-550-

02/16-03/1, URBROJ: 2181-04/09-

16-7,

Trogir, 8. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Splitsko-

dalmatinskoj

županiji

TURISTIČKA ZAJEDNICA

GRADA TROGIRA, TROGIR,

TRG IVANA PAVLA II 1

64379089178

23. Samo se srcem dobro vidi SDŽ-HA/PHO-16-22 PHO 15.06.2016. KLASA: UP/I-550-02/16-01/02,

URBROJ: 2181-04/05-

16-2, Omiš,

15. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

JOSIPA GLAVAŠ, DUGI RAT,

GOMILIČINE 16

47744622144

Page 6: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

6

24. Od srca za Mateu SDŽ-HA/REH-16-24 REH 20.06.2016. KLASA: UP/I-550-02/16-03/05,

URBROJ: 2181-04/07-16-6, Solin,

20. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

MARJAN GOSTIČ, MRAVINCE,

27. RUJNA 15

58962219713

25. Podržimo izvrsnost VŽ-HA/ŠK-16-5 ŠK 21.06.2016. KLASA: UP/I-550-

04/16-02/6, URBROJ: 2186-01-04-

01-16-6,

Varaždin, 21. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Varaždinskoj

županiji

LIONS CLUB NOVI

MAROF, NOVI MAROF,

ZAGREBAČKA 27

90684479095

26. Izložba slika Stjepana Kujundžića Šuntića

u Ninu

ZŽ-HA/NMU-16-12 NMU 21.06. - 05.07.2016.

KLASA: UP/I-308-01/16-01/24,

URBROJ: 2198-03-01-

16-2, Zadar,

21. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Zadarskoj

županiji

LIGA PROTIV RAKA, ZADAR,

VESLAČKA 12

14159750819

27. Kosa ljubavi VPŽ-HA/NODP-16-2 NODP 27.06. - 16.09.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-01/01,

URBROJ: 2189-07/01-16-4,

Slatina, 24. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Virovitičko-podravskoj

županiji

SANJA HORVAT, SLATINA,

POTOČANI 15

41315468979

28. Čarobni svijet za kninsku

kraljicu sportova 2

ŠKŽ-HA/OJO-16-2 OJO 28.06. -

28.09.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-01/8, URBROJ: 2182-05/1-

16-2,

Šibenik, 27. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Šibensko-kninskoj

županiji

UDRUGA ZA DJECU I

MLADE ''ČAROBNI SVIJET'',

KNIN,

MEŠTROVIĆEVA 21

93594151920

Page 7: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

7

29. Humanitarna akcija školski pribor

OBŽ-HA/ŠK-16-7 ŠK 30.06. -25.08.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-01/10,

URBROJ: 2158-02-01/1-16-4,

Osijek,

27. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Osječko-baranjskoj županiji

KRŠĆANSKA HUMANITARNA

UDRUGA ZA POMOĆ DJECI, SOCIJALNO

UGROŽENIM

OBITELJIMA I SVIMA KOJI SU U POTREBI „PUTEVI MILOSTI“

OSIJEK,

OSIJEK, P. PEJAČEVIĆA 3

11136937434

30. Veliko srce Valamara IŽ-HA/USI-16-10 USI 01.07. - 28.09.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/33,

URBROJ: 2163-05-03-

16-13, Pula,

28. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u Istarskoj

županiji

VALAMAR RIVIERA d.d.,

POREČ,

STANCIJA KALIGARI 1

36201212847

31. Pomoć za školovanje SDŽ-HA/ŠK-16-25 ŠK 01.07. - 28.09.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/19,

URBROJ: 2181-04-01-16-2, Split,

28. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

UDRUGA ''IVAN MERZ'',

SPLIT, VISOKA 50

14186952263

32. Humanitarni koncert

za pomoć žrtvama potresa u Ekvadoru

MŽ-HA/PHO-16-9 PHO 06.07.2016. KLASA: UP/I-550-

01/16-01/09, URBROJ: 2109-01-04-

03-16-08,

Čakovec, 29. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Međimurskoj

županiji

VIOLETA MATI,

GORIČANI, ANTUNA

MIHANOVIĆA 22

82971137529

Page 8: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

8

33. Obnova vodotornja u Vukovaru

SDŽ-HA/OJO-16-26 OJO 08.07. - 09.07.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/1,

URBROJ: 2181-04/06-16-12,

Sinj,

30. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

MOTO KLUB ''NOĆNI JAHAČI'',

TRILJ, POLJIČKE

REPUBLIKE 15

42359135408

34. Humanitarna nogometna

utakmica ''Rijeka – All Stars''

PGŽ-HA/REH-16-29 REH 08.07. -

08.08.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-02/29, URBROJ: 2170-05-

04/5-16-25,

Rijeka, 30. l ipnja 2016.

Ured državne

uprave u Primorsko-goranskoj

županiji

ZAJEDNICA SPORTSKIH

UDRUGA GRADA RIJEKE ''RIJEČKI

SPORTSKI SAVEZ'',

RIJEKA, VERDIJEVA 11/III

03489426158

35. Moto susret za bračke pupoljke

SDŽ-HA/REH-16-23 REH 01.07. - 03.07.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/0001,

URBROJ: 2181-04/08-

03-16-0004, Supetar,

30. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

MOTO KLUB ''BRAČ 2005'',

POSTIRA,

PORAT 21

07909717256

36. Međunarodni humanitarni turnir BK Marinići za Antonija

Šebelju

PGŽ-HA/REH-16-30 REH 09.07. -09.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-02/30,

URBROJ: 2170-05-04/5-16-17,

Rijeka, 30. l ipnja 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

BOĆARSKI KLUB ''MARINIĆI'',

MARINIĆI, MARINIĆI 9

29414999275

37. Ruka pomoći za

Zorana Kraljevića

DNŽ-HA/SPSOS-16-1 SPSOS 11.07. -

11.10.2016.

KLASA: UP/I-550-

04/16-01/11, URBROJ: 2117-06/4-

16-3,

Dubrovnik, 7. srpnja 2016.

Ured državne

uprave u Dubrovačko-neretvanskoj

županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

PLOČE,

PLOČE, VLADIMIRA NAZORA 20

70353473356

Page 9: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

9

38. Za dječji osmijeh MŽ-HA/NODP-16-10 NODP 22.07. -07.10.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/10,

URBROJ: 2109-01-04-03-16-04, Čakovec,

12. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Međimurskoj županiji

DRUŠTVO DISTROFIČARA,

INVALIDA CEREBRALNE I DJEČJE PARALIZE I OSTALIH TJELESNIH

INVALIDA, ČAKOVEC, DR. ANTE

STARČEVIĆA 1

50799377134

39. Za malu Maju BPŽ-HA/LD-16-3 LD 01.07. -

28.09.2016.

KLASA: UP/I-550-

06/16-01/02, URBROJ: 2178-01-02-

04/1-16-10, Nova Gradiška,

11. srpnja 2016.

Ured državne

uprave u Brodsko-posavskoj

županiji

UDRUGA RODITELJA

DJECE OBOLJELE I LIJEČENE OD

MALIGNIH BOLESTI ''HRABRO DIJETE'',

NOVA GRADIŠKA, VLADIMIRA NAZORA 8

58243364080

40. Spremni za školu KKŽ-HA/ŠK-16-5 ŠK 01.08. -31.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/10,

URBROJ: 2137-04-16-

12, Koprivnica,

19. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Koprivničko-

križevačkoj županiji

UDRUGA KOPRIVNIČKA INICIJATIVA

VOLONTERA I

AKTIVISTA, KOPRIVNICA,

M.P. MIŠKINE 95

56850245521

41. Malo mjesto s velikim srcem IŽ-HA/PHO-16-12 PHO 25.07. - 08.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/36,

URBROJ: 2163-05-03-16-6, Pula,

20. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Istarskoj županiji

IVAN VOZILA, PLOMIN,

VOZILIĆI 3/1

46052953736

42. Uskladimo korak s onima koji nas trebaju 2

IŽ-HA/OST-16-11 OST 31.07. -10.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/35,

URBROJ: 2163-05-03-16-12,

Pula, 20. srpnja 2016.

Ured državne uprave u Istarskoj županiji

UDRUGA ŽENA SV. NEDELJA ''MENDULA'',

NEDEŠĆINA, NEDEŠĆINA 103

03168186799

Page 10: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

10

43. Koncert zadarskih solo pjevača – Humanitarni koncert za

prenoćište za beskućnike ''Sv. Vinko Paulski''

ZŽ-HA/SPSOS-16-13 SPSOS 22.07.2016. KLASA: UP/I-308-01/16-01/25,

URBROJ: 2198-03-01-16-4,

Zadar,

21. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Zadarskoj županiji

ENA KATARINA HERCEG,

ZADAR, VATROSLAVA

LISINSKOG 32B

01523482297

44. Večer dalmatinske kulture PGŽ-HA/NMU-16-32 NMU 10.09. -

25.10.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-02/32, URBROJ: 2170-05-

04/5-16-17,

Rijeka, 28. srpnja 2016.

Ured državne

uprave u Primorsko-goranskoj

županiji

ZAVIČAJNO DRUŠTVO

DALMACIJE – UDRUGA DALMATINACA,

RIJEKA,

M. JADRANIĆ 14 B

24491000414

45. Prodaja ''Startasica'' s motivom ''Porcijunkolovo''

MŽ-HA/ŠK-16-11 ŠK 29.07. - 03.08.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/11,

URBROJ: 2109-01-04-

03-16-12, Čakovec,

29. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Međimurskoj

županiji

CENTAR ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

ČAKOVEC,

ČAKOVEC, IVANA PLEMENITOG

ZAJCA 16

36128164609

46. Doživite najveću Međimursku pogaču povodom

manifestacije „Porcijunkolovo“

MŽ-HA/USI-16-12 USI 02.08.2016. KLASA: UP/I-550-01/16-01/12,

URBROJ: 2109-01-04-03-16-04, Čakovec,

28. srpnja 2016.

Ured državne uprave u

Međimurskoj županiji

TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ČAKOVCA,

ČAKOVEC, KRALJA TOMISLAVA 1

38397326289

47. Zajedno za sumještane –

Humanitarni koncert

ZŽ-HA/LB-16-14 LB 11.08. -

12.08.2016.

KLASA: UP/I-308-

01/16-01/26, URBROJ: 2198-03-01-

16-4,

Zadar, 9. kolovoza 2016.

Ured državne

uprave u Zadarskoj županiji

ANTE JOVIĆ,

ZADAR, A. MATIJE RELJKOVIĆA

23

40167493806

48. Humanitarna biciklijada Imotske krajine

SDŽ-HA/NODP-16-27 NODP 03.08. - 01.09.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/02,

URBROJ: 2181-04-02-

16-12, Imotski,

9. kolovoza 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

KULTURNA UDRUGA MLADIH ''K.U.M''

PROLOŽAC,

DONJI PROLOŽAC, PUT GARACA 3

40000099033

Page 11: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

11

49. Korak u život GZG-HA/ŠK-16-24 ŠK 01.09. - 30.11.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/28,

URBROJ: 251-17-11/31-16-10,

Zagreb,

12. kolovoza 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i osobe s

invaliditetom

ROTARY KLUB ZAGREB - KAPTOL,

ZAGREB, MLINOVI 28

73694311803

50. Kolač za prijatelja VPŽ-HA/OST-16-1 OST 16.08.2016. KLASA: UP/I-550-

01/16-01/06, URBROJ: 2189-04-

01/5-16-6,

Virovitica, 12. kolovoza 2016.

Ured državne

uprave u Virovitičko-podravskoj

županiji

LIONS CLUB

''VEREUCHA'', VIROVITICA,

STJEPANA RADIĆA 19/II

74118792218

51. Humanitarni Špancirfest 2016 VŽ-HA/LD-16-6 LD 19.08. - 28.08.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-02/7,

URBROJ: 2186-01-04-

01-16-6, Varaždin,

16. kolovoza 2016.

Ured državne uprave u

Varaždinskoj

županiji

NEW CENTURY LIONS CLUB ''VARAŽDIN

MILLENIUM'',

VARAŽDIN, GOSPODARSKA 29C

35368977014

52. Prikupljanje sredstava za nabavku uređaja za nuklearnu

rezonancu – Dan za eNeMaR

VŽ-HA/NMU-16-7 NMU 29.09. - 29.12.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-02/8,

URBROJ: 2186-01-04-01-16-2,

Varaždin, 19. kolovoza 2016.

Ured državne uprave u

Varaždinskoj županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ, ZAJEDNICA

UDRUGA DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

VARAŽDINSKE ŽUPANIJE,

VARAŽDIN, PAVLINSKA 8

06163051095

53. Humanitarni koncert – Zvonko Bogdan za obnovu

KBC-a Osijek

OBŽ-HA/OJO-16-8 OJO 01.09.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-01/11,

URBROJ: 2158-02-00/1-16-10,

Osijek, 23. kolovoza 2016.

Ured državne uprave u

Osječko-baranjskoj županiji

CENTAR ZA KULTURU I SPORT ''TENJA'',

TENJA, V. MAČEKA 20

95689535296

Page 12: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

12

54. Socijalna samoposluga

PSŽ-HA/PHO-16-3 PHO 27.08. - 25.11.2016.

KLASA: UP/I-550-06/16-03/06,

URBROJ: 2177-04-02/1-16-13,

Požega,

24. kolovoza 2016.

Ured državne uprave u

Požeško-slavonskoj županiji

UDRUGA SVITAK, POŽEGA,

MIROSLAVA KRALJEVIĆA 6

47280143012

55. Pomoć osobama s

invaliditetom

PSŽ-HA/PHO-16-4 PHO 03.09. -

02.12.2016.

KLASA: UP/I-550-

06/16-03/05, URBROJ: 2177-04-

02/1-16-10,

Požega, 30. kolovoz 2016.

Ured državne

uprave u Požeško-slavonskoj

županiji

UDRUGA OSOBA S

INVALIDITETOM GRADA POŽEGE I

POŽEŠKO-SLAVONSKE

ŽUPANIJE, POŽEGA,

STJEPANA RADIĆA 16

23270688194

56. Tenis turnir za pomoć djeci s poremećajima iz spektra

autizma

VŽ-HA/REH-16-8 REH 10.09. -30.09.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-02/9,

URBROJ: 2186-01-04-01-16-2,

Varaždin, 1. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Varaždinskoj županiji

NEW CENTURY LIONS CLUB ''VARAŽDIN

MILLENNIUM'', VARAŽDIN,

GOSPODARSKA 29C

35368977014

57. Pomoć obitelji Zović III IŽ-HA/KAT-16-13 KAT 08.09. -

06.12.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-01/37, URBROJ: 2163-05-03-

16-12, Pula,

6. rujna 2016.

Ured državne

uprave u Istarskoj županiji

NOGOMETNI KLUB

''FUNTANA'', FUNTANA,

OGRADE BB

40374361365

58. Klavirski koncert Yoko Nishi SMŽ-HA/LB-16-6 LB 14.09.2016. KLASA: UP/I-550-02/16-02/07,

URBROJ: 2176-04-

03/02-16-6, Sisak,

12. rujna 2016.

Ured državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji

LIONS CLUB SISAK, SISAK,

MIHANOVIĆEVA

OBALA 1

55477406250

Page 13: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

13

59. Za obitelj Tuzlak SDŽ-HA/SPSOS-16-29 SPSOS 12.09.2016. KLASA: UP/I-550-02/16-03/01,

URBROJ: 2181-03/04-16-2,

Kaštel Sućurac,

12. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

UDRUGA SV. JERONIM, KAŠTEL GOMILICA,

CESTA DR. FRANJE TUĐMANA 58

03572593865

60. Humanitarna akcija za obitelj

Crnojlović

OBŽ-HA/PHO-16-9 PHO 30.09. -

10.10.2016.

KLASA: UP/I-550-

04/16-01/12, URBROJ: 2158-02-

00/1-16-2,

Osijek, 15. rujna 2016.

Ured državne

uprave u Osječko-baranjskoj

županiji

KRŠĆANSKA

HUMANITARNA UDRUGA ''PUTEVI

MILOSTI'',

OSIJEK, P. PEJAČEVIĆA 3

11136937434

61. Sportiraj za dječju bolnicu Kantrida

PGŽ-HA/LD-16-34 LD 02.09. -30.09.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-02/34,

URBROJ: 2170-05-

04/5-16-11, Rijeka,

15. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-

goranskoj županiji

TVRTKA VEMAR D.O.O., RIJEKA,

MIRKA JENGIĆA 19

16952196692

62. Solidarnost na djelu 2016. KZŽ-HA/PHO-16-2 PHO 13.10. - 31.12.2016.

KLASA: UP/I-550-04/16-02/02,

URBROJ: 2140-03/1-16-2,

Krapina, 16. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Krapinsko-zagorskoj županiji

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

KRAPINA, KRAPINA,

FRANA GALOVIĆA 7D

02716646960

63. Dobro se dobrim vraća SMŽ-HA/PHO-16-7 PHO 24.09. -

27.09.2016.

KLASA: UP/I-550-

02/16-02/06, URBROJ: 2176-04-

03/02-16-12,

Sisak, 16. rujna 2016.

Ured državne

uprave u Sisačko-

moslavačkoj

županiji

UDRUGA ZA

HUMANITARNU POMOĆ ROMA,

KUTINA,

S. RADIĆA 376

38895015736

64. Neka se čuje do neba glas ZGŽ-HA/USI-16-6 USI 02.10.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-01/17,

URBROJ: 238-03/1-16-

7, Zagreb,

16. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Zagrebačkoj

županiji

NEPROFITNA PRAVNA OSOBA ''UDRUGA U DUHU S KRISTOM'',

DOMASLOVEC, ŽELJEZNIČKA 10

92332792311

Page 14: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

14

65. Zvuci goranskog kraja PGŽ-HA/OST-16-36 OST 17.09.2016. KLASA: UP/I-550-01/16-02/36,

URBROJ: 2170-05-04/5-16-15,

Rijeka,

16. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

DRUŠTVO GORANA I PRIJATELJA GORSKOG

KOTARA RIJEKA, RIJEKA,

KREŠIMIROVA 81

53151794332

66. The Terry Fox Run GZG-HA/OST-16-25 OST 17.09. -

25.09.2016.

KLASA: UP/I-551-

08/16-011/34, URBROJ: 251-17-

11/31-16-2,

Zagreb, 19. rujna 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

ZAJEDNICA

PACIJENATA OBOLJELIH OD RAKA

''SVETI JURAJ'',

ZAGREB, ILICA 197

85629806183

67. Mladi protiv gladi PGŽ-HA/PHO-16-38 PHO 16.09. - 15.11.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-02/38,

URBROJ: 2170-05-

04/5-16-3, Rijeka,

19. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-

goranskoj županiji

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED,

MJESNO BRATSTVO

GOSPA LURDSKA, RIJEKA,

KAPUCINSKE STUBE 5

24373654176

68. Siromaštvo nije izbor, pomaganje jest

PGŽ-HA/PHO-16-35 PHO 02.09. - 01.11.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-02/35,

URBROJ: 2170-05-04/5-16-14,

Rijeka, 19. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

FRANJEVAČKI SVJETOVNI RED,

MJESNO BRATSTVO GOSPA LURDSKA,

RIJEKA, KAPUCINSKE STUBE 5

24373654176

69. Jedan čovjek jedan proizvod PGŽ-HA/PHO-16-39 PHO 16.09. -

15.11.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-02/39, URBROJ: 2170-05-

04/5-16-3,

Rijeka, 19. rujna 2016.

Ured državne

uprave u Primorsko-goranskoj

županiji

FRANJEVAČKI

SVJETOVNI RED, MJESNO BRATSTVO

GOSPA LURDSKA,

RIJEKA, KAPUCINSKE STUBE 5

24373654176

70. Humanitarni koncert Maksima Mrvice

ŠKŽ-HA/OJO-16-3 OJO 07.10.2016. KLASA: UP/I-550-01/16-01/10,

URBROJ: 2182-05/1-

16-12, Šibenik,

19. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Šibensko-kninskoj

županiji

UDRUGA RODITELJA I DJECE ''BODULIĆI'',

ZLARIN,

ZLARINSKA OBALA

77370636872

Page 15: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

15

71. Predstava Shirley Valentine za Rotary dječji terapijski park

PGŽ-HA/REH-16-40 REH 22.09.2016. KLASA: UP/I-550-01/16-02/40,

URBROJ: 2170-05-04/5-16-15,

Rijeka,

19. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

ROTARY KLUB RIJEKA - SVETI VID,

OPATIJA, NOVA CESTA 12A

81483115763

72. Možemo pokretom GZG-HA/NODP-16-26 NODP 24.09. -

02.10.2016.

KLASA: UP/I-551-

08/16-011/30, URBROJ: 251-17-

11/31-16-10,

Zagreb, 20. rujna 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

„MOŽEMO

POKRETOM“ UDRUGA ZA PROMICANJE

PLESA,

ZAGREB, TUŠKANAC 79A

54533401782

73. 2000 balona prijateljstva SDŽ-HA/REH-16-30 REH 24.09. - 07.10.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/20,

URBROJ: 2181-04-01-

16-2, Split,

20. rujna 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

LIONS KLUB ''DIOKLECIJAN'',

SPLIT,

HATZEOV PERIVOJ 3

62200497665

74. Budi tu 2016. PGŽ-HA/OJO-16-37 OJO 24.12.2016. KLASA: UP/I-550-01/16-02/37,

URBROJ: 2170-05-04/5-16-20,

Rijeka, 20. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Primorsko-goranskoj županiji

ROTARY CLUB RIJEKA, RIJEKA,

STROSSMAYEROVA ULICA 26/I

81483115763

75. Pomoć za Patrika – dijete

oštećena mozga

GZG-HA/REH-16-27 REH 01.10.2016.

- 01.01.2017.

KLASA: UP/I-551-

08/16-011/32, URBROJ: 251-17-

11/31-16-8,

Zagreb, 23. rujna 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

ANAMARIJA PAVLOVIĆ,

ZAGREB – BREZOVICA, HUDOBIČKA 17

26557350614

76. Smješak za djecu 2 GZG-HA/PHO-16-28 PHO 01.10. - 29.12.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/36,

URBROJ: 251-17-

11/31-16-10, Zagreb,

28. rujna 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i

osobe s invaliditetom

UDRUŽENJE ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENOJ DJECI –

SMJEŠAK, ZAGREB,

FUŽINSKA 9

33082305747

Page 16: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

16

77. Biciklijada 2016. SDŽ-HA/ŠK-16-31 ŠK 01.10. - 31.10.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/1,

URBROJ: 2181-04-01-16-12, Hvar,

28. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

ROTARY KLUB HVAR, HVAR,

BISKUPA JURJA DUBOKOVIĆA 74

74861940550

78. Solidarnost na djelu PSŽ-HA/OST-16-2 OST 05.10. -

05.11.2016.

KLASA: UP/I-550-

06/16-03/19, URBROJ: 2177-04-

03/3-16-02,

Požega, 30. rujna 2016.

Ured državne

uprave u Požeško-slavonskoj

županiji

HRVATSKI CRVENI

KRIŽ, GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG

KRIŽA POŽEGA,

POŽEGA, OSJEČKA 12

00856964010

79. Pomoć za školovanje u Africi (Kongo)

SDŽ-HA/ŠK-16-34 ŠK 01.10. -29.12.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/23,

URBROJ: 2181-04-01-

16-3, Split,

30. rujna 2016.

Ured državne uprave u Splitsko-

dalmatinskoj županiji

UDRUGA ''IVAN MERZ'', SPLIT,

VISOKA 50

14186952263

80. Humanitarni ples Sveučilišta u Splitu

SDŽ-HA/USI-16-32 USI 01.10. - 20.10.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/21,

URBROJ: 2181-04-01-16-10, Split,

30. rujna 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

ALUMNI SVEUČILIŠTA U SPLITU,

SPLIT, LIVANJSKA 5

29487445165

81. Solidarnost na djelu 2016. KZŽ-HA/PHO-16-3 PHO 13.10. -

31.12.2016.

KLASA: UP/I-550-

04/16-02/03, URBROJ: 2140-03/1-16-2,

Krapina, 30. rujna

2016.

Ured državne

uprave u Krapinsko-zagorskoj

županiji

GRADSKO DRTUŠTVO

CRVENOG KRIŽA PREGRADA, PREGRADA,

KOSTELGRADSKA 18

31884488302

82. Pokažite dobru volju i darujte s

ljubavlju

GZG-HA/USI-16-29 USI 03.10.2016. KLASA: UP/I-551-

08/16-011/33, URBROJ: 251-17-

11/31-16-12,

Zagreb, 3. l istopada 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

HUMANITARNA

UDRUGA DOBRA VOLJA,

SESVETE,

IVANA BRKANOVIĆA 7

69192782199

Page 17: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

17

83. Kad bi svi… za novu budućnost ZGŽ-HA/SPSOS-16-7 SPSOS 03.10.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-01/18,

URBROJ: 238-03/1-16-4,

Zagreb,

3. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Zagrebačkoj županiji

VOLONTERSKI CENTAR ''KAD BI SVI…'',

SAMOBOR, JOSIPA KOMPAREA 5

03296687606

84. Niti sv. Vlaha DNŽ-HA/USI-16-2 USI 01.10. -

30.11.2016.

KLASA: UP/I-550-

04/16-01/12, URBROJ: 2117-06/1-

16-3,

Dubrovnik, 3. l istopada 2016.

Ured državne

uprave u Dubrovačko-neretvanskoj

županiji

CARITAS DUBROVAČKE

BISKUPIJE, DUBROVNIK, VATROSLAVA

LISINSKOG 13A

29323108123

85. Šalji dalje za malu Maju Petrović

GZG-HA/LD-16-30 LD 10.10.2016. -10.01.2017.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/35,

URBROJ: 251-17-11/32-16-7,

Zagreb, 5. l istopada 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i osobe s

invaliditetom

LJILJANA ČOLO, ZAGREB,

BRANOVEČINA 76U

82152842804

86. Solidarnost na djelu 2016. KKŽ-HA/ŠK-16-6 ŠK 13.10. -

31.10.2016.

KLASA: UP/I-550-

01/16-01/12, URBROJ: 2137-04-16-3,

Koprivnica, 5. l istopada 2016.

Ured državne

uprave u Koprivničko-križevačkoj

županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ

- GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA

KOPRIVNICA, KOPRIVNICA,

BRAĆE RADIĆA 7

86728714397

87. 44. sabirna akcija Solidarnost na djelu -

Prepoznajmo one kojima je

pomoć najpotrebnija

KKŽ-HA/USI-16-7 USI 13.10. -31.10.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/13,

URBROJ: 2137-04-16-3,

Koprivnica, 5. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Koprivničko-

križevačkoj županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ - GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA

KRIŽEVCI, KRIŽEVCI,

ULICA FRANJE RAČKOGA 22

84708858719

Page 18: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

18

88. Solidarnost na djelu 2016. KKŽ-HA/PHO-16-8 PHO 13.10. -31.10.2016.

KLASA: UP/I-550-01/16-01/14,

URBROJ: 2137-04-16-3, Koprivnica,

5. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Koprivničko-križevačkoj

županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA ĐURĐEVAC, ĐURĐEVAC,

TRG SVETOG JURJA 5

22403465198

89. Jazz koncert

Hadar Noiberg Trio

VŽ-HA/REH-16-10 REH 15.10.2016. KLASA: UP/I-550-

04/16-02/11, URBROJ: 2186-01-04-

01-16-2,

Varaždin, 6. l istopada 2016.

Ured državne

uprave u Varaždinskoj

županiji

UDRUGA ROTARY

CLUB VARAŽDIN 1181, VARAŽDIN,

J. HABDELIĆA 6

85255283088

90. Daj 5 za leptirića let GZG-HA/REH-16-31 REH 14.10. - 16.10.2016.

KLASA: UP/I-551-08/16-011/37,

URBROJ: 251-17-

11/32-16-10, Zagreb,

6. l istopad 2016.

Grad Zagreb, Gradski ured za

socijalnu zaštitu i

osobe s invaliditetom

UDRUGA ZA PODRŠKU I POTICANJE ZAJEDNIŠTVA

HRVATSKA POMAŽE, ZAGREB,

MASARYKOVA 22

79683350380

91. Darivati je humano ZŽ-HA/OST-16-15 OST 10.10.2016. -

10.01.2017.

KLASA: UP/I-308-01/16-01/27,

URBROJ: 2198-03-01-16-6,

Zadar, 6. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Zadarskoj županiji

HRVATSKI CRVENI KRIŽ – GRADSKO DRUŠTVO

CRVENOG KRIŽA PAG, PAG,

ZADARSKA 2

87132580269

92. Afrika u srcu GZG-HA/OJO-16-32 OJO 11.11.2016. KLASA: UP/I-551-

08/16-011/38, URBROJ: 251-17-

11/32-16-2,

Zagreb, 6. l istopada 2016.

Grad Zagreb,

Gradski ured za socijalnu zaštitu i

osobe s

invaliditetom

CENTAR ZA

HUMANITARNI RAD, VOLONTIRANJE I POMOĆ DJECI I

SIROMAŠNIMA U ZEMLJI I SVIJETU ''PLAVI ANĐEO'',

ZAGREB,

MARIJA DRAGMANA 2

90077990026

Page 19: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

19

93. Za mentalno zdravlje ZŽ-HA/OST-16-16 OST 10.10.2016. -

10.01.2017.

KLASA: UP/I-308-01/16-01/28,

URBROJ: 2198-03-01-16-6,

Zadar,

6. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Zadarskoj županiji

OPĆA BOLNICA ZADAR, ZADAR,

BOŽE PERIČIĆA 5

11854878552

94. Humanitarni koncert

''Pružimo im ruke – otvorimo srce''

VŽ-HA/OST-16-9 OST 16.10.2016. KLASA: UP/I-550-

04/16-02/10, URBROJ: 2186-01-04-

01-16-2,

Varaždin, 6. l istopada 2016.

Ured državne

uprave u Varaždinskoj

županiji

UDRUGA ''LUDBREŠKO

SUNCE'', UDRUGA ZA OSOBE S

INVALIDITETOM,

GLOBOČEC LUDBREŠKI, IZVORSKA 2

38884162058

95. U ritmu srca SDŽ-HA/NMU-16-33 NMU 06.10. - 30.12.2016.

KLASA: UP/I-550-02/16-03/22,

URBROJ: 2181-04-01-16-8, Split,

6. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Splitsko-dalmatinskoj

županiji

INNER WHEEL KLUB SPLIT,

SPLIT, ULICA KRALJA

ZVONIMIRA 14/II

46493014670

96. Malonogometna humanitarna utakmica

KZŽ-HA/REH-16-4 REH 09.10.2016. KLASA: UP/I-550-04/16-02/04,

URBROJ: 2140-03/1-16-6,

Krapina, 7. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Krapinsko-zagorskoj županiji

MALONOGOMETNI KLUB JESENJE,

JESENJE, GORNJE JESENJE 103

80535013863

97. ''Gladnoj djeci za školski obrok'' – Marijini obroci

PSŽ-HA/PHO-16-5 PHO 12.10.2016. -12.01.2017.

KLASA: UP/I-550-06/16-03/03,

URBROJ: 2177-07-03/1-16-13,

Požega, 11. l istopada 2016.

Ured državne uprave u

Požeško-slavonskoj županiji

OSNOVNA ŠKOLA BRAĆE RADIĆA

PAKRAC, PAKRAC,

BOLNIČKA 55

44040115188

Page 20: Popis izdanih rješenja kojima se odobrava provođenje humanitarnih

20