13
Poremećaji pamćenja Ana Vidoni Irena Milanović

Poremećaji pamćenja

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Poremećaji pamćenja

Citation preview

Page 1: Poremećaji pamćenja

Poremećaji pamćenja

Ana Vidoni Irena Milanović

Page 2: Poremećaji pamćenja

sposobnost usvajanja, zadržavanja i korištenja

informacija pamćenje ≠ učenje3 metode ispitivanja:- prepoznavanje, dosjećanje, metoda uštede3 varijable- raspon pamćenja, postotak zapamćenog,

vrijeme reakcije za prepoznavanje

Što je pamćenje?

Page 3: Poremećaji pamćenja

SENZORNO

KRATKOROČNO

DUGOROČNO

FAZE PAMĆENJA

Page 4: Poremećaji pamćenja

EPIZODIČKO – događaji

SEMANTIČKO – opće znanje

PROCEDURALNO – znanje vještina

VRSTE PAMĆENJA

Page 5: Poremećaji pamćenja

KODIRANJE

POHRANJIVANJE

PRONALAŽENJE

PROCESI PAMĆENJA

Page 6: Poremećaji pamćenja

1) prema nazivu bolesti

2) prema mjestu mozgovnog oštećenja

3) prema funkcionalnom oštećenju pamćenja

SMETNJE PAMĆENJA

Page 7: Poremećaji pamćenja

prolaznost

rastresenost

blokiranje

pogrešno atribuiranje

sugestibilnost

pristranost

postojanost

Propusti pamćenja

Page 8: Poremećaji pamćenja

retrogradna

anterogradna

hipomnezija

hipermnezija

paramnezija

Amnezija

Page 9: Poremećaji pamćenja

progresivno degenerativna bolest

značajan pad u novom dugoročnom pamćenju

poteškoće u imenovanju objekta

oštećena verbalna fluentnost

pad paradigmičkih asocijacija

Alzheimerova bolest

Page 10: Poremećaji pamćenja

anterogradna amnezija

bilateralna oštećenja limbičkog sustava

kod kroničnih alkoholičara i određenih tumora mozga

Korsakovljev sindrom

Page 11: Poremećaji pamćenja

popunjavanje praznina u pamćenju

izmišljenim događajima

DRM paradigma (Deese-Roediger-McDermott)

Lažna sjećanja

Page 12: Poremećaji pamćenja

Mnemonisti S.

Amnezija- H. M.

Slučajevi

Page 13: Poremećaji pamćenja

Sternberg, R. (2005), Kognitivna psihologija, Jastrebarsko: Naklada Slap.

Vranić, A., Tonković, M. (2012), Lažna sjećanja, Zagreb: FF Press. 

Zarevski, P. (1995), Psihologija pamćenja i učenja, Jastrebarsko, Naklada

Slap.

Čorkalo-Biruški, Primijenjena psihologija, Zagreb: Školska knjiga. 

Literatura