Porez Na Dobit

Embed Size (px)

DESCRIPTION

porezi

Text of Porez Na Dobit

 • Porez na dobit vjebe

  Martina Dragija, univ. spec. oec.

 • Postupak utvrivanja porezne obveze

  polaznu veliinu u utvrivanju porezne osnovice

  razlika prihoda i rashoda iz RDG-A;

  stavke korekcije polazne veliine;

  +/- STALNE RAZLIKE

  +/- PRIVREMENE RAZLIKE

  preneseni porezni gubitak koji u iznosu manjem od

  oporezive dobiti odreuje poreznu osnovicu;

  poreznu obvezu;

  porezna osloboenja;

  konana porezna obveza.

 • ZADATAK 1.

  Trgovako drutvo Beta d.d. iskazalo je u 2012. godini ukupne prihode 1.500.000 kn i rashode 1.200.000 kn. U

  prihodima su ukljueni udjeli u dobiti Alfa d.o.o u iznosu od 100.000 kn. U 2012. godini trokovi koji se odnose na osobne automobile, koji su nabavljeni u 2009. godini i iji je troak nabave 400.000 kn i stopa amortizacije 25%, bili su sljedei:

  premije osiguranja 20.000 kn

  trokovi odravanja 15.000 kn plus PDV

  utroeni benzin 45.000 kn plus PD

  Utvrdite iznos dobiti prije poreza, poreznu osnovicu, iznos

  poreza i neto dobit za 2012. godinu.

 • Troak amortizacije = 400.000 * 0,25 =100.000

  100.000 x 70% = 70.000 kn porezno priznati troak amortizacije

  100.000 x 30% = 30.000 kn porezno nepriznati

  troak amortizacije sukladno l. 7. st. 1. t. 4. Zakona red. br. 7. u obrascu PD

  PDV na 30% amortizacije = 30.000 x 23% = 6.900

  kn porezno nepriznati troak red. br. 7. u obrascu PD

 • Trokovi osiguranja nastali u svezi s vlastitim ili unajmljenim vozilima za osobni prijevoz NE

  POVEAVAJU POREZNU OSNOVICU (lanak 7., stavak 4. Zakona)

  POVEANJE POREZNE OSNOVICE ZA:

  30% Trokova odravanja s ukljuenim PDV-om

  15.000+3.750=18.750*30%=5.625 kn

  30% trokova za gorivo s ukljuenim PDV-om

  45.000+11.250=56.250*30%=16.875 kn

 • SMANJENJE POREZNE OSNOVICE za:

  Smanjenje za udjele u dobiti u iznosu 100.000 kn

 • Prihodi = 1.500.000

  Rashodi = -1.200.000

  Raunovodstvena dobit = 300.000

  STAVKE UVEANJA DOBITI 30% troka amortizacije + 30% PDV-a =36.900

  30% troka odravanja=5.625

  30% troka goriva= 16.875

  Ukupno stavke uveanja = 59.400

  STAVKE UMANJENJA DOBITI

  Udjel u dobiti = (100.000)

  POREZNA OSNOVICA = 259.400

  POREZ NA DOBIT 20% = 51.880

  NETO DOBIT = 248.120 (300.000 51.880)

 • ZADATAK 2.

  Trgovako drutvo Beta d.d. iskazalo je u 2012. godini ukupne prihode 2.000.000 kn i rashode

  1.500.000 kn. Na temelju rezultata uprava

  ostvaruje pravo na bonus i to 1% prihoda u novcu,

  a 1% u dionicama drutva.

  Utvrdite iznos dobiti prije poreza, poreznu

  osnovicu, iznos poreza i neto dobit za

  2012.godinu.

 • Prihodi = 2.000.000

  Rashodi = 1.500.000

  + 40.000 (2%*2.000.000)

  RAUNOVODSTVENA DOBIT = 460.000

  STAVKE UVEANJA DOBITI

  + 20.000 (za dionice)

  POREZNA OSNOVICA = 480.000

  POREZ NA DOBIT 20% = 96.000

  RAUNOVODSTVENA NETO DOBIT = 364.000 (460.000 96.000)

  Poveanje rashoda za

  isplate upravi

 • ZADATAK 3. Obveznik poreza na dobit pri obraunu amortizacije kao raunovodstvenog rashoda za graevinski objekt primjenjuje godinju amortizacijsku stopu 12,5%. Po poreznom propisu ovaj graevinski objekt spada u skupinu za koju je propisana najvia porezno dopustiva godinja stopa amortizacije 10%. Troak nabave graevinskog objekta je 1.200.000 kn, a procijenjeni ostatak vrijednosti je 200.000 kn.

  Utvrdite porezne uinke privremenih razlika. U raunovodstvu je iskazana dobit za prvu godinu je 150.000, za drugu godinu je 120.000, za treu godinu je 110.000, za etvrtu godinu je 180.000, za petu godinu je 200.000 kuna, estu godinu 300.000 kn, sedmu godinu 300.000 kn, osmu godinu 200.000 kn, devetu godinu 150.000 kn i desetu godinu 300.000 kn.

 • AMORTIZIRAJUI IZNOS = TROAK NABAVE PROCIJENJENI OSTATAK VRIJEDNOSTI

  AMORTIZIRAJUI IZNOS = 1.200.000 200.000 = 1.000.000 kn

 • Amortizacija u raunovodstvene svrhe je 12,5% to zapravo znai da e GRAEVINSKI OBJEKT imati vijek uporabe od 8 godine. Meutim, u porezne svrhe stopa amortizacije iznosi 10% to je zapravo 10 godina vijek uporabe.

  Iznos amortizacije u raunovodstvu = 1.000.000 x 12,5/100 = 125.000 kn

  Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 = 100.000 kn

  Iznos privremene razlike = 125.000 100.000 = 25.000 kuna

 • Privremena razlika od 25.000 nastaje kroz 8 godina

  obrauna amortizacije u raunovodstvu a ukida se u 9 i 10-oj godini obrauna amortizacije u porezne svrhe.

  S obzirom na to da je u raunovodstvu troak amortizacije (125.000 kn.) vii od porezno priznatog troka amortizacije (100.000 kn.) kroz 8 godine obrauna uveavat e se raunovodstvena dobit za iznos privremene razlike od 25.000 kuna (porezno

  nepriznati iznos amortizacije) da bi se dobila porezna

  osnovica.

 • 1. godina

  Raunovodstvena dobit = 150.000 x 20/100 = 30.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 175.000 x 20/100 = 35.000

  2. godina

  Raunovodstvena dobit = 120.000 x 20/100 = 24.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 145.000 x 20/100 = 29.000

  3.godina

  Raunovodstvena dobit = 110.000 x 20/100 = 22.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 135.000 x 20/100 = 27.000

  4.godina

  Raunovodstvena dobit = 180.000 x 20/100 = 36.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 =5.000

  Porezna osnovica = 205.000 x 20/100 = 41.000

 • 5. godina

  Raunovodstvena dobit = 200.000 x 20/100 = 40.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 225.000 x 20/100 = 45.000

  6. godina

  Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 325.000 x 20/100 = 65.000

  7.godina

  Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 325.000 x 20/100 = 65.000

  8.godina

  Raunovodstvena dobit = 200.000 x 20/100 = 40.000

  + privremena razlika = 25.000 x 20/100 = 5.000

  Porezna osnovica = 225.000 x 20/100 = 45.000

 • 8 Dobit prije oporezivanja

  930 Dobit nakon oporezivanja

  (1) 30.000

  08 odgoeno pokrie poreza na dobit

  (1) 5.000

  (2) 120.000

  26 Obveze za porez iz dobiti

  35.000 (1)

  120.000 (2)

  Knjienje u 1.godini nastajanje privremene razlike

  S0 150.000

 • 8 Dobit prije oporezivanja

  930 Dobit nakon oporezivanja

  (1) 24.000

  08 odgoeno pokrie poreza na dobit

  (1) 5.000

  (2) 96.000

  26 Obveze za porez iz dobiti

  29.000 (1)

  96.000 (2)

  Knjienje u 2.godini nastajanje privremene razlike knjienje identino i u 3./ 4./ 5./ 6./ 7./ 8. . godini

  S0 120.000

  S0 5.000

 • 9. godina

  U 9.-oj godini ukida se dio privremene razlike koja je nastala zbog

  razliitog naina obraunavanja amortizacije u raunovodstvene i porezne svrhe. Porezni uinak te razlike iskazan je na kontu 08

  Odgoeno pokrie poreza na dobit kao saldo od 40.000 kuna.

  Iznos amortizacije u raunovodstvu = 0

  Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 =100.000 kn.

  Iznos privremene razlike za ukidanje = 100.000 kuna

  Raunovodstvena dobit = 150.000 x 20/100 = 30.000

  - privremena razlika za ukidanje = 100.000 x 20/100 = 20.000

  Porezna osnovica = 50.000 x 20/100 = 10.000

 • 8 Dobit prije oporezivanja

  930 Dobit nakon oporezivanja

  (1)30.000

  08 odgoeno pokrie poreza na dobit

  (1) 20.000

  (2) 120.000

  26 Obveze za porez iz dobiti

  10.000 (1)

  120.000 (2)

  Knjienje u 9.godini ukidanje privremene razlike

  S0= 150.000

  S0 40.000

 • 10. godina

  U 10.-oj godini ukida se privremena razlika koja je nastala zbog

  razliitog naina obraunavanja amortizacije u raunovodstvene i porezne svrhe. Porezni uinak te razlike iskazan je na kontu 08

  Odgoeno pokrie poreza na dobit kao saldo od 20.000 kuna.

  Iznos amortizacije u raunovodstvu = 0

  Iznos amortizacije u porezne svrhe = 1.000.000 x 10/100 =100.000 kn.

  Iznos privremene razlike za ukidanje = 100.000 kuna

  Raunovodstvena dobit = 300.000 x 20/100 = 60.000

  - privremena razlika za ukidanje = 100.000 x 20/100 = 20.000

  Porezna osnovica = 200.000 x 20/100 = 40.000

 • 8 Dobit prije oporezivanja

  930 Dobit nakon oporezivanja

  (1) 60.000

  08 odgoeno pokrie poreza na dobit

  (1) 20.000

  (2) 240.000

  26 Obveze za porez iz dobiti

  40.000 (1)

  240.000 (2)

  Knjienje u 10.godini ukidanje privremene razlike

  S0= 300.000

  S0 20.000

 • ZADATAK 4.

  Obveznik poreza na dobit pri obraunu amortizacije pri utvrivanju raunovodstvene dobiti za opremu koristi godinju amortizacijsku stopu 20%. Za ovu je opremu najvia porezno dopustiva stopa amortizacije 25% godinje. Amortizirajui iznos za ovu opremu jednak je troku nabave koji iznosi 600.000 kuna. Na temelju navedenih podataka, uz pretpostavku da je stopa poreza na dobit 20%, utvrdite porezne uinke privremenih razlika. U raunovodstvu iskazana dobit za prvu godinu je 220.000 kuna, za drugu godinu je 300.000, a za petu godinu je 270.000 kuna.