Click here to load reader

Porsche Club Finland · PDF file3 PORSCHE CLUB FINLAND AJOKOULUTUSOHJELMA Porsche Club Finlandin ajokoulutuksen tavoitteena on luoda jäsenilleen turvalliset ja valvo-tut puitteet

 • View
  217

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of Porsche Club Finland · PDF file3 PORSCHE CLUB FINLAND AJOKOULUTUSOHJELMA Porsche Club...

 • Porsche Club Finland

  Ohje ratatapahtumaan osallistuvalle

  Kuljettaja: ______________________

  PCF ratakoulutusmateriaalista toimittaneet Juha Saarentaus & Pekka Heusala

  2013

 • 2

  PORSCHE CLUB FINLAND

  OHJE RATATAPAHTUMAAN OSALLISTUVALLE

  SISÄLTÖ

  Porsche Club Finland ajokoulutusohjelma ................................................ 3   Ajajan kehittyminen ...................................................................................... 3   Valmistautuminen ratatapahtumaan ........................................................... 4

  Auton tekninen kunto ............................................................................................... 4

  Auton sisätilat ................................................................................................... 4   Turvavyöt ja istuinten kiinnitys .......................................................................... 4   Jarrut ................................................................................................................ 4   Renkaat ............................................................................................................ 5   Alusta ............................................................................................................... 5   Öljy ja jäähdytys- sekä ohjaus-tehostimen neste ............................................. 5   Polttoaine ......................................................................................................... 5  

  Henkilökohtaiset varusteet .......................................................................... 6 Ratatapahtumaan saapuminen ................................................................................ 6   Toiminta radalla ............................................................................................. 7

  Ikkunat ja peilit .................................................................................................. 7   Ajoasento ......................................................................................................... 7   Ote ratista ......................................................................................................... 7   Radalle järjestäytyminen .................................................................................. 7   Ajo radalle ........................................................................................................ 8   Yhteistyö kouluttajan kanssa ............................................................................ 8   Lippumerkit ja valot .......................................................................................... 8   Radalla olevat merkit ........................................................................................ 9   Ohittaminen .................................................................................................... 10   Ajovuoron päättyminen ................................................................................... 10   Varikolle ajaminen .......................................................................................... 10   Turvallisuus ja nopeusrajoitukset ................................................................... 11   Vaarallinen ajo ................................................................................................ 11

  Perusasioita ajamisesta ......................................................................................... 12

  Jarrutus .......................................................................................................... 12   Kaarreajo ........................................................................................................ 12   Reunaviivat ja kanttarit ................................................................................... 12   Sade ............................................................................................................... 12

  Ongelmatilanteet radalla ........................................................................................ 13

  Tekninen vika autossa .................................................................................... 13   Suistuminen radalta ........................................................................................ 13  

  Terminologia ................................................................................................ 14   Ajopäiväkirja ................................................................................................ 17  

 • 3

  PORSCHE CLUB FINLAND AJOKOULUTUSOHJELMA Porsche Club Finlandin ajokoulutuksen tavoitteena on luoda jäsenilleen turvalliset ja valvo- tut puitteet ajoharjoittelua ja auton käsittelyä varten. Koulutusohjelma auttaa kuljettajaa kehittymään ajoneuvonsa käsittelyssä sekä parantaa tilannetajua jokapäiväisessä liikenteessä. Ohjelmassa on mahdollisuus hyödyntää auton ominaisuuksia turvallisissa olosuhteissa. Koulutuksessa painopisteenä ovat liikenneturvallisuutta lisäävä asenne ja ajoneuvon hal- linta sekä normaaleissa, että vaativissa liikennetilanteissa. Koulutustapahtumia ovat:

  1) Ennakoivan ajon kurssit

  2) Moottoriradoilla järjestettävät Koulutus- ja ratapäivät sekä

  3) Porsche AG:n Ice Force -ajokoulutustapahtumat Lisäksi ajoneuvon hallintaa voi harjoitella vuosittaisessa Slalom Cup-sarjassa. Ajokoulutusohjelma ei tähtää kilvanajoon. Porsche Racing Club Finland tarjoaa erikseen mahdollisuuden harrastuksen syventämiseen myös kilpailutasolle.

  AJAJAN KEHITTYMINEN Ennakoivan ajon kurssit, Koulutus- ja ratapäivät sekä Ice Force –ajokoulutus-tapahtumat ovat tarkoitettu kaikille klubin jäsenille sekä perhejäsenille. Rata- ja koulutuspäivillä osallistujat luokitellaan kokemuksen perusteella seuraaviin luok- kiin: L1 – Kuljettaja, joka ei ole aikaisemmin osallistunut PCF:n järjestämiin Koulutus- ja ratapäiviin. L1-luokan kul- jettajat ajavat moottoriradal- la ainoastaan ajokouluttajan ohjauksessa. L2 – Kuljettaja, joka on ajokouluttajan harkinnan mukaan valmis harjoittele- maan radalla ajoa itsenäi- sesti. L3 – Kuljettaja, joka on pi- demmälle edistynyt radalla ajamisessa. Ajokouluttaja työssään. Instructor - Ajokouluttajina tapahtumissa toimivat PCF:n kokeneemmat ja ohjaajakou- lutuksen saaneet kuljettajat.

 • 4

  VALMISTAUTUMINEN RATATAPAHTUMAAN Ennen ratatapahtumaan lähtöä tarkista autosi tekniikka, poista turhat tavarat ja valmistele autosi ja itsesi ratatapahtumaa varten siten, että katsastus ja toiminta sujuu mahdollisim- man joustavasti. Käytä liitteenä olevaa katsastajan tarkistuslistaa apuna tarkistaessasi au- toasi.

  AUTON TEKNINEN KUNTO AUTON SISÄTILAT

  Kaikki irtonainen tavara ja esineet, jotka voisivat voimakkaissa kiihty- vyyksissä päästä irralleen tulee poistaa autosta kuten irtomatot oh- jaamosta sekä ovitaskuissa olevat tavarat. Tavaratilasta on hyvä pois- taa kaikki tavarat vararengasta lukuun ottamatta. Lukitse myös hansi- kaslokero.

  TURVAVYÖT JA ISTUINTEN KIINNITYS

  Tarkasta turvavöiden toiminta sekä istuinten kiinnitykset ja selkänoji- en toiminta.

  JARRUT

  Radalla jarrut joutuvat huomattavasti kovemmalle rasitukselle kuin tavallisesti: kaarteet seuraavat toisiaan, eivätkä jarrut ehdi kunnolla jäähtyä. Jarrunesteen tulee olla korkeintaan kaksi vuotta vanhaa. Tarkista myös jarrunesteen määrä. Jarrut voivat ajettaessa häipyä tai niiden teho laskea. Useimmiten se on seurausta seuraavista syistä:

  -­‐ Jarrut häipyvät, kun jarrunesteeseen imeytynyt vesi laskee sen kiehumispistettä ja jarrujärjestelmään syntyy kaasua (höyryä) joka painuu kokoon jarrua painettaessa. Tällöin poljin painuu pohjaan ilman vaikutusta jarrutustehoon. Jarrutusta voidaan kuitenkin tällöinkin saada aikaan poljinta nopeasti pumppaa- malla. Erityisesti auton seisoessa ajon jälkeen siirtyy kuumista jarrulevyistä lämpöä jarrusatuloihin ja jarrunesteeseen. Uudel- leen liikkeelle lähdettäessä onkin syytä tarkistaa, että jarrut toimivat moitteettomasti tekemällä muutama koejarrutus.

  -­‐ Jarrutusteho laskee toisiaan seuraavien jarrutusten aikana. Tämä saattaa johtua jarrulevyjen ja –palojen liiallisesta kuu- menemisesta. Tällöin osa jarrupalojen kitkamateriaalista höy- rystyy mikä pienentää kitkaa. Jarrupalan pinta voi myös liialli- sesta kuumenemisesta johtuen lasittua mikä myös pienentää kitkaa.

  Jos jarrupalat ovat viimeisillään, voi pinta murtua irti kun käytät jarruja voimakkaasti. Tarkasta jarrupalojen kitkapinnan paksuus. Sen tulisi olla kauttaaltaan vähintään 3 mm ja aina selkälevyä paksumpi. Mikäli vaihdat jarrupalat ennen ratatapahtumaa niin huolehdi, että ehdit ajaa uudet jarrupalat ”sisään” ennen rata-ajoa. Uusista jarrupaloista alussa haihtuvat kaasut alentavat jarrutustehoa kovissa jarrutuksissa. Jarru- palojen ”sisäänajosta” saa ohjeita valmistajilta ja Porschen maahan- tuojalta. Myös jarrupaloissa halpatuotteet on väärää säästöä.

 • 5

  RENKAAT

  Renkaiden tulee olla tieliikenteeseen ja kyseiseen ajoneuvoon hyväk- syttyä mallia. Tarkista renkaiden kunto ja kulutuspinnan syvyys sekä rengaspaineet. Hyvä lähtökohta on valmistajan suosittelema rengas- paine. Koulutuksessa käytettävät nopeudet eivät kuluta renkaita eri- tyisesti mutta taidon ja ajovarmuuden kasvaessa vauhti pyrkii kasva- maan ja ren

Search related