PORTAALI FUNKTSIOONID JA SELLE LOOMISE LÄHTEKOHAD

 • View
  82

 • Download
  0

Embed Size (px)

DESCRIPTION

PORTAALI FUNKTSIOONID JA SELLE LOOMISE LÄHTEKOHAD. Elviine Uverskaja TPÜ infoteaduste osakond. PORTAALI MÕISTE. Pidulik peasissepääs hoonesse (arh.) Teatud auditooriumi (sihtrühma) huvisid ja vajadusi silmas pidav veebileht, mis ühendab endas erinevaid funktsioone. PORTAALI ELEMENDID. - PowerPoint PPT Presentation

Text of PORTAALI FUNKTSIOONID JA SELLE LOOMISE LÄHTEKOHAD

 • PORTAALI FUNKTSIOONID JA SELLE LOOMISE LHTEKOHAD

  Elviine UverskajaTP infoteaduste osakond

 • PORTAALI MISTEPidulik peasisseps hoonesse (arh.)

  Teatud auditooriumi (sihtrhma) huvisid ja vajadusi silmas pidav veebileht, mis hendab endas erinevaid funktsioone

 • PORTAALI ELEMENDIDPortaali enese sisutekstid Portaali teenused: -otsingFoorum , E-postUudisedTeadetetahvel, ChatPersonaliseerimineLingiloetelud

 • PORTAALIDE TBIDGlobaalsedRahvuslikud Regionaalsed Korporatiivsed

 • PORTAALIDE TBIDMegaportaalidHorisontaalportaalidVertikaalportaalid e. vortaalid e. niiportaalid

 • PORTAALIDE TBID

  Riigi portaalidErasektori portaalid Kolmanda sektori portaalid

 • PORTAALIDE TBID

  Infoportaalid e. teabeportaalidriportaalid B2B, B2C,

 • PORTAALI SPETSIIFIKASELLE KONTSEPTUAALSUS

  Mis eesmrgil loodudKellele loodudMillise vajaduse rahuldamiseks loodudMillised on selle funktsioonid

 • KONTSEPTSIOONI LOOMISEGA KAASNEB

  Teoreetiliste mistete tpsustamineOlemasoleva olukorra fikseerimineTeiste kogemuse anals

 • KONTSEPTSIOONI ELEMENDIDPortaali mrang (eesmrk) kellele ja milleks?-spetsialistile vi tavakasutajale (lppkasutajale) -milliseid probleeme aitab lahendadaPortaali funktsioonid Portaali phimttedPortaali sisuline struktuur

 • KODANIKUPORTAALIGA SEOTUD MISTED

  TeabevajadusKodanikuteave(kodanikuteabe vajadus)Kodanikuigused

 • OLUKORRA FIKSEERIMINEJuurdeps avaliku sektori informatsioonile on veebilehekljelt www.riik.eeInfole juurdepsu reguleerivad seadused on loodud Infopoliitilised dokumendid on vastu vetudKik seadusandlikud tekstid on elektrooniliselt kttesaadavad

 • OLUKORRA FIKSEERIMINEKogu seadusandlik protsess on elektrooniliselt jlgitavInformatiseerimise programmid on kivitunud Juurdeps kigile riiklikele institutsioonidele on olemasOn loodud osalemisvimalus (TOM)

 • TEABEVAJAJA PROBLEEMIDEelteadmiste vajalikkus riigi struktuurist ja funktsioonidestTeaberessursside fragmenteeritus (probleemi lahendamiseks vajalik teave kuulub erinevate institutsioonide alla)Erinevate sihtrhmade mittearvestamineRaskeprane keelekasutus

 • TEISTE KOGEMUSTE ANALSLoodud kodanikuportaalide valjaselgitamine

  Soome, Taani, Singapuri ja Suurbritannia portaalide vrdlev analsimine

 • PORTAALI EESMRKhtse ligipsupunkti loomine kodanikuteabele ja teenustele, mis vimaldab kodanikul saada toimetulekuks vajalikku teavet oma igustest ja kohustustest ning kasutada avaliku sektori poolt pakutavaid teenuseid erinevates hiskonnaelu valdkondades.

 • KODANIKUPORTAALI FUNKTSIOONIDInformeerivKommunikatiivneHarivRegulatiivneMotiveerivMemoreeriv

 • Kaasnevad funktsioonid

  Seadusandluse tiendamist vimaldavRiigiametnike mentaliteeti muutevRiigist vrandumist pidurdav

 • PHIMTTED

  Aktiivse informeerimiseReklaamist hoidumiseiguslikkuse

 • PORTAALI STRUKTUURPortaal jaguneb tinglikult kaheks kihiks nn. portaalikihiks, mida loob ja tiendab portaali toimetus ja nn. teenustekihiks, mille pideva uuendamise eest kannavad vastutust iga teemavaldkonna eest vastutavad isikud riigi ja kohaliku omavalitsuse asutustes.

 • PORTAALI STRUKTUURPortaalikiht koosneb kuni neljast hierarhilisest tasandist :I tasand - eluperioodide ja teemade lingidII tasand - eluperioodide ja teemade alateemade lingidIII tasand elusituatsioonide lingidIV - elusituatsioonide eri aspektide lingid

 • KASUTAJAKESKSUSE ASPEKTID

  Rajanemine infovajaduse ja info vastuvtu uuringutelUniversal Usability standardi arvestamine

 • RAAMATUKOGUDE PORTAALID

  Lppkasutajale orienteeritud

  Kutseala kogukonnale orienteeritud(integreeritud professionaalne vrguressurss)