Portale Integrazione ANG MGA BALITA Gantimpala sa migrant entrepreneurship sa Italya - MoneyGram Award 2014 Maging ang mga dayuhan ay maaaring maging responsible director ng pahayagan MGA TUNTUNIN Pana

 • View
  244

 • Download
  17

Embed Size (px)

Transcript

 • Portale Integrazione Migranti

  www.integrazionemigranti.gov.it Newsletter Multilingual (Abril 2014)

  Ingles Albanian Arabic - Chinese - Pranses - Punjabi - Ruso - Espanyol - Tagalog - Ukranian

  Ang Portale Integrazione Migranti ay isang site na nilikha na may layunin na magsulong ng

  integrasyon sa sambayanan italyana ng mga

  mamayang nagmula sa ibang bansa.

  Para sa mga dayuhang namumuhay sa Italya,

  ang Portal ay isang instrumento na

  makakatulong upang makatagpo ng

  maraming impormasyon at mga sanggunian

  na kapaki-pakinabang sa mga serbisyo sa

  lugar na pinaninirahan ng mga imigrante.

  Sa home-page ng portal ay mayroong isang

  bahagi na nakatuon sa mga Serbisyo na sa

  loob ay maaaring matagpuan ukol sa mga

  taong maaaring dulugan upang makatagpo

  ng kurso para sa lingguwahe, trabaho, bahay,

  serbisyo para sa pangangalaga sa kalusugan,

  atbp.

  Upang mapadali ang paghanap ng mga

  gayong serbisyo, matatagpuan sa Portal, ang

  espesyal na search engine, at dito maaaring

  matiyak kung, sa loob ng database, ay

  mayroong impormasyon ukol sa serbisyo na

  siyang hinahanap.

  Ang paghahanap ay maaring matagpuan sa

  pamamagitan ng paglalagay sa nakalaang

  patlang

  ang pangalan ng isang asosasyon o opisina

  (munisipalidad, pagtataguyod , rehiyon) na

  kung saan ay gustong malaman ang mga

  serbisyo na inihahandog para sa mga

  estranghero, maging sa pagpapasok ng isa o

  higit pang mga salita na siyang naglalarawan

  ng serbisyo na siyang hinahanap (halimbawa

  sa pagsulat, ng salitang italyano, ay

  matatagpuan ang listahan ng lahat ng mga

  entidad na matatagpuan sa data base na

  siyang nag-aayos ng kurso ng italyano)

  Maari ding gawain ang advanced na

  paghahanap

  na kung saan sa pamamagitan ng paglalagay

  ng higit na inpormasyon (serbisyo na hinanap,

  heyograpikong lugar ng interes, atbp. ) ay

  maaaring agad na matagpuan , kung ito ay

  nasa data base , ang serbisyo na hinahanap

  sa mismong lungsod.

  Bukod pa sa mga serbisyo, ay available din sa

  Portal ang ibang seksyon ng impormasyon, na

  kung saan ang area ay binibigyang pansin

  ang mga bagong panuntunan at mga

  kasalukuyang balita na may kaugnayan sa

  mundo ng imigrasyon, mga proyekto sa pag-

  unlad at mabuting karanasan na nangyari sa

  teritoryo.

  Para maging madali ang paghahanap sa

  Portale Integrazione Migranti aktibo ang

  libreng serbisyo multilingual para sa

  impormasyon sa telefono (numero verde

  803.001)

  Kapag nakumpleto ang aktibidad ng

  impormasyon, Ang Portal ay magpa-publish

  rin ng buwanang newsletter ng mga balita

  at pagsusuri.

  http://www.integrazionemigranti.gov.it/

 • INDEX

  ANG MGA BALITA

  Gantimpala sa migrant entrepreneurship sa Italya - MoneyGram Award 2014

  Maging ang mga dayuhan ay maaaring maging responsible director ng

  pahayagan

  MGA TUNTUNIN

  Pana-panahong manggagawa - Magagamit na bagong quota para sa pagpasok

  Purchase Card - Mula sa Abril 8, ay available ang form na magagamit para sa

  pagsusumite ng mga aplikasyon ng mga EU mamamayan at mga dayuhan

  Single Permit para sa pananatili at trabaho: ang mga pagbabago na nagpasimula

  Highly skilled employees at mga mag-aaral: mga simplifications na nagpasimula

  Human Trafficking May bisa ang mga bagong panuntunan na nagpapatibay

  ng pagsugpo ng krimen at proteksyon ng mga biktima

  INTERNASYONAL NA PROTEKSYON

  May bisa ang na ang atas na magkapantay-pantay ang karapatan ng mga may-

  hawak ng subsidiary protection at ng mga refugee.

  BALITA MULA SA MINISTERYO

  Portale Integrazione Migranti - On-line ang isang bagong area na nakatuon sa

  internasyonal na proteksyon

  ANG MGA HATOL

  Hukuman ng Milan ipinagkaloob ang internasyonal na proteksyon sa isang

  banyagang mamamayan na nasa panganib na mapasakop sa kaugalian ng

  female circumcision.

  PUBLIKASYON

  Gabay sa mga serbisyo na may kinalaman sa imigrasyon sa pangangalaga ng Prefecture ng Pesaro-Urbino

  file://acusr02/dg-immigrazione$/Portale%20Immigrazione/02_SEZIONI%20PORTALE/31_newsletter/newsletter%20multilingua/2014/pubblicazioni%23_blank

 • PANGKASALUKUYAN

  Gantimpala sa migrant enterpreneurship sa Italya - MoneyGram Award 2014

  Para sa MoneyGram ang mananalo ay ang migrante na nagpapakita ng

  kapasidad ng pananaw, tapang at pamumuno sa pagpapatakbo ng

  kanilang mga negosyo. Maaring magparehistro para sa gantimpala

  hanggang sa susunod na May 15, 2014.

  Ang award na nilikha ng MoneyGram, na sa nakaraang edisyon ay nagkaroon ng isang

  magandang tagumpay ay nakatuon sa mga negosyanteng imigrante na sa loob ng taon ay

  nagawang magpakita ng mga kasanayan sa pananaw, tapang at pamumuno sa pagtaguyod o

  pagsasagawa ng kanilang mga negosyo. Ito ay ang natatanging pambansang parangal na

  nakatuon sa Entrepreneurship ng mga imigrante na kasalukuyang umiiral sa ating bansa.

  Ang mga finalist ay makikipagkumpetinsya para sa premyo ng Immigrant Entrepreneur of the

  Year at para sa 5 premyo ng " Kategorya: Paglago, Innovation, Pagtatrabaho, Youth

  Entrepreneurship at panlipunang responsibilidad", ang lahat ay kinabubuuan ng 15.

  Ang seremonya ng parangal ay gaganapin sa Roma sa Hunyo 12 sa Casa del Cinema sa Villa

  Borghese.

  Upang makilahok ay punan lamang ang form na available sa site

  www.themoneygramaward.com o magpadala ng mail sa

  candidature@themoneygramaward.com

  Maging ang mga dayuhan ay maaaring maging responsible directors ng

  pahayagan

  Niliwanag ng Ministry of Justice na maging ang mga mamamayang

  dayuhan na legal na namamalagi ay maaaring maging direktor ng

  isang pahayagan.

  Sa partikular, ang Ministeryo ay nagbigay ng opinyon bilang tugon sa katanungan na isinumite

  nitong huling Hulyo mula sa Kapisanan ng mga mamamahayag. Ayon sa Ministry of Justice ang

  pamantayan na kinakailangan ang Italian citizenship upang maging managing director, ay

  pinawalang bisa dahil ito ay hindi tugma sa Immigration Consolidation Act na nagbibigay na

  ang mga dayuhan na legal na namamalagi ay itinuturing na katumbas ng mga mamamayang

  italyano sa mga usapin ng karapatan bilang mamamayan. Kabilang din dito sa huli ang

  karapatan na malayang gamitin ang sariling propesyonal na aktibidad.

  http://www.themoneygramaward.com/mailto:candidature@themoneygramaward.com

 • MGA TUNTUNIN

  Pana-panahong manggagawa Magagamit na bagong quota para sa

  pagpasok

  Abrile 9, 2014 Nai-publish ang Decreto Flussi 2014 para sa pana-

  panahong manggagawa - 15.000 na bagong quota ng pagpasok Ang

  pagsusumite ng mga application ay posible mula sa oras 08:00 sa Abril

  10 at hanggang sa ganap na 24.00 sa Disyembre 31, 2014.

  ANG PAGBABAHAGI

  Ayon sa artikulo 1 ng bagong atas D.P.C.M. ng marso 12, 2014 ay pinapayagan sa Italya

  ang pagpasok ng 15.000 banyagang manggagawa para sa kadahilanan ng pana-panahong

  trabaho.

  Sa loob ng quota ng 15,000 unit, ang 3.000 entry ay nakalaan para sa sa mga kahilingan ng

  pluriannual seasonal clearance, o nauugnay sa mga manggagawa na nakapasok na sa Italya

  upang magtrabaho sa pana-panahong trabaho na hindi bababa sa dalawang magkakasunod na

  taon, ang employer ay maaaring magsumite ng kahilingan para sa pluriannual clearance para

  sa pana-panahon na trabaho.

  Ang artikulo 2 ng bagong atas ay nagtataglay din ng 2.000 bahagi para sa pagpasok ng

  mga manggagawa non-EU sa batayan ng di-pana-panahon na trabaho para sa taon 2014,

  para sa mga kalahok sa Universal Exhibition sa Milan 2015. Sa paggamit ng isang

  hiwalay na circular ay nakabalangkas ang mga alituntunin para sa Milan Expo 2015, pati na rin

  ang mga tagubilin para sa paggamit ng mga specific form.

  PAMAMARAAN PARA SA PAGSUSUMITE NG APLIKASYON

  Tulad ng dati, ang mga aplikasyon ay maaaring isinumite ng employer o ng mga asosasyon ng

  kategoriya sa pamamagitan ng elektronikong pamamaraan sa website ng Ministry of Interior

  (http://www.interno.gov.it), sa pamamagitan ng pagrerehistro at sa pagpuno ng application

  form C -stag.

  Ang mga application ay ipo-proseso sa batayan ng chronological order ng presentasyon.

  Ang Pana-panahon na manggagawa

  Ang pagpasok ng mga manggagawa non EU na ang layunin ay pana-panahon na trabaho ay

  posible lamang sa pamamagitan ng taunang itinatatag na quota sa decree planning ng daloy

  ng pagpasok (decreto flussi) na ang layunin ay seasonal na trabaho. Ito ay isang atas na pinagtibay ng Konseho ng mga Ministro bilang isang panuntunan na karaniwan ay taunan.

  Ang sektor kung saan ay posible ang pagtatatag ng trabaho na ang batayan ay pana-panahon,

  ay ang mga sektor lamang ng agriculture touristic- hotel. Nararapat na ang sektor ay

  kung saan inilalapat ang isa sa mga kontrata na limilitaw sa huwaran ng mga aplikasyon sa website ng Minitry of Interior.

  Ang application para sa trabaho ay maaring gawin ng isang italian employer o estranghero na

  legal na namamalagi sa Italya, para sa isang manggagawa na naninirahan sa ibang bansa na

  kabilang sa isa sa mga nasyonalidad na nakatala sa atas (decreto flussi) (batay sa huling atas

  Albania, Algeria, Bosnia-Herzegovina, Croatia, Egypt