Click here to load reader

Portfolio. 2008-2012

 • View
  218

 • Download
  3

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Skoleprojekter.

Text of Portfolio. 2008-2012

 • Sophie Thorse Stokholm 2008-2012

 • CV

  Sophie Thorse StokholmVedbkgade 16, 3 th.2200 Kbh. NFdt 06.01.85, Odense.

  [email protected]

  Udannelse

  2011- Kunstakademiets Arkitektskole. Afdelingen for Kulturarv, Transformation og Restaurering.

  2011-2012 Kbenhavns Universitet. Udvekslingssemester p kunsthistorie. Kandidat fagene- Kuratering og Udstillingsstetik og stetisk Tnkning.

  2008-2011 Bachelor fra Kunstakademiets Arkitektskole, Afd.5- Rum, bostning og bygningskultur.

  2005-2008 Frederiksberg HF.

  Erfaring

  Jeg har i 2010 og 2011 undervist bachelorstuderende p Ergoteapeutuddannelsen University College Lilleblt p en endags workshop. Emnet har vret tilgnge-lighed og boligtilpasning til mennesker med handicap. Undervisningen har omhan-dlet en grundlggende introduktion til teknisk tegning, tegningsforstelse og ve-jledning af de ergoteapeutstuderendes arbejde med tegning, i hnden og i Sketchup. Computerkundskaber

  SketchUpAutocadPhotoshopIllustratorInDesignV-Ray

 • s. 1 - 14 Udvidelse af Politihistorisk Museum.

  s. 15 - 20 Vrksanalyse af Universitetsbiblioteket i Fiolstrde.

  s. 21 - 30 Et spisehus p Refshaleen.

  s. 31 - 32 Vrksanalyse: SAS Royal Hotel.

  s. 33 - 38 Studieboliger og boghandel p sterbro.

  s. 39 - 44 Et (fiktivt) udstillingsprojekt. Tidens transcendens- Rummets immanens. s. 45 - 46 Analyse af et udstillingsrum, Gl. Holtegaards Barokanlg.

  s. 47 - 51 Amager, Vrelset og Gaden.

 • Udvidelse af Politihistorisk Museum.6. semster.

  Politihistorisk Museum er centralt beliggende p Nrrebro i Kbenhavn. Bygnin-gen var oprindeligt en politistation og blev opfrt som en del af et strre anlg, der ogs tller en brandstation, i slutningen af 1800-tallet. Mit bud p en udvidelse af Politihistorisk Museum kobler sig direkte til den eksis-terende bygnings bagside, men har seperat indgang fra grden.Udvidelsen ses ikke fra Flledevej, men bliver frst synlig, idet man bevger sig ind i grdrummet. Bygningen som figur indskriver sig i konteksten ved at optage retninger og hjder, som ses i det eksisterende bygningskompleks.Med udvidelsen af museet skabes der plads til nye tiltag og udvikling af museets praksis; der etableres et udstillingsrum tiltnkt skiftende tematiske udstillinger og rum til arrangementer og foredrag i museets regi.

  1

 • 2

 • Diagram over den eksisterende bygnings rumlige orden og publikums bevgelsesmnster i udstillingen.

  3

 • Diagram over bygningens vinduestypologier.

  4

 • Situationsplan med Udvidelsen.

  5

 • Planer.

  6

 • 7

 • Facader.

  8

 • Snit.

  9

 • Detaljesnit, facadedetalje.

  10

 • Interir, rendering.

  11

 • Principmodel, rendering.

  12

 • Interir, renderinger.

  13

 • Udvidelse i kontekst, Modelfotos.

  14

 • Vrksanalyse af Universitetsbiblioteket i Fiolstrde, Kbenhavn.5. semester

  Universitetsbiblioteket er tegnet af arkitekten Johan Daniel Herholdt og er fra 1861. Vrkanalysen bestod af tre delundersgelser. Frste del var en analyse af facadens proportionering, materialitet og karakter udfrt i tegning i to forskellige skalaer og ved hjlp af henholdsvis digitaltegning og analog tegning. Anden del var en analytisk tegning, der undersger bygningens srprg, konstruktionsprincipper og rumforlb. Tredje del bestod af et ob-jekt som reprsenterer bygningen ud fra de observationer, der er gjort i del et og to.

  15

 • Universitetsbiblioteket.

  16

 • Facadetegning 1:50

  17

 • Facadeudsnit 1:20, fedtfarve.

  18

 • Analysetegning, grafit.

  19

 • Analysemodel, mdf og gips.

  20

 • Et spisehus p Refshaleen.4. semester.

  Projektets program er et spisehus. Bygningen er beliggende p Refshaleen midt i et de (industri)lanskab, p kanten af byen, med blik til Kbenhavns havn og p modsatte side Langelinie og Frederiksstaden.Spisehuset er placeret p kanten af en kanal, der skrer sig ind i landskabet.

  21

 • Korttegning 1:2000, Refshaleen.

  22

 • 23

 • Fotoregistrering, sted, kant og flade, Refshaleen.

  24

 • Plantegninger, grafit.

  25

 • Spisehus p kanten, model i trpap.

  26

 • Snit og opstalt, grafit.

  27

 • Spisehus p kanten, model i trpap.

  28

 • 29

 • Modelfotos.

  30

 • SAS ROYAL HOTEL, KBENHAVN, 1955-1960,

  ARNE JACOBSEN

  Vrksanalyse: SAS Royal Hotel tegnet af Arne Jacobsen 1955-60.3. semster.

  Analyse af SAS hotellet med fokus p den transformation, der har fundet sted over tid. En undersgelse af hvordan forandringer i samfundet, skiftende ejerforhold og markedsmekanismer har pvirket og afspejlet hotellets rumlige organisering. P modsatte side kan ses fotografier fra en stopmotion film, der blev lavet i forbindelse med analysen, fortografierne illustrerer den rumlige transformation hotellet har gennemget gennem tiden.

  31

 • verst: Fotoregistrering, rejsebureauer i gaderne omkring SAS Hotellet. Under: Fotoserie af trpapmodel fra stopmotion-film.

  32

 • Studieboliger og boghandel, sterbro, Kbenhavn.3. semester.

  Dette infill projekt bestr af en ejendom, der rummer studielejligheder, en boghandel i gadeplan og en passage fra den befrdede Dag Hammerskjlds All til Garnisons kirkegrd, der lgger bagved grunden. Bygningen ligger sig p den ene side helt op ad en fem etagers ejendom og mder til den an-den side muren ind til Unitarenes Hus. Bygningen er tnkt som en diskret tilfjelse i gaden, samtidig med, at den ogs tilfre konteksten noget nyt. Byg-ningens facade ligger plant med de eksisterende facader p allen, mens den sammensatte bygningskrop viser sig i planen samt i grdrummet mod kirkeg-rden, hvor der dannes passage, nicher og indhak.

  33

 • Registrering af kontekst. Masse, bygningsfigurer, beplantning, bevgelse.

  34

 • Volumenundesgelse, Mdf model 1:200

  35

 • Opstalt, grafit. Dag Hammerskjlds All 30-32.

  36

 • 0 1 2

  37

 • 2 3 4

  Plantegninger, grafit.

  38

 • Et (fiktivt) udstillingsprojekt, Tidens transcendens- Rummets immanens.Udvekslingssemster p KUA, Kunsthistorie. Kuratering og Udstillingsstetik.

  Vi blev stillet opgaven at ptage os rollen som kuratorer og planlgge en udstilling; udvikle koncept, bestemme udstillingssted og udstillingsarkitek-turen, udvlge genstande, sge fondsmidler og skrive pressemeddelelse.Eksamensprojektet med titlen Tidens transcendens- Rummets immanens. En anderledes fortlling om kunst i Danmark. Fra stenalder til middelalder. udarbejdede jeg i samarbejde med en arkologistuderende ved KU. Udstill-ingen skulle finde sted i et forfaldent kanonbdsskur p Holmen i Kbenhavn og fremvise tematisk udvalgte arkologiske genstande placeret i opstillede glaskuber. Konceptet var at skabe en kulturhistorisk udstilling med fokus p en sanselig og stetisk udstillingsoplevelse. Den arkitektoniske oplevelse i udstillingen blev brugt som et centralt virkemiddel i fortllingen.

  39

 • Under: Kanonbdskur 3, opstalt, fotomontage.

  40

 • Kanonbdsskur 3.

  41

 • Situationsplaner, Holmen og indre by.

  42

 • Interr foto af kanonbdsskur 3 og grafisk illustration af den tilfjede udstillingsarkitektur i rummet.

  43

 • Plan, kanonbdsskur 3 og udstillings installation.

  44

 • Analyse af et udstillingsrum, Gl. Holtegaards Barokanlg.Udvekslingssemster p KUA, Kunsthistorie. Kuratering og Udstillingsstetik.

  Opgaven bestod i at komme med et forslag til, hvordan Gl. Holtegaards Barokhave ville kunne indtages som udstillingsrum.

  45

 • Diagram over Gl.Holtegaards barokanlg.

  46

 • Korttegning 1:1000, farveblyant.

  Amager, Vrelset og Gaden.2. semster.

  Opgaven omhandlede en grund, der ligger mellem Strandlodsvej og Ler-gravsvej p Amager. I frste del af projektet undersgte jeg igennem kort-tegninger bystrukturer og hvordan det givne omrde p Amager markerer en grnse, hvor en stram og tt orden i byen oplses. Der er i omrdet, som huser smindustri, garager, vrksteder, samt strre virksomheder, sket en anarkistisk og relativ tilfldig udvilking over tid, hvilket har resulteret i sam-mensatte bygningsstrukturer og et omrde hvor der ses meget forskelligartede bygningstypologier. Efterflgende udarbejdede jeg et rumforlb, der placeret i den undersgte kontekst videre behandlede temaer som overgange og sam-menfletninger.

  47

 • Fotoregistrering, Amager.

  48

 • Korttegning 1:500, farveblyant.

  49

 • Plan og snit.

  50

 • Model, gips.

  51