Portugalsko (Portugalská republika) ‏

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Dvid Katuk, 3.D. Portugalsko (Portugalsk republika) . ttne symboly. ttna zstava. ttna znak. ttna hymna. Zkladne informcie (I):. Rozloha: 92 072 km Poet obyvateov: 10,4 milina Hustota zaudnenia: 114 obyv./km - PowerPoint PPT Presentation

Text of Portugalsko (Portugalská republika) ‏

 • Portugalsko
  (Portugalsk republika)

  Dvid Katuk, 3.D

 • ttne symboly

  ttna zstava

  ttna znak

  ttna hymna

 • Zkladne informcie (I):

  Rozloha:92 072 km

  Poet obyvateov:10,4 milina

  Hustota zaudnenia:114 obyv./km

  ttne zriadenie: Republika

  Forma vldy:Parlamentn demokracia

  Administratvne usporiadanie: 7 reginov, 18 okresov,

  2 autonmne kraje (Madeira, Azorske ostrovy)

  Hlavne mesto: Lisabon (681 100 obyv.)

  alie mest:Porto (350 000 obyv.)

  Coimbra (96 000 obyv.)

  Setbal (78 000 obyv.)

  radny jazyk:Portugalina

  Mena:escudo (1 escudo = 100 centavos)

 • Nrodnostn zloenie

  -Portugalci (99%),

  -in (1%)

  2.unknown
 • Nboenstvo

  -rmsko-katolcke 95%

  -protestansk 4%

  -in - 1%

  3.unknown
 • Poloha

  Portugalsko le v zpadnej asti Pyrenejskho polostrova. M hranice len so panielskom. Zo zpadnej strany ho obklopuje atlantick ocen. Azorsk ostrovy a Madeira s ostrovy nachdzajce sa v Atlantickom ocene. Patria Portugalsku, ale s to autonmne oblasti.

 • Hospodrstvo

  Hospodrsky vznamn stredisk s na morskom pobre, pretoe takmer cel zahranin obchod sa realizuje nmornou cestou.

  Ponohospodrstvo

  Ponohospodrstvo je na nzkej rovni. Pestuj penicu, kukuricu, a ryu. S tu aj olivov plante, plente cytrusovho ovocia a vinohrady. Svetoznme s portugalsk vna. V horskch oblastiach chovaj ovce a kozy. aia rudy wolfrmu, sry, urnu, pyritu, eleza. Nespracovvaju ich, len vyvaj.

 • Priemysel

  aia rudy wolfrmu, sry, urnu, pyritu, eleza. Nespracovvaju ich, len vyvaj.

  Tradinmi odvetviami s: textiln, potravinrsky a ryby spracujci priemysel. alie sa rozvjaj: strojrsky, elektrotechnicky a chemicky.

  50% svetovej produkcie korku.

 • Cestovn ruch

  Vznamnm a dleitm zdrojom prjmov je cestovn ruch. Hlavne Madeira a Azorsk ostrovy. Nachdza sa tu mnoho pamiatok z db antickej kultry, alej nrodn parky alebo most Vasca de Gama, ktor ma dku 12,2 km.

  Do portugalska prichdza rone okolo 10 milinov turistov. Najvmi atrakciami s: Lisabon, Porto, Coimbra, vora, Ftima. Centrom medzinrodnho turizmu je Algavre.

 • Lisabon

  Lisabon ,hlavn mesto portugalska, le na zpade Portugalska na rieke Teja, v blzkosti Atlantickho ocenu. Vaka prstupu k moru sa Lisabon stal vznamnm obchodnm prstavom. V lIsabone najdeme veko mnostvo atrakcii. i u s to historck budovy, socha Jeia alebo naprklad Tropick zhrada.

 • Castelo de Sao Jorge

  Pvodn stavba slila ako maursk hrad. Neskr sa hrad stal sdlom portugalskch krov. Dnes je to miesto, odkia je ndhern vhad na Lisabon. Sasou hradu s krsne zhrady, kde obyvatelia Lisabonu trvia von chvle.

 • Palcio de Belm

  Kedysi letn palc, dnes sdlo portugalskho prezidenta.

 • Cristo Rei

  Socha, ktor pripomna sochu Krista v Rio de Janeiro, stoj na vysokom pomnku v blzkosti rieky Teja. Pomnk m v sebe zabudovan vah, ktorm sa nvtevnci dostan na vyhliadku vo vke 82 metrov.

 • Elevator de Santa Justa

  Tento elezn vah navrhol Raoul Mesnier, iak slvneho stavitea Alexandra Gustava Eiffela. Na vrchu vee je kaviare so zaujmavou vyhliadkou.

 • Katedrla

  Katedrla z 12. storoia. Preila mnoho otrasov pdy, medzi inmi aj siln zemetrasenia v 14. a 18. storo.

 • Museu da Marioneta Bbkove mzeum

  V Lisabone je mal bbkov mzeum, ktor oivuje star bbkoherectvo.

 • Sintra

  Sintra - Letn palc portugalskch krov - svetov dedistvo UNESCO

 • Montemor-o-Velho

  Pevnos z 11. storoia n.l.

 • Mys Cabo da Roca

  Mys Cabo da Roca - Skaln brna, zrove najzpadnej bod Eurpy

 • Pouit literatra:

  wikipedia.skhttp://referaty.atlas.sk/prirodne_vedy/geografia/27831/http://www.destinacie.sk/krajiny/portugalsko/info.html
 • akujem za pozornos.

  Dvid Katuk, katuscak5d@gjar-po.sk

  Portugalci

  in

  Rmsko-katolcke

  Protestansk

  Row 4