Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta ?· inkubator tehni čkih fakulteta ... Microsoft…

Embed Size (px)

Text of Poslovno-tehnološki inkubator tehničkih fakulteta ?· inkubator tehni čkih fakulteta ......

Gordana Danilovi Grkovi

Poslovno-tehnoloki inkubator tehnikih fakulteta

Beograd

Osnivai:etiri tehnika fakulteta Univerziteta u BeograduOptina Palilula Inicijativa za demokratsku tranziciju

Podrani smo od strane Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju OSCE, a na osnovu Iskustva razvijenih zemalja i primera dobre prakse

Nai ciljevi Stvaranje instrumenta za podrku mladim,

tehniki obrazovanim ljudima da zaponu i razviju sopstveni biznis i tako ostvare svoju ekonomsku egzistenciju i ostanu u zemlji

Stvaranje uslova za direktnu komercijalizaciju rezultata nauno istraivakog rada profesora i saradnika fakulteta kroz osnivanje sopstvenih preduzea

Stvaranje novih MSP u oblasti visokih tehnologija

Na potencijal Svake godine na tehnikim fakultetima diplomira

oko 900 studenata

Glavni pravci aktivnosti

Predinkubaciona faza Priprema mladih, studenata zavrnih

godina i diplomiranih na tehnikim fakultetima za zapoinjanje sopstvenog biznisa, kako kroz edukaciju i trening programe, tako i kroz permanentni konsalting i mentoring program.

Razvoj inovacija kroz zavrne faze istraivakih procesa u razvoju i komercijalizaciji novih proizvoda i usluga, tehnologija i prototipova u procesu tranfera znanja i tehnologija sa fakulteta.

Inkubaciona faza Pomo malim novoosnovanim

inovativnim preduzeima - lanovima Poslovno-tehnolokog inkubatora, da u poetnim fazama svoga razvoja prebrode tekoe i da uz usluge Inkubatora (ekonomske, pravne, knjigovodstvene...) i stalnu obuku, konsalting i mentoring uspeno razviju svoj biznis.

Nai rezultati za 6 godina rada 600 m2 renoviranog poslovnog prostora 550 studenata je pohaalo treninge iz preduzetnitva 250 mladih inenjera radno angaovano

(od ega 20 povratnika iz inostranstva) 43 novoosnovana high -tech preduzea 3 nove tehnologije/proizvoda/usluga razvijeno 9 patenata prijavljeno 3 mree/klastera osnovano 1 servisni centar razvijen (biznis planiranje, finansijske

i pravne usluge, zatita intelektualne svojine, fund raising)