Postupanje u Slucaju Pozara

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POSTUPANJE U SLUCAJU POZARA.pdf

Text of Postupanje u Slucaju Pozara

 • UPUTSTVO ZA

  POSTUPANJE

  U SLUANJE POARA

  1.Hitno obavestiti vatrogasno jedinici na Telefon broj 193 ;

  2.Obavestiti deurnu slubu SUP-a na Telefon broj 192;

  3.Uzbuniti okolinu odreenim znakom

  (Sirenom , Glasom ,Zvonom , I SL.);

  4.Obavestiti slubu obezbeenja na

  Telefon: 017/669-195

  5.Iskljuiti elektrinu struju preko glavnog prekidaa;

  6.Najbriim putem upotrebi raspoloiva sretsva za gaenje

  poara (Protivpoarne aparate i hidrante );

  7.U sluaju potrebe izvriti evakuaciju po planu evakuacije;

  8.Na ulazu doekati pozvanu vatrogasnu jedinicu I pokazati im

  mesto izbijanja poara I izvore snabdevanja vodom