13
POUŤ DO MEKKY

POUŤ DO MEKKY

  • Upload
    ervin

  • View
    27

  • Download
    4

Embed Size (px)

DESCRIPTION

POUŤ DO MEKKY. ISLÁM. - PowerPoint PPT Presentation

Citation preview

Page 1: POUŤ DO MEKKY

POUŤ DO MEKKY

Page 2: POUŤ DO MEKKY

ISLÁM

Islám je nejmladší z velkých monoteistických světových náboženství. Založil jej svým zjevením Mohamed. V současné době má islám více než jednu miliardu vyznavačů (muslimů) po celém světě. Jejich posvátnou knihou je Korán. Muslim je povinen dodržovat 5 zásad, tzv. 5 sloupů islámu:

- víra v jedinečnost Boha a jeho proroka Mohameda

- povinnost modliteb, které se vykonávají pětkrát denně

- povinnost almužny - podpory 1/40-tiny majetku chudým

- sebeočista prostřednictvím půstu o měsíci ramadánu- POUŤ DO MEKKY

Page 3: POUŤ DO MEKKY

MEKKAMekka (celým jménem Makkah al-Mukarramah, arabsky: المكرمة je město v (مكةSaúdské Arábii, známé hlavně díky tomu, že je posvátným a poutním městem islámu.

Charakter městaUprostřed města je velká poutní mešita al-Masjid al-Haram se sedmi minarety. V jejím středu je Kaaba, kamenná krychlová struktura, která je v islámu považovaná za nejposvátnější, podle muslimů ji postavil sám Abrahám. V ní je uložen černý kámen, který je údajně meteorického původu. Každoročně během Hadždže se musí celá Mekka připravit na tisíce poutníků ze všech zemí světa. Ti se vydávají nejen do posvátné mešity, ale i do okolí města, kudy vede trasa posvátné pouti.

HistorieRoku 571 se v Mekce narodil Mohamed, zakladatel islámu, muslimy označovaný jako prorok Boží. Roku 622 odsud odešel do Jathribu (dnes Medína-město prorokovo) aby šířil nové náboženství. Nejznámější Evropan a nemuslim, který město navštívil, byl Angličan, Sir Richard Burton v roce 1853. Pro nevěřící je ale město jinak uzavřeno. Podle tradičního islámského práva nesmí žádný nevěřící vstoupit na půdu Mekky, ani se delší dobu (déle než tři dny) zdržovat v jejím okolí. Porušení zákazu je trestáno smrtí.

Page 4: POUŤ DO MEKKY

Mekka

Page 5: POUŤ DO MEKKY

Mekka

Page 6: POUŤ DO MEKKY

Mekka

Page 7: POUŤ DO MEKKY

• Každý dospělý muslim musí pouť nejméně jednou za život podstoupit, pokud si to může dovolit a je toho fyzicky schopen. Každý rok se v Mekce, nejsvatějším místě islámu, shromáždí skoro dva miliony muslimů, aby se zúčastnili události, ve které se spojuje zbožnost a vášeň.

• Hodně muslimů šetří peníze na pouť mnoho let, často kvůli ní cestují tisíce kilometrů. Jakmile přijedou, musejí při provádění rituálů hadždž čelit davu i nesnesitelnému horku pouště. Pro Saudskou Arábii, která pouť hostí, je to velká událost

• Aby mohli poutníci vykonávat rituály spojené s hadždžem, je potřeba, aby se dostali do stavu zvláštní rituální čistoty. Toho dosáhnou tím, že vyhlásí úmysl vykonat hadždž, oblečou si bílý oděv z nesešívané látky (po skončení poutě ho uschovají a stane se jejich posmrtným rouchem) a řídí se určitými pravidly. Poutníkům je mimo jiné zakázáno:

• Mít pohlavní styk • Holit se a stříhat si nehty • Používat parfém či vonné oleje • Cokoli zabíjet nebo lovit • Prát se a hádat se • Ženy nesmějí zahalovat tvář, i když to ve svých zemích dělají

SVATÁ POUŤ DO MEKKY-HADŽDŽ

Page 8: POUŤ DO MEKKY

Muslimští poutníci kamenují ďábla - každý z nich by měl hodit sedm kamínků na pilíře symbolizující tuto postavu.

RITUÁLY

Pouť se skládá z mnoha rituálů. Mezi základní patří:

• sedminásobné obcházení Kaaby v Mekce

• běh mezi pahorky Safá a Marvá• cesta z Mekky na planinu Arafát• pochod do údolí Vádí Míná, kde se

obětují zvířata (většinou kozy a ovce)

• kamenování pilířů představujících ďábla

Page 9: POUŤ DO MEKKY

Oholení hlavy symbolizuje konec muslimské poutě hadždž. Údolí Míná poblíž Mekky.

Fotografie

Muslimští poutníci přijíždějí na pláň Arafát nedaleko Mekky v druhý vrcholný den své pouti.

Page 10: POUŤ DO MEKKY

Fotografie

Muslimové stoupající v Mekce na planinu Arafát. Zde tráví celý den, hledí k Hoře milosrdenství, z níž se loučil Mohamed před smrtí s věřícími, a prosí Boha za odpuštění hříchů.

Muslimové se modlí na Hoře milosrdenství

Page 11: POUŤ DO MEKKY

Fotografie

Poutníci z USA sedí při pouti hadždž v údolí Míny

Muslimští poutníci čekají na ulici

Page 12: POUŤ DO MEKKY

Fotografie

Muslimští poutníci se modlí ve středu arafátské pláně Muslimští poutníci na cestě na pláň Arafát

Page 13: POUŤ DO MEKKY

Použitá literatura

• http://cs.wikipedia.org• Encyklopedie Diderot 2002• Jean Sassonová: Princezna Sultana a její dcery• http://www.blisty.cz