Click here to load reader

POVESTI AMERIKY II - szm. · PDF file POVESTI AMERIKY II Martin Šíla POVĚST O HAGENOVĚ NOŽI "Jak myslíš, že jsme hluboko?" ptal se vytáhlý tramp ve staré maskáčové bundě

 • View
  0

 • Download
  0

Embed Size (px)

Text of POVESTI AMERIKY II - szm. · PDF file POVESTI AMERIKY II Martin Šíla POVĚST O...

 • 1

 • 2

 • 3

  POVESTI AMERIKY II Martin Šíla

  POVĚST O HAGENOVĚ NOŽI

  "Jak myslíš, že jsme hluboko?" ptal se vytáhlý tramp ve staré maskáčové

  bundě svého kamaráda, který baterkou osvětloval starou štolu. "Řekl bych,

  že dost, tady jsme ještě nikdy nebyli, Dane." "To je sice hezký, ovšem

  nejraději bych odsud vypadl zpět nahoru!" ozval se třetí, poslední člen

  skupinky trampů, kteří právě procházeli jednou ze štol Ameriky. V podzemí

  byli již téměř přes hodinu. Umluvil je Pete, který teď šel vpředu a svítil.

  Danovi a Petrovi, který uzavíral skupinu, se do štol moc nechtělo, nejraději

  by zůstali nahoře, na sluníčku. "Víte co, kluci?" ozval se Pete, který tušil,

  že nálada jeho kamarádů klesá k bodu mrazu. "Dojdeme támhle k té

  zatáčce a pak se vrátím. Za necelou minutu stála trojice u místa, kde štola

  uhýbala. "Vidíš, ono by to stejně dál nešlo."řekl Dan, protože světla jejich

  baterek dopadla na zával, který přehrazoval celou štolu. "No jo." zabručel

  Pete a světelným kuželem přejížděl stěnu z balvanů. Náhle zpozorněl... U

  stropu zahlédl cosi tmavého. Posvítil na to místo ještě jednou a viděl, že tam

  nahoře není zával úplný, mezi hromadou kamení a suti zůstalo místo.

  "Hele, vidíte to taky?" Dvě baterky jeho společníků zamířily na místo, které

  osvětloval. "No jo, vidíme, ale co s tím, snad tam nechceš lézt? Vždyť to

  může každou chvíli spadnout!" Jenže Pete je neposlouchal a po hromadě

  kamenů šplhal k otvoru. Zával byl naštěstí postupný, takže mu to nedalo

  velkou práci. Posvítil baterkou do nezavaleného místa a zavolal na své dva

  kamarády: "Pánové, dvě dobré zprávy. Ten zával je široký sotva metr a za

  ním vidím světlo. Když se tady nahoře protáhneme, nebudeme se muset

  pracně vracet chodbami vzhůru!" Petr a Dan se zamysleli. Představa

  zpáteční cesty labyrintem štol je nijak nelákala. "Tak dobře", povídá Dan

  nakonec, "ale jdeš první!" To se již Pete drápal na druhou stranu závalu. Po

  něm se s nadáváním a klením

  protáhli jeho dva kamarádi.

  "Teda, připadám si jako píďalka

  jablečná!" nadával Dan, když si

  oprašoval svůj maskáč. "A kde ta

  chodba vůbec ústí?" Jenže to už byl

  Pete před nimi a pomalu prolézal

 • 4

  rozsedlinou, ze které vycházela sluneční záře. "Pánové, tohle není umělé

  vyústění, něco způsobilo, že kdysi dávno se utrhl kus skály a tím se otevřela

  tahle puklina. "oznamoval obou kamarádům, když se protáhl ven. "A jak to

  vypadá venku?" "No, nebude to snadné, puklina ústí přímo uprostřed skály.

  Je sice hodně strmá, ale snad to slezeme!" "Jé kluci, pojďte sem!" ozval se

  najednou Petr. "Podívejte, co jsem našel!" Pete se spustil zpět do štoly a s

  Danem běželi k tomu, na co svítil jejich kamarád baterkou. Žlutý kužel

  světla jasně ukazoval předmět v kamení - lidskou lebku bez spodní čelisti!

  "Proboha, kde se to tu vzalo!" vydechl Dan. "Vím já?" odpověděl mu Pete,

  když se vzpamatoval "Tahle štola je vůbec podivná, je zvláště velká a

  nepravidelná. Jako by tu něco..." "Vybuchlo" doplnil ho Petr, který se už

  také vzpamatoval. "Ano, jako by tu něco vybuchlo. Pojďte, trochu se zde

  porozhlédneme!" Všichni tři kamarádi začali při světle baterek prohledávat

  prosto ohraničený z jedné strany závalem a z druhé spadlou skálou. Za

  chvíli jim bylo jasné, že tato jeskyně vznikla spojením dvou štol, které

  vznikly neznámým způsobem. "Podívejte", řekl Petr, "byly to vlastně dvě

  štoly vedle sebe, v jedné muselo něco explodovat, tím se prolomila stěna,

  která je oddělovala. Vlna exploze se hnala dál a odtrhla kus skály, který

  tvořil vnější stěnu. Je to opravdu zázrak, že se to nezřítilo všechno!" "Hele,

  co mám!" vykřikl Dan a ukazoval na velkou, bílou kost, zpola zasypanou

  mezi kameny. Za chvíli našel Petr ještě kus žebra, které bylo zlomené.

  "Pojďte pryč, tady se muselo stát cosi strašného!" řekl najednou Dan. I oba

  jeho kamarádi měli podobný pocit, a proto rychle všichni zamířili ke

  štěrbině. Náhle Peteho baterka osvítila jakýsi podlouhlý předmět u jeho

  nohou. Tramp se pro něj sehnul, a když ho zvedl, poznal, že v ruce drží

  dlouhý nůž v plechovém pouzdře. "Co jsi to našel?" "Až venku, pak vám to

  ukážu!" Na světle se všichni tři zvědavě dívali na nalezenou věc. Ten dlouhý

  nůž byl německý vojenský bajonet, který používal ve své výzbroji Wermacht.

  "Kde se to tam mohlo vzít?" mudroval

  Dan. "Kdyby to tam leželo od války, tak je

  to už celé zrezlé. Tenhle ale vypadá, jako

  by tam ležel 15 až 20 let." "To už je jedno,"

  přerušil jeho úvahy Pete. Každopádně

  nikomu ani slovo, co jsme tam viděli.

  Tomu chudákovi stejně nikdo nepomůže

  a my bychom měli jen zbytečné problémy

  s policajty. Jo, umíte někdo německy?

 • 5

  Tady je něco napsáno" "Ukaž, dej to sem, já to zkusím vyluštit." sáhl po

  bajonetu Petr. Za chvíli se obrátil bledý jako stěna ke svým kamarádům.

  "Tak kluci, víte, co je tu vyškrabáno? Na jedné straně nápis "Svému osudu

  neujdeš a na druhé je jméno" "Jaké jméno?" zeptal se sípavě Dan. "Jméno

  Hans Hagen!"

  "Říkám ti, zbav se toho nože, je určitě prokletý!"" A já říkám, že ne, Dane!".

  Dvě sedící postavy vedly u skomírajícího ohně v pozdní hodinu vášnivou

  debatu. Bylo již pozdě v noci a jen hvězdy osvětlovaly malý zarostlý lom, ve

  kterém tato dvojice seděla. "Jen si vzpomeň na ten den, co jsme ho našli.

  Když jsme vylezli z Hagenova hrobu a slézali skálu, do které puklina ústila,

  se stalo co?" "Já hergot vím, Petr nešťastně sklouznul a při pádu si tříštivě

  zlomil obě nohy. Dobře si to pamatuji, ještě dnes mi běhá hrůza po zádech,

  když si vzpomenu, jak jsme ho nesli v celtě a z obou mu trčely roztříštěné

  kosti. Už o tom nemluv!" odpověděl vztekle Pete a hodil do hasnoucích

  uhlíků hrst jehličí. "A Petr měl co? Horolezecký výcvik. Pro něj ta skála měla

  být procházka lesem. A jestlipak si pamatuješ, co měl tehdy při lezení u

  sebe? Hagenův bodák!" "Prostě měl smůlu," pře se Pete dál. "Šlápl vedle a

  už to bylo." "No a co ten kluk, kterému si ten bodák pak prodal:" "Ale to

  byl nějaký sběratel starých vojenských věcí." No a jak skončil?" tepal Dan

  pořád do kamaráda. "Zastřelil se z jedné pistole z té své sbírky." zahučel

  Pete. "No a co udělal těsně před sebevraždou? Vzal Hagenův bodák a poslal

  ti ho zpátky s dopisem, že je ta věc prokletá!" "No dobře tak dobře, umluvil

  si mě, zítra zaneseme bodák tam, kde jsme ho vzali. Ale teď už je pozdě,

  jdeme spát." Za půl hodiny Měsíc, který se objevil z mraků, osvětlil dvě

  postavy, které oddechovaly zachumlané ve spacákách. U jedné z nich ležel

  v pouzdře starý bajonet, který se ve stříbrných paprscích podivně leskl....

  "Byla to tahle štola nebo nebyla?" ptal se Dan svého kamaráda. "Já

  nevím" odpověděl Pete. "Když jsi nechtěl šplhat skálou k rozsedlině, musíme

  se k hrobu dostat znovu chodbami. Ale ani já si přesně nepamatuji, kterou

  štolou jsme se tam tenkrát dostali. Možná to byla támhleta vlevo. "Dvojice

  trampů zamířila k jedné z mnoha štol, jejichž otvory tu čněly jako prázdné

  oči lebek. "No já nevím, možná to je ona, ale jist si nejsem," oponoval Dan.

  "Hele nemudruj, zkusíme to." Oba chlapci vykročili do tmy. Kužele jejich

  baterek prořízly tmu, na zemi byly poznat stopy po vytrhaných kolejnicích.

  Štola mírně stoupala, šli asi deset minut, když tu náhle za jednou zatáčkou,

  zával! "Tak ta to opravdu nebyla. Vrátíme se a budeme hledat dál."

 • 6

  komentoval situaci Pete. U vchodu byli hned. Ostré sluneční světlo je

  bolestivě udeřilo do očí. Ještě než se úplně stačili rozkoukat, ozvalo se:

  "Stát, Občanské průkazy!" Pete pochopil jako první. Přímo za nimi čněla

  cedule s nápisem, "Vstup do štol pod pokutou 500 korun přísně zakázán""

  Znali ji, byla všude u lomů, téměř v celé Americe. Jenže VB dělá zátahy až

  v sobotu, dnes je pátek, jeli ven o den dřív. Proklatá smůla. A nebo..? Jeho

  pohled sjel na bodák, který měl u pasu. "A tak pánové nemají peníze?" smál

  se uštěpačně muž s hodností majora "No to je hezké!" A co je tohle?" zvolal

  a hodil před oba trampy německý bajonet. "No nůž." odpověděl Dan. "Jo

  nůž?" A vy nevíte, že zbrojní zákon zakazuje tyto věci volně nosit a

  používat?" Chlapci jen pokrčili rameny. "Takových jako vy jsem tu už měl

  desítky, peníze samozřejmě nemáte, tak c